ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*give*

G IH1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give, -give-
Possible hiragana form: *ぎう゛ぇ*
English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
give it a shotลองดูซักตั้ง, See also: give it a try

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give(vt) ให้, See also: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้, Syn. bestow, confer, grant, Ant. take
give(vt) แสดง, Syn. present
given(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ give
giver(n) ผู้ให้, Syn. contributor, benefactor, grantor
ogive(n) โค้งหลังคา
forgive(vi) ยกโทษให้, See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
forgive(vt) ยกโทษให้, See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
forgive(vt) ขอโทษ, See also: ขออภัย, Syn. forgive, pardon
give in(phrv) ส่งไปให้, Syn. give in to, hand in, pass in
give in(phrv) ให้ชื่อ, See also: เสนอชื่อ
give in(phrv) ยอม, Syn. give in to, give over to
give in(phrv) ยื่น, See also: เสนอ, นำไปคืน, Syn. give in to, deliver over
give of(idm) เป็นหลักฐานของ
give of(phrv) เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)
give on(phrv) ทำให้มองเห็น, See also: นำไปสู่, Syn. give onto, give upon
give to(phrv) ส่งให้กับ, See also: ส่งให้, มอบให้
give to(phrv) เตรียม, See also: จัดหา, จัดส่ง
give to(phrv) ชอบทำ, See also: มีนิสัยของ
give to(phrv) ถูก (โชคชะตา) กำหนดให้กับ (บางคน)
give to(phrv) ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก
give to(phrv) ยืนยันว่าเป็นจริง, Syn. lend to
give to(phrv) เชื่อถือ, See also: เชื่อในเกียรติของ, Syn. credit with, give for
give to(phrv) ช่วยให้ (แพร่) กระจาย, See also: แพร่สะพัด
give to(phrv) ฟังหรือเผ้าดูอย่างระมัดระวัง
give to(phrv) เริ่มมีผลต่อ
give to(phrv) สนใจ, See also: สังเกตเห็น, Syn. pay to, take of
give to(phrv) ยอมรับภาระ (ที่ทำให้ยากจะเป็นอิสระในอนาคต)
give to(phrv) ลงโทษ, See also: ดุด่า
give to(phrv) แสดงว่า (บางสิ่ง) ไม่เป็นจริง
give to(phrv) ทำให้ชะงัก, See also: ทำให้หยุดคิด, ไตร่ตรอง
give to(phrv) แทนที่ด้วย, See also: ตามมาด้วย, Syn. yield to
give to(phrv) ทำให้เกิด, See also: เป็นสาเหตุของ
give to(phrv) คิดรอบคอบเกี่ยวกับ, See also: พิจารณา, คิดถึง
give to(phrv) พูดเสียงดัง, See also: พูดัง
give to(phrv) แสดงความรู้สึก, See also: แสดงออก
give to(phrv) แสดงความคิด, See also: แสดงออก
give to(phrv) ยอมหลีกทางให้, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. give in, giveover
give to(phrv) ยอมให้ทาง (การจราจร), Syn. yield to
give to(phrv) แทนที่
give to(phrv) ปล่อยให้แสดงอารมณ์
give to(phrv) ให้มีน้ำหนัก
give up(phrv) ยกเลิก, See also: หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง
give up(phrv) ยอมยกให้, See also: ยินยอมให้, Syn. deliver over, give over
give up(phrv) ไม่คอย
give up(phrv) ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ), Syn. give up on
give up(phrv) ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)
give up(phrv) ตาย (คำเก่า), Syn. yield up
give up(phrv) เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง), Syn. yield up
misgive(vt) ทำให้กลัว, See also: ทำให้สงสัย
give for(phrv) จ่าย (เงิน) สำหรับ, See also: จ่ายเพื่อให้ได้, Syn. pay for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argive(อาร์'ไกวฟ) adj. เกี่ยวกับ Argos, กรีก. -n. ชาว Argos, ชาวกรีก
forgive(ฟอร์กิฟว') {forgave,forgiven,forgives} vt. ยกโทษให้,อภัย,ยกหนี,vi. อภัย., See also: forgivable adj. forgiver n. forgiveness n., Syn. remit, pardon
give(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow, hand out
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้
given nameชื่อแรก, Syn. first name
indian giverผู้ให้ที่เอาของที่ให้กลับ, See also: indian giving n.
misgive(มิสกิฟว') {misgave,misgiven,misgiving,misgives} vt.,vi. สงสัย,แคลงใจ,หวั่นหวาด, Syn. doubt
ogive(โอ'ไจฟว,โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง,โค้งรูปยอดแหลม,เส้นแจกแจง,ความถี่สะสม,ปลายทู่ของหัวจรวด,ที่ครอบสายไฟทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้
forgiven(vt pp ของ) forgive
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
give(vi, vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
giver(n) ผู้ให้,ผู้มอบ
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ogiveเส้นโค้งความถี่สะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ogiveเส้นโค้งความถี่สะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
give evidenceให้การเป็นพยาน, เบิกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give false informationให้การเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give noticeบอกกล่าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingivectomyการตัดเหงือก [มีความหมายเหมือนกับ ulectomy ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingivectomyการตัดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caregiversผู้ให้การดูแล [TU Subject Heading]
Forgivenessการให้อภัย [TU Subject Heading]
cumulative frequency curve [ogive]เส้นโค้งของความถี่สะสม, เส้นโค้งที่ได้จากการปรับเส้นตรงที่โยงต่อระหว่างจุดซึ่งแทนคู่อันดับของค่าตัวแปร และค่าของความถี่สะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ogiveเส้นโค้งความถี่สะสม, ดู cumulative frequency curve [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gingivectomyการตัดเหงือก; [การแพทย์]
Give and Takeการให้-การรับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
give a heads up(phrase) ให้ข้อมูล หรือ เตือนล่วงหน้า เช่น Do you want to give me a heads up on this? จะบอกฉันหน่อยไหมว่านี่มันเรื่องอะไรยังไง
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ
give or take(adv) ประมาณนั้น, ราวๆ นั้น, บวกลบนิดหน่อย
i don't give a damnฉันไม่ห่วง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giveThis is so enduring as to make even the most diligent worker give up.
giveThe priest give me his blessing.
giveGive me a little more water.
giveYou acted after your nature. Think of all the trouble you would give him.
giveSomething's got to give.
giveThe supplies are beginning to give out.
giveIn many shops and businesses discounts are now given to senior citizens.
giveI was given a nasty look when I asked for my prescription at the local doctor's.
giveHe tired to give up smoking last year, but it was in vain.
givePlease give me a map of the town.
giveI'll bet it gives her a feeling of superiority to be so beautiful.
giveThe parents want to give their son the best education.
giveHe tried to give up smoking but in vain.
giveI'm going to give you a year's (worth of) allowance all at once.
giveGive me a glass of water, please.
giveWill you give my best regards to your sister?
giveOnce you can get the taste for gambling, it's hard to give it up.
giveI have given up on that case.
giveHealth is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.
giveGive me a rain-check.
givePlease give me another chance.
giveHe has given out.
giveIt is more blessed to give than to receive.
giveI was given a minor share of my father's wealth.
givePlease forgive me for not having written for a long time.
giveWhatever you may say, I won't give it up.
giveHey, could you give me a hand over here, please?
giveWhy do you insist on paying for your school expenses yourself when your parents are willing to give you financial support?
giveI will forgive him out of consideration.
giveI don't have the authority to give you the green light.
giveLet me give you an example.
giveI advised him to give up smoking.
giveWe have given Edgar Degas a voice that we hope suits him.
giveToday, to send a telegram in the States to anywhere in the world, all you have to do is to give the message over the telephone.
giveGive him the message when he comes back.
giveThe book was given to him by me.
giveAfter you have read it, give the book back to me.
giveI'll forgive you just this once.
giveThe consultant, who is under the authority of the Chancellor, gives the committee advice on important questions.
giveYou have to give up sports for a while.
giveGive me a cup of coffee.
giveTry to be generous and forgive.
giveIf you haven't driven a bike yet, you should give it a shot.
giveI'll give up drinking once and for all.
giveI'll give him a piece of advice.
giveI give him what money I had.
giveGive me another chance to try.
giveWon't you give me something cold to drink.
givePlease give me two more of the red carnations.
giveI apologize that I'm not able to give a better reference to this work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลีชีพ(v) sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai Definition: ยอมตาย
รับคำ(v) promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai Definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
ลดลาวาศอก(v) decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai Definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ขออโหสิ(v) ask for forgiveness, See also: apologize, Syn. ขออโหสิกรรม, Example: กรรมใดที่ลูกตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ลูกขออโหสิ อย่าให้เราต้องเบียดเบียนให้แก่กันและกัน, Thai Definition: ขอให้ยกโทษที่ล่วงเกิน
ค่าน้ำนม(n) money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai Definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
แพ้ใจ(v) admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai Definition: ใจไม่สู้
ยื่นคำขาด(v) deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai Definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
ให้เหตุผล(v) explain, See also: give a reason, offer a reason, clarify, Syn. บอกเหตุผล, Example: พงษ์ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใคร, Thai Definition: อธิบายถึงเหตุผล
ให้อำนาจ(v) authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ
ยกธง(v) surrender, See also: yield, give up, accept defeat, Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้, Example: เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว, Notes: (สำนวน)
ยอมตาม(v) yield, See also: give way to, Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ, Ant. ขัดขวาง, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อน ยอมตามคนอื่นๆ ไม่ค่อยตั้งคำถามสงสัยเกี่ยวกับอะไรมากนัก
ให้ข่าวสาร(v) give information, See also: spread the news, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ให้สัญญาณ(v) signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย
ให้โอกาส(v) give a chance, See also: give an opportunity, present an opportunity, Syn. มอบโอกาส, เปิดโอกาส, Example: อาจารย์ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มนี้สอบแก้ตัวอีกครั้ง
ให้คะแนน(v) mark, See also: give credit mark, grade, Syn. ให้แต้ม, Example: ผู้ชมให้คะแนนนักร้องมือใหม่อย่างท่วมท้นจนชนะเลิศในการแข่งขัน, Thai Definition: ให้ค่าในการสอบหรือการแข่งขัน
สนองตอบ(v) respond, See also: react, give a respond to, counter, Syn. ตอบโต้, ตอบรับ, ตอบกลับ
สนับสนุน(v) support, See also: aid, give support to, help, Syn. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน
สะท้อนชีวิต(v) give an expression of life, See also: mirror an expression of life
สั่งงาน(v) command, See also: order, give an order to
ใส่ใจ(v) attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
ให้(v) give, Syn. มอบ, สละ, แจก
รับ(v) receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
หลีกทาง(v) give way, See also: get out of the way, make way, Syn. หลบ, เลี่ยงทาง, Example: รถบรรทุกหลีกทางให้รถเล็กแซงไปก่อน, Thai Definition: ขยับไปให้พ้นที่เดิม, ให้ทาง
หมั้น(v) be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai Definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
อุทิศ(v) sacrifice, See also: dedicate, devote, offer, give, Syn. สละ, เสียสละ, Example: นักวิจัยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงาน, Thai Definition: ทำเพื่อ, สละให้โดยเจาะจง
แถม(v) add, See also: give something extra, give in addition, give an extra amount, Syn. เติมให้, เพิ่มให้, เพิ่ม, Example: แม่ค้าแถวนี้ใจดี มักจะแถมให้เกินที่ซื้อเสมอ, Thai Definition: มักใช้ในการซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือให้
ทูนหัว(v) give, See also: bestow, grant, present, Example: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้, Thai Definition: ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด
เทศนา(v) give a sermon, See also: preach, sermonise, sermonize, teach, Syn. แสดงธรรม, เทศน์, Example: ท่านอยากได้หนังสือพระเจ้า 500 ชาติไว้เทศนาสอนชาวบ้าน, Notes: (บาลี)
ใบ้(v) signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai Definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
ผายปอด(v) restore respiration, See also: give artificial respiration, Example: หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้รีบผายปอดจนกว่าจะหายใจได้เอง, Thai Definition: ช่วยทําให้ปอดของผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเพียงพอ
ยกโทษให้(v) forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
รับใช้(v) serve, See also: give service to, be in service of, offer one's service, Example: เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะไปทำงานเป็นหมอรับใช้ประชาชนในชนบท, Thai Definition: ให้บริการ
รา(v) cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai Definition: ค่อยๆ เลิกไป
วางมัดจำ(v) deposit, See also: pledge, leave or put up earnest money, give a deposit, Syn. มัดจำ, Example: เขาสำนักพิมพ์เขาสมนาค่าเขียนให้หนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปวางมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว, Thai Definition: มอบเงินให้ไว้เป็นมัดจำ
วางยาพิษ(v) poison, See also: give/administer poison to, Syn. วางยา, Example: เขาคิดตลอดเวลาว่า มีผู้คอยจับจ้องสะกดรอยตามล่าหรือหาทางวางยาพิษตน, Thai Definition: ลอบเอายาพิษให้กิน
ไว้ชีวิต(v) spare one's life, See also: avoid killing, give quarter to, Syn. เว้นชีวิต, Thai Definition: ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า
สวน(v) give an enema, See also: inject into the anus, take an enema, thrust, Example: แพทย์ใช้น้ำบาเรียมสวนเข้าทางทวารผู้ป่วย ก่อนถ่ายเอ็กซเรย์, Thai Definition: เอาสายสวนใส่ทางช่องปัสสาวะให้เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออก, เอาลูกสวนใส่ทวารหนักแล้วบีบน้ำยาหรือน้ำสบู่ให้เข้าไปในลำไส้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวให้อุจจาระออก
สั่งเสีย(v) give parting instructions, Syn. สั่งลา, Example: ทุกคนสั่งเสียร่ำลานัดหมายที่จะพบกันอีกตามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้แลกเปลี่ยนกัน
หย่า(v) stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ
ให้การ(v) give testimony, See also: give evidence, testify, depose, be an witness, Example: ท่านไปให้การที่ศาลในฐานพยานโจทก์, Thai Definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา, Notes: (กฎหมาย)
อำนวย(v) give, See also: produce, afford, accord, bestow, grant, permit, Syn. อวย, ให้, Example: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย
อำนวยการ(v) direct, See also: manage, administer, give orders, supervise, Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน, Example: พระองค์ทรงเป็นทั้งบรรณาธิการและอำนวยการหนังสือพิมพ์ ที่ออกโดยคนไทยฉบับแรกนี้
วางยา(v) poison, See also: give someone poison, Example: ตำรวจสรุปแล้วว่าเขาเสียชีวิตเพราะถูกวางยา, Thai Definition: ลอบเอายาพิษให้กิน
วางยา(v) apply a remedy, See also: give medicine, administer a remedy, Syn. ให้ยา, Example: หลังจากหมอวางยาให้แค่สองหม้อ อาการเขาก็ดีขึ้น, Thai Definition: จัดยาให้กิน
สงเคราะห์(v) aid, See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize, Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ, Example: ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สวามิภักดิ์(v) surrender, See also: be loyal, submit oneself, yield, give to someone, pledge / swear allegiance to, Thai Definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจ, Notes: (สันสกฤต)
เหม็น(v) smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai Definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
ให้เงิน(v) give someone money, Syn. มอบเงิน, Example: บริษัทให้เงินสนับสนุนสำหรับปลูกป่าในซาราวัก, Thai Definition: เอาเงินให้, จ่ายเงินให้
ให้ทุน(v) give a scholarship, Syn. มอบทุน, Example: สหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนและให้ทุนทำวิจัยเกี่ยวกับการให้คอมพิวเตอร์แปลภาษาโดยอัตโนมัติแก่ประเทศไทย, Thai Definition: มอบทุนให้
ให้ผล(v) give a result, See also: give an outcome, Syn. ได้ผล, Example: การทดสอบที่ให้ผลแน่นอนว่าเป็นโรคภูมิแพ้และแพ้สารอะไรคือการทดสอบทางผิวหนัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อาณัติสัญญาณ[ānatsanyān] (n) EN: given signal  FR: signal [m] ; signe [m]
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[aphaiyathōt] (v) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty  FR: amnistier ; absoudre
บำรุงขวัญ[bamrungkhwan] (v) EN: console ; give moral support
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใช้[bangkhap chai] (v, exp) EN: enforce ; give force to  FR: entrer en vigueur
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: give birth to ; bear ; conceive  FR: produire ; fournir
บรรยาย[banyāi] (v, exp) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate  FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
เบิกความ[boēkkhwām] (v) EN: give evidence ; testify ; make a statement  FR: témoigner ; déposer
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
บริจาค[børijāk] (v) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift  FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บริการ[børikān] (v) EN: serve ; give service ; service  FR: servir ; offrir un service
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
ฉายแสง[chāi saēng] (v, exp) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment  FR: traiter par irradiation
เฉลย[chaloēi] (v) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret  FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ช่างพูด[chang phūt] (adj) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty  FR: bavard ; babillard
ชื่อแรก[cheū raēk] (n, exp) EN: given name
ชื่อตัว[cheūtūa] (n, exp) EN: first name ; given name ; Christian name  FR: prénom [m]
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller
ฉีดยา[chītyā] (v, exp) EN: inject ; give an injection  FR: injecter ; faire une injection ; piquer ; faire une piqûre
ได้รับซองขาว[dāirap søng khāo] (v, exp) EN: be given one's notice
โดยสาร[dōisān] (v) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch  FR: voyager (en) ; prendre
เอื้อเฟื้อ[eūafeūa] (v) EN: be generous ; give support  FR: avoir un grand coeur ; être généreux
ฟาดหัว[fāt hūa] (v, exp) EN: give with insulting intention
ฝืนยิ้ม[feūn yim] (v, exp) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile  FR: rire jaune
ให้[hai = hāi] (v) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award  FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
ให้อภัย[hai aphai] (v, exp) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon  FR: pardonner ; excuser
ให้กำเนิด[hai kamnoēt] (v, exp) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up  FR: donner naissance à ; enfanter
ให้การ[haikān] (v) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead  FR: témoigner ; déposer
ให้การเท็จ[haikān thet] (v, exp) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
ให้ข้อมูล[hai khømūn] (v, exp) EN: give some information  FR: donner des informations ; informer
ให้เครดิต[hai khrēdit] (v, exp) EN: give a credit  FR: accorder un crédit
หายเหนื่อย[hāi neūay] (v, exp) EN: give definition ; define  FR: être remis de sa fatigue
ให้โอกาส[hai ōkāt] (v, exp) EN: give a chance ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity
ให้ปากคำ[hai pākkham] (v, exp) EN: testify ; give evidence
ให้ผล[hai phon] (v, exp) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit  FR: donner des résultats
ให้เปล่า[hai plāo] (v, exp) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge  FR: être gratuit ; offrir gratuitement
ให้รางวัล[hai rāngwan] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
ให้สัมภาษณ์[hai samphāt] (v, exp) EN: give an interview  FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
ให้สัญญาณ[hai sanyān] (v, exp) EN: signal ; give a signal  FR: donner le signal

CMU English Pronouncing Dictionary
GIVE G IH1 V
GIVER G IH1 V ER0
GIVEN G IH1 V IH0 N
GIVES G IH1 V Z
GIVEN G IH1 V AH0 N
GIVENS G IH1 V AH0 N Z
GIVERS G IH1 V ER0 Z
GIVETH G IH1 V EH0 TH
MISGIVE M IH0 S G IH1 V
FORGIVE F ER0 G IH1 V
FORGIVE F AO0 R G IH1 V
FORGIVEN F AO0 R G IH1 V AH0 N
GIVENCHY G IH0 V EH1 N CH IY0
GIVEBACK G IH1 V B AE2 K
GIVEAWAY G IH1 V AH0 W EY2
FORGIVEN F ER0 G IH1 V AH0 N
FORGIVES F AO0 R G IH1 V Z
FORGIVES F ER0 G IH1 V Z
MCGIVERN M AH0 G IH1 V ER0 N
GIVENS'S G IH1 V AH0 N Z IH0 Z
SALSGIVER S AE1 L S G IH0 V ER0
GIVENNESS G IH1 V AH0 N AH0 S
CAREGIVER K EH1 R G IH2 V ER0
GIVEBACKS G IH1 V B AE2 K S
GIVEAWAYS G IH1 V AH0 W EY2 Z
CAREGIVERS K EH1 R G IH2 V ER0 Z
UNFORGIVEN AH2 N F AO0 R G IH1 V AH0 N
UNFORGIVEN AH2 N F ER0 G IH1 V AH0 N
FORGIVENESS F AO0 R G IH1 V N AH0 S
FORGIVENESS F ER0 G IH1 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
give (v) gˈɪv (g i1 v)
given (v) gˈɪvn (g i1 v n)
giver (n) gˈɪvər (g i1 v @ r)
gives (v) gˈɪvz (g i1 v z)
givers (n) gˈɪvəz (g i1 v @ z)
forgive (v) fˈəgˈɪv (f @1 g i1 v)
misgive (v) mˌɪsgˈɪv (m i2 s g i1 v)
forgiven (v) fˈəgˈɪvn (f @1 g i1 v n)
forgives (v) fˈəgˈɪvz (f @1 g i1 v z)
giveaway (n) gˈɪvəwɛɪ (g i1 v @ w ei)
lawgiver (n) lˈɔːgɪvər (l oo1 g i v @ r)
misgiven (v) mˌɪsgˈɪvn (m i2 s g i1 v n)
misgives (v) mˌɪsgˈɪvz (m i2 s g i1 v z)
giveaways (n) gˈɪvəwɛɪz (g i1 v @ w ei z)
lawgivers (n) lˈɔːgɪvəz (l oo1 g i v @ z)
forgiveness (n) fˈəgˈɪvnəs (f @1 g i1 v n @ s)
tergiversate (v) tˈɜːʳʤɪvəsɛɪt (t @@1 jh i v @ s ei t)
tergiversated (v) tˈɜːʳʤɪvəsɛɪtɪd (t @@1 jh i v @ s ei t i d)
tergiversates (v) tˈɜːʳʤɪvəsɛɪts (t @@1 jh i v @ s ei t s)
tergiversating (v) tˈɜːʳʤɪvəsɛɪtɪŋ (t @@1 jh i v @ s ei t i ng)
tergiversation (n) tˌɜːʳʤɪvəsˈɛɪʃən (t @@2 jh i v @ s ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, / ] and; to give; together with, #28 [Add to Longdo]
[gěi, ㄍㄟˇ, / ] to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle), #51 [Add to Longdo]
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular, #194 [Add to Longdo]
[zhǎo, ㄓㄠˇ, ] to try to find; to look for; to call on sb; to find; to seek; to return; to look for; to give change, #212 [Add to Longdo]
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once, #329 [Add to Longdo]
[sòng, ㄙㄨㄥˋ, ] to deliver; to carry; to give (as a present); to present (with); to see off; to send, #465 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] to be born; to give birth; life; to grow, #548 [Add to Longdo]
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield, #587 [Add to Longdo]
受到[shòu dào, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ, ] to receive; to suffer; obtained; given, #685 [Add to Longdo]
引起[yǐn qǐ, ㄧㄣˇ ㄑㄧˇ, ] to give rise to; to lead to; to cause; to arouse, #788 [Add to Longdo]
宣传[xuān chuán, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] to disseminate; to give publicity to; propaganda, #964 [Add to Longdo]
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.), #1,201 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] give up; indeed; to commission, #1,227 [Add to Longdo]
指导[zhǐ dǎo, ㄓˇ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to give directions; to direct; to coach; guidance; tuition, #1,306 [Add to Longdo]
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify, #1,322 [Add to Longdo]
放弃[fàng qì, ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ, / ] to renounce; to abandon; to give up, #1,325 [Add to Longdo]
给予[jǐ yǔ, ㄐㄧˇ ㄩˇ, / ] accord; give; show (respect), #1,499 [Add to Longdo]
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to give birth; to reproduce; to produce; product; resource; estate; property, #1,545 [Add to Longdo]
[yǎng, ㄧㄤˇ, / ] to raise (animals); to bring up (children); to keep (pets); to support; to give birth, #1,669 [Add to Longdo]
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time, #1,787 [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] prop; support (for weight); rest (e.g. arm rest); thanks to; to hold in one's hand; to support in one's palm; to give; to base; to commit; to set, #2,694 [Add to Longdo]
予以[yǔ yǐ, ㄩˇ ㄧˇ, ] to give; to pay out, #2,762 [Add to Longdo]
对不起[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] I'm sorry; pardon me; forgive me, #2,956 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] to emit; to give off; to send out (or up, forth); brave; bold; to cover, #3,075 [Add to Longdo]
送给[sòng gěi, ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ, / ] to send; to give as a present, #3,136 [Add to Longdo]
发放[fā fàng, ㄈㄚ ㄈㄤˋ, / ] provide; give; grant, #3,383 [Add to Longdo]
指示[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] to point out; to indicate; (give) directives or instructions, #3,862 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, / ] to lend on interest; to borrow; a loan; leniency; to make excuses; to pardon; to forgive, #3,863 [Add to Longdo]
[shě, ㄕㄜˇ, / ] give up; abandon, #3,932 [Add to Longdo]
报警[bào jǐng, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] to report (an incident) to the police; to give the alarm; warning; omen, #4,171 [Add to Longdo]
讲述[jiǎng shù, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄨˋ, / ] to talk about; to narrate; to give an account, #4,549 [Add to Longdo]
原谅[yuán liàng, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] to excuse; to forgive; to pardon, #4,597 [Add to Longdo]
汇报[huì bào, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, / ] to report; to give an account of; report, #4,711 [Add to Longdo]
汇报[huì bào, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, / ] to report; to give an account of; report, #4,711 [Add to Longdo]
赠送[zèng sòng, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] give as a present; present as a gift, #5,302 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, / ] to leak (of water or gas); to drip; to drain; to discharge; to leak out; to divulge (secrets); to give vent (to anger, spite etc); to disperse; to reduce, #5,527 [Add to Longdo]
赋予[fù yǔ, ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to assign; to entrust (a task); to give; to bestow, #5,721 [Add to Longdo]
[zèng, ㄗㄥˋ, / ] give present, #5,758 [Add to Longdo]
捐赠[juān zèng, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ, / ] to donate; to give (away), #6,008 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] to give, #6,068 [Add to Longdo]
问候[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, / ] to give one's respects; to send a greeting, #6,702 [Add to Longdo]
[shǎng, ㄕㄤˇ, / ] to bestow (a reward); to give (to an inferior); to hand down; a reward (bestowed by a superior); to appreciate (beauty), #7,105 [Add to Longdo]
生育[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, ] to bear; to give birth; to grow; to rear; to bring up (children), #7,116 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, / ] give relief; sympathy, #7,251 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt, #7,251 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] forgive, #7,378 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, / ] to hand over; to pass; to give, #7,456 [Add to Longdo]
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance, #7,815 [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to teach; to instruct; to award; to give, #7,947 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] TH: ยกโทษให้  EN: to forgive
上げる[あげる, ageru] TH: ยกให้  EN: to give
譲る[ゆずる, yuzuru] TH: ยกเลิก  EN: to give up
諦める[あきらめる, akirameru] TH: ล้มเลิก  EN: to give up
預ける[あずける, azukeru] TH: ฝากให้คนอื่นดูแล  EN: to give into custody
くれる[くれる, kureru] TH: ให้(ผู้รับจะต้องเป็นผู้พูดหรือพวกเดียวกับผู้พูด)  EN: to be given
折れる[おれる, oreru] TH: ยอม  EN: to give in
与える[あたえる, ataeru] TH: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร)  EN: to give
催す[もようす, moyousu] TH: จัดงานเลี้ยง  EN: to give (dinner)
贈る[おくる, okuru] TH: มอบให้  EN: to give to

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarm {m} | Alarme {pl} | Alarm auslösen; Alarm geben | falschen Alarm gebenalarm | alarms | to give the alarm; to alarm | to cry wolf [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}; Anregung {f} | Anreize {pl}; Anregungen {pl} | die Wirtschaft belebenfillip | fillips | to give a fillip to the economy [Add to Longdo]
Anstoß {m}; Auftrieb {m} | Anstöße {pl}; Auftriebe {pl} | Auftrieb geben; motivierenimpetus | impetuses | to give a strong impetus [Add to Longdo]
Aufschluss {m}; Aufklärung {f} | jdm. Aufschluss über etw. geben | Aufschluss geben (über)information | to give sb. information about sth. | to be informative (of) [Add to Longdo]
jdm. neuen Aufschwung gebento give sb. a new lease of life [Add to Longdo]
Ausflucht {f} | Ausflüchte {pl}tergiversation | tergiversations [Add to Longdo]
Auskunftspflicht {f}obligation to give information [Add to Longdo]
die Aussage verweigernto refuse to give evidence [Add to Longdo]
Aussehen {n}; Äußere {n}; Äußeres | geschniegeltes Aussehen | jdm. ein neues Aussehen verpassenappearance | slickness (of appearance) | to give sb. a complete makeover [Add to Longdo]
jdn. ins Bild setzento give someone the low-down [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen [ugs.]to give beans [Add to Longdo]
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump [Add to Longdo]
Einblick {m} (in) | Einblicke {pl} | einen Einblick in etw. geben | Einblick in etw. bekommeninsight (into) | insights | to give an insight into sth. | to gain an insight into sth. [Add to Longdo]
Eindruck {m} | Eindrücke {pl} | den Eindruck machen | Eindruck machenimpression | impressions | to give the impression | to carry weight [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Einsatzzeichen {n} [mus.] | jdm. den Einsatz gebencue | to give sb. hos cue [Add to Longdo]
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against) [Add to Longdo]
sein Einverständnis geben (zu)to (give one's) consent (to) [Add to Longdo]
Empfang {m} | jdm. einen herzlichen Empfang bereiten | einen Empfang geben; einen Empfang veranstaltenreception | to give sb. a warm reception | to give a reception; to hold a reception [Add to Longdo]
Entscheidung {f} | Entscheidungen {pl} | eine Entscheidung fällen | einen Bescheid erhaltenruling | rulings | to give a ruling | to get a ruling [Add to Longdo]
Erwägungen {f} | Erwägungen {pl} | etw. in Erwägung ziehenconsideration | considerations | to take into consideration; to give sth. one's consideration [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Idee {f}; Anschauung {f}; Vorstellung {f} | auf einen Gedanken kommen | eine Vorstellung geben vonidea | to conceive an idea | to give an idea of [Add to Longdo]
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert [Add to Longdo]
Gefolgschaft {f} | Gefolgschaften {pl} | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft kündigenfollowing; followers {pl} | followings | to refuse to follow sb. | to refuse to give sb. one's allegiance | to refuse to obey sb. any longer [Add to Longdo]
Gefühl {n} | Gefühle {pl} | mit gemischten Gefühlen | seinen Gefühlen freien Lauf lassen | jds. Gefühle verletzenfeeling; feel | feelings | with mixed feelings | to give vent to one's feelings | to hurt sb.'s feelings [Add to Longdo]
Gesetzgeber {m}lawgiver [Add to Longdo]
Grenzbiegespannung {f}flexural stress at given strain [Add to Longdo]
Grüße {pl} | einen schönen Gruß an; viele Grüße anregards | give my regards to [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Hemd {n} | Hemden {pl} | kurzärmeliges Hemd | jdm. sein letztes Hemd geben | offenes Hemdshirt | shirts | short-sleeved shirt | to give someone the shirt off one's back | open-necked shirt [Add to Longdo]
Hölle {f} | die Hölle auf Erden | jdm. die Hölle heiß machenhell | a living hell | to give sb. hell [Add to Longdo]
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany) [Add to Longdo]
Kurs {m} (Aktien...) | zum angegebenen Kurs oder besserprice; rate; quotation | at given rate or better [Add to Longdo]
jdm. den Laufpass gebento give someone their marching orders [Add to Longdo]
Laut {m} | Laute {pl} | fremde Laute | Laut gebensound | sounds | sounds of a foreign tongue | to give tongue [Add to Longdo]
Mann {m} | Männer {pl} | an den Mann bringen | den starken Mann markieren | der rechte Mann am rechten Platz | seinen Mann stehen | seinen Mann stehen | der Mann auf der Straßeman | men | to get rid of ... | to throw one's weight about | the right man in the right place | to stand one's ground | to give a good account of oneself | the man in the street [Add to Longdo]
jdm. den Marsch blasen [übtr.]to give someone a chewing out [Add to Longdo]
jdm. gehörig die Meinung sagento give sb. a tongue-lashing [Add to Longdo]
Mitfahrgelegenheit {f} | von jdm. mitgenommen werden | jdn. mitnehmenlift | to get a lift from sb.; to get a lift with sb. | to give sb. a lift [Add to Longdo]
Mühe {f} | Mühen {pl}; Schwierigkeiten {pl} | Mühe machen | jdm. Mühe machen; jdm. zur Last fallen | sich die Mühe machen | sich große Mühe geben | sich die größte Mühe geben | trotz aller Mühe | mit Mühe und Not | nach des Tages Mühentrouble | troubles | to give trouble | to be a trouble to sb. | to take the trouble | to take great pains | to try hard | in spite of every effort | just barely; with pain and misery | after the day's exertion [Add to Longdo]
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage [Add to Longdo]
Nachhilfeunterricht {m} | Nachhilfeunterricht gebenprivate lessons | to give extra lessons [Add to Longdo]
Ovation {f} | jdm. Ovationen bereiten | stehende Ovationen; Ovationen im Stehenovation | to give someone an ovation | standing ovations [Add to Longdo]
jdm. Paroli bietento give sb. as good as one gets [Add to Longdo]
Party {f}; Fete {f} | auf der Party | eine Party geben; einer Party machenparty | at the party | to have a party; to give a party [Add to Longdo]
Rechenschaft ablegen überto give an account of [Add to Longdo]
Rede {f}; Ansprache {f} | Reden {pl} | eine Rede halten | eine Rede halten | eine Rede halten überspeech | speeches | to deliver a speech | to give a speech | to make a speech on; to make a speech about [Add to Longdo]
jdm. Revanche gebento give someone a chance to get even [Add to Longdo]
Ross {n} | Rosse {pl} | sich aufs hohe Ross setzenhorse; steed; thoroughbred | steeds | to give oneself airs [Add to Longdo]
Sanktion {f}; Zustimmung {f}; Erlaubnis {f} | seine Erlaubnis für etw. gebensanction | to give one's sanction to sth. [Add to Longdo]
Schatten {m}; Schattierung {f} | Schatten {pl} | Schatten spenden; Schatten gebenshade | shades | to give shade; to provide shade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
こうなると[kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
こっちゃ[koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb [Add to Longdo]
こます[komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award [Add to Longdo]
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
だから何だ[だからなんだ, dakarananda] (exp) so what!; who gives a damn? [Add to Longdo]
どやし付ける[どやしつける, doyashitsukeru] (v1,vt) (1) (uk) to strike; to hit; (2) to give hell to [Add to Longdo]
ないか[naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
にこぽん[nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over [Add to Longdo]
ので(P);んで[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) [Add to Longdo]
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down [Add to Longdo]
ひどい目に遭わせる;ひどい目にあわせる;酷い目に遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See 目にあう) to bring someone to grief; to give someone hell [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ませんか[masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
アップトーク[apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei [Add to Longdo]
キブアンドテーク[kibuandote-ku] (exp) give-and-take [Add to Longdo]
ギブ[gibu] (n,vs) (1) give; (int) (2) (abbr) (See ギブアップ) uncle! (I give up) [Add to Longdo]
ギブアップ[gibuappu] (n,vs) give up; (P) [Add to Longdo]
ギブアンドテーク;ギブアンドテイク[gibuandote-ku ; gibuandoteiku] (n) give-and-take; give and take [Add to Longdo]
ジバンシー(P);ジバンシイ[jibanshi-(P); jibanshii] (n) Givenchy; (P) [Add to Longdo]
ネバーギブアップ[neba-gibuappu] (exp) Never give up! [Add to Longdo]
ネバギバ[nebagiba] (int) (col) (abbr) (See ネバーギブアップ) Never give up! [Add to Longdo]
ノーヒント[no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given) [Add to Longdo]
プレゼント[purezento] (n) (1) present; gift; (vs) (2) to give a present or gift; (P) [Add to Longdo]
ホームエステ[ho-muesute] (n) (abbr) service that goes to clients' homes to give beauty treatments (wasei [Add to Longdo]
ボツる[botsu ru] (v5r) (col) (See 没する) to cancel (plans, etc.); to give up (on using) [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]
メガフェプス[megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
ラストスパート[rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P) [Add to Longdo]
愛し愛される[あいしあいされる, aishiaisareru] (v1) to love and be loved back; to love and be loved in return; to give and receive love [Add to Longdo]
悪行三昧[あくぎょうざんまい, akugyouzanmai] (n) committing every evil; being given to evil ways; following the path of evil [Add to Longdo]
意見を吐く[いけんをはく, ikenwohaku] (exp,v5k) to give one's opinion [Add to Longdo]
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse [Add to Longdo]
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in [Add to Longdo]
意味付ける[いみづける, imidukeru] (v1,vt) to give meaning to [Add to Longdo]
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) party given in recognition of a person's services [Add to Longdo]
異臭を放つ[いしゅうをはなつ, ishuuwohanatsu] (exp,v5t) to give off a stench [Add to Longdo]
遺香[いこう, ikou] (n) lingering odor of giver (clothes, etc.) (odour) [Add to Longdo]
一顧もしない[いっこもしない, ikkomoshinai] (adj-i) not give a damn; take no notice of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give
   n 1: the elasticity of something that can be stretched and
      returns to its original length [syn: {give}, {spring},
      {springiness}]
   v 1: cause to have, in the abstract sense or physical sense;
      "She gave him a black eye"; "The draft gave me a cold"
   2: be the cause or source of; "He gave me a lot of trouble";
     "Our meeting afforded much interesting information" [syn:
     {yield}, {give}, {afford}]
   3: transfer possession of something concrete or abstract to
     somebody; "I gave her my money"; "can you give me lessons?";
     "She gave the children lots of love and tender loving care"
     [ant: {take}]
   4: convey or reveal information; "Give one's name"
   5: convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow;
     "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my
     best regards"; "pay attention" [syn: {give}, {pay}]
   6: organize or be responsible for; "hold a reception"; "have,
     throw, or make a party"; "give a course" [syn: {hold},
     {throw}, {have}, {make}, {give}]
   7: convey or communicate; of a smile, a look, a physical
     gesture; "Throw a glance"; "She gave me a dirty look" [syn:
     {give}, {throw}]
   8: give as a present; make a gift of; "What will you give her
     for her birthday?" [syn: {give}, {gift}, {present}]
   9: cause to happen or be responsible for; "His two singles gave
     the team the victory" [syn: {give}, {yield}]
   10: dedicate; "give thought to"; "give priority to"; "pay
     attention to" [syn: {give}, {pay}, {devote}]
   11: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render},
     {yield}, {return}, {give}, {generate}]
   12: transmit (knowledge or skills); "give a secret to the
     Russians"; "leave your name and address here"; "impart a new
     skill to the students" [syn: {impart}, {leave}, {give},
     {pass on}]
   13: bring about; "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
     [syn: {establish}, {give}]
   14: leave with; give temporarily; "Can I give you my keys while
     I go in the pool?"; "Can I give you the children for the
     weekend?"
   15: emit or utter; "Give a gulp"; "give a yelp"
   16: endure the loss of; "He gave his life for his children"; "I
     gave two sons to the war" [syn: {sacrifice}, {give}]
   17: place into the hands or custody of; "hand me the spoon,
     please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned
     over the prisoner to his lawyers" [syn: {pass}, {hand},
     {reach}, {pass on}, {turn over}, {give}]
   18: give entirely to a specific person, activity, or cause; "She
     committed herself to the work of God"; "give one's talents
     to a good cause"; "consecrate your life to the church" [syn:
     {give}, {dedicate}, {consecrate}, {commit}, {devote}]
   19: give (as medicine); "I gave him the drug"
   20: give or convey physically; "She gave him First Aid"; "I gave
     him a punch in the nose" [syn: {give}, {apply}]
   21: bestow; "give homage"; "render thanks" [syn: {give},
     {render}]
   22: bestow, especially officially; "grant a degree"; "give a
     divorce"; "This bill grants us new rights" [syn: {grant},
     {give}]
   23: move in order to make room for someone for something; "The
     park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the
     crowd" [syn: {move over}, {give way}, {give}, {ease up},
     {yield}]
   24: give food to; "Feed the starving children in India"; "don't
     give the child this tough meat" [syn: {feed}, {give}] [ant:
     {famish}, {starve}]
   25: contribute to some cause; "I gave at the office" [syn:
     {contribute}, {give}, {chip in}, {kick in}]
   26: break down, literally or metaphorically; "The wall
     collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The
     roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave
     under the weight of the ice" [syn: {collapse}, {fall in},
     {cave in}, {give}, {give way}, {break}, {founder}]
   27: estimate the duration or outcome of something; "He gave the
     patient three months to live"; "I gave him a very good
     chance at success"
   28: execute and deliver; "Give bond"
   29: deliver in exchange or recompense; "I'll give you three
     books for four CDs"
   30: afford access to; "the door opens to the patio"; "The French
     doors give onto a terrace" [syn: {afford}, {open}, {give}]
   31: present to view; "He gave the sign to start"
   32: perform for an audience; "Pollini is giving another concert
     in New York"
   33: be flexible under stress of physical force; "This material
     doesn't give" [syn: {give}, {yield}]
   34: propose; "He gave the first of many toasts at the birthday
     party"
   35: accord by verdict; "give a decision for the plaintiff"
   36: manifest or show; "This student gives promise of real
     creativity"; "The office gave evidence of tampering"
   37: offer in good faith; "He gave her his word"
   38: submit for consideration, judgment, or use; "give one's
     opinion"; "give an excuse"
   39: guide or direct, as by behavior of persuasion; "You gave me
     to think that you agreed with me"
   40: allow to have or take; "I give you two minutes to respond"
   41: inflict as a punishment; "She gave the boy a good spanking";
     "The judge gave me 10 years"
   42: occur; "what gives?"
   43: consent to engage in sexual intercourse with a man; "She
     gave herself to many men"
   44: proffer (a body part); "She gave her hand to her little
     sister"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top