ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*i don

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i don, -i don-, *i don*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
I don't know(sl) ฉันไม่เห็นด้วย
I don't know about(idm) (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
i don't give a damnฉันไม่ห่วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รู้จะเอาอย่างไร[mai rū ja ao yāngrai] (xp) EN: I don't know what to do ; I don't know what he wants
ไม่รู้เรื่องเลย[mai rū reūang loēi] (xp) EN: I don't know anything at all about it ; I don't know (what's going on) at all ; Do not know at all  FR: je n'en sais strictement rien du tout ; j'ignore absolument ce qu'il en est ; n'en rien savoir ; ignorer tout à fait ; ne pas être au courant du tout
ไม่รู้สิ[mai rū si] (xp) EN: I don't know  FR: je ne sais pas !
อย่างนั้นหรือ[yāng nan reū] (excl) EN: interesting !  FR: ainsi donc ! ; intéressant !
อย่างนั้นเหรอ[yāng nan roē] (excl) EN: so that's it !  FR: ainsi donc !
อย่างไรก็ไม่รู้[yāngrai kø mai rū] (xp) EN: I don't know

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敢当[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me, #37,272 [Add to Longdo]
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me, #40,774 [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, / ] replying "I don't know" to every question, #69,081 [Add to Longdo]
上天入地[shàng tiān rù dì, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄉㄧˋ, ] lit. to go up to heaven or down to Hades; fig. whichever way, I don't care; to decide to go ahead without foreboding, #72,299 [Add to Longdo]
蔡东藩[Cài Dōng fān, ㄘㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄢ, / ] Cai Dongfan (1877-1945), historian, author of popular general history texts up until his own time, #288,712 [Add to Longdo]
不太明白[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, ] (question is) not completely clear; I don't get it [Add to Longdo]
呼牛作马[hū niú zuò mǎ, ㄏㄨ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, / ] to call sth a cow or a horse (成语 撒网); it doesn't matter what you call it; Insult me if you want, I don't care what you call me. [Add to Longdo]
呼牛呼马[hū niú hū mǎ, ㄏㄨ ㄋㄧㄡˊ ㄏㄨ ㄇㄚˇ, / ] to call sth a cow or a horse (成语 saw); it doesn't matter what you call it; Insult me if you want, I don't care what you call me. [Add to Longdo]
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩 [Add to Longdo]
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
かどうか[kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
どうかな[doukana] (exp) (1) how about ...?; (2) I wonder; I don't know [Add to Longdo]
関係ない;関係無い[かんけいない, kankeinai] (exp) (1) (col) (See 関係が無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it"; (2) I don't care about; I am not concerned about [Add to Longdo]
後は野となれ山となれ[あとはのとなれやまとなれ, atohanotonareyamatonare] (exp) (id) I don't care what follows; The future will take care of itself [Add to Longdo]
自慢じゃないが[じまんじゃないが, jimanjanaiga] (exp) I don't want to boast but [Add to Longdo]
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]
知らない[しらない, shiranai] (adj-i) (1) unknown; strange; (2) (id) I don't care; I don't know and I feel nothing [Add to Longdo]
渡殿;渡り殿[わたどの(渡殿);わたりどの, watadono ( watari dono ); wataridono] (n) (See 寝殿造) roofed corridor connecting two buildings (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
分からん[わからん, wakaran] (exp) (col) (col form of 分からない) (See 分かる・1) I don't know [Add to Longdo]
野となれ山となれ[のとなれやまとなれ, notonareyamatonare] (exp) (See 後は野となれ山となれ・あとはのとなれやまとなれ) I don't care what happens (after this) [Add to Longdo]
訳じゃない[わけじゃない, wakejanai] (exp) (uk) (See 訳ではない) it does not mean that ...; I don't mean that ...; it is not the case that; (P) [Add to Longdo]
訳ではない;訳では無い;わけでは無い[わけではない, wakedehanai] (exp) (uk) (See 訳・わけ) it does not mean that ...; I don't mean that ...; it is not the case that... [Add to Longdo]
用意ドン;用意どん[よういドン(用意ドン);よういどん(用意どん), youi don ( youi don ); youidon ( youi don )] (int) (1) ready, go!; (n) (2) race [Add to Longdo]
儘よ[ままよ, mamayo] (int) (uk) whatever; never mind; I don't care; the hell with it [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top