ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jones*

JH OW1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jones, -jones-
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jones(sl) การติดยา
jones(sl) อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)
Jack Jones(sl) ด้วยตัวเอง, See also: ด้วยตัวคนเดียว
Davy Jones's locker(idm) ก้นทะเล, See also: ที่ฝังศพของคนจมน้ำตายในทะเล
keep up with the Joneses(idm) แข่งขันกับ
go to Davy Jones's locker(idm) จมสู่ก้นทะเล, See also: จมดิ่งสู่ก้นทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jonesn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
Dow Jones Industrial Index (Average)ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ค่าเฉลี่ย), Example: ดัชนีหรือค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบของหลัก ทรัพย์ที่สำคัญๆ ในกิจการอุตสาหกรรม การขนส่ง และสาธารณูปโภค ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์ก หลักทรัพย์ที่นำมาหา ค่าดัชนีจะมีอยู่ประมาณ 40 หลักทรัพย์ มีมูลค่าเงินทุนในตลาดประมาณร้อยละ 25 ของหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยจะมีการคิดคำนวณและประกาศให้ทราบทุกวันทำการ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ถือเป็นตัววัดค่าที่สำคัญที่สุดในเรื่องหลักทรัพย์ ในย่านถนนวอลล์ (ดู Wall Street) ในสรคนิวยอร์ค ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก [สิ่งแวดล้อม]
Bence Jones Proteinโปรตีนเบนซ์โจนส์,เบ็นซโจนส์โปรตีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jonesMy father asked me if I could get along with the Jones family.
jonesTim is the black sheep of the Jones' family.
jonesThere is no one who has been loved by the students more than Mr Jones.
jonesMrs. Jones ordered the room to be swept by noon.
jonesThe wreckage of the ship was salvaged after it had gone to Davy Jones's locker.
jonesThe man washing the car is Mr Jones.
jonesJones was born in the United States.
jonesI would like to nominate Don Jones as chairman.
jonesHe is Mr Jones.
jonesMr Jones hasn't been here as far as I know.
jonesI recognized Mr Jones at first glance.
jonesIs Mr Jones in the office?
jonesIt was strictly a family affair for Sam Jones.
jonesI lent Mrs. Jones all the butter there was in the house.
jonesMr Jones was looked upon as a great scholar.
jonesI expect to see Mr Jones next week.
jonesThere you see the gate which Mr Jones built.
jonesMrs. Jones counts sheep every night to go to sleep.
jonesIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
jonesA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
jonesMr Jones reprimanded me for taking a spot of shut-eye during class.
jonesWith respect to financial matters, Mr Jones knows more than anyone else in the company.
jonesMrs. Jones is often unpleasant to her husband's secretary over the phone.
jonesThe Dow Jones average posted a gain of two points today.
jonesMr Jones, whose wife teaches English, is himself a professor of English.
jonesMiss Jones made a face when she heard the news.
jonesMr Jones is sick and Mr Brown will teach in his place today.
jonesI had Mr Jones correct my composition.
jonesIt seems to me that Mr Jones is good golfer.
jonesInstead of beating about the bush, Jones came straight to the point.
jonesIt is said that Mr Jones is a good teacher.
jonesA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
jonesMr Jones said something then.
jonesI will drop off this package at the Jones' when I go to work.
jonesSmith struck Jones out.
jonesMr Jones believes in hard work and profits.
jonesI had my composition corrected by Mr Jones.
jonesIt is believed that Mr Jones is a good teacher.
jonesMrs. Jones is teaching computer science.
jonesKeeping up with the Joneses is expensive in rich town like Beverly Hills.
jonesMr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage.
jonesIt's only natural to keep up with the Joneses.
jonesA Mr Jones is waiting for you outside.
jonesPlease drop off this package at the Jones' when you go to work.
jonesMr Jones is tasting the soup his wife made.
jonesMr Jones made Mary go to the dentist.
jonesI have been trying all morning to get in touch with Mr Jones, but his line is always busy.
jonesA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
jonesMr Tom Jones has agreed to serve as the project leader for this new work item.
jonesMr Jones teaches us English conversation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาระดับ(v) maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai Definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศก[asōk] (n) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree
โศก[sōk] (n) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree

CMU English Pronouncing Dictionary
JONES JH OW1 N Z
JONES' JH OW1 N Z
JONES'S JH OW1 N Z IH0 Z
JONESES JH OW1 N Z IH0 Z
REESJONES R IY2 S JH OW1 N Z
JONESTOWN JH OW1 N Z T AW0 N
JONESBORO JH OW1 N Z B AH0 R OW0
REESJONES' R IY2 S JH OW1 N Z
REESJONES' R IY2 S JH OW1 N Z AH0 Z
RHYS-JONES R IY1 S JH OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jones (n) ʤˈounz (jh ou1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道琼斯[Dào Qióng sī, ㄉㄠˋ ㄑㄩㄥˊ ㄙ, / ] Dow Jones, #26,705 [Add to Longdo]
道指[dào zhǐ, ㄉㄠˋ ㄓˇ, ] Dow Jones Industrial Average [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウ[dau] (n) (1) (abbr) (See ダウ式平均株価) Dow (i.e. Dow-Jones); (2) dhow [Add to Longdo]
ダウ式平均株価[ダウしきへいきんかぶか, dau shikiheikinkabuka] (n) Dow-Jones averages [Add to Longdo]
ダウ平均[ダウへいきん, dau heikin] (n) (abbr) (See ダウ式平均株価) the Dow (i.e. the Dow Jones Industrial Average) [Add to Longdo]
ダウ平均株価[ダウへいきんかぶか, dau heikinkabuka] (n) Dow-Jones average; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jones
   n 1: United States labor leader (born in Ireland) who helped to
      found the Industrial Workers of the World (1830-1930) [syn:
      {Jones}, {Mother Jones}, {Mary Harris Jones}]
   2: United States railroad engineer who died trying to stop his
     train from crashing into another train; a friend wrote a
     famous ballad describing the incident (1864-1900) [syn:
     {Jones}, {Casey Jones}, {John Luther Jones}]
   3: United States golfer (1902-1971) [syn: {Jones}, {Bobby
     Jones}, {Robert Tyre Jones}]
   4: American naval commander in the American Revolution
     (1747-1792) [syn: {Jones}, {John Paul Jones}]
   5: one of the first great English architects and a theater
     designer (1573-1652) [syn: {Jones}, {Inigo Jones}]
   6: English phonetician (1881-1967) [syn: {Jones}, {Daniel
     Jones}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top