ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*juan*

W AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juan, -juan-
Possible hiragana form: *じゅあん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marijuana(n) กัญชา, See also: ต้นกัญชา, Syn. hemp, marihuana

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
don juan(ดอนวาน') n. ชายเจ้าชู้,นักล่าผู้หญิงเพื่อการเสพย์สวาท,เสื้อผู้หญิง
marijuana(แม'ระวา'นะ,มา'ระวา'นะ) n. กัญชา,Cannabis sativa,ใบและดอกแห้งของกัญชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bhang; cannabis; marihuana; marijuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marihuana; bhang; cannabis; marijuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marijuana; bhang; cannabis; marihuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cannabis; bhang; marihuana; marijuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marijuanaกัญชา [TU Subject Heading]
Marijuanaกัญชา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juanI had an argument with Tom about the use of marijuana.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้องกัญชา(n) marijuana hookah, See also: a pipe for smoking marijuana, Example: ข้างตัวเขามีบ้องกัญชาเป็นหลักฐานฟ้องอยู่ด้วย, Count Unit: บ้อง, Thai Definition: ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา
กัญชา(n) hashish, See also: marijuana, marihuana, Indian hemp, hemp, Example: ปัจจุบันกัญชาระบาดในหมู่วัยรุ่น, Count Unit: ต้น, แท่ง, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cannabis sativa Linn. ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกเขียวใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณทำให้มึนเมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[bǿngkanchā] (n, exp) EN: pipe for smoking marijuana
เจ้าชู้[jaochū] (adj) EN: gallant ; licentious ; amorous  FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
กัญชา[kanchā] (n) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves  FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m]
คนเจ้าชู้[khon jaochū] (n, exp) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals  FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUAN W AA1 N
JUAN HH W AA1 N
JUANG JH W AA1 NG
JUANA W AA1 N AH0
JUANA HH W AA1 N AH0
SANJUAN S AA0 N Y UW0 AA1 N
JUANITA JH UW2 AH0 N IY1 T AH0
JUANITA W AA0 N IY1 T AH0
TIJUANA T IH0 W AA1 N AH0
SAN-JUAN S AE1 N W AA1 N
MARIJUANA M EH2 R AH0 W AA1 N AH0
COJUANGCO K OW0 JH W AE1 NG K OW0
COJUANGCO K OW0 W AA1 NG K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Juan (n) wˈaːn (w aa1 n)
San Juan (n) sˌæn-hwˈaːn (s a2 n - h w aa1 n)
marijuana (n) mˌærɪwˈaːnə (m a2 r i w aa1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juān, ㄐㄩㄢ, ] to confine; enclose, #1,719 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] pen (pig); a fold, #1,719 [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, ] to roll (up); to sweep up; to carry on, #2,388 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] chapter; examination paper, #2,388 [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, / ] coil; to roll, #2,388 [Add to Longdo]
捐款[juān kuǎn, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ, ] to donate money; to contribute funds, #5,475 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] to contribute; to donate; contribution; tax; to abandon, #5,786 [Add to Longdo]
捐赠[juān zèng, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ, / ] to donate; to give (away), #6,008 [Add to Longdo]
试卷[shì juàn, ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] examination paper; test paper, #9,637 [Add to Longdo]
捐献[juān xiàn, ㄐㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] to donate; to contribute; donation; contribution, #10,154 [Add to Longdo]
捐助[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, ] offer; contribution; donation, #10,640 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] beautiful; graceful, #12,083 [Add to Longdo]
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] dreary; to tired of; to be weary of, #12,541 [Add to Longdo]
疲倦[pí juàn, ㄆㄧˊ ㄐㄩㄢˋ, ] tire; tired, #13,702 [Add to Longdo]
卷入[juǎn rù, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ, / ] to be drawn into; to be involved in, #13,841 [Add to Longdo]
卷烟[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, / ] cigarette; cigar, #14,778 [Add to Longdo]
募捐[mù juān, ㄇㄨˋ ㄐㄩㄢ, ] to solicit contributions, #15,053 [Add to Longdo]
席卷[xí juǎn, ㄒㄧˊ ㄐㄩㄢˇ, / ] to engulf; to sweep; to carry away everything, #15,968 [Add to Longdo]
捐资[juān zī, ㄐㄩㄢ ㄗ, / ] to contribute funds, #18,827 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, / ] thick but loosely woven silk, #19,316 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] tired, #19,341 [Add to Longdo]
卷子[juǎn zi, ㄐㄩㄢˇ ㄗ˙, ] steamed roll; spring roll, #19,665 [Add to Longdo]
卷子[juàn zi, ㄐㄩㄢˋ ㄗ˙, ] test paper; examination paper, #19,665 [Add to Longdo]
眷恋[juàn liàn, ㄐㄩㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to miss; to long for; to remember with longing; yearning, #20,287 [Add to Longdo]
眷顾[juàn gù, ㄐㄩㄢˋ ㄍㄨˋ, / ] to care for; to show concern for; to think longingly (of one's country), #20,506 [Add to Longdo]
答卷[dá juàn, ㄉㄚˊ ㄐㄩㄢˋ, ] completed examination paper; answer sheet, #20,662 [Add to Longdo]
卷发[juǎn fà, ㄐㄩㄢˇ ㄈㄚˋ, / ] to curl hair, #20,750 [Add to Longdo]
杜鹃[dù juān, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ, / ] cuckoo (also written 杜鵑鳥|杜鹃鸟); Indian azalea (also written 杜鵑花|杜鹃花), #23,571 [Add to Longdo]
卷起[juǎn qǐ, ㄐㄩㄢˇ ㄑㄧˇ, ] to swirl up (e.g. a sandstorm); to roll up (e.g. to cook a spring roll), #23,575 [Add to Longdo]
画卷[huà juǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] picture scroll, #23,645 [Add to Longdo]
胶卷[jiāo juǎn, ㄐㄧㄠ ㄐㄩㄢˇ, / ] film; film roll, #23,750 [Add to Longdo]
卷土重来[juǎn tǔ chóng lái, ㄐㄩㄢˇ ㄊㄨˇ ㄔㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] to make a stage comeback; lit. to return in a swirl of dust, #24,083 [Add to Longdo]
龙卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, / ] tornado; hurricane; twister; cyclone, #25,666 [Add to Longdo]
大麻[dà má, ㄉㄚˋ ㄇㄚˊ, ] hemp (Cannabis sativa); cannabis; marijuana, #27,690 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] name of a district in Shandong, #28,681 [Add to Longdo]
案卷[àn juàn, ㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, ] records; files; archives, #29,248 [Add to Longdo]
卷轴[juàn zhóu, ㄐㄩㄢˋ ㄓㄡˊ, / ] scroll; book; reel, #30,392 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] concern; wife and children, #30,718 [Add to Longdo]
考卷[kǎo juàn, ㄎㄠˇ ㄐㄩㄢˋ, ] an exam paper, #31,819 [Add to Longdo]
波多黎各[Bō duō Lí gè, ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˊ ㄍㄜˋ, ] Puerto Rico, US Caribbean colony, capital San Juan, #32,514 [Add to Longdo]
捐物[juān wù, ㄐㄩㄢ ㄨˋ, ] to donate goods (to a relief effort); to contribute material, #35,001 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] brook; to select; surname Juan, #35,021 [Add to Longdo]
卷心菜[juǎn xīn cài, ㄐㄩㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ, / ] cabbage, #35,205 [Add to Longdo]
镌刻[juān kè, ㄐㄩㄢ ㄎㄜˋ, / ] ergrave, #35,749 [Add to Longdo]
孜孜不倦[zī zī bù juàn, ㄗ ㄗ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, ] lit. diligent and without slacking (成语 saw); praise for hard and concentrated effort; assiduous (study); concentrating, #36,673 [Add to Longdo]
手绢[shǒu juàn, ㄕㄡˇ ㄐㄩㄢˋ, / ] handkerchief, #36,885 [Add to Longdo]
开卷[kāi juàn, ㄎㄞ ㄐㄩㄢˋ, / ] to open a book; open-book (exam), #37,595 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, / ] to bend iron, #38,498 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, / ] cuckoo, #38,791 [Add to Longdo]
有情人终成眷属[yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄢˋ ㄕㄨˇ, / ] to get married in the end (谚语 proverb); love will find a way; the guy gets his girl etc, #38,973 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Don Juan {m}Don Juan [Add to Longdo]
Marihuana {n}marijuana; marihuana; pot [Add to Longdo]
Juan-Fernandez-Sturmvogel {m} [ornith.]Juan Fernandez Petrel [Add to Longdo]
Juan-Fernandez-Kolibri {m} [ornith.]Fernandez Firecrown [Add to Longdo]
Juan-Fernandez-Tachuri {m} [ornith.]Juan Fernandez Tit Tyrant [Add to Longdo]
San Juan (Hauptstadt von Puerto Rico)San Juan (capital of Puerto Rico) [Add to Longdo]
Tijuana (Stadt in Mexiko)Tijuana (city in Mexico) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドンファン[donfan] (n) (1) Don Juan; (2) womanizer; libertine [Add to Longdo]
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]
マリファナ(P);マリワナ[marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top