ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hacks*

HH AE1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hacks, -hacks-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hacksaw(n) เลื่อยตัดโลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hacksawn. เลื่อยตัดโลหะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hacksaw(n) เลือยตัดโลหะ
Power Hacksaw(n)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อยเหล็ก[leūay lek] (n) EN: hacksaw  FR: scie à métaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKS HH AE1 K S
SHACKS SH AE1 K S
WHACKS W AE1 K S
WHACKS HH W AE1 K S
HACKSAW HH AE1 K S AO2
HACKSTAFF HH AE1 K S T AE2 F
THACKSTON TH AE1 K S T AH0 N
BUSHWHACKS B UH1 SH W AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hacks (v) hˈæks (h a1 k s)
shacks (v) ʃˈæks (sh a1 k s)
whacks (v) wˈæks (w a1 k s)
hacksaw (n) hˈæksɔː (h a1 k s oo)
hacksaws (n) hˈæksɔːz (h a1 k s oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bude {f} | Buden {pl}shack | shacks [Add to Longdo]
Bügelsäge {f}; Bügelsägemaschine {f}hacksaw [Add to Longdo]
Bügelsägeblatt {n}hacksaw blade [Add to Longdo]
Hacksilber {n}hack-silver [Add to Longdo]
Hütte {f} | Hütten {pl}shack | shacks [Add to Longdo]
Metallsäge {f}hacksaw [Add to Longdo]
hacken | hackend | gehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hack | hacking | hacked | he/she hacks | I/he/she hacked | he/she has/had hacked [Add to Longdo]
lauert aufbushwhacks [Add to Longdo]
schlagen; hauen | schlagend; hauend | geschlagen; gehauen | schlägt; haut | schlug; hauteto whack; to clout | whacking | whacked | whacks | whacked [Add to Longdo]
verhautwhacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弓鋸;弓のこ[ゆみのこ, yuminoko] (n) hacksaw [Add to Longdo]
金鋸[かねのこぎり, kanenokogiri] (n) hacksaw [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top