ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hires*

HH AY1 ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hires, -hires-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sapphiresไพลิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hiresNew hires who just joined the company do everything with this timid/sheepish manner.
hiresThat company hires people without regard to race, religion, or nationality.

CMU English Pronouncing Dictionary
HIRES HH AY1 ER0 Z
HIRES HH AY1 R Z
SHIRES SH AY1 R Z
SAPPHIRES S AE1 F AY0 ER0 Z
BERKSHIRES B ER1 K SH IH2 R Z
BERKSHIRES B ER1 K SH AY2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hires (v) hˈaɪəz (h ai1 @ z)
shires (n) ʃˈaɪəz (sh ai1 @ z)
sapphires (n) sˈæfaɪəz (s a1 f ai @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entgelt {n} | Entgelte {pl}hire | hires [Add to Longdo]
Grafschaft {f} | Grafschaften {pl}shire | shires [Add to Longdo]
Saphir {m} [min.] | Saphire {pl}sapphire | sapphires [Add to Longdo]
dingen (als Diener) | dingend | gedungen | er/sie dingt | ich/er/sie dingte | er/sie hat/hatte gedungento hire; to engage | hiring | hired | he/she hires | I/he/she hired | he/she has/had hired [Add to Longdo]
mieten; leihen; anstellen; einstellen | mietend | gemieted | mietet | mieteteto hire | hiring | hired | hires | hired [Add to Longdo]
mietet neurehires [Add to Longdo]
verdingen | verdingend | verdingt | verdingteto hire out | hiring out | hires out | hired out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top