ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*globule*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: globule, -globule-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globule(n) สิ่งที่กลมเล็ก, See also: หยดเล็กๆ, ทรงกลมเล็กๆ, Syn. blob, dab

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere

English-Thai: Nontri Dictionary
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plastoglobuleพลาสโทโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
globuleเม็ดกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globuleโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eosinophilic Globuleอีโอซิโนฟิลิคโกลบูล [การแพทย์]
Fat Globulesเม็ดไขมัน,เม็ดไขมันเล็กๆ [การแพทย์]
Globulesก้อนกลม, [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม็ดเลือดแดง[metleūat] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [m]
เม็ดเลือดแดง[metleūat daēng] (n, exp) EN: red bood cell ; erythrocyte  FR: globule rouge [m] ; hématie[f]
เม็ดเลือดขาว[metleūat khāo] (n, exp) EN: white blood cell ; leukocyte  FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
เม็ดโลหิต[metlōhit] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [m]
เม็ดโลหิตแดง[metlōhit daēng] (n, exp) EN: red blood cell ; erythrocyte  FR: globule rouge [m] ; hématie [f]
เม็ดโลหิตขาว[metlōhit khāo] (n, exp) EN: white blood cell ; leukocyte  FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
globule (n) glˈɒbjuːl (g l o1 b y uu l)
globules (n) glˈɒbjuːlz (g l o1 b y uu l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kügelchen {n} | Kügelchen {pl}globule | globules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロビュール[gurobyu-ru] (n) globule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  globule
      n 1: a small globe or ball

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top