ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*impertinence*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impertinence, -impertinence-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impertinence(n) ความหยาบคาย, See also: ความโอหัง, การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่, การพูด / การกระทำที่หยาบคาย, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. disrespect, flippancy, Ant. courtesy, politeness, respect;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impertinence(อิมเพอ' ทะเนินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความโอหัง, ความเสือก, ความไม่เข้าเรื่อง, ความไม่เหมาะสม, Syn. insolence

English-Thai: Nontri Dictionary
impertinence(adj) ความทะลึ่ง,ความสะเออะ,ความโอหัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อหังการ(n) arrogance, See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity, Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว, Thai Definition: ความก้าวร้าวด้วยการถือตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impertinence (n) ˈɪmpˈɜːʳtɪnəns (i1 m p @@1 t i n @ n s)
impertinences (n) ˈɪmpˈɜːʳtɪnənsɪz (i1 m p @@1 t i n @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unverschämtheit {f}; Zumutung {f}; Dreistigkeit {f}; Unverfrorenheit {f} | Unverschämtheiten {pl}; Zumutungen {pl}; Dreistigkeiten {pl}impertinence | impertinences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence [Add to Longdo]
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
猪口才[ちょこざい, chokozai] (adj-na,n) impertinence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impertinence
   n 1: an impudent statement [syn: {impudence}, {cheek},
      {impertinence}]
   2: the trait of being rude and impertinent; inclined to take
     liberties [syn: {crust}, {gall}, {impertinence}, {impudence},
     {insolence}, {cheekiness}, {freshness}]
   3: inappropriate playfulness [syn: {impertinence}, {perkiness},
     {pertness}, {sauciness}, {archness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top