ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*for instance*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: for instance, -for instance-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for instance(conj) ตัวอย่างเช่น, See also: เช่น, Syn. for example

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for instanceA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
for instanceBirds, for instance, have a special protective device.
for instanceFor instance, bowing is peculiar to us, the Japanese.
for instanceFor instance, "delight" is the opposite of "sorrow."
for instanceFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
for instanceFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.
for instanceIn large cities, in London for instance, there is heavy smog.
for instanceI want to go abroad, for instance, to Italy and Spain.
for instanceJapan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for instance.
for instanceOn his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.
for instanceTake, for instance, your family problems.
for instanceWe have many things in common: hobbies, educational backgrounds, for instance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาทิเช่น(conj) for example, See also: for instance, such as, Syn. เช่น, ตัวอย่างเช่น, Example: ผ้ามีหลายชนิด อาทิเช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าดิบ
เป็นต้นว่า(conj) for example, See also: such as, for instance, Syn. เช่น, ได้แก่, ตัวอย่างเช่น, Example: เซี่ยงไฮ้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง เป็นต้นว่า มหาวิทยาลัยฟูตั๋น มหาวิทยาลัยเจียงกง วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น(conj) for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai Definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
ตัวอย่างเช่น(conj) for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai Definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
เช่น(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อาทิ, ตัวอย่างเช่น, Example: โรงภาพยนตร์แห่งนี้ฉายหนังหลายประเภท เช่น หนังสงคราม หนังรัก หนังประวัติศาสตร์
เช่นว่า(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อย่างเช่น, ตัวอย่างเช่น, เช่น, Example: ทุกคนควรช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเช่นว่า ช่วยปัดกวาดเช็ดถูหรือล้างจาน
ตกว่า(adv) as, See also: for instance, like, similar to, finally, lastly, Syn. คือ, คือว่า, รวมความว่า, ลงความว่า, ถือเอาว่า
ดังเช่น(conj) such as, See also: as, like, for instance, Syn. เช่น, อาทิเช่น, ตัวอย่างเช่น, Example: หากเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างรายงานของธนาคารโลกกับรายงานของกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องกุ้งที่ปากมูลโดยตรง ก็จะพบความไม่ชอบมาพากลในรายงานของธนาคาร ดังเช่น รายได้จากการจับกุ้ง
อย่างเช่น(conj) such as, See also: for example, for instance, so, such, like, as, Syn. ตัวอย่างเช่น, เช่น, Example: คอมพิวเตอร์มีการจัดเก็บข้อมูลของชิ้นส่วนแยกตามลักษณะทางกายภาพของมัน อย่างเช่น ขนาด รูปทรง สี น้ำหนัก ปริมาตร เป็นต้น
อาทิ(conj) such as, See also: for example, for instance, and so on, and so forth, and what not, etc., so as, Syn. เช่น, เป็นต้นว่า, อาทิเช่น, Example: กลุ่มโครงการจัดสรรที่มีอยู่แล้ว อาทิ บางใหญ่ซิตี้ มหาชัยเมืองใหม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[chen] (x) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like  FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[chen wā] (x) EN: such as ; for example ; for instance
คือว่า[kheū wā] (v, exp) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well  FR: c'est-à-dire ; cela signifie
ตัวอย่างเช่น[tūayāng chen] (conj) EN: for example ; for instance  FR: par exemple
อย่างเช่น[yāngchen] (x) EN: such as ; for example ; for instance ; so ; such ; like ; as  FR: comme par exemple; tel que

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #1,130 [Add to Longdo]
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #2,524 [Add to Longdo]
譬如[pì rú, ㄆㄧˋ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #11,891 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance [Add to Longdo]
beispielsweise {adv}for instance [Add to Longdo]
z.B. : zum Beispiele.g. : for example; for instance (exempli gratia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  for instance
      adv 1: as an example; "take ribbon snakes, for example" [syn:
             {for example}, {for instance}, {e.g.}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top