ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jeder*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jeder, -jeder-
German-Thai: Longdo Dictionary
jederSee also: jede
jederzeit(adv) ทุกเวลา, เสมอ เช่น Du kannst mich jederzeit besuchen. เธอสามารถมาหาฉันได้ตลอดเวลานะจ๊ะ, Syn. immer
jederzeit(adv) เป็นไปได้ในทุกโอกาส เช่น Es kann jederzeit regnen. ฝนอาจตกได้ตลอดเวลา, Syn. jeden Augenblick
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in jeder Beziehungin every respect; in all respects [Add to Longdo]
Hinsicht {f}; Beziehung {f} | in dieser Hinsicht | in gewisser Hinsicht; gewissermaßen | in jeder Hinsicht | in jeder Hinsicht; im Grunde | in vieler Hinsicht | in Hinsicht auf das eben Erwähnterespect | in this respect; in this regard | in a sense; in a way | in every respect; in all respects; in every sense | in a manner of speaking | in many respects | in these premises [Add to Longdo]
all; ganz; jederall [Add to Longdo]
ein jedereach one [Add to Longdo]
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization [Add to Longdo]
irgendjemand; jemand; jeder; jeder beliebigeanybody; anyone [Add to Longdo]
irgendeiner; einer; jeder; irgendetwasany [Add to Longdo]
irgendeiner; jederanybody [Add to Longdo]
jede; jedereach [Add to Longdo]
jederall [Add to Longdo]
jedereachone [Add to Longdo]
jederevery [Add to Longdo]
jedereverybody [Add to Longdo]
jeder derwhoso [Add to Longdo]
jeder Zweiteevery other [Add to Longdo]
jeder; alleevery [Add to Longdo]
jedermanneveryone [Add to Longdo]
jedermannall and sundry [Add to Longdo]
jedermannseveryones [Add to Longdo]
jederzeitanytime [Add to Longdo]
jederzeitat all hours [Add to Longdo]
jederzeitat all times [Add to Longdo]
jederzeitat any time [Add to Longdo]
jederzeiteverytime [Add to Longdo]
jeder Beschreibung spottento defy description [Add to Longdo]
Das ist nicht jedermanns Sache.It's not everyone's cup of tea. [Add to Longdo]
Es spottet jeder Beschreibung.It baffles description. [Add to Longdo]
Es spottet jeder Beschreibung.It beggars description. [Add to Longdo]
Jeder ist seines Glückes Schmied.Man forges his own destiny. [Add to Longdo]
Jeder kann sich mal irren.We all make mistakes. [Add to Longdo]
Jeder macht mal einen Fehler.We all make mistakes. [Add to Longdo]
Jeder muss seine Erfahrungen selber machen.Everyone has to learn by experience. [Add to Longdo]
Jeder weiß am besten, wo ihn der Schuh drückt.Everyone knows best where the shoe pinches. [Add to Longdo]
Jeder zahlt für sich selbst.Let's go Dutch. (Every one pays for himself.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
各々[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]
各人[かくじん, kakujin] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
各地[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
各自[かくじ, kakuji] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
木々[きぎ, kigi] viele_Baeume, jeder_Baum [Add to Longdo]
[まい, mai] JEDER, JEDES [Add to Longdo]
[まい, mai] jeder, jedes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top