ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*funereal*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: funereal, -funereal-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funereal(ฟิว'เนอเรียล) adj. เกี่ยวกับงานศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ(adj) dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai Definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มรณะ[mørana] (adj) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal  FR: mortel ; de mort

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funereal (j) fjˈuːnˈɪəʳrɪəʳl (f y uu1 n i@1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
düster {adv}funereally [Add to Longdo]
traurigfunereal [Add to Longdo]
traurig {adv}funereally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funereal
   adj 1: suited to or suggestive of a grave or burial; "funereal
       gloom"; "hollow sepulchral tones" [syn: {funereal},
       {sepulchral}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top