ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*for a while*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: for a while, -for a while-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for a while(adv) ชั่วครู่, See also: ชั่วขณะ, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for a whileAlan Tate and I looked at one another for a while.
for a whileAvoid fried foods for a while.
for a whileCan I ride this horse for a while?
for a whileCan't you sit the story out for a while?
for a whileCan you take over driving for a while?
for a whileCathy, please stay out of my way for a while.
for a whileChew it over for a while and let me know what you think.
for a whileCould you hold this picture straight for a while?
for a whileCould you take care of the baby for a while?
for a whileDo you mind if I watch TV for a while?
for a whileDr. Miller wants you to wait for a while.
for a whileFeeling a little dizzy, I sat down for a while.
for a whileFor a while, I was really into cola - drinking it every day.
for a whileFor a while she did nothing but stare at me.
for a whileForget your troubles for a while and come and have dinner with us.
for a whileFrom the look of the sky I'm afraid the rain won't let up for a while.
for a whileHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
for a whileHe forgot part of his speech and had to ad-lib for a while.
for a whileHe hesitated for a while.
for a whileHe kept silent for a while.
for a whileHe remained silent for a while.
for a whileHe rested for a while.
for a whileHe stayed here for a while.
for a whileHe stood there for a while.
for a whileHe was lost in thought for a while.
for a whileHe was lying down for a while.
for a whileHe was silent for a while.
for a whileHold on for a while, please.
for a whileI'd like to be left alone for a while, if you don't mind.
for a whileI don't have to study tonight. I think I'll watch television for a while.
for a whileI don't know my address yet, I'm going to stay with my friend for a while.
for a whileI don't mind waiting for a while.
for a whileI'd send my kid out on his/her own for a while if I were you. A few hard knocks at this point might do him/her some good.
for a whileIf you sleep for a while, you will feel much better.
for a whileI like to shoot the breeze for a while before talking business.
for a whileI'll have to make do with the old car for a while.
for a whileI'm ashamed to tell such a muddled story in this dreary rainy season but please bear with me for a while.
for a whileI'm going out for a while.
for a whileI'm going to keep my distance from her for a while.
for a whileI studied for a while in the afternoon.
for a whileI studied for a while this afternoon.
for a whileI studied for a while this morning.
for a whileIt gave her quite a shock, and she didn't want to talk about anything for a while. I think it'll be a while before she's back to normal.
for a whileI think I'll lie down for a while.
for a whileI think I'll stay put in this town for a while.
for a whileI tried cycling to work for a while but I didn't take to it.
for a whileI've retired and I'm going to take it easy for a while.
for a whileI wandered around for a while.
for a whileI was told to wait for a while.
for a whileI will just hang around here for a while.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อย(adv) a little while, See also: for a while, for a little while, a little, Syn. ประเดี๋ยว, ไม่ช้า, ไม่นาน, แป๊บ, Example: คนขายของบอกให้คนซื้อรอหน่อยเพราะต้องวิ่งไปเอาสินค้าคลัง
พัก(adv) for a while, See also: for a time, Syn. คราว, ระยะ, Example: การตายของเขาทำให้ครอบครัวและหน่วยงานวุ่นวายอยู่พักหนึ่ง, Thai Definition: คราว เช่น พักหนึ่ง พักใหญ่ๆ
ชั่วขณะหนึ่ง(n) for a moment, See also: a moment, a short time, a little while, for a while, awhile, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: หลังจากยืนครุ่นคิดมาชั่วขณะหนึ่ง เขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาเพียงครู่หนึ่ง
ชั่วครู่หนึ่ง(n) for a while, See also: for a moment, for a time, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, Example: เสียงนั้นเงียบหายไป แต่ชั่วครู่หนึ่งก็ดังขึ้นมาอีก, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียว, ช่วงเวลาไม่นาน
พักเอาแรง(v) rest for a while, See also: take a rest, rest from one's work, Syn. พักเอาเรี่ยวแรง, Example: พวกเราพักเอาแรงกันที่น้ำตกก่อนออกเดินทางต่อไป, Thai Definition: หยุดพักชั่วคราวเพื่อให้มีแรงกำลังขึ้นมา
แผล็บๆ(adv) in a flash, See also: just a second, momentarily, for a while, rapidly, quickly, Example: หมาตัวนี้เชื่องมาก พอเจอฉันก็แลบลิ้นเลียมือฉันแผล็บๆ
พลาง(adv) while, See also: for the time being, in the meantime, for a while, meanwhile, Example: ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือไปพลางๆ ระหว่างที่รอเพื่อน, Thai Definition: ชั่วระหว่างเวลา (ที่ยังไม่พร้อม หรือยังไม่ถึงกำหนด)
อีกสักครู่(adv) for a while, Syn. สักครู่, ประเดี๋ยว, Example: หมาพากันเห่าหอนเป็นเวลานาน เขาจึงเอาไม้ขว้างปาไป มันก็หยุดเงียบ แต่อีกสักครู่ต่อมาก็เริ่มเห่าหอนอีก
เดี๋ยว(adv) awhile, See also: for a while, momentarily, a minute, a moment, for a moment, just a moment, in a moment, Syn. ประเดี๋ยว, สักครู่, ชั่วครู่หนึ่ง, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วพริบตาเดียว, ชั่ววูบ, Ant. นาน, Example: ลูกขออนุญาตดูทีวีสักเดี๋ยวก่อนเข้านอน
นิดหนึ่ง(adv) for a while, See also: for a few minute, Syn. แป๊บหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, Ant. มาก, นาน, Example: แขกรับเชิญนั่งอึ้งไปนิดหนึ่ง ก่อนตอบออกมาอย่างฉลาด, Notes: (ปาก)
ประเดี๋ยวเดียว(adv) for a moment, See also: for a short time, for a little while, for a minute, for a while, Syn. ไม่นาน, ไม่ช้า, เดี๋ยวเดียว, ครู่หนึ่ง, Example: ประเดี๋ยวเดียวรถก็ซ่อมเสร็จ, Thai Definition: ชั่วระยะเวลานิดเดียว
ประเดี๋ยว(adv) for a while, See also: for a moment, in a moment, just a moment, shortly, for a time, presently, Syn. ชั่วระยะหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เดี๋ยว, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: ถ้าคุณเหนื่อยเราก็จะหยุดพักสักประเดี๋ยว
ประทัง(v) maintain, See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while, Syn. ทำให้ทรงอยู่, ทำให้ดำรงอยู่, พลางๆ, แก้ขัด, Example: เขาทำงานพอประทังชีพไปเท่านั้น
ชั่วขณะ(adv) for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว, Example: เธอตกใจกลัว จนรู้สึกเหมือนว่าได้หยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai Definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ชั่วคราว(adv) temporarily, See also: for a time, for a while, Syn. ไม่ยืนยาว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วครั้งชั่วคราว, Ant. ถาวร, คงทน, ยืนยาว, ยั่งยืน, จีรัง, Example: นักศึกษาเช่าหอพักอาศัยของเอกชนชั่วคราว ก่อนที่จะย้ายเข้าไปหอพักในมหาวิทยาลัย
ชั่วครู่(adv) for a while, See also: for a moment, for a time, for a little while, temporarily, Syn. สักครู่, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยว, เดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Ant. นาน, Example: อากาศในห้องเย็นมาก เขาเดินเข้าไปได้ชั่วครู่ก็รู้สึกหนาวแล้ว
ชั่วครู่ชั่วยาม(adv) for a moment, See also: for a short time, for a while, for a little while, temporarily, Syn. ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว, ชั่วเวลาหนึ่ง, ชั่วระยะเวลาอันสั้น, Ant. นาน, Example: ถ้าใครทำผิด จะถูกกล่าวขวัญอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยาม แล้วก็จะค่อยๆ ลืมไปในที่สุด
ชั่วเวลาเดียว(adv) just a moment, See also: for a while, Syn. ครู่เดียว, Ant. นาน, Example: เด็กทารกนอนหลับเพียงชั่วเวลาเดียว ก็ตื่นขึ้นมากินนม
กะเดี๋ยว(adv) just a moment, See also: just a minute, for a while, Syn. ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: รอกะเดี๋ยวจะไปด้วย, Notes: (ภาษาปาก)
ครู่เดียว(adv) for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: พอชายทั้งห้าหายเข้าไปเพียงครู่เดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้น, Thai Definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ชั่วประเดี๋ยว(adv) for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วขณะ, ครู่เดียว, Thai Definition: ช่วงเวลาสั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วขณะ[chūakhana] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily  FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[chūakhana neung] (adv) EN: for a moment ; for a while
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adv) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time  FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[chūa khrū] (adv) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space  FR: momentané
ชั่วแล่น[chūalaen] (adv) EN: momentarily ; for a while  FR: momentanément ; passagèrement
ชั่วประเดี๋ยว[chūa pradīo] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space
เดี๋ยว[dīo] (adv) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment  FR: un instant ; un moment
อีกสักครู่[īk sakkhrū] (x) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while  FR: dans un instant
ครู่เดียว[khrū dīo] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily
นิดหนึ่ง[nitneung] (adv) EN: for a while
หน่อย[nøi] (adv) EN: a little while ; for a while ; for a little while ; a little ; slightly  FR: un peu ; pas très
พัก[phak] (v) EN: stop for a while ; lay off ; suspend  FR: interrompre ; arrêter momentanément
พักเอาแรง[phak ao raēng] (v, exp) EN: rest for a while
พักเอาเรี่ยวแรง[phak ao rīoraēng] (v, exp) EN: rest for a while
พลาง[phlāng] (x) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile  FR: en ; tout en ; en attendant
ประเดี๋ยว[pradīo] (adv) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently  FR: bientôt ; dans un moment
สักครู่[sakkhrū] (n, exp) EN: a little while ; for a moment ; a moment ; for a while ; a minute ; pretty soon  FR: un instant ! ; un moment !

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine Zeitlangfor a while [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
一頻り;一しきり[ひとしきり, hitoshikiri] (adv) for a while [Add to Longdo]
此の中[このじゅう, konojuu] (n-adv,n-t) (obs) recently; not long ago; for a while recently; all the while recently [Add to Longdo]
無沙汰;不沙汰[ぶさた, busata] (n) not writing or contacting for a while; neglecting to write (call, visit, etc.); failing to write (call, visit, etc.); long silence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 for a while
   adv 1: for a short time; "sit down and stay awhile"; "they
       settled awhile in Virginia before moving West"; "the baby
       was quiet for a while" [syn: {awhile}, {for a while}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top