ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fromage*

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fromage, -fromage-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fromagen.,Fr. เนยแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tom smells so nice, not fromagey like most boys.ทอมกลิ่นตัวหอม ไม่กลิ่นตัวเหมือนชีสอยางผู้ชายคนอื่น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Maybe France. Omelette du fromage, s'il vous plait. Oh, cafe au lait.อาจจะเป็นฝรั่งเศส เจอรูแล้ว Ain't No Sunshine (2010)
Oh, fromage.โอ้ เนยแข็ง A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
La M6me Fromage!La Mome FromageLautrec (1998)
How about with a friendly "Cheese"?Wie wär's mit einem freundlichen "Fromage"? Girl (1998)
I would like a slice of your wonderful meat spread... and a piece of your best goat cheese.Je voudrais une tranche de votre paté merveilleux et un morceau de votre meilleur fromage de chèvre. Something's Gotta Give (2003)
Ah, Pierre, paté, fromage, Papuan.Pierre, paté, fromage, Papuan. Around the World in 80 Days (2004)
Et en fin, the plat du fromage.Et enfin, denplat du fromageThe Ick Factor (2004)
It was the fucking fromage. Don't!Es ist der verdammte fromageThe Ick Factor (2004)
That fucking fromage.Der verdammte fromageThe Ick Factor (2004)
Well, it's time for fromage.Zeit für fromageA Good Year (2006)
You want fromage?Max, möchtest du fromageA Good Year (2006)
It's similar to the pasta à la fromage at Delatoire's.Sie ist ähnlich wie Pasta à la fromage im Delatoire. I'm OK, You're OK (2006)
All right, everyone, say "fromage."Fertig und jetzt sagt jeder "fromage". Unto the Breach (2007)
The french call it du fromage.Die Franzosen nennen es "du fromage". Gus Walks Into a Bank (2008)
- Fromage.- FromageIron Man 2 (2010)
Fromage!FromageBurke and Hare (2010)
They're calling you Monsieur Grand Fromage.Sie nennen Sie "Monsieur Grande Fromage". Episode #2.6 (2010)
Monsieur Grand Fromage!Monsieur grand fromageEpisode #2.6 (2010)
Your son is gonna spend Mardi Gras traipsing through the woods outside of Bayou Grande Fromage, Louisiana.Dein Sohn wird den Karneval damit verbringen, durch Wälder außerhalb von Bayou Grande Fromage, Louisiana, zu latschen. Carnival Time (2011)
Cheese Kid...Môme Fromage... Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Hannibal 01x08 Fromage Original Air Date May 15, 2013TV4User präsentiert: "Hannibal" S01E08 "FromageFromage (2013)
Le Grand Fromage?Le Grand FromageLesbian Request Denied (2013)
Bouchées de Fromage.Bouchées de fromageEpisode #4.5 (2013)
Cheese.FromageGone with the Bullets (2014)
Spare me the fromage.Ersparen Sie mir den FromageMy Old Lady (2014)
- What lovely flowers.- So schöne Blumen - Fromage Beauty and the Beast (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีส [n.] (chīs) EN: cheese   FR: fromage [m]
ชีสเค้ก[n.] (chītkhēk) EN: cheesecake   FR: tarte au fromage blanc et aux raisins secs [f]
คนขายเนยแข็ง[n. exp.] (khonkhāi noēikhaeng) FR: fromager [m] ; fromagère [f]
เนยแข็ง[n.] (noēikhaeng) EN: cheese   FR: fromage [m]
เปลือกเนยแข็ง[n. exp.] (pleūak noēi khaeng) EN: cheese rind   FR: croûte de fromage [f]
ประเภทของเนยแข็ง[n. exp.] (praphēt khøng noēikhaeng) FR: sorte de fromage [f]
โรงทำเนยแข็ง[n. exp.] (rōng tham noēikhaeng) FR: fromagerie [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fromage[fromage] (n ) เนย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top