ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*huffish*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: huffish, -huffish-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable, insolent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huffish (j) hˈʌfɪʃ (h uh1 f i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gereitzheit {f}huffishness [Add to Longdo]
übelnehmerisch {adj}huffish; huffy [Add to Longdo]
übelnehmerisch {adv}huffishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  huffish
      adj 1: sullen or moody [syn: {huffish}, {sulky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top