ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*heuristic*

HH Y UH0 R IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heuristic, -heuristic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heuristic(adj) ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง
heuristic(adv) ที่ช่วยค้นหา, See also: ที่ช่วยให้เรียนรู้, ที่ช่วยแก้ปัญหา, คอมพิวเตอร์ ที่ค้นหาหลายคำตอบและเลือกคำตอบที่ดีที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heuristic(ฮิวริส'ทิค) adj.,n. (วิธีการ) ซึ่งกระตุ้นความสนใจ,ซึ่งกระตุ้นให้ค้นคว้าด้วยตนเอง.
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heuristic approachการแก้ปัญหาแบบศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heuristic programโปรแกรมแบบศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
heuristicsศึกษาสำนึก, Example: วิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช้วิธีสำรวจลู่ทางการคำนวณทุกอย่างจนครบเสียก่อนแต่ใช้วิธีคาดคะเนว่าอะไรน่าจะดีที่สุดแล้วทำไปตามนั้น [คอมพิวเตอร์]
Heuristic programmingการโปรแกรมฮิวริสติก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heuristically(adv) ด้วยการศึกษามาอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศึกษาสำนึก[seuksāsamneuk] (adj) EN: heuristic  FR: heuristique = euristique

CMU English Pronouncing Dictionary
HEURISTIC HH Y UH0 R IH1 S T IH0 K
HEURISTICS HH Y UH0 R IH1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heuristic (j) hjˈuəʳrˈɪstɪk (h y u@1 r i1 s t i k)
heuristics (n) hjˈuəʳrˈɪstɪks (h y u@1 r i1 s t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heuristik {f}heuristics [Add to Longdo]
heuristischheuristic [Add to Longdo]
heuristischheuristical [Add to Longdo]
heuristisch {adv}heuristically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒューリスティック;ヒューリスティク[hyu-risuteikku ; hyu-risuteiku] (adj-na,n) heuristic [Add to Longdo]
ヒューリスティックス;ヒューリスティクス[hyu-risuteikkusu ; hyu-risuteikusu] (n) heuristics [Add to Longdo]
ヒュリスティックス[hyurisuteikkusu] (n) heuristics [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] (n) {comp} heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] (n) {comp} heuristic-mix [Add to Longdo]
自発的判断ログ記録[じはつてきはんだんログきろく, jihatsutekihandan rogu kiroku] (n) {comp} log-heuristic record [Add to Longdo]
発見的[はっけんてき, hakkenteki] (adj-na) {comp} heuristic [Add to Longdo]
発見的方法[はっけんてきほうほう, hakkentekihouhou] (n) {comp} heuristic method [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューリスティック[ひゅーりすていっく, hyu-risuteikku] heuristic [Add to Longdo]
ヒューリスティックス[ひゅーりすていっくす, hyu-risuteikkusu] heuristics [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
自発的判断ログ記録[じはつてきはんだんろぐきろく, jihatsutekihandanrogukiroku] log-heuristic record [Add to Longdo]
発見的[はっけんてき, hakkenteki] heuristic (an) [Add to Longdo]
発見的方法[はっけんてきほうほう, hakkentekihouhou] heuristic method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heuristic
   adj 1: of or relating to or using a general formulation that
       serves to guide investigation [ant: {algorithmic}]
   n 1: a commonsense rule (or set of rules) intended to increase
      the probability of solving some problem [syn: {heuristic},
      {heuristic rule}, {heuristic program}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top