ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*infiltrate*

IH1 N F IH0 L T R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: infiltrate, -infiltrate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infiltrate(vi) ซึม, Syn. percolate, soak into, filter through
infiltrate(vt) แทรกซึม, Syn. penetrate, permeate
infiltrate into(phrv) แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ซึมเข้าไป
infiltrate through(phrv) แทรกซึมผ่าน, See also: แทรกผ่าน, ทุะลุผ่าน, ซึมผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infiltrate(อินฟิล'เทรท) v. ซึมทะลุ,แทรกซึม n. สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป., See also: infiltrative adj. infiltrator n., Syn. pervade, permeate

English-Thai: Nontri Dictionary
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introduced fossils; infiltrated fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infiltrate๑. แทรกซึม๒. สิ่งแทรกซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cellular Infiltrates, Polymorphousประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด [การแพทย์]
Infiltrateแทรก, การแทรก, แทรกแซง [การแพทย์]
Inflammatory Infiltrates, Chronicการอักเสบชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกซึม(v) infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai Definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
เล็ดลอด(v) sneak, See also: escape by stealth, slip, infiltrate, Example: หน่วยคอมมานโดพิเศษเล็ดลอดเข้าไปยังกลางกรุงคูเวต, Thai Definition: ลอบเข้าไปหรือออกมาด้วยความยากลำบาก แม้มีผู้พิทักษ์รักษาและป้องกัน
โทรมศัสตราวุธ(v) attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ดลอด[letløt] (v) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate  FR: s'esquiver ; s'échapper
แทรก[saēk] (x) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce  FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซึม[saēkseum] (v) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant  FR: s'imprégner ; s'imbiber

CMU English Pronouncing Dictionary
INFILTRATE IH1 N F IH0 L T R EY2 T
INFILTRATED IH1 N F IH0 L T R EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infiltrate (v) ˈɪnfɪltrɛɪt (i1 n f i l t r ei t)
infiltrated (v) ˈɪnfɪltrɛɪtɪd (i1 n f i l t r ei t i d)
infiltrates (v) ˈɪnfɪltrɛɪts (i1 n f i l t r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渗透[shèn tòu, ㄕㄣˋ ㄊㄡˋ, / ] to permeate; to infiltrate, #6,632 [Add to Longdo]
潜入[qián rù, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˋ, / ] to submerge; to infiltrate; to steal into, #16,207 [Add to Longdo]
混进[hùn jìn, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to infiltrate, #27,891 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spion {m} | Spione {pl} | Spione (Agenten) einschleusenspy | spies | to infiltrate spies (agents) [Add to Longdo]
dringt eininfiltrates [Add to Longdo]
durchsickern | durchsickerndto infiltrate | infiltrating [Add to Longdo]
eindringen | eindringend | eingedrungento infiltrate | infiltrating | infiltrated [Add to Longdo]
sickert durchinfiltrates [Add to Longdo]
sickerte durchinfiltrated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infiltrate
   v 1: cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices
   2: enter a group or organization in order to spy on the members;
     "The student organization was infiltrated by a traitor" [syn:
     {infiltrate}, {penetrate}]
   3: pass into or through by filtering or permeating; "the
     substance infiltrated the material"
   4: pass through an enemy line; in a military conflict [syn:
     {infiltrate}, {pass through}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top