ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*feigned*

F EY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: feigned, -feigned-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feigned(adj) ซึ่งเสแสร้ง, See also: ซึ่งกุขึ้นมา, Syn. simulated
feigned(adj) ซึ่งสร้างขึ้นมา, See also: ซึ่งทำเลียนแบบ, ซึ่งทำปลอมแปลง, Syn. counterfeit, fake
unfeigned(adj) ไม่ได้เสแสร้ง, See also: แท, ไม่ได้ปลอมแปลง, Syn. sincere, unaffected, artless, veracious, authentic, genuine, heartfelt, real, true, Ant. feigned, affected, ungenuine, insincere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feigned(เฟนดฺ) adj. แสร้ง,ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ปั้นขึ้นเอง., See also: feignedly adv. feignedness n.
unfeigned(อันเฟนดฺ') adj. ไม่ได้เสแสร้ง,แท้จริง,แท้,ไม่ได้ปลอมแปลง., See also: unfeignedly adv., Syn. real, sincere

English-Thai: Nontri Dictionary
unfeigned(adj) จริงใจ,ไม่เสแสร้ง,แท้จริง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feignedHe feigned indifference to the girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท้(adj) real, See also: authentic, genuine, actual, true, valid, unfeigned, Syn. จริง, Ant. ปลอม, เทียม, Example: ธนบัตรปลอมเหล่านี้ไม่ผิดกับธนบัตรแท้
แท้(adj) true, See also: real, genuine, actual, unfeigned, authentic, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้, Thai Definition: ที่เป็นความจริง

CMU English Pronouncing Dictionary
FEIGNED F EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feigned (v) fˈɛɪnd (f ei1 n d)
unfeigned (j) ˈʌnfˈɛɪnd (uh1 n f ei1 n d)
unfeignedly (a) ˈʌnfˈɛɪnədliː (uh1 n f ei1 n @ d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
由衷[yóu zhōng, ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ, ] heartfelt; sincere; unfeigned, #14,758 [Add to Longdo]
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, ] suspended animation; feigned death; to play dead, #49,195 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zum Scheinfeignedly [Add to Longdo]
echt; unverstellt {adj}genuine; unfeigned [Add to Longdo]
(Ausrede) fingieren; erfinden | fingierend; simulierend | fingiert; simuliert | fingierte; vorgeblichto feign | feigning | feigns | feigned [Add to Longdo]
heucheln | heuchelnd | geheuchelt | heuchelt | heuchelteto feign | feigning | feigned | feigns | feigned [Add to Longdo]
totgestelltfeigned death [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance [Add to Longdo]
仮病[けびょう, kebyou] (n,adj-no) feigned illness [Add to Longdo]
泣き真似[なきまね, nakimane] (n) feigned or crocodile tears [Add to Longdo]
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness [Add to Longdo]
空耳;そら耳[そらみみ, soramimi] (n) (1) mishearing; (2) (feigned) deafness [Add to Longdo]
空笑い[そらわらい, sorawarai] (n,vs) feigned laughter [Add to Longdo]
空寝[そらね, sorane] (n,vs) feigned sleep; playing possum [Add to Longdo]
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice [Add to Longdo]
作り病[つくりやまい, tsukuriyamai] (n) feigned illness [Add to Longdo]
作り盲[つくりめくら, tsukurimekura] (n) (sens) feigned blindness [Add to Longdo]
作病[さくびょう, sakubyou] (n) feigned illness [Add to Longdo]
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness [Add to Longdo]
素知らぬ[そしらぬ, soshiranu] (adj-pn) feigned; pretending [Add to Longdo]
素知らぬ顔;そ知らぬ顔[そしらぬかお, soshiranukao] (n) pretending not to recognize (recognise); feigned ignorance [Add to Longdo]
素知らぬ振り;素知らぬふり[そしらぬふり, soshiranufuri] (exp) (See 素知らぬ顔) pretending not to recognize; pretending not to recognise; feigned ignorance [Add to Longdo]
知らん顔[しらんかお, shirankao] (n,vs) unconcerned air; indifference; feigned ignorance; pretending not to recognize (somebody); (P) [Add to Longdo]
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing [Add to Longdo]
馬鹿慇懃[ばかいんぎん, bakaingin] (n,adj-na) overdone politeness; polite to a fault; feigned politeness [Add to Longdo]
佯狂[ようきょう, youkyou] (n) feigned madness [Add to Longdo]
恍け;惚け[とぼけ, toboke] (n) assumed innocence; feigned ignorance [Add to Longdo]
恍け顔[とぼけがお, tobokegao] (n) (See 恍け) a face of (feigned) innocence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  feigned
      adj 1: not genuine; "feigned sympathy"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top