ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gravestone*

G R EY1 V S T OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gravestone, -gravestone-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravestone(n) หินสลักชื่อผู้ตายหน้าหลุมฝังศพ, Syn. headstone, tombstone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravestone(เกรฟ'สโทน) n. หินบนหลุมฝังศพ

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVESTONE G R EY1 V S T OW2 N
GRAVESTONES G R EY1 V S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravestone (n) grˈɛɪvstoun (g r ei1 v s t ou n)
gravestones (n) grˈɛɪvstounz (g r ei1 v s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墓碑[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, ] gravestone; tombstone, #22,890 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabstein {m} | Grabsteine {pl}gravestone | gravestones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もとい, motoi] (n) (1) {chem} (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones) [Add to Longdo]
石碣[せっけつ, sekketsu] (n) (See いしぶみ) stone monument; gravestone; tombstone [Add to Longdo]
墓誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph [Add to Longdo]
墓石[ぼせき(P);はかいし, boseki (P); hakaishi] (n) tombstone; gravestone; (P) [Add to Longdo]
墓碑[ぼひ, bohi] (n) gravestone; tombstone [Add to Longdo]
墓標;墓表[ぼひょう, bohyou] (n) grave-marker; gravestone [Add to Longdo]
蓮華;蓮花[れんげ, renge] (n) (1) (See 蓮・1) lotus flower; (2) (abbr) (See 蓮華草) Chinese milk vetch (Astragalus sinicus); (3) (abbr) (See 散り蓮華・1) china spoon; (4) lotus-shaped pedestal for a gravestone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gravestone
      n 1: a stone that is used to mark a grave [syn: {gravestone},
           {headstone}, {tombstone}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top