ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*in law*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in law, -in law-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limitation in lawการจำกัดสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice in lawเจตนาร้ายตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concept in law of neighbourหลักกฏหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition in lawเงื่อนไขโดยกฎหมาย (เงื่อนไขโดยปริยาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error in lawความผิดพลาดในข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in lawตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in lawsโดยการสมรส (เช่น เขย สะใภ้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
twin lawกฎผลึกแฝด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
neighbour, concept in law ofหลักกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communication in lawการสื่อสารทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Interviewing in law enforcementการสอบปากคำในการบังคับใช้กฎหมาย [TU Subject Heading]
Proportionality in lawความพอสมควร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in lawAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
in lawHe got a master's degree in law.
in lawHis son-in law completely recovered from his illness.
in lawYou can depend on my older sister in law depend help you with your homework.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมสังเวช(n) grief in laws, Syn. ธัมสังเวค, อารมณ์ของพระอรหันต์, Thai Definition: ความเศร้าสลดใจในทางธรรม เมื่อเห็นความแตกดับของสังขาร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ของพระอรหันต์[ārom khøng phra ørahan] (n, exp) EN: grief in laws
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[kān feuk prasopkān wichāchīp kotmāi] (n, exp) EN: field experience in law
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp kotmāi] (n, exp) EN: preparation for professional experience in law
นิติการณ์[nitikān] (n) EN: cause in law

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然人[zì rán rén, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄖㄣˊ, ] natural person (legal), i.e. individual in law, as opposed to legal entity 法人, #17,272 [Add to Longdo]
[xí, ㄒㄧˊ, ] daughter in law, #24,969 [Add to Longdo]
嫂嫂[sǎo sao, ㄙㄠˇ ㄙㄠ˙, ] sister in law (husband's side), #39,746 [Add to Longdo]
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism) [Add to Longdo]
法律约束力[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] legal force (i.e. binding in law) [Add to Longdo]
答辨[dá biàn, ㄉㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, ] to plead (in law court); to reply to a charge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
keinen Rechtsanspruch habento have no redress in law [Add to Longdo]
Rechtshilfe {f}legal assistance; legal redress; assistance in law enforcement [Add to Longdo]
Rechtsirrtum {m}mistake in law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
器物損壊[きぶつそんかい, kibutsusonkai] (n) (in law) property damage (not including ships, buildings, planes and documents) [Add to Longdo]
衡平法[こうへいほう, kouheihou] (n) equity (in law) [Add to Longdo]
主法[しゅほう, shuhou] (n) main laws [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top