ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fella*

F EH1 L AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fella, -fella-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fella(n) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชายอย่างไม่เป็นทางการ
fellah(n) ชาวนาอาหรับ, See also: กรรมกรอาหรับ
fellatio(n) การอมอวัยวะเพศชายเพื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ (คำทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fella(เฟล' ละ) n. ดูfellow
fellatio(ฟะเล' ชิโอ) n. การอมหรือเลียลึงค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellatioเฟลลาซิโอ,การดูดดมอวัยวะเพศผู้ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำออรัล[kān tham øran] (n, exp) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)  FR: fellation [f] ; pipe ]f] (vulg.)
อมนกเขา[om nok khao] (v, exp) EN: give oral sex ; perform fellatio   FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FELLA F EH1 L AH0
FELLAS F EH1 L AH0 S
FELLAND F EH1 L AH0 N D
FELLATIO F AH0 L EY1 SH IY0 OW0
GOODFELLA G UH1 D F EH2 L AH0
GOODFELLAS G UH1 D F EH2 L AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fellah (n) fˈɛlə (f e1 l @)
fellahin (n) fˌɛləhˈiːn (f e2 l @ h ii1 n)
fellaheen (n) fˌɛləhˈiːn (f e2 l @ h ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吹箫[chuī xiāo, ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to play the xiao 箫 (mouth organ); to beg while playing pipes; cf politician Wu Zixu 伍子胥, c. 520 BC destitute refugee in Wu town, 吳市吹簫|吴市吹箫; to busk; virtuoso piper wins a beauty, cf 玉人吹箫; fellatio (oral sex); a blowjob, #68,083 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fellatio {f}fellatio [Add to Longdo]
Stabwechsel {m} (beim Staffellauf) [sport]changeover (in relay race) [Add to Longdo]
Staffel {f}; Staffellauf {m} [sport]relay; relay race [Add to Longdo]
Tafelland {n}mesa [Add to Longdo]
Tafelland {n} | Tafelländer {pl}tableland | tablelands [Add to Longdo]
Schaufellader {m}front-end loader; loader; payloader [Am.]; shovel loader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
ディープスロート[dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
フェラ[fera] (n) (abbr) (See フェラチオ) fellatio [Add to Longdo]
フェラチオ[ferachio] (n) fellatio; blow job; (P) [Add to Longdo]
吸茎[きゅうけい, kyuukei] (n,vs) fellatio; irrumation [Add to Longdo]
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
口でやる[くちでやる, kuchideyaru] (exp,v5r) (vulg) to carry out fellatio; to give someone head [Add to Longdo]
口内性交[こうないせいこう, kounaiseikou] (n) (X) (See フェラ,フェラチオ) oral sex; fellatio [Add to Longdo]
尺八[しゃくはち, shakuhachi] (n) (1) shakuhachi; end-blown fippleless bamboo flute; (2) (X) (vulg) blow job; oral sex (penis in mouth); fellatio; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fella
   n 1: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow
      at the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke"
      [syn: {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
      {blighter}, {cuss}, {bloke}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top