ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inquisitor*

IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inquisitor, -inquisitor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquisitor(n) ผู้ทำการสอบสวน, See also: สมาชิกของศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. analyst, examiner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand inquisitorประธานคณะผู้สอบสวนความผิด
inquisitor(อินควิซ'ซิเทอะ) n. ผู้ทำการสอบสวน,เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบสวน,ผู้ชอบถาม,สมาชิกของศาลพระสเปญสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, See also: inquisitorial adj., Syn. inquisitionist

English-Thai: Nontri Dictionary
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquiry official; inquisitorพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquisitor; inquiry officialพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquisitorial procedureวิธีพิจารณาระบบไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUISITOR IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0
INQUISITORS IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitor (n) ˈɪnkwˈɪzɪtər (i1 n k w i1 z i t @ r)
inquisitors (n) ˈɪnkwˈɪzɪtəz (i1 n k w i1 z i t @ z)
inquisitorial (j) ˈɪnkwˌɪzɪtˈɔːrɪəʳl (i1 n k w i2 z i t oo1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untersuchungsbeamte {m} | Untersuchungsbeamten {pl}inquisitor | inquisitors [Add to Longdo]
neugieriginquisitorial [Add to Longdo]
neugierig {adv}inquisitorially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n,adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquisitor
   n 1: a questioner who is excessively harsh [syn: {inquisitor},
      {interrogator}]
   2: an official of the ecclesiastical court of the Inquisition

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top