ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jangle*

JH AE1 NG G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jangle, -jangle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jangle(vi) เกิดเสียงดังจากการกระทบกันของโลหะ, Syn. clank, jingle, clatter
jangle(vt) ทำให้เกิดความรำคาญ, See also: กวน, รบกวน
jangle(vt) ทำให้เกิดเสียงจากโลหะกระทบกัน, Syn. clank, jingle, clatter
jangle(vi) ทุ่มเถียง, See also: เถียง, Syn. wrangle, brawl
jangle(n) เสียงที่เกิดจากการกระทบกันของโลหะ, Syn. jingle, clank
jangle upon(phrv) ส่งเสียงทำให้รำคาญ, See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ, Syn. get on, grate on, jar on
jangle on someone's ears(idm) ส่งเสียงทำให้รำคาญ, See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ, Syn. get on, grate on, jar on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jangle(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง) (ทำให้) ดังจากการกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่างโกรธเคือง,เสียงทะเลาะวิวาท,การทะเลาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
jangle(n) เสียงห้าว,การทะเลาวิวาท,การโต้เถียง
jangle(vt) วิวาท,ทะเลาะ,โต้เถียง,พูดเสียงห้าว

CMU English Pronouncing Dictionary
JANGLE JH AE1 NG G AH0 L
JANGLED JH AE1 NG G AH0 L D
BOJANGLES' B OW0 JH AE1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jangle (v) ʤˈæŋgl (jh a1 ng g l)
jangled (v) ʤˈæŋgld (jh a1 ng g l d)
jangles (v) ʤˈæŋglz (jh a1 ng g l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgen {m}; Vormittag {m} | am Morgen | am Vormittag | am späten Vormittag | wunderschöner, glücklicher Morgenmorning | in the morning | in mid morning | in the late morning | jingle-jangle morning [Am.] [Add to Longdo]
keifen | keifend | gekeift | keift | keifteto jangle | jangling | jangled | jangles | jangled [Add to Longdo]
poltern | polternd | gepoltert | poltert | polterteto jangle | jangling | jangled | jangles | jangled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jangle
   n 1: a metallic sound; "the jingle of coins"; "the jangle of
      spurs" [syn: {jingle}, {jangle}]
   v 1: make a sound typical of metallic objects; "The keys were
      jingling in his pocket" [syn: {jingle}, {jingle-jangle},
      {jangle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top