ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*irritate*

IH1 R IH0 T EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irritate, -irritate-
Possible hiragana form: *いっりたて*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritate(vi) ทำให้ระคายเคือง, See also: ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน, Syn. rub, pain, Ant. ease, soothe
irritate(vt) รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห, Syn. annoy, bother, exasperate, Ant. soothe, palliate
irritated(adj) โกรธเคือง, See also: รำคาญ, หงุดหงิด, Syn. annoyed, angry, vexed, Ant. soothing
irritatedly(adv) อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างโกรธเคือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate

English-Thai: Nontri Dictionary
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritateDoesn't it irritate you to see couples making out around town?
irritateDon't get so irritated. Rushing things will cost you more time in the end.
irritateEven the merest little thing irritated him.
irritateHe became irritated.
irritateHer constant complaining speech irritated me.
irritateHer way of speaking irritates us.
irritateHe seldom gets angry or irritated.
irritateHe was irritated by her delay.
irritateHe was irritated by the sound.
irritateHis ambiguous reply made her all the more irritated.
irritateHis incompetence began to irritate everyone.
irritateHis speech irritates me.
irritateI am often irritated by her selfishness.
irritateI couldn't but be irritated with you.
irritateIf someone irritates you, it is best not to react immediately.
irritateI was irritated by his indecision.
irritateMy eyes feel irritated.
irritateShe irritates me to no end with her complaints.
irritateSunburn irritates the skin.
irritateThe answer irritated me.
irritateThe daughter was irritated with her mother, who always broke her promises.
irritateThe fact seemed to irritate her husband.
irritateThe more he waited, the more irritated he became.
irritateThe mother becomes irritated and frankly, but gently, tells Beth to leave the room.
irritateThe way he looked at me irritated me very much.
irritateWhen she has a headache, the slightest noise irritates her.
irritate"Why?" asked the daughter, a trifle irritated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวนโอ๊ย(v) irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
คายตัว(v) be irritated, See also: have/feel an itch, itch, feel itchy, Syn. ระคายตัว, Example: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ, Thai Definition: รู้สึกระคายคัน
ประสาทเสีย(v) be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
ระคายเคือง(v) irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai Definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
ยั่ว(v) provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai Definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
ขุ่นแค้น(v) feud, See also: irritate to the extent of being revengeful, Syn. เคืองแค้น, ขัดแค้น, โกรธแค้น, Example: เขารู้สึกขุ่นแค้นคู่แข่งมากที่เอาชนะเขาด้วยกลโกง, Thai Definition: โกรธอย่างเจ็บแค้นหรือผูกใจเจ็บ
ขุ่นเคือง(v) annoy, See also: irritate, displease, resent, Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น, Ant. ยินดี, Example: เรามักจะขุ่นเคืองที่ได้ยินคนนินทาเขาลับหลัง, Thai Definition: โกรธกรุ่นๆ อยู่ในใจ
ขัดตา(v) be unpleasant to look at, See also: irritate, Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา, Example: กิริยาของเขาขัดตาผู้ใหญ่หัวโบราณมาก, Thai Definition: ดูไม่ถูกตา, ดูไม่เหมาะตา
คัน(v) itch, See also: scratch, tickle, irritate, Example: ไฮโดรคาร์บอนทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาและคันตามผิวหนัง, Thai Definition: อาการที่รู้สึกอยากให้เกา
เคือง(v) irritate, See also: annoy, be sore, Syn. ระคาย, รำคาญ, Example: ลมพัดแรงมากจนทำให้เขาเคืองตา
เง้าๆ งอดๆ(v) be distorted by anger, See also: be displeased, be angry, be annoyed, be irritated, Syn. โกรธ, งอน, แสนงอน, ไม่พอใจ, เง้างอด, Example: วันนี้อาเจือดูแปลกจังเง้าๆ งอดๆเป็นกับเขาเหมือนกัน, Thai Definition: กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน, กระเง้ากระงอด ก็ว่า
ตอแย(v) provoke, See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound, Syn. ยั่ว, แยแส, แหย่, สนใจ, Example: ไม่มีใครอยากตอแยกับคนเจ้าอารมณ์อย่างเธอหรอก, Thai Definition: ยั่วให้เกิดความรำคาญหรือให้โกรธ, สนใจ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น อย่าไปตอแยด้วย
ยั่วยวน(v) enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai Definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน(v) enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai Definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยวนยี(v) provoke, See also: irritate, put out, aggravate, vex, Syn. ยียวน, กวน, แหย่, กวนโทโส, Thai Definition: ก่อกวนให้เกิดโทสะ
กวน(v) disturb, See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate, Syn. รบกวน, กวนใจ, รังควาน, Example: เสียงวิทยุกวนการทำงานของคนงานมาก จึงมีคำสั่งให้ปิดวิทยุเวลาทำงาน, Thai Definition: รบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
กวนใจ(v) disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai Definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ
แกล้ง(v) tease, See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice, Syn. รังแก, กลั่นแกล้ง, ข่มเหงรังแก, Example: พี่แกล้งน้องจนร้องไห้
เคืองใจ(v) be irritated, See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen, Syn. เคือง, ขัดเคือง, ขัดเคืองใจ, Example: เรื่องนี้ทำให้ฉันเคืองใจเขาอยู่นาน, Thai Definition: ไม่พอใจผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
คัน[khan] (v) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy  FR: démanger ; avoir des démangeaisons
ขุ่นเคือง[khunkheūang] (v) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent  FR: indigner ; outrer
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กวน[kūan] (v) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke  FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[kūanjai] (v) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate  FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนโอ๊ย[kūan ōi] (v) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother
กวนโทสะ[kūan thōsa] (v, exp) EN: irritate ; infuriate  FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
เง้า ๆ งอด ๆ[ngao-ngao ngøt-ngøt] (v, exp) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated
ประสาทเสีย[prasātsīa] (v) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic  FR: être énervé ; être nerveux
ระคาย[rakhāi] (v) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch  FR: être irrité ; démanger
ทำให้คัน[thamhai khan] (v) EN: irritate ; itch  FR: irriter ; démanger
ยั่ว[yūa = yua] (v) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter  FR: exciter ; énerver
ยวน[yūan] (v) EN: annoy ; irritate ; rile  FR: perturber ; déranger
ยวนยี[yūanyī] (v) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex
ยั่วโทสะ[yūa thōsa] (v, exp) EN: irritate ; rile ; anger ; make s.o. mad ; provoke  FR: exaspérer ; horripiler ; exciter la colère

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATE IH1 R IH0 T EY2 T
IRRITATED IH1 R AH0 T EY2 T AH0 D
IRRITATES IH1 R IH0 T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritate (v) ˈɪrɪtɛɪt (i1 r i t ei t)
irritated (v) ˈɪrɪtɛɪtɪd (i1 r i t ei t i d)
irritates (v) ˈɪrɪtɛɪts (i1 r i t ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺激[cì jī, ㄘˋ ㄐㄧ, ] to provoke; to irritate; to upset; to stimulate, #1,975 [Add to Longdo]
恼火[nǎo huǒ, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] to get angry; irritated; to annoy; to aggravate; annoying, #18,731 [Add to Longdo]
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, / ] to stir-fry then cook with sauce and water; to boil food briefly then dress with soy etc; to choke; to irritate (throat etc), #28,785 [Add to Longdo]
恼人[nǎo rén, ㄋㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] annoying; irksome; to irritate, #48,126 [Add to Longdo]
敲打锣鼓[qiāo dǎ luó gǔ, ㄑㄧㄠ ㄉㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨˇ, / ] lit. to beat a gong; fig. to irritate sb; a provocation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gereizt; verärgert {adj} | gereizter | am gereiztestenirritated | more irritated | most irritated [Add to Longdo]
irritieren | irritierend | irritiertto irritate | irritating | irritates [Add to Longdo]
reizen; aufregen; ärgern | reizend; aufregend; ärgernd | gereizt; aufgeregt; geärgert | reizt; regt auf; ärgertto irritate | irritating | irritated | irritates [Add to Longdo]
verdrießen | sich nicht verdrießen lassento irritate | not to be put off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかつく[mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
イライラさせる[iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
苛つく[いらつく;イラつく, iratsuku ; ira tsuku] (v5k,vi) (uk) to get irritated [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
苛立つ;いら立つ[いらだつ, iradatsu] (v5t) to be irritated [Add to Longdo]
苛立てる[いらだてる, iradateru] (v1,vt) to irritate; to exasperate [Add to Longdo]
胸が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated [Add to Longdo]
業を煮やす;業をにやす[ごうをにやす, gouwoniyasu] (exp,v5s) (See 煮やす) to lose one's temper; to be exasperated; to become irritated [Add to Longdo]
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp,v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial) [Add to Longdo]
歯痒い(P);歯がゆい[はがゆい, hagayui] (adj-i) impatient; tantalized; tantalised; irritated; chagrined; chagrinned; vexed; (P) [Add to Longdo]
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated [Add to Longdo]
焦らす[じらす, jirasu] (v5s,vt) (uk) to irritate [Add to Longdo]
焦れる[じれる, jireru] (v1,vi) to get impatient; to become irritated; to fret; to chafe [Add to Longdo]
煎れる;炒れる;熬れる[いれる, ireru] (v1,vi) (1) to be roasted; to be parched; (2) (arch) to be irritated; to be annoyed [Add to Longdo]
憤ろしい[いきどおろしい, ikidooroshii] (adj-i) irritated; angry; furious [Add to Longdo]
癇に障る;癇にさわる[かんにさわる, kannisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to irritate one; to get on one's nerves [Add to Longdo]
癪にさわる;しゃくに障る;癪に障る;癪に触る(iK)[しゃくにさわる, shakunisawaru] (exp,v5r) to irritate; to grate on one's nerves; to aggravate; to be galling; to be invidious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritate
   v 1: cause annoyance in; disturb, especially by minor
      irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers
      me"; "It irritates me that she never closes the door after
      she leaves" [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get
      at}, {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
      {chafe}, {devil}]
   2: excite to an abnormal condition, or chafe or inflame;
     "Aspirin irritates my stomach" [ant: {soothe}]
   3: excite to some characteristic action or condition, such as
     motion, contraction, or nervous impulse, by the application
     of a stimulus; "irritate the glands of a leaf"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top