ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*indoor*

IH1 N D AO2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indoor, -indoor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indoor(adj) ภายในอาคาร, See also: ในบ้าน, ข้างในอาคาร, ในร่ม, Syn. interior, internal, Ant. external, outdoor
indoors(adv) ในบ้าน, See also: ในร่ม, Syn. inside, within, Ant. outdoors, outside
withindoors(adv) ในร่ม (คำโบราณ), See also: ภายในบ้าน, ในอาคาร, Syn. indoors, Ant. outdoors
keep indoors(idm) เก็บในบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่น, See also: รักษาไว้ข้างใน, Syn. keep in
stay indoors(phrv) ยังอยู่ด้านใน, See also: อยู่ภายใน, Syn. keep in
stop indoors(phrv) อยู่แต่ข้างใน, Syn. keep in
indoor sports(n) กีฬาในร่ม
stick indoors(phrv) อยู่แต่ข้างใน, See also: อยู่แต่ในบ้าน อาคารหรือสถานที่อื่น, Syn. keep in
‘er indoors(sl) ภรรยา, See also: เมีย
remain indoors(phrv) อยู่ภายใน (อาคาร), Syn. keep in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indoor(อิน'ดอร์) adj. ในบ้าน,ในร่ม
indoors(อินดอร์ซ) adv. ในบ้าน,ในร่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
indoors(adv) ในร่ม,ในบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relief, indoorการบรรเทาทุกข์ภายในสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indoorในอาคาร, ในร่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indoor airอากาศในห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
indoor reliefการบรรเทาทุกข์ภายในสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indoor air qualityคุณภาพอากาศภายในอาคาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indoor air pollutionมลพิษทางอากาศในอาคาร [TU Subject Heading]
Indoor soccerฟุตซอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indoorAll I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
indoorBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
indoorCatherine stayed indoors because it was raining.
indoorDon't stay indoors because it is cold outside.
indoorI stayed indoors because it rained.
indoorI taught Miyuki how to keep a dog indoors.
indoorIt rained heavily all day, during which time I stayed indoors.
indoorIt's a pity for you to have to stay indoors in this weather.
indoorIt was raining hard, so that we played indoors.
indoorIt was very cold last night, so that we stay indoor.
indoorI usually stay indoors on Sunday.
indoorI would rather go out than stay indoors.
indoorLet's take a rest in the garden instead of indoors.
indoorNancy enjoys indoor games.
indoorNo weather was severe enough to keep him indoors.
indoorThe best bet on a rainy day is to remain indoors.
indoorThe cold weather kept us indoors.
indoorWho wants to be cooped up indoors on a nice day like this?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายในบ้าน(adj) indoor, Syn. ในบ้าน, Ant. นอกบ้าน, ภายนอกบ้าน, Example: ฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซ่อมแซมแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาต่างๆ ภายในบ้าน, Thai Definition: ที่อยู่ภายในบ้าน
กีฬาในร่ม(n) indoor sports, See also: indoor game, Ant. กีฬากลางแจ้ง, Example: นอกจากไพ่ตองแล้ว กีฬาในร่มที่ครูชื่นชอบมากเป็นพิเศษอีก 2 อย่าง คือ บิลเลียดและหมากรุก, Thai Definition: กีฬาที่แข่งขันภายในตัวอาคาร
ข้างใน(n) inside, See also: interior, indoors, Syn. ด้านใน, ชั้นใน, Ant. ข้างนอก, Example: บ้านหลังนี้ตกแต่งได้สวยงามทั้งข้างนอกและข้างใน, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: พ้นจากภายนอกเข้ามาด้านใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฬาในร่ม[kīlā nai rom] (n, exp) EN: indoor sports ; indoor games  FR: sport en salle [m]
ในบ้านเรา[nai bān] (adj) EN: indoor ; domestic
ในร่ม[nai rom] (adj) EN: indoor ; interior  FR: intérieur ; couvert
ภายในบ้าน[phāinai bān] (adj) EN: indoor ; home  FR: domestique ; d'intérieur
สระว่ายน้ำในร่ม[sawāinām nai rom] (n, exp) EN: indoor swimming pool ; indoor pool  FR: piscine couverte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDOOR IH1 N D AO2 R
INDOORS IH1 N D AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indoor (j) ˈɪndɔːr (i1 n d oo r)
indoors (a) ˌɪndˈɔːz (i2 n d oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
室内[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoor, #3,754 [Add to Longdo]
[mēn, ㄇㄣ, / ] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly, #5,084 [Add to Longdo]
在室内[zài shì nèi, ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoors [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hallenbad {n}indoor swimming pool [Add to Longdo]
Haus {n} | Häuser {pl} | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
Innendienst {m}office duty; indoor work [Add to Longdo]
Reithalle {f}indoor riding arena [Add to Longdo]
in der Stube hockento sit around indoors [Add to Longdo]
Zimmerantenne {f}indoor aerial [Add to Longdo]
Zimmereinrichtung {f}indoor furnishing [Add to Longdo]
Zimmerpflanze {f}indoor plant [Add to Longdo]
innenindoor [Add to Longdo]
innenindoors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドア[indoa] (n) indoor; (P) [Add to Longdo]
インドアゲーム[indoage-mu] (n) indoor game [Add to Longdo]
インドアスポーツ[indoasupo-tsu] (n) indoor sports [Add to Longdo]
フットサル[futtosaru] (n) indoor 5-man football (spa [Add to Longdo]
引き篭もる;引き籠もる;引き籠る;引籠る(io);引きこもる;引き篭る[ひきこもる, hikikomoru] (v5r,vi) to stay indoors; to be confined indoors [Add to Longdo]
屋内[おくない, okunai] (n,adj-no) indoor (court, pool, etc.); (P) [Add to Longdo]
屋内プール[おくないプール, okunai pu-ru] (n) indoor swimming pool [Add to Longdo]
屋内競技[おくないきょうぎ, okunaikyougi] (n) indoor games [Add to Longdo]
屋内退避[おくないたいひ, okunaitaihi] (n,vs) sheltering indoors; taking refuge inside [Add to Longdo]
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
降り込める;降り籠める[ふりこめる, furikomeru] (v1,vt) to rain (or snow), keeping people indoors [Add to Longdo]
座敷犬[ざしきけん, zashikiken] (n) dog that is raised indoors [Add to Longdo]
室内[しつない, shitsunai] (n,adj-no) indoor; inside the room; (P) [Add to Longdo]
室内プール[しつないプール, shitsunai pu-ru] (n) indoor pool [Add to Longdo]
室内暖房[しつないだんぼう, shitsunaidanbou] (n) indoor heating [Add to Longdo]
室内遊戯[しつないゆうぎ, shitsunaiyuugi] (n) indoor games [Add to Longdo]
上草履[うわぞうり, uwazouri] (n) indoor sandals; slippers [Add to Longdo]
上履き;上履[うわばき, uwabaki] (n) (See 下履き) hallway slippers; indoor shoes [Add to Longdo]
足止め(P);足留め[あしどめ, ashidome] (n,vs) house arrest; confinement; keeping indoors; inducement to stay; (P) [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
電話室[でんわしつ, denwashitsu] (n) telephone booth (indoor) [Add to Longdo]
冬篭り;冬籠り[ふゆごもり, fuyugomori] (n,vs) hibernation; staying indoors during winter [Add to Longdo]
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors [Add to Longdo]
内勤[ないきん, naikin] (n,vs,adj-no) office or indoor work [Add to Longdo]
内線[ないせん, naisen] (n) phone extension; indoor wiring; inner line; (P) [Add to Longdo]
内湯[うちゆ, uchiyu] (n) indoor bath using water from a hot-spring [Add to Longdo]
内猫[うちねこ, uchineko] (n) (See 外猫) indoor cat; house cat [Add to Longdo]
内風呂[うちぶろ, uchiburo] (n) indoor bath; bath for family (not public) use [Add to Longdo]
日の目を見ない[ひのめをみない, hinomewominai] (adj-i) staying indoors; have no sunshine; remain obscure [Add to Longdo]
籠居[ろうきょ, roukyo] (n,vs) staying at home or indoors; living in seclusion; retirement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
室内[しつない, shitsunai] indoor [Add to Longdo]
屋内[おくない, okunai] indoor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indoor
   adj 1: located, suited for, or taking place within a building;
       "indoor activities for a rainy day"; "an indoor pool"
       [ant: {out-of-door}, {outdoor(a)}, {outside}]
   2: within doors; "an indoor setting"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top