ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*in literature*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in literature, -in literature-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allusions in literatureการอ้างถึงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Animals in literatureสัตว์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Architecture in literatureสถาปัตยกรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Arts in literatureศิลปกรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Birds in literatureนกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Botany in literatureพฤกษศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism in literatureพุทธศาสนาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Capitalism in literatureทุนนิยมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Characters and characteristics in literatureตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Chinese in literatureชาวจีนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Christian saints in literatureนักบุญชาวคริสต์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Christianity in literatureคริสตศาสนาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Civilization, Western, in literatureอารยธรรมตะวันตกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Communication in literatureการสื่อสารทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Conduct of life in literatureการดำเนินชีวิตในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Contemporary, The, in literatureความร่วมสมัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Cossacks in literatureชาวคอสแสคในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Costume in literatureเครื่องแต่งกายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Courts and courtiers in literatureราชสำนักและข้าราชสำนักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Culture in literatureวัฒนธรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Dignity in literatureศักดิ์ศรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Elections in literatureการเลือกตั้งในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Elephants in literatureช้างในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Elite (Social sciences) in literatureชนชั้นนำ (สังคมศาสตร์) ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Eroticism in literatureงานด้านกามรมณ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Flowers in literatureดอกไม้ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Food in literatureอาหารในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Forests in literatureป่าในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Ghosts in literatureผีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Giants in literatureยักษ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Heroes in literatureวีรบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Heroines in literatureวีรสตรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
History in literatureประวัติศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Honor in literatureเกียรติยศในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Horror in literatureความน่ากลัวในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Human beings in literatureมนุษย์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Imaginary languages in literatureภาษาสื่อจินตภาพในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
In literatureในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Indigenous peoples in literatureชนพื้นเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Indra (Hindu deity) in literatureพระอินทร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Intellectuals in literatureปัญญาชนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Kings and rulers in literatureกษัตริย์และผู้ครองนครในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Law in literatureกฎหมายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Life change events in literatureเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Life in literatureชีวิตในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Logic in literatureตรรกศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Love in literatureความรักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Management in literatureการจัดการในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Masculinity in literatureความเป็นชายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Men in literatureบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in literatureBe well read in literature.
in literatureI am not as interested in literature as you.
in literatureThe trade of critic, in literature, music, and the drama, is the most degraded of all.
in literatureWe need some formal instruction in literature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินเครา(n) kind of bird in literature, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกในวรรณคดี

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
江南[Jiāng nán, ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ, ] south of Changjiang or Yangtze river; south of the lower reaches of Changjiang; often refers to south Jiangsu, south Anhui and north Zhejiang provinces; a province during Qing times; in literature, refers to the sunny south, #5,120 [Add to Longdo]
素材[sù cái, ㄙㄨˋ ㄘㄞˊ, ] source material (in literature and art), #12,341 [Add to Longdo]
眼帘[yǎn lián, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] eyes (in literature); eyesight, #20,751 [Add to Longdo]
意识流[yì shí liú, ㄧˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] stream of consciousness (in literature), #56,518 [Add to Longdo]
拉丁文[lā dīng wén, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄨㄣˊ, ] latin letters; latin literature, #57,856 [Add to Longdo]
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, / ] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem, #144,915 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベル文学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature [Add to Longdo]
ラテン文学[ラテンぶんがく, raten bungaku] (n) Latin literature [Add to Longdo]
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top