ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hooking*

HH UH1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hooking, -hooking-
CMU English Pronouncing Dictionary
HOOKING HH UH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hooking (v) hˈukɪŋ (h u1 k i ng)
unhooking (v) ˈʌnhˈukɪŋ (uh1 n h u1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufhaken | aufhakend | aufgehaktto unhook | unhooking | unhooked [Add to Longdo]
haken; anhaken; einhaken (in) | hakend; anhakend; einhakend | gehakt; angehakt; eingehakt | hakt | hakte; hakte einto hook (into) | hooking | hooked | hooks | hooked [Add to Longdo]
loshaken | loshakendto unhook | unhooking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッキング[fukkingu] (n) hooking [Add to Longdo]
河津掛け[かわづかけ, kawadukake] (n) hooking backward counter throw (sumo) [Add to Longdo]
掛け投げ;掛投げ[かけなげ, kakenage] (n) hooking inner thigh throw (sumo) [Add to Longdo]
掛け反り[かけぞり, kakezori] (n) hooking backwards body drop (sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hooking
   n 1: a golf shot that curves to the left for a right-handed
      golfer; "he took lessons to cure his hooking" [syn: {hook},
      {draw}, {hooking}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top