ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inert*

IH2 N ER1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inert, -inert-
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Inertial system(n) a frame of reference in which a body remains at rest or moves with constant linear velocity unless acted upon by forces: any frame of reference that moves with constant velocity relative to an inertial system is itself an inertial system. Also called inertial reference frame. Expand. Compare law of motion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inert(adj) เฉื่อยชา, See also: อืดอาด, ซึ่งไร้ชีวิตชีวา, Syn. still, unresponsive, lifeless, Ant. energetic
inertia(n) ความเฉื่อย, See also: แรงเฉื่อย, Syn. inactivity, immobility, apathy, Ant. activity, movement
inertly(adv) อย่างเชื่องช้า, See also: อย่างเฉื่อยชา, อย่างอืดอาด, Syn. slowly, inactively
inert gas(n) ก๊าซเฉื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
inertia(อินเนอ'เชีย) n. ความเฉื่อย,ความไม่มีชีวิตชีวา,ความอยู่กับ, See also: inertial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inert(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,ซึมเซา,ชักช้า
inertia(n) ความเชื่องช้า,ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
MIG spot welding; inert-gas consumable electrode spot weldingการเชื่อมจุดมิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
MIG welding; metal inert-gas weldingการเชื่อมมิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metal inert-gas welding; MIG weldingการเชื่อมมิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
IG spot welding; inert-gas tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inertiniteอิเนอร์ทิไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inertเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inert gasแก๊สเฉื่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inert pigmentสารเพิ่มเนื้อสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inert-gas consumable electrode spot welding; MIG spot weldingการเชื่อมจุดมิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inert-gas tungsten-arc spot welding; IG spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inertiaความเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inertia forceแรงเฉื่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vitrinertiteวิทริเนอร์ไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
TIG spot welding; inert-gas tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inert Gasก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น , ก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น ได้แก่ ก๊าซ Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon [ปิโตรเลี่ยม]
Waste Inertของเสียเฉื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Non-reinforcing or inert fillerสารตัวเติมไม่เสริมแรงหรือสารตัวเติมเฉื่อย คือ สารตัวเติมที่เติมลงไปในยางแล้วทำให้ความหนืดของยางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ทำให้สมบัติเชิงกลต่างๆ ของยางคงรูปด้อยลงหรือเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างสารตัวเติมไม่เสริมแรง ได้แก่ ทัลคัม แคลเซียมคาร์บอเนต และดินขาว [เทคโนโลยียาง]
Elements, Inertธาตุเฉื่อย [การแพทย์]
inert gas [noble gas]แก๊สเฉื่อย, แก๊สมีตระกูล, ธาตุที่อยู่ในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีสถานะเป็นแก๊ส ไม่มีความไวในการเข้าทำปฏิกิริยาเคมีกับธาตุอื่นเพราะการจัดตัวของอิเล็กตรอนของแก๊สเฉื่อยอยู่ในสภาพเสถียร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
law of inertiaกฎความเฉื่อย, ดู Newton's  laws of motion (กฎข้อ 1) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inertial frame of referenceกรอบอ้างอิงเฉื่อย, กรอบอ้างอิงซึ่งอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวสัมพัทธ์กับโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inertiaความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย, สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย, ปริมาณที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยต่อการหมุน จะมีบทบาทเหมือนกับมวลในกรณีของการเลื่อนที่ โมเมนต์ความเฉื่อยเป็นปริมาณสเกลาร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gases, Inertก๊าซเฉื่อย, [การแพทย์]
Inertเฉื่อย, เฉื่อยชา [การแพทย์]
Inert Fillers, Solidสารเฉื่อยของแข็ง [การแพทย์]
Inert Gasesก๊าซเฉื่อย [การแพทย์]
Inert, Chemicallyไม่ทำปฏิกิริยากับกรดหรือด่าง [การแพทย์]
Inert, Physiologicallyเฉื่อยทางสรีรวิทยา [การแพทย์]
Inertiaแรงเฉื่อย, ภาวะเฉื่อย, ความเฉื่อย, อิเนอร์เซีย [การแพทย์]
Inertial Workงานจากความหนืด [การแพทย์]
IUD, Inertห่วงคุมกำเนิดชนิดธรรมดา, ห่วงอนามัยชนิดธรรมดา [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอมืองอเท้า(v) be inert, Syn. งอมืองอตีน, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, Ant. ขยัน, ดิ้นรน, Example: ภรรยาเขางอมืองอเท้าอยู่บ้านเฉยๆ ให้สามีหาเลี้ยงคนเดียว, Thai Definition: ไม่แสวงหางานทำ, ไม่ขวนขวาย
แรงเฉื่อย(n) inertia, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อย ซึ่งก็เร็วพอที่จะเกิดแรงยกสำหรับหัวอ่าน
เกียจคร้าน(v) be lazy, See also: be indolent, be idle, be slothful, be inert, be inactive, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนบางพวกเกียจคร้านที่จะประกอบสัมมาอาชีพ คอยจ้องแต่จะลักขโมย เบียดเบียนคนอื่น, Thai Definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
งง(adj) sluggish, See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving, Syn. สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา, Example: คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย
แบะแฉะ(adv) inertly, See also: indolently, Syn. แฉะแบะ, Example: แกจะออกมานั่งแบะแฉะที่ม้าหินหน้าบ้านทุกวันอย่างหมดอาลัยตายอยาก, Thai Definition: อาการที่นั่งเฉื่อยชาอยู่นานๆ
เฉื่อย(adv) slowly, See also: sluggishly, inertly, Syn. ช้า, เชื่องช้า, Ant. รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง, Example: ปัญหาหนึ่งของเขาที่ทำให้หัวหน้าไม่พอใจบ่อยๆ ก็คือ เขาทำงานเฉื่อยมาก
เฉื่อย(adj) slow, See also: inert, gently, Example: เครื่องบินทอดตัวให้ล้อแปะที่พื้นปลายทาง วิ่งพอดีด้วยแรงเฉื่อยที่เหลืออยู่
แฉะแบะ(adv) inertly, See also: inactively, slowly, sluggishly, Syn. แบะแฉะ, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ช่างไม้แกทำงานแฉะแบะ งานที่สั่งจึงเสร็จช้ามาก
เฉื่อยชา(v) be inactive, See also: be slow, be inert, be sluggish, Syn. ชักช้า, อืดอาด, Ant. กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง ภาคสังคม ซึ่งเคยเฉื่อยชา ได้ถูกกระตุ้นให้มีความตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับ
ก๊าซเฉื่อย(n) inert gas, See also: noble gas, Example: นีออนเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างหนึ่ง, Count Unit: ก๊าซ
การซึม(n) lifelessness, See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness, Syn. การซึมเศร้า, Example: การซึมเศร้า การมองโลกในแง่ร้ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย, Thai Definition: การที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
แก๊สเฉื่อย(n) inert gas, See also: noble gas, rare gas, Syn. ก๊าซเฉื่อย, Thai Definition: ธาตุที่เป็นแก๊ส มีสมบัติไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน
ความเฉื่อย(n) inertia, See also: torpor, inaction, laziness, Ant. ความเร่ง, Example: การใช้เครื่องจักรกลจะถูกจำกัดด้วยความเฉื่อยของการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนประกอบ, Thai Definition: สมบัติของเทหวัตถุที่จะคงสภาพนิ่งอยู่อย่างเดิมตลอดไปหรือคงสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉื่อยชา[cheūaychā] (v) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ก๊าซเฉื่อย[kāt cheūay] (n, exp) EN: inert gas ; noble gas  FR: gaz inerte [m]
ความเฉื่อยชา[khwām cheūaychā] (n) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia  FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
มวลเฉื่อย[mūan cheūay] (n, exp) EN: inertial mass
แรงเฉื่อย[raēng cheūay] (n, exp) EN: inertia ; momentum  FR: force d'inertie [f]
สิ่งไม่มีชีวิต[sing mai mī chīwit] (n, exp) EN: non-living thing ; inanimation ; lifeless things  FR: chose inerte [f] ; objet inanimé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INERT IH2 N ER1 T
FINERTY F IH1 N ER0 T IY0
REINERT R AY1 N ER0 T
MEINERT M AY1 N ER0 T
INERTIA IH2 N ER1 SH AH0
WEINERT W AY1 N ER0 T
KLEINERT K L AY1 N ER0 T
INERTIAL IH2 N ER1 SH AH0 L
STEINERT S T AY1 N ER0 T
INERTNESS IH2 N ER1 T N AH0 S
REINERTSEN R AY1 N ER0 T S AH0 N
REINERTSON R AY1 N ER0 T S AH0 N
MEINERTZHAGEN M AY1 N ER0 T S HH AA2 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inert (j) ˈɪnˈɜːʳt (i1 n @@1 t)
inertia (n) ˈɪnˈɜːʳʃə (i1 n @@1 sh @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惯性[guàn xìng, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] inertia, #13,173 [Add to Longdo]
惰性[duò xìng, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ, ] inert, #26,046 [Add to Longdo]
转动惯量[zhuǎn dòng guàn liàng, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] moment of inertia (mechanics), #106,412 [Add to Longdo]
雷诺数[Léi nuò shù, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, / ] Reynolds number (ratio of inertial forces to viscous forces in fluid mechanics), #121,994 [Add to Longdo]
惯量[guàn liàng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] inertia (mechanics), #147,484 [Add to Longdo]
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon) [Add to Longdo]
惯性系[guàn xìng xì, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˋ, / ] inertial system; inertial frame (mechanics) [Add to Longdo]
无生命[wú shēng mìng, ㄨˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] inert; lifeless [Add to Longdo]
零族[líng zú, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄨˊ, ] lit. zero group; another word for the inert or noble gases 惰性氣體|惰性气体 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
慣性[かんせい, kansei] TH: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก  EN: inertia

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edelgas {n}inert gas [Add to Longdo]
Flächenträgheitsmoment {n}moment of inertia of area; second moment of area; geometrical moment of inertia [Add to Longdo]
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia [Add to Longdo]
Inertialsystem {n}inertial system; inertial frame of reference [Add to Longdo]
Koordinate {f} [math.] | generalisierte Koordinate {f}; verallgemeinerte Koordinate {f} | natürliche Koordinate {f}coordinate | generalized coordinate | natural coordinate [Add to Longdo]
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
Massenträgheit {f}; Trägheit {f}inertia [Add to Longdo]
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia [Add to Longdo]
Reinertrag {m}net yield [Add to Longdo]
Schlaffheit {f}inertness [Add to Longdo]
Trägheit {f}inertial [Add to Longdo]
Trägheit {f}inertness [Add to Longdo]
Trägheitsgesetz {n}law of inertia [Add to Longdo]
Trägheitskraft {f}inertia force [Add to Longdo]
Trägheitsmoment {m} | polares Trägheitsmomentmoment of inertia | polar moment of inertia [Add to Longdo]
Untätigkeit {f}inertially [Add to Longdo]
abhacken; hacken; zerkleinern | abhackend; hackend; zerkleinernd | abgehackt; gehackt; zerkleinertto chop | chopping | chopped [Add to Longdo]
fossil; versteinert {adj}fossil [Add to Longdo]
inaktiv; untätig {adj}inert [Add to Longdo]
inaktiv {adv}inertly [Add to Longdo]
inert; neutral [chem.]inert [Add to Longdo]
raffiniert; verfeinert {adj}refined [Add to Longdo]
sublim; verfeinert; erhaben {adv}sublimely [Add to Longdo]
träge; reglos {adj}inert [Add to Longdo]
träge {adv}inertly [Add to Longdo]
verallgemeinern; generalisieren | verallgemeinernd | verallgemeinert | verallgemeinertto generalize; to generalise [Br.] | generalizing; generalise | generalized; generalised | generalizes; generalises [Add to Longdo]
verfeinern | verfeinernd | verfeinertto refine | refining | refines [Add to Longdo]
verfeinern | verfeinernd | verfeinert | verfeinert | verfeinerteto rarefy | rarefying | rarefied | rarefies | rarefied [Add to Longdo]
verkleinern | verkleinernd | verkleinert | verkleinert | verkleinerteto make smaller | making smaller | made smaller | makes smaller | made smaller [Add to Longdo]
verkleinert {adj}minified [Add to Longdo]
versteinern | versteinert | versteinertto turn into stone | turned into stone | turns into stone [Add to Longdo]
versteinern; verknöchern | versteinernd; verknöchernd | versteinert; verknöchert | versteinert | versteinerte; verknöcherteto fossilize | fossilizing | fossilized | fossilizes | fossilized [Add to Longdo]
versteinern | versteinernd | versteinert | versteinert | versteinerteto petrify | petrifying | petrified | petrifies | petrified [Add to Longdo]
zerkleinern | zerkleinertto reduce to small pieces | reduced to small pieces [Add to Longdo]
zerkleinern | zerkleinernd | zerkleinertto hackle | hackling | hackled [Add to Longdo]
Afghanenschneefink {m} [ornith.]Meinertzhagen's Snow Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣性[かんせい, kansei] (n) inertia [Add to Longdo]
慣性の法則[かんせいのほうそく, kanseinohousoku] (n) law of inertia [Add to Longdo]
慣性モーメント[かんせいモーメント, kansei mo-mento] (n) moment of inertia [Add to Longdo]
慣性系[かんせいけい, kanseikei] (n) inertial system [Add to Longdo]
慣性航法[かんせいこうほう, kanseikouhou] (n) inertial navigation system [Add to Longdo]
慣性誘導[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance [Add to Longdo]
貴ガス[きガス, ki gasu] (n) inert gas; noble gas [Add to Longdo]
組織の硬直化[そしきのこうちょくか, soshikinokouchokuka] (n,vs) organizational inertia; organisational inertia [Add to Longdo]
惰性[だせい, dasei] (n) inertia; habit; momentum; (P) [Add to Longdo]
惰力;堕力[だりょく, daryoku] (n) (1) inertia; momentum; (2) force of habit [Add to Longdo]
弾み(P);勢み(P);勢[はずみ, hazumi] (n) (1) bounce; spring; rebound; (2) momentum; inertia; (3) spur of the moment; impulse; (P) [Add to Longdo]
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P) [Add to Longdo]
不活性[ふかっせい, fukassei] (adj-no) {chem} inert [Add to Longdo]
不活性ガス[ふかっせいガス, fukassei gasu] (n) inert gas [Add to Longdo]
不活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] (n) {comp} inert function character [Add to Longdo]
余勢[よせい, yosei] (n) surplus power; momentum; impetus; inertia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
渋味[しぶみ, shibumi] herber_Geschmack, verfeinerter_Geschmack [Add to Longdo]
縮図[しゅくず, shukuzu] verkleinerte_Zeichnung [Add to Longdo]
縮尺[しゅくしゃく, shukushaku] verkleinerter_Massstab [Add to Longdo]
高尚[こうしょう, koushou] -edel, vornehm, verfeinert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inert
   adj 1: unable to move or resist motion
   2: having only a limited ability to react chemically; chemically
     inactive; "inert matter"; "an indifferent chemical in a
     reaction" [syn: {inert}, {indifferent}, {neutral}]
   3: slow and apathetic; "she was fat and inert"; "a sluggish
     worker"; "a mind grown torpid in old age" [syn: {inert},
     {sluggish}, {soggy}, {torpid}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top