ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*interesting*

IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: interesting, -interesting-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interesting(adj) น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. appealing, attractive, intriguing
uninteresting(adj) ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: จืดๆ ชืดๆ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าเร้าใจ, Syn. boring, Ant. intersting
in an interesting condition(idm) ตั้งท้อง (ในแง่ขบขัน), See also: มีครรภ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

English-Thai: Nontri Dictionary
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interestingA good biography is interesting and instructive.
interestingAll the stories are interesting.
interestingAll you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
interestingAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
interestingAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.
interestingAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
interestingAny book will do as long as it is interesting.
interestingAny book will do, so long as it is interesting.
interestingAre you reading an interesting book?
interestingAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
interestingBabies are interesting to watch.
interestingBaseball is an interesting sport.
interestingBecause it is an interesting and beautiful city?
interestingBoth teams are well matched, the game will be an interesting one.
interestingChristi's mysteries are most decidedly interesting.
interestingCooking is interesting.
interestingCuzco is one of the most interesting places in the world.
interestingDid you choose your son an interesting book?
interestingDid you find the book interesting?
interestingDid you meet many interesting people at the party?
interestingDisneyland was very interesting. You should have come with us.
interestingEnglish is not easy, but it is interesting.
interestingEven if this book reads how many times it is interesting.
interestingEvery time I read this novel, I find it very interesting.
interestingFather told us a very interesting story.
interestingFor myself, the play was fairly interesting.
interestingFrankly speaking, his new novel is not very interesting.
interestingFrankly speaking this novel is not very interesting.
interestingGo on with your story. That is so interesting!
interestingHave you read any interesting books lately?
interestingHave you read anything interesting lately.
interestingHe gave an interesting broadcast about modern art.
interestingHe goes in for whatever he finds interesting at the moment.
interestingHe has a interesting book.
interestingHe put an interesting idea before us.
interestingHer answer was straight out of the textbook - nothing interesting.
interestingHe read a most interesting novel yesterday.
interestingHe related to his wife something interesting about his employer.
interestingHer new novel is really interesting as opposed to her last one.
interestingHer story was not interesting.
interestingHe told his son an interesting story.
interestingHe told me an interesting story.
interestingHe told me that Poe's novels were interesting.
interestingHe told me that the book was interesting.
interestingHe told us an interesting story.
interestingHis story is much more interesting than hers.
interestingHis story was interesting to us all.
interestingHis story will be more and more interesting.
interestingHowever, if you're going to read people's blogs in order to write an interesting blog, you can do that right away.
interestingHowever interesting magic show may be, I am not very fond of them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สีสัน(v) be colourless, See also: be uninteresting, be dull, be vapid, be insipid, Ant. มีสีสัน, Example: ภาพวาดชิ้นนี้ไร้สีสัน
น่าฟัง(v) be interesting, See also: be concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, Example: เรื่องที่ท่านพูดถึงน่าฟังมากสำหรับเด็กๆ
น่ารู้(adj) interesting, See also: concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, Example: เจ้าของรายการมีหน้าที่สรรหาเรื่องน่ารู้สำหรับให้เด็กๆ เรียนรู้
น่าสนใจ(adj) interesting, Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง, Example: ภาพยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็กยุคใหม่
น่าสนใจ(v) be interesting, See also: be remarkable, be concerned, Syn. น่ารู้, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
ชืด(v) be uninteresting, See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune, Syn. ไม่มีชีวิตชีวา, เรียบๆ, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ, Example: คำปราศรัยของเขาชืดราวกับน้ำยาเย็น
จุดสนใจ(n) attention, See also: interesting point, interesting remark, Example: อเมริกาทุ่มเทจุดสนใจมาให้เมืองไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ
ไม่มีชีวิตชีวา(v) be uninteresting, See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune, Syn. ไร้รสชาติ, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: มองออกไปทางไหนก็เห็นแต่เหลี่ยมตึกทรงประหลาด แข็งกระด้าง ไม่มีชีวิตชีวาเสียจริงๆ
จืดตา(v) be unattractive, See also: be uninteresting, be dull, Ant. เด่น, สะดุดตา, เข้ม, Example: หนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบชัดเจนสวยไม่จืดตา, Thai Definition: เบื่อเพราะชินตา
จืด(v) be insipid, See also: be tasteless, be uninteresting, be dull, Syn. เรียบๆ, จืดชืด, ชืดชา, Ant. ตื่นเต้น, มีชีวิตชีวา, น่าสนใจ, มีสีสัน, Example: รูปภาพนี้จืดเกินไป มองแล้วไม่มีสีสัน
จำเจ(v) be monotonous, See also: be tedious, be repetitious and uninteresting, Syn. เนืองๆ, บ่อยๆ, ซ้ำซาก, Ant. แปลกใหม่, Example: ชีวิตครูค่อนข้างจะจำเจมีผลทำให้ครูใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีแรงผลักดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังดูน่าสนใจ[fangdū nāsonjai] (v, exp) EN: it sounds interesting  FR: ça semble intéressant
จำเจ[jamjē] (adj) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting  FR: monotone ; lassant ; répétitif
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame  FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune
มีอะไรที่น่าสนใจ[mī arai thī nāsonjai] (xp) EN: what's interesting ?  FR: qui a-t-il d'intéressant ?
น่ารู้[nārū] (adj) EN: interesting  FR: intéressant
น่าสนใจ[nāsonjai] (v) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned  FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné
น่าสนใจ[nāsonjai] (adj) EN: interesting  FR: intéressant ; digne d'intérêt
น่าทึ่ง[nātheung] (adj) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing  FR: fascinant
อย่างนั้นหรือ[yāng nan reū] (excl) EN: interesting !  FR: ainsi donc ! ; intéressant !

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERESTING IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 NG
INTERESTINGLY IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 NG L IY0
UNINTERESTING AH0 N IH1 N T R AH0 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interesting (v) ˈɪntrəstɪŋ (i1 n t r @ s t i ng)
interestingly (a) ˈɪntrəstɪŋliː (i1 n t r @ s t i ng l ii)
uninteresting (j) ˈʌnˈɪntrəstɪŋ (uh1 n i1 n t r @ s t i ng)
uninterestingly (a) ˈʌnˈɪntrəstɪŋliː (uh1 n i1 n t r @ s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有趣[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, ] interesting; fascinating; amusing, #4,432 [Add to Longdo]
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] interesting; meaningful; enjoyable; fun, #4,970 [Add to Longdo]
干燥[gān zào, ㄍㄢ ㄗㄠˋ, / ] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid, #5,488 [Add to Longdo]
有兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] interested; interesting, #7,779 [Add to Longdo]
[qù, ㄑㄩˋ, ] interesting; to interest, #10,231 [Add to Longdo]
花絮[huā xù, ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ, ] bits of news; interesting sidelights, #13,875 [Add to Longdo]
枯燥[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, ] dry and dull; uninteresting, #14,890 [Add to Longdo]
入味[rù wèi, ㄖㄨˋ ㄨㄟˋ, ] tasty; to be absorbed in sth; interesting, #30,240 [Add to Longdo]
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, / ] interesting; delightful; amusing, #34,720 [Add to Longdo]
趣闻[qù wén, ㄑㄩˋ ㄨㄣˊ, / ] funny news item; interesting anecdote, #50,740 [Add to Longdo]
[gén, ㄍㄣˊ, ] funny; odd; interesting, #55,754 [Add to Longdo]
珍闻[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, / ] oddity; news tidbits; strange and interesting item, #179,347 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interesse {n}; Bedeutung {f}; Anteil {m}interesting [Add to Longdo]
in anderen Umständenin an interesting condition [Add to Longdo]
Wendung {f} | eine interessante Wendung | eine unerwartete Wendung nehmen | eine Wendung zum Besseren (Schlechteren) | beunruhigende Wendung {f}turn | an interesting turn | to take an unexpected turn | a turn for the better (worse) | troubling spin [Add to Longdo]
interessant {adj} | interessanter | am interessantesteninteresting | more interesting | most interesting [Add to Longdo]
interessant {adv}interestingly [Add to Longdo]
interessanterweise {adv}interestingly enough [Add to Longdo]
interessieren (an) | interessierend | interessiertto interest (in) | interesting | interested [Add to Longdo]
uninteressantuninteresting [Add to Longdo]
uninteressant {adv}uninterestingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おもしい[omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
しがない[shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
そそられる[sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting [Add to Longdo]
縁は異なもの味なもの[えんはいなものあじなもの, enhainamonoajinamono] (exp) (See 縁は異なもの) inscrutable and interesting are the ways people are brought together [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]
佳賓[かひん, kahin] (n) good guest; interesting guest [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
興が有る[きょうがある, kyougaaru] (exp) to be fun; to be interesting [Add to Longdo]
興味が薄い[きょうみがうすい, kyoumigausui] (exp,adj-i) (See 興味の薄い) uninteresting [Add to Longdo]
興味の薄い[きょうみのうすい, kyouminousui] (adj-i) (See 興味が薄い) uninteresting [Add to Longdo]
興味索然[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t,adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on) [Add to Longdo]
興味深い[きょうみぶかい, kyoumibukai] (adj-i) very interesting; of great interest; (P) [Add to Longdo]
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about) [Add to Longdo]
曲の無い;曲のない[きょくのない, kyokunonai] (adj-i) uninteresting; dull [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
談叢;談藪[だんそう, dansou] (n) a number of interesting stories; book containing a number of interesting stories [Add to Longdo]
糞面白くない[くそおもしろくない, kusoomoshirokunai] (adj-i) totally uninteresting [Add to Longdo]
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something) [Add to Longdo]
無味乾燥[むみかんそう, mumikansou] (adj-na,n) dull and uninteresting; cut-and-dried [Add to Longdo]
面白[おもしろ, omoshiro] (adj-f) amusing; interesting; (P) [Add to Longdo]
面白い[おもしろい, omoshiroi] (adj-i) interesting; amusing; (P) [Add to Longdo]
面白い所[おもしろいところ, omoshiroitokoro] (n) interesting passage [Add to Longdo]
余り面白くない[あまりおもしろくない, amariomoshirokunai] (adj-i) not very interesting [Add to Longdo]
曰く付き[いわくつき, iwakutsuki] (n,adj-no) with an interesting history (story); with a shady history; with circumstances that are difficult to explain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  interesting
      adj 1: arousing or holding the attention [ant: {uninteresting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top