ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*follower*

F AA1 L OW0 ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: follower, -follower-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follower(n) ผู้ติดตาม, See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, Syn. disciple, adherent, supporter, Ant. objector
camp follower(n) ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ

English-Thai: Nontri Dictionary
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cam followerตัวตามลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
followership(n) การเป็นผู้ตาม ความเป็นผู้ตาม ภาวะการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการเป็นผู้ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
followerAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
followerOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.
followerShe is a follower of Freud.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตาม(n) follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
สาวก(n) disciple, See also: follower, adherent, devotee, Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์, Example: พระอานนท์เป็นสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า, Count Unit: องค์, Thai Definition: ศิษย์ของศาสดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ช้างเท้าหลัง(n) follower, See also: wife, Syn. ภรรยา, ผู้ตาม, Ant. ช้างเท้าหน้า, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ปฏิเสธบทบาทช้างเท้าหลัง, Notes: (สำนวน)
สมัครพรรคพวก(n) followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
ลูกศิษย์(n) disciple, See also: follower, adherent, apostle, pupil, student, Syn. ศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Example: ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพยกย่องมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์
ศิษย์(n) student, See also: pupil, disciple, follower, adherent, apostle, Syn. ลูกศิษย์, Example: บางทีครูอาจารย์ก็ต้องดุต้องต้องว่าด้วยความปรารถนาให้ศิษย์ได้ดี, Count Unit: อาจารย์, Thai Definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์
สมุน(n) lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนอยู่ในบังคับ
สหาย(n) friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ติดสอยห้อยตาม(n) entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
แฟน(n) fan, See also: aficionado, supporter, admirer, follower, Example: นักมวยออกหมัดรุกไล่คู่ชกเรียกเสียงโห่ฮาจากแฟนมวยรอบสนามได้ทุกระยะ, Thai Definition: ผู้นิยมชมชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ฟุตบอล ภาพยนตร์ ดารานักร้อง
พรรคพวก(n) partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
พลพรรค(n) partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count Unit: คน
พวก(n) group, See also: community, party, company, followers, gang, Syn. เหล่า, กลุ่ม, หมู่, Example: ในขณะที่แนวคิดแบบพวกพฤติกรรมนิยมกำลังเข้าแทนที่พวกโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน, Count Unit: พวก, Thai Definition: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่
ลิ่วล้อ(n) follower, See also: henchman, lackey, Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก, Example: ในการอภิปรายครั้งนี้ทั้งคุณลูก คุณพ่อปิดปากสนิท ปล่อยให้ลิ่วล้อคนสนิทขยับแทนอยู่นานสองนาน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นคนสนิทคอยติดตาม
ลูกศิษย์ลูกหา(n) disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai Definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)
ศาสนิกชน(n) religion follower, Example: เขาปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนชาวพุทธที่ดี, Thai Definition: ผู้นับสือศาสนา
สานุศิษย์(n) disciple, See also: adherent, follower, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: พระเยซูอบรมสานุศิษย์ให้เชื่อในพระยะโฮวา ซึ่งเป็นพระเจ้าเก่าแก่ของชาวยิว, Count Unit: คน, Thai Definition: ศิษย์น้อยใหญ่
ธรรมันเตวาสิก(n) disciple, See also: follower, adherent, pupil, believer, who studies the disciplinary regulations of the Buddh, Syn. อันเตวาสิก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เรียนธรรมวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [f] ; disciples [mpl]
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
คนตาม[khontām] (n) EN: follower  FR: suiveur [m] ; suiveuse [f]
ลิ่วล้อ[liulø] (n) EN: follower
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: temple boy ; monk's follower
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: disciple [m] ; adepte [m]
ลูกศิษย์ลูกหา[lūksit lūk hā] (n, exp) EN: disciples ; followers
พรรคพวก[phakphūak] (n) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang  FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
พวก[phūak] (n) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie  FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
ผู้ตาม[phūtām] (n) EN: follower ; supporter   FR: entourage [m]
สมัครพรรคพวก[samakphakphūak] (n) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends  FR: partisans [mpl] ; clique [f]
สมุน[samun] (n) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling  FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สานุศิษย์[sānusit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent  FR: disciple [m] ; partisan [m]
สาวก[sāwok] (n) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee  FR: disciple [m]
ศิษย์[sit] (n) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
สุนัขรับใช้[sunak rapchai] (n, exp) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower  FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLLOWER F AA1 L OW0 ER0
FOLLOWERS F AA1 L OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
follower (n) fˈɒlouər (f o1 l ou @ r)
followers (n) fˈɒlouəz (f o1 l ou @ z)
camp-follower (n) kˈæmp-fˈɒlouər (k a1 m p - f o1 l ou @ r)
camp-followers (n) kˈæmp-fˈɒlouəz (k a1 m p - f o1 l ou @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弟子[dì zǐ, ㄉㄧˋ ㄗˇ, ] disciple; follower, #5,410 [Add to Longdo]
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] disciple; follower of a religion, #23,145 [Add to Longdo]
追随者[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ, / ] follower; adherent; following, #31,712 [Add to Longdo]
天主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Catholic; follower of Catholicism, #55,495 [Add to Longdo]
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学, #69,434 [Add to Longdo]
墨者[Mò zhě, ㄇㄛˋ ㄓㄜˇ, ] Mohist; follower of Mohist school [Add to Longdo]
老鼠尾巴[lǎo shǔ wěi ba, ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, ] lit. rat's tail; fig. a follower of inferior stature [Add to Longdo]
道教徒[Dào jiào tú, ㄉㄠˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] a Daoist; a follower of Daoism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhängerin {f}; Anhänger {m} | Anhängerinnen {pl}; Anhänger {pl}follower | followers [Add to Longdo]
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower [Add to Longdo]
Folger {m}follower [Add to Longdo]
Gefolgschaft {f} | Gefolgschaften {pl} | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft kündigenfollowing; followers {pl} | followings | to refuse to follow sb. | to refuse to give sb. one's allegiance | to refuse to obey sb. any longer [Add to Longdo]
Jünger {m}disciple; follower [Add to Longdo]
Kathodenverstärker {m}cathode follower [Add to Longdo]
Kurvenleser {m}curve follower [Add to Longdo]
Nachfolger {m}successor; follower [Add to Longdo]
Nockenstößel {m}cam follower; tappet [Add to Longdo]
Verfolger {m}follower [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みいちゃんはあちゃん[miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
カーブフォロア[ka-buforoa] (n) {comp} curve follower [Add to Longdo]
トミズム[tomizumu] (n) (obsc) Thomism (theology of Thomas Aquinas or his followers) [Add to Longdo]
フォロワー[forowa-] (n) follower [Add to Longdo]
フロア(P);フロアー[furoa (P); furoa-] (n) (1) floor; (2) follower; (P) [Add to Longdo]
ミーハー(P);みいはあ[mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P) [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator [Add to Longdo]
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers [Add to Longdo]
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents [Add to Longdo]
学徒[がくと, gakuto] (n) student; follower; students and pupils; (P) [Add to Longdo]
供(P);伴(P);侶[とも, tomo] (n,vs) (See お供・おとも) companion; follower; attendant; retinue; (P) [Add to Longdo]
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist [Add to Longdo]
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies [Add to Longdo]
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees) [Add to Longdo]
子分;乾児;乾分[こぶん, kobun] (n) (1) (See 手下) henchman; follower; (2) (子分 only) (arch) adopted child [Add to Longdo]
子方[こかた, kokata] (n) (1) child's role in noh dance; child actor (in noh); (2) (See 親方・1) henchman; follower [Add to Longdo]
飼い犬に手をかまれる;飼い犬に手を噛まれる[かいいぬにてをかまれる, kaiinunitewokamareru] (exp,v1) to be betrayed by a trusted follower [Add to Longdo]
取り巻き;取巻き[とりまき, torimaki] (n) followers; hangers-on [Add to Longdo]
取り巻き連;取巻き連;取巻連[とりまきれん, torimakiren] (n) (abbr) (See 取り巻き連中) one's followers or hangers-on [Add to Longdo]
朱子学[しゅしがく, shushigaku] (n) (See 陽明学) neo-Confucianism (based on the teachings of Zhu Xi and his followers) [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] (n) believer; follower [Add to Longdo]
従者[じゅうしゃ, juusha] (n) follower; attendant; valet; servant [Add to Longdo]
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P) [Add to Longdo]
神道信者[しんとうしんじゃ, shintoushinja] (n) followers of Shintoism [Add to Longdo]
身内[みうち, miuchi] (n) (1) relatives; one's family; (2) friends; members of the same organization; (3) followers; henchmen; (4) one's whole body; (P) [Add to Longdo]
随行[ずいこう, zuikou] (n,vs) attendant; follower [Add to Longdo]
随従[ずいじゅう, zuijuu] (n,vs) following the lead of; playing second fiddle to; follower [Add to Longdo]
随従者[ずいじゅうしゃ, zuijuusha] (n) follower [Add to Longdo]
直参[じきさん, jikisan] (n) immediate follower (of the shogun) [Add to Longdo]
追従者[ついじゅうしゃ, tsuijuusha] (n) follower [Add to Longdo]
追随者[ついずいしゃ, tsuizuisha] (n) acolyte; adherent; follower; imitator; copycat [Add to Longdo]
弟子[でし(P);ていし, deshi (P); teishi] (n,adj-no) pupil; disciple; adherent; follower; apprentice; young person; teacher's student-helper; (P) [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix [Add to Longdo]
配下[はいか, haika] (n) subordinates; one's followers [Add to Longdo]
付き馬[つきうま, tsukiuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers [Add to Longdo]
付け馬;付馬[つけうま, tsukeuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers [Add to Longdo]
服属[ふくぞく, fukuzoku] (n,vs) a follower; yield allegiance to [Add to Longdo]
墨家[ぼっか;ぼくか, bokka ; bokuka] (n) mohist; follower of mohism [Add to Longdo]
本格派[ほんかくは, honkakuha] (n) (1) classical school or style (e.g. of music, baseball pitching, etc.); orthodox school; authentic style; (2) purist; follower of the orthodox school [Add to Longdo]
門下[もんか, monka] (n) one's pupil or student or follower; (P) [Add to Longdo]
門下生[もんかせい, monkasei] (n) pupil; disciple; follower; (P) [Add to Longdo]
門人[もんじん, monjin] (n) pupil; student; follower [Add to Longdo]
門生[もんせい, monsei] (n) pupil; student; follower [Add to Longdo]
門弟[もんてい, montei] (n) disciple; pupil; follower [Add to Longdo]
門徒[もんと, monto] (n) follower; believer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 follower
   n 1: a person who accepts the leadership of another [ant:
      {leader}]
   2: someone who travels behind or pursues another

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top