ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*extended*

IH0 K S T EH1 N D AH0 D   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: extended, -extended-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extended[ADJ] ซึ่งกว้างออกไป, See also: ซึ่งยืดออกไป, ซึ่งยาวออกไป, Syn. expansive, spread, widespread
overextended[ADJ] ซึ่งทำงานมากเกินไป, Syn. overexpanded, enlarged
extended family[N] ครอบครัวขยาย, See also: ครอบครัวใหญ่ (ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coextend {coextendedv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
extended asciiรหัสแอสกีแบบขยายเดิมรหัสแอสกีจะมีสัญลักษณ์ 128 ตัวอักขระ แต่ต่อมาได้เพิ่มเป็น 255 ตัวอักขระ ชุดตัวอักขระ 255 ตัวนี้ที่เรียกว่ารหัสแอสกีขยาย ซึ่งจะเพิ่มรหัสสำหรับภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ วิธีใช้ ก็เพียงแต่กดแป้น ALT พร้อมกับเลขตั้งแต่ 51-255 กำหนดแบบอักษร (font) ที่เป็นภาพ เช่น Wingdings ก็จะได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้ากดแป้น ALT กับรหัส 255 จะได้สัญลักษณ์เป็นภาพสัญลักษณ์วินโดว์
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended graphic arrayขบวนปรับภาพแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XGA อ่านว่า เอกซ์จีเอ เป็นตัวปรับประเภทหนึ่ง ที่ทำให้จอภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นกว่าตัวปรับภาพของจอแบบเก่า
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่มหมายถึง หน่วยความจำชุด 80286, 80386 และ 80486 ซึ่งขยายแล้ว จุได้มากว่า 1 เมกะไบต์
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys
extended technologyเทคโนโลยีแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XT (อ่านว่า เอกซ์ที) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่ม เพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overextended-ยื่นเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)เอบซีดิก (รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)เอบซีดิก (รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EDORAM (extended data-out RAM)อีดีโอแรม (แรมแบบขยายข้อมูลออก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended boom single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยวยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
extended data-out RAM (EDORAM)แรมแบบขยายข้อมูลออก (อีดีโอแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended protestใบแจ้งยืนยันโดยละเอียด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended sentenceคำพิพากษาเพิ่มโทษ (ในกรณีกระทำความผิดซ้ำหรือในกรณีที่ศาลเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อสังคม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
E-TDMA (extended-time division multiple access)อี-ทีดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลาชนิดขยาย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended surfaceพื้นผิวเพิ่มถ่ายโอนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended terms insuranceการประกันภัยขยายเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended-time division multiple access (E-TDMA)การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลาชนิดขยาย (อี-ทีดีเอ็มเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์]
Extended Family ครอบครัวขยาย
หน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Effectiveness, Extended Useประสิทธิภาพทางปฎิบัติในวงกว้าง [การแพทย์]
Extendedเหยียด [การแพทย์]
Extended-Releaseยาออกฤทธิ์เนิ่น [การแพทย์]
Family, Extendedครอบครัวขยาย [การแพทย์]
Advance Technology eXtended (ATX)เอทีเอ็กซ์, มาตรฐานของเมนบอร์ดถูกกำหนดในรูปฟอร์มแฟกเตอร์ซึ่งแสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mastectomy, Extended Radicalการผ่าตัดเต้านมออกหมดโดยสิ้นเชิงแบบถอนรากถอนโคน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extendedDad extended his legs on the sofa.
extendedFrom Sendai I extended my journey to Aomori.
extendedHe extended his right arm.
extendedHe extended the knowledge of biochemistry.
extendedHe won the race easily without being fully extended.
extendedRecently communism has extended its power.
extendedRecently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.
extendedShe extended a warm welcome to them.
extendedThe cold weather extended into April.
extendedThe impudent child extended her legs across my lap.
extendedThe mother extended her hand to her baby, smiling brightly.
extendedThe old woman extended a loving hand to the children.
extendedThe park was extended to the river.
extendedThe subway line is going to be extended out this way.
extendedThe workers complained when their working hours were extended.
extendedThey extended a rope from tree to tree.
extendedThey extended their territory by conquest.
extendedTokyo was really wonderful and the welcome the Japanese extended to us was also just as wonderful.
extendedWe extended a hearty welcome to them.
extendedWe extended a wire between two posts.
extendedWe extended the meeting another 10 minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวขยาย[N] extended family, Example: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน, Thai definition: ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ
ยาว[ADJ] long, See also: lengthy, extensive, elongated, extended, Example: เขาเป็นคนขายาวเลยก้าวได้ไกลกว่าคนอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบครัวขยาย[n. exp.] (khrøpkhrūa khayāi) EN: extended family   
เวลาเพิ่มพิเศษ[n. exp.] (wēlā phoēm phisēt) EN: extended time   
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender   FR: long ; allongé ; de long

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENDED    IH0 K S T EH1 N D AH0 D
EXTENDED    IH0 K S T EH1 N D IH0 D
OVEREXTENDED    OW2 V ER0 IH0 K S T EH1 N D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extended    (v) ˈɪkstˈɛndɪd (i1 k s t e1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rú, ㄖㄨˊ, ] to eat; (extended meaning) to endure; a putrid smell; vegetables; roots (inextricably attached to the plant); surname Ru, also used in given names; (used erroneously for 菇 mushroom), #24,739 [Add to Longdo]
引申[yǐn shēn, ㄧㄣˇ ㄕㄣ, ] extended meaning (of a word); to mean by extension, #30,978 [Add to Longdo]
通史[tōng shǐ, ㄊㄨㄥ ㄕˇ, ] narrative history; comprehensive history; a history covering an extended period, #42,979 [Add to Longdo]
黄遵宪[Huáng Zūn xiàn, ㄏㄨㄤˊ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˋ, / ] Huang Zunxian (1848-1905), Qing dynasty poet and diplomat, author of A record of Japan 日本國誌|日本国志, an extended analysis of Meiji Japan, #86,251 [Add to Longdo]
孔林[Kǒng lín, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, ] the Confucius family mausoleum at Qufu 曲阜, rebuilt and extended by every dynasty, #110,625 [Add to Longdo]
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] extended borrowing (e.g. library renewal), #113,653 [Add to Longdo]
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] extended leave; prolonged absence, #167,191 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] long day; extended; relaxed, #312,531 [Add to Longdo]
儒林外史[Rú lín Wài shǐ, ㄖㄨˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄞˋ ㄕˇ, ] The Scholars, Qing dynasty novel by Wu Jingzi 吴敬梓, an extended satire on the Imperial Examination system [Add to Longdo]
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] extension cord; extended line; powerstrip [Add to Longdo]
引申义[yǐn shēn yì, ㄧㄣˇ ㄕㄣ ㄧˋ, / ] extended meaning (of an expression); derived sense [Add to Longdo]
日本国志[Rì běn guó zhì, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, / ] A record of Japan by Huan Zunxian 黃遵憲|黄遵宪, an extended analysis of Meiji Japan [Add to Longdo]
凿空[záo kōng, ㄗㄠˊ ㄎㄨㄥ, / ] to open an aperture; (extended meaning) to cut a way through; to open up a road [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erweiterte Oberschule {f}extended secondary school; extended comprehensive school [Add to Longdo]
nicht ausgedehntunextended [Add to Longdo]
berufliche Weiterbildung {f}further training; extended vocational training [Add to Longdo]
erweitertenhanced; extended [Add to Longdo]
erweiterungsfähig {adj}capable of being extended [Add to Longdo]
überfordern | überfordernd | überfordert | er/sie/es überfordertto overextend | overextending | overextended | he/she/it overextends [Add to Longdo]
(erweitertes) Drei-Buchstaben-AkronymTLA, ETLA : (extended) three letter acronym [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[, ekusutendomemori] (n) {comp} extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) {comp} extended memory specification; XMS [Add to Longdo]
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei [Add to Longdo]
延長保育[えんちょうほいく, enchouhoiku] (n) extended-hours childcare (in day-care centers for parents working into the night) [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうアイエスエー, kakuchou aiesue-] (n) {comp} EISA; Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] (n) {comp} Extended User Exchange Format [Add to Longdo]
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] (n) {comp} extended text [Add to Longdo]
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] (n) {comp} expanded, extended functionality [Add to Longdo]
拡張記憶装置[かくちょうきおくそうち, kakuchoukiokusouchi] (n) {comp} extended storage [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] (n) {comp} Extended Industry Standard Architecture; EISA [Add to Longdo]
拡張指定表[かくちょうしていひょう, kakuchoushiteihyou] (n) {comp} extended entry table [Add to Longdo]
拡張新字体[かくちょうしんじたい, kakuchoushinjitai] (n) extended new character forms; extension of new character forms [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} extended precision floating point number [Add to Longdo]
拡張倍精度[かくちょうばいせいど, kakuchoubaiseido] (n) extended double-precision [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] (n) {comp} extended result output function [Add to Longdo]
広汎子宮全摘出術[こうはんしきゅうぜんてきしゅつじゅつ, kouhanshikyuuzentekishutsujutsu] (n) extended hysterectomy [Add to Longdo]
親戚関係[しんせきかんけい, shinsekikankei] (n) relations; members of extended family [Add to Longdo]
全般ヘルプ[ぜんぱんヘルプ, zenpan herupu] (n) extended help [Add to Longdo]
大家族[だいかぞく, daikazoku] (n) extended family; large family; (P) [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) (arch) (See 二十八宿) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions); (suf,ctr) (2) counter for objects with stretched strings (i.e. bows, kotos), curtains, papers, etc. [Add to Longdo]
長期間[ちょうきかん, choukikan] (n,adj-no) extended period of time; prolonged; long-range [Add to Longdo]
長期休暇[ちょうききゅうか, choukikyuuka] (n) extended leave; long vacation [Add to Longdo]
転注[てんちゅう, tenchuu] (n) applying an extended meaning to a kanji [Add to Longdo]
半身[はんみ, hanmi] (n) stance with legs in an L-shape, with one leg bent in front and other extended behind (martial arts, traditional theater) [Add to Longdo]
連荘[れんちゃん, renchan] (n) extended game [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format [Add to Longdo]
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] extended text [Add to Longdo]
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality [Add to Longdo]
拡張記憶装置[かくちょうきおくそうち, kakuchoukiokusouchi] extended storage [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
拡張指定表[かくちょうしていひょう, kakuchoushiteihyou] extended entry table [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extended
   adj 1: relatively long in duration; tediously protracted; "a
       drawn-out argument"; "an extended discussion"; "a lengthy
       visit from her mother-in-law"; "a prolonged and bitter
       struggle"; "protracted negotiations" [syn: {drawn-out},
       {extended}, {lengthy}, {prolonged}, {protracted}]
   2: fully extended or stretched forth; "an extended telescope";
     "his extended legs reached almost across the small room";
     "refused to accept the extended hand" [ant: {unextended}]
   3: drawn out or made longer spatially; "Picasso's elongated Don
     Quixote"; "lengthened skirts are fashionable this year"; "the
     extended airport runways can accommodate larger planes"; "a
     prolonged black line across the page" [syn: {elongated},
     {extended}, {lengthened}, {prolonged}]
   4: beyond the literal or primary sense; "`hot off the press'
     shows an extended sense of `hot'"
   5: large in spatial extent or range or scope or quantity; "an
     extensive Roman settlement in northwest England"; "extended
     farm lands"; "surgeons with extended experience"; "they
     suffered extensive damage" [syn: {extensive}, {extended}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top