ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gaelic*

G EY1 L IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gaelic, -gaelic-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaelic(เก'ลิค) n. ภาษาเซลล์สาขาหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
GAELIC G EY1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gaelic (n) gˈɛɪlɪk (g ei1 l i k)
Gaelics (n) gˈɛɪlɪks (g ei1 l i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖尔[Gài ěr, ㄍㄞˋ ㄦˇ, / ] Gaelic, #81,811 [Add to Longdo]
盖尔语[gài ěr yǔ, ㄍㄞˋ ㄦˇ ㄩˇ, / ] Gaelic (language), #356,774 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲール語[ゲールご, ge-ru go] (n) Gaelic (language) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gaelic
   adj 1: relating to or characteristic of the Celts [syn:
       {Celtic}, {Gaelic}]
   n 1: any of several related languages of the Celts in Ireland
      and Scotland [syn: {Gaelic}, {Goidelic}, {Erse}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top