ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gastric juice*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gastric juice, -gastric juice-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gastric juice(n) น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, See also: น้ำย่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gastric juicen. น้ำย่อยกระเพาะอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
GASTRIC gastric juice(n) น้ำย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gastric juiceน้ำหลั่งกระเพาะ, สารน้ำคัดหลั่งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gastric juiceน้ำหลั่งของกระเพาะอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gastric Juiceน้ำหลั่งกระเพาะอาหาร; [การแพทย์]
Gastric Juice, Hypersecretion ofการหลั่งน้ำย่อยออกจากกระเพาะมาก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟธาตุ(n) gastric juice, See also: gastric ulcer, Example: อาการร้อนมากๆ ก่อนตายโบราณเขาเรียกว่า ไฟธาตุแตก, Thai Definition: ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับย่อยอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำย่อย[nāmyøi] (n, exp) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme  FR: suc gastrique [m] ; suc digestif [m] ; enzyme [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胃液[いえき, ieki] (n) gastric juice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gastric juice
   n 1: digestive secretions of the stomach glands consisting
      chiefly of hydrochloric acid and mucin and the enzymes
      pepsin and rennin and lipase [syn: {gastric juice},
      {gastric acid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top