ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*impel*

IH2 M P EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impel, -impel-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impel(vt) กระตุ้น, See also: จูงใจ, ผลักดัน, Syn. drive, induce, urge
impel to(phrv) บังคับ, See also: บีบให้ทำ
impeller(n) ส่วนที่หมุนได้ของเครื่องสูบน้ำหรือระหัดวิดน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impel(อิมเพล') vt. กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว
impellent(อิมเพล' เลินทฺ) adj. ซึ่งผลักดัน, ซึ่งกระตุ้น. -n. สิ่งที่ผลักดัน, สิ่งประตุ้น
impeller(อิมเพล' เลอะ) n. ผู้กระตุ้น, ผู้ผลักดัน, สิ่งกระตุ้น, ลูกบิด, ลูกหมุน, เครื่องผลักดัน

English-Thai: Nontri Dictionary
impel(vt) ผลัก,ดัน,กระตุ้น,ไล่,โน้มน้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnetically-impelled arc butt weldingการเชื่อมชนอาร์กแม่เหล็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
impellerใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
impellerจานใบพัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
impellerใบพัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impellerใบพัด จานใบพัด [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impelHunger impelled him to crime.
impelThe wind and tide impelled the ship to the shore.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวดปัสสาวะ(v) be impelled to urinate, See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate, Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่, Example: คนไข้กินน้ำมากไปจึงทำให้ปวดปัสสาวะบ่อย
เร่งเร้า(v) urge, See also: press, impel, push, spur, Example: ลูกชายเร่งเร้าให้พ่อแม่ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้, Thai Definition: พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ทำตามโดยเร็ว
เร้า(v) urge, See also: press, impel, push, spur, Syn. เร่ง, เร่งเร้า, Example: เด็กๆ มักเร้าให้พ่อแม่ซื้อของเล่นให้
ขับเคลื่อน(v) propel, See also: move, impel, Syn. เคลื่อน, ขับ, Example: รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า, Thai Definition: ผลักหรือดันให้ไปด้วยแรงดันไอน้ำหรือกังหัน เป็นต้น
ปวดท้องเบา(v) have urinate, See also: be impelled to urinate, Syn. ปวดเบา, ปวดท้องเยี่ยว, ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดท้องฉี่, Example: เหลืออีกแค่ 10 นาที รถก็จะออก ต้องรีบเอาของไปเก็บแถมยังปวดท้องเบาอีกด้วย ทำให้ค่อนข้างฉุกละหุก, Thai Definition: ต้องการถ่ายปัสสาวะ
ปวดท้องเยี่ยว(v) have urinate, See also: be impelled to urinate, Syn. ปวดท้องเบา, ปวดเบา, ปวดเยี่ยว, ปวดฉี่, ปวดท้องฉี่, Example: เขากำลังจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านแต่รู้สึกว่าตัวเองปวดท้องเยี่ยวจึงคิดที่จะกลับไปใช้ห้องน้ำในโรงแรมแห่งนั้นอีกครั้ง, Thai Definition: ต้องการถ่ายปัสสาวะ โดยมากผู้ชายจะใช้พูดกัน
ย้อมใจ(v) encourage, See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce, Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ, Example: เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน, Thai Definition: ทำให้ใจชุ่มชื่น
กระตุ้น(v) urge, See also: encourage, incite, support, invigorate, impel, spur, Syn. หนุน, ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: หนังสือพิมพ์กระตุ้นให้รัฐบาลตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทำกินแก่เกษตรกร
กดคอ(v) compel, See also: force, treat cruelly, impel, overpower, Syn. บังคับ, ขืนใจ, Example: เราจะต้องกดคอเอาความลับออกมาจากมันให้จงได้, Thai Definition: บังคับเอา, Notes: (ปาก)
หักคอ(v) force, See also: enforce, compel, coerce, press, drive, make, impel, oblige, impose, Syn. บังคับเอา, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai Definition: ถือวิสาสะบังคับเอา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับเคลื่อน[khapkhleūoen] (v) EN: propel ; move ; impel
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ปวดท้องเบา[pūat thøng bao] (v, exp) EN: have urinate; be impelled to urinate
ปวดท้องเยี่ยว[pūat thøng yīo] (v, exp) EN: have urinate ; be impelled to urinate
เร่งเร้า[rengrāo] (v) EN: urge ; press ; impel ; push ; spur  FR: stimuler ; pousser à
ย้อมใจ[yømjai] (v) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPEL IH2 M P EH1 L
GIMPEL G IH1 M P AH0 L
KIMPEL K IH1 M P AH0 L
IMPELLED IH2 M P EH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impel (v) ˈɪmpˈɛl (i1 m p e1 l)
impels (v) ˈɪmpˈɛlz (i1 m p e1 l z)
impelled (v) ˈɪmpˈɛld (i1 m p e1 l d)
impeller (n) ˈɪmpˈɛlər (i1 m p e1 l @ r)
impellers (n) ˈɪmpˈɛləz (i1 m p e1 l @ z)
impelling (v) ˈɪmpˈɛlɪŋ (i1 m p e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推进[tuī jìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ, / ] to impel, #1,304 [Add to Longdo]
感召[gǎn zhào, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ, ] to rally; to call; to move and inspire; inspiration (e.g. divine inspiration); to impel, #35,339 [Add to Longdo]
策励[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] to encourage; to urge; to impel; to spur sb on [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antrieb {m}impellent [Add to Longdo]
Antriebsrad {n}; Laufrad {n} [techn.] | Antriebsräder {pl}; Laufräder {pl}impeller | impellers [Add to Longdo]
Fachsimpelei {f}shop talk; shoptalk [Add to Longdo]
Gebläserad {n}blower wheel; impeller [Add to Longdo]
Stander {m}; Wimpel {m}pennant [Add to Longdo]
antreiben; vorantreiben; treiben | antreibend; vorantreibend; treibendto impel | impelling [Add to Longdo]
einfach; simpel; einfältig {adj} | einfacher | am einfachstensimple; simple-minded | simpler | simplest [Add to Longdo]
fachsimpeln; von der Arbeit redento talk shop [Add to Longdo]
nötigen | jdn. nötigen, etw. zu tun | zum Handeln nötigento impel | to impel someone to do sth. | to impel into action [Add to Longdo]
getrieben; genötigtimpelled [Add to Longdo]
treibtimpels [Add to Longdo]
treibt animpels [Add to Longdo]
Ich sah mich gezwungen, es zu sagen.I felt impelled to say it. [Add to Longdo]
Gimpel {m} [ornith.]Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) [Add to Longdo]
Hakengimpel {m} [ornith.]Pine Grosbeak (Pinicola enucleator) [Add to Longdo]
Karmingimpel {m} [ornith.]Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) [Add to Longdo]
Wimpelschwanz {m} [ornith.]Streamertail [Add to Longdo]
Wimpeltyrann {m} [ornith.]Strange-tailed Tyrant [Add to Longdo]
Gimpelorganist {m} [ornith.]Jamaican Euphonia [Add to Longdo]
Bartgimpelfink {m} [ornith.]Lesser Antillean Bullfinch [Add to Longdo]
Rotkopf-Gimpelfink {m} [ornith.]Ruerto Rican Bullfinch [Add to Longdo]
Rotsteiß-Gimpelfink {m} [ornith.]Greater Antillean Bullfinch [Add to Longdo]
Goldbug-Gimpelfink {m} [ornith.]Yellow-shouldered Grassquit [Add to Longdo]
Blaßfuß-Gimpelfink {m} [ornith.]St Lucia Black Finch [Add to Longdo]
Schwarzgimpelfink {m} [ornith.]Cuban Bullfinch [Add to Longdo]
Gimpeltangare {f} [ornith.]Cinnamon Tanager [Add to Longdo]
Papageischnabelgimpel {m} [ornith.]Maui Parrotbill [Add to Longdo]
Laysangimpel {m} [ornith.]Laysan Finch [Add to Longdo]
Nihoagimpel {m} [ornith.]Nihoa Finch [Add to Longdo]
Burtongimpel {m} [ornith.]Red-browed Rosefinch [Add to Longdo]
Cassingimpel {m} [ornith.]Cassin's Finch [Add to Longdo]
Edwardsgimpel {m} [ornith.]Large Rosefinch [Add to Longdo]
Auroragimpel {m} [ornith.]Stresemann's Rosefinch [Add to Longdo]
Hausgimpel {m} [ornith.]House Finch [Add to Longdo]
Dünnschnabelgimpel {m} [ornith.]Dark Rosefinch [Add to Longdo]
Schmuckgimpel {m} [ornith.]Beautiful Rosefinch [Add to Longdo]
Felsengimpel {m} [ornith.]Rose-breasted Rosefinch [Add to Longdo]
Purpurgimpel {m} [ornith.]Purple Finch [Add to Longdo]
Rosenmantelgimpel {m} [ornith.]Red-mantled Rosefinch [Add to Longdo]
Rosenbrauengimpel {m} [ornith.]Pink-browed Rosefinch [Add to Longdo]
Fleckengimpel {m} [ornith.]Spot-winged Rosefinch [Add to Longdo]
Roborowskigimpel {m} [ornith.]Tibet Rosefinch [Add to Longdo]
Rosengimpel {m} [ornith.]Pallas's Rosefinch [Add to Longdo]
Blanfordgimpel {m} [ornith.]Blanford's Rosefinch [Add to Longdo]
Berggimpel {m} [ornith.]Caucasian Great Rosefinch [Add to Longdo]
Gebirgsgimpel {m} [ornith.]Eastern Great Rosefinch [Add to Longdo]
Einödgimpel {m} [ornith.]Sinai Rosefinch [Add to Longdo]
Weißbrauengimpel {m} [ornith.]White-browed Rosefinch [Add to Longdo]
Bindengimpel {m} [ornith.]Three-banded Rosefinch [Add to Longdo]
Rubingimpel {m} [ornith.]Vinaceous Rosefinch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インペラ[inpera] (n) impeller [Add to Longdo]
インペル[inperu] (vs) to impel [Add to Longdo]
羽根車[はねぐるま, haneguruma] (n) (turbine's) impeller [Add to Longdo]
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1,vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel [Add to Longdo]
駆る[かる, karu] (v5r,vt) to drive (car); to spur on; to impel; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impel
   v 1: urge or force (a person) to an action; constrain or
      motivate [syn: {impel}, {force}]
   2: cause to move forward with force; "Steam propels this ship"
     [syn: {propel}, {impel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top