ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*expected*

IH0 K S P EH1 K T AH0 D   
266 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: expected, -expected-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expected[ADJ] ที่คาดหวังไว้, See also: ที่คาดหมายไว้
expectedly[ADV] อย่างที่มุ่งหวังไว้, See also: อย่างคาดหวังไว้, อย่างคาดการณ์ไว้
unexpected[ADJ] ที่ไม่ได้คาดไว้, Syn. unscheduled, unanticipated, Ant. scheduled, planned
unexpectedly[ADV] อย่างปุบปับ, See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. unforeseen, surprising, unanticipated, Ant. predictable, anticipatable
when least expected[IDM] เมื่อไม่ได้คาดหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expected frequencyความถี่คาดหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected mortalityจำนวนมรณะที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expected valueค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expectation ๒ ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crib Death, Unexpectedการตายของเด็กในเตียง [การแพทย์]
Deaths, Expectedจำนวนคนตายที่คาดหวัง [การแพทย์]
Denervation, Expectedประสาทขาด [การแพทย์]
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]
expected rainfallexpected rainfall, ฝนคาดการณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectedAccidents will happen when they are least expected.
expectedAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
expectedA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
expectedA new law is expected to cut air pollution by 60%.
expectedAn unexpected result was arrived at.
expectedAny turnaround of the economy is not expected this year.
expectedAs had been expected, the weather turned out to be very fine.
expectedA slip of the tongue often brings about unexpected results.
expectedA slip of tongue will often lead us to unexpected results.
expectedAs may be expected of an expert, he's well versed in the field.
expectedAs might be expected, he took the first place.
expectedAs was expected, he succeeded in winning the prize.
expectedAs was expected, he won the prize.
expectedAs was expected, they lost the contest.
expectedAs was expected, won the prize.
expectedA young man barged in unexpectedly.
expectedBring an umbrella because it is expected to rain this afternoon.
expectedBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
expectedCareful as he was, he made an unexpected mistake.
expectedCareful as he was he made unexpected mistakes.
expectedElection returns were what we had expected.
expectedEverybody expected that the experiment would result in failure.
expectedEverybody expected the musical to be a great hit, but it was far from being a success.
expectedEvery person is expected to bring their own lunch.
expectedEverything fell out as I expected.
expectedEverything that I saw was completely different from what I had expected.
expectedEverything went better than I had expected.
expectedHe asked me what I expected.
expectedHe borrowed a large sum of money on the strength of expected income.
expectedHe brought in over half of his company's sales, so he expected to be given a piece of the pie.
expectedHe come home earlier than I had expected.
expectedHe expected great success in the project from me.
expectedHe expected that their talk was going to be long.
expectedHe expected the boy to be the staff of his old age.
expectedHe expected to have seen her before he went out of town.
expectedHe gave away his entire fortune to an old friend's daughter, and expected nothing in return.
expectedHe is an abler lawyer than I expected.
expectedHe is expected to come home soon.
expectedHe met an unexpected obstacle.
expectedHe offered more than could be expected.
expectedHe passed the test as was expected.
expectedHe was perplexed at the unexpected result.
expectedHe was the last person I expected to see.
expectedHe was the last person I had expected to see during my stay in America.
expectedHis failure was the last thing that I expected.
expectedI allow for the unexpected.
expectedI blinked in amazement at the unexpected development.
expectedI can provide you with some statistical predictions of expected revenues.
expectedI could not catch as many fish as I had expected.
expectedI do not expected that they will support my view.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดไม่ถึง[V] be unexpected, Syn. คาดไม่ถึง, Example: ครูพุ่มมีความสามารถหาทางตีระนาดทุ้มที่แปลกแหวกแนว ชนิดที่คนอื่นคิดไม่ถึงมาใช้เสมอ, Thai definition: ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น
โดยไม่ได้คาดฝัน[ADV] unexpected, Syn. โดยไม่คาดฝัน, โดยไม่คิดไม่ฝัน, Example: พวกเราพบฝูงกวางลวดลายสวยงามโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะได้พบในป่าแห่งนี้, Thai definition: อย่างไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนว่าจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ความ[ADV] terribly, See also: bad, not as expected, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เขาโทษว่าครูสอนไม่ได้ความเขาถึงสอบตก, Thai definition: ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้
ลาภลอย[N] windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน
นึกไม่ถึง[V] be unexpected, Syn. คิดไม่ถึง, Example: ตำรวจนึกไม่ถึงว่าผู้ร้ายจะใช้สถานที่แบบนี้เป็นที่หลบซ่อนตัว
ในทันที[ADV] suddenly, See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly, Syn. ในทันทีทันใด, Example: ผมจะเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทันทีที่ถึงจังหวัด
เดี๋ยวนั้น[ADV] at once, See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly, Example: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด, Thai definition: อย่างทันทีขณะนั้น
โดยฉับพลัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยกะทันหัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
ไม่คาดฝัน[V] be unexpected, Syn. ไม่คาดคิด, ไม่คิด, คิดไม่ถึง, Example: เขาไม่คาดฝันว่าจะได้รับตำแหน่งรวดเร็วถึงเพียงนี้, Thai definition: ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น
ไม่คาดฝัน[ADJ] unexpected, See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen, Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง, Example: เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับโรงเรียน 33 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้, Thai definition: ที่ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น
เข้าร่องเข้ารอย[V] act in the right way, See also: do what is expected of one, conform, fall into place, move in the right direction, Syn. ถูกทาง, เข้าที่เข้าทาง, เข้ารูปเข้ารอย, Example: เพียง 4 ปี เศรษฐกิจไทยก็กลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้ง, Thai definition: เริ่มกลับเข้าที่เป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมา
เร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ปะ[V] meet, See also: come across, meet unexpectedly, run into, Syn. เผชิญ, Example: เมื่อตุลาคมปี 2519 ฉันได้ปะหน้าเขาอย่างไม่น่าเป็นไปได้และไม่คาดฝัน, Thai definition: มาเจอกัน, มาประเชิญหน้ากัน
พลิกล็อค[V] be unexpected, See also: go contrary to one's wishes, make a complete reversal, Syn. กลับกลาย, Example: หลังจากศึก ฟร้องซ์ 98 ทีมโครเอเชียสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พลิกล็อค เอาชนะ เยอรมัน 3-0 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย, Thai definition: กลับหน้ามือเป็นหลังมือ
ไพล่[V] deviate, See also: do something unexpected, Example: เขาบอกว่าจะพูดเรื่องสัญญา แต่ไพล่ไปพูดเรื่องอื่น, Thai definition: จงใจไปทำอย่างแต่กลับไปทำอีกอย่างหนึ่ง
ปุบปับ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ, Ant. ช้า, Example: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน, Thai definition: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ปุ๊บปั๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน, Ant. ช้า, Example: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง
ปุ๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ, Example: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที, Thai definition: ทันทีทันใด
มีอันเป็น[V] happen unexpectedly, See also: happen by chance, occur unpredictably, Example: หนุ่มน้อยยังไม่ทันจะหุบปากเขาก็มีอันเป็นเอ้ออ้าขากรรไกรค้างเมื่อถูกผู้ฟังฮือฮาประท้วง, Thai definition: ปรากฏขึ้นอย่างไม่นึกคาด, เกิดขึ้นอย่างนึกไม่ถึง
รวดเร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ฉับพลัน, ทันที, Example: หลังจากวางหูโทรศัพท์ เขาก็ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน
ลาภผล[N] windfall, See also: unexpected fortune, Example: เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะถึงได้รับลาภผลมากมายขนาดนี้, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด
โดยบังเอิญ[ADV] accidentally, See also: by chance, unexpectedly, Ant. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: พ่อพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมา 10 ปีโดยบังเอิญ, Thai definition: โดยไม่คาดคิดมาก่อน
ตัวเต็ง[N] most hopeful to win, See also: one who be expected to win, Syn. ตัวเก็ง, Example: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้, Count unit: คน, ตัว, Thai definition: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
ตัวเก็ง[N] favorite, See also: favored to win, one who be expected to win, Syn. ตัวเต็ง, Example: ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 เป็นตัวเก็งว่าจะได้เป็นนางสาวไทยในปีนี้, Thai definition: ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
ตัวเต็ง[N] most hopeful to win, See also: one who be expected to win, Syn. ตัวเก็ง, Example: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้, Count unit: คน, ตัว, Thai definition: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
จู่ๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
ทำไปทำมา[V] result unexpectedly at last, Syn. ท้ายที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ทำไปทำมาพวกวายร้ายก็ถูกจับจนได้, Thai definition: เกิดผลในที่สุด โดยไม่ได้นึกคาดหมาย
บังเอิญ[ADV] unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
เฉียบพลัน[ADV] suddenly, See also: forcefully, unexpectedly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, Example: ระดับอุณหภูมิลดลงอย่างเฉียบพลัน
กะทันหัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. กะทันหัน, ด่วน, เร็ว, ฉับพลัน, ทันที, Example: อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
เท่าที่ควร[ADV] as expected, See also: as hoped, as forecasted, Example: ทัพนักกีฬาไทยซีเกมส์ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร, Thai definition: อย่างมีความเหมาะสม
อดิเรกลาภ[N] windfall, See also: unexpected gain, extra gain, extraordinary good fortune, Syn. อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ, โชค, ลาภลอย, Example: เขาได้อดิเรกลาภโดยบังเอิญ
อยู่ดีๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, without warning, Syn. จู่ๆ, Example: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว, Thai definition: ไปตามปกติดีๆ
น่าประหลาด[V] be strange, See also: be extraordinary, be unexpected, Syn. น่าแปลก, Example: เขาสร้างผลงานจิตรกรรมไว้มากมายแต่น่าประหลาดตรงที่บ้านของเขาไม่มีผลงานของเขาประดับไว้เลย
น่าประหลาด[V] be strange, See also: be extraordinary, be unexpected, Syn. น่าแปลก, Example: เขาสร้างผลงานจิตรกรรมไว้มากมายแต่น่าประหลาดตรงที่บ้านของเขาไม่มีผลงานของเขาประดับไว้เลย
สมใจคิด[V] be as one's wishes, See also: be after one's own heart, be as expected, Thai definition: ได้ดังที่คิดและตั้งใจไว้
หวือหวา[V] be exciting, See also: beyond expectation, be unexpected, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในปีนี้คงไม่มีอะไรหวือหวามากนัก
น่าประหลาด[V] be strange, See also: be extraordinary, be unexpected, Syn. น่าแปลก, Example: เขาสร้างผลงานจิตรกรรมไว้มากมายแต่น่าประหลาดตรงที่บ้านของเขาไม่มีผลงานของเขาประดับไว้เลย
สมใจคิด[V] be as one's wishes, See also: be after one's own heart, be as expected, Thai definition: ได้ดังที่คิดและตั้งใจไว้
หวือหวา[V] be exciting, See also: beyond expectation, be unexpected, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในปีนี้คงไม่มีอะไรหวือหวามากนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathanhan) EN: unexpectedly   
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คิดไม่ฝัน[adv.] (dōi mai khit mai fan) EN: unexpected   
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi khātkhit) EN: unexpectedly   
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
คาดเอาไว้[adj.] (khāt ao wai) EN: expected   FR: espéré ; attendu
นึกไม่ถึง[v. exp.] (neuk mai theung) EN: be unexpected   FR: être inattendu ; être inopiné
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
ผิดคาด[v.] (phitkhāt) EN: be disappointed ; be frustrated ; disappoint ; be unexpected   
ผิดคาด[adj.] (phitkhāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing   
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
พลิกล็อค[v. exp.] (phlik lǿk) EN: be unexpected   
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ[n. exp.] (radap ngoendeūoen thī tǿngkān) EN: expected salary   FR: salaire espéré [m] ; salaire souhaité [m]
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ซะอีก[X] (sa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected]   
เสียอีก[X] (sīa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected]   
ต้องอธิบายได้[X] (tǿng athibāi dāi) EN: accountable ; expected to give an explanation   FR: supposé fournir des explications
อย่างใจ[X] (yāng jai) EN: as expected ; as hoped for ; as one would like   FR: comme espéré ; comme escompté ; comme il était souhaité

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTED    IH0 K S P EH1 K T AH0 D
EXPECTED    IH0 K S P EH1 K T IH0 D
UNEXPECTED    AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D
UNEXPECTEDLY    AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expected    (v) ˈɪkspˈɛktɪd (i1 k s p e1 k t i d)
unexpected    (j) ˌʌnɪkspˈɛktɪd (uh2 n i k s p e1 k t i d)
unexpectedly    (a) ˌʌnɪkspˈɛktɪdliː (uh2 n i k s p e1 k t i d l ii)
unexpectedness    (n) ˌʌnɪkspˈɛktɪdnɪs (uh2 n i k s p e1 k t i d n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突然[tū rán, ㄊㄨ ㄖㄢˊ, ] sudden; abrupt; unexpected, #565 [Add to Longdo]
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly, #1,215 [Add to Longdo]
预期[yù qī, ㄩˋ ㄑㄧ, / ] expect; expected, #1,847 [Add to Longdo]
果然[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, ] really; sure enough; as expected, #1,886 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed, #1,912 [Add to Longdo]
意外[yì wài, ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] unexpected; accident; mishap, #2,271 [Add to Longdo]
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, ] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that, #5,777 [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise, #8,691 [Add to Longdo]
反倒[fǎn dào, ㄈㄢˇ ㄉㄠˋ, ] but on the contrary; but expectedly, #10,416 [Add to Longdo]
意想不到[yì xiǎng bù dào, ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] unexpected; previously unimagined, #11,859 [Add to Longdo]
黑马[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, / ] dark horse; fig. unexpected winner, #12,859 [Add to Longdo]
出人意料[chū rén yì liào, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected, #13,674 [Add to Longdo]
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, ] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling, #16,408 [Add to Longdo]
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected; exceeding all expectations, #17,476 [Add to Longdo]
碰见[pèng jiàn, ㄆㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to run into; to meet (unexpectedly); to bump into, #19,296 [Add to Longdo]
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, ] fortunately; unexpectedly; by coincidence, #20,855 [Add to Longdo]
车程[chē chéng, ㄔㄜ ㄔㄥˊ, / ] travel time; expected time for a car journey, #21,923 [Add to Longdo]
期望值[qī wàng zhí, ㄑㄧ ㄨㄤˋ ㄓˊ, ] expected value, #22,339 [Add to Longdo]
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard, #29,087 [Add to Longdo]
喜出望外[xǐ chū wàng wài, ㄒㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄤˋ ㄨㄞˋ, ] overjoyed at unexpected good news (成语 saw), #29,963 [Add to Longdo]
不速之客[bù sù zhī kè, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ, ] uninvited or unexpected guest, #37,913 [Add to Longdo]
果不其然[guǒ bù qí rán, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ ㄖㄢˊ, ] just as expected; told you so, #38,588 [Add to Longdo]
不出所料[bù chū suǒ liào, ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] as expected, #41,562 [Add to Longdo]
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness, #42,490 [Add to Longdo]
大喜过望[dà xǐ guò wàng, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˋ, / ] overjoyed at unexpected good news (成语 saw), #47,666 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, ] meet unexpectedly, #53,507 [Add to Longdo]
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment, #58,033 [Add to Longdo]
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death, #58,135 [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, / ] if; unexpectedly, #60,758 [Add to Longdo]
飞来横祸[fēi lái hèng huò, ㄈㄟ ㄌㄞˊ ㄏㄥˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] sudden and unexpected disaster (成语 saw), #68,689 [Add to Longdo]
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] turned out other than expected (成语 saw); unexpected, #69,116 [Add to Longdo]
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] unexpected; eventuality; contingency; not worry about, #75,424 [Add to Longdo]
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, ] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period), #85,735 [Add to Longdo]
喜从天降[xǐ cóng tiān jiàng, ㄒㄧˇ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄤˋ, / ] joy from heaven (成语 saw); overjoyed at unexpected good news; unlooked-for happy event, #89,015 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] meet unexpectedly, #125,778 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] meet unexpectedly, #132,835 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] complete; meet unexpectedly; see, #158,854 [Add to Longdo]
承望[chéng wàng, ㄔㄥˊ ㄨㄤˋ, ] to expect (often in negative combination, I never expected...); to look forward to, #232,040 [Add to Longdo]
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations, #344,010 [Add to Longdo]
一如所料[yī rú suǒ liào, ㄧ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] as expected [Add to Longdo]
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, ] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence [Add to Longdo]
不速而至[bù sù ér zhì, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄦˊ ㄓˋ, ] to arrive without invitation; unexpected guest; unwanted presence [Add to Longdo]
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] unexpectedly [Add to Longdo]
出现意外[chū xiàn yì wài, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ ㄧˋ ㄨㄞˋ, / ] (to appear) unexpected(ly) [Add to Longdo]
分当[fèn dāng, ㄈㄣˋ ㄉㄤ, / ] as should be; as expected [Add to Longdo]
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, / ] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, ] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period) [Add to Longdo]
果如所料[guǒ rú suǒ liào, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] just as expected [Add to Longdo]
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ㄨˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] outsider (i.e. not expected to win a race or championship) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plötzlichkeit {f}unexpectedness [Add to Longdo]
Steckhäufigkeit {f}expected number of mating cycles [Add to Longdo]
erwarteter Umsatzexpected sales [Add to Longdo]
Wendung {f} | eine interessante Wendung | eine unerwartete Wendung nehmen | eine Wendung zum Besseren (Schlechteren) | beunruhigende Wendung {f}turn | an interesting turn | to take an unexpected turn | a turn for the better (worse) | troubling spin [Add to Longdo]
Zeiger-Variable erwartetpointer variable expected [Add to Longdo]
erwarten; entgegensehen | erwartend | erwartet | erwartet | erwarteteto expect | expecting | expected | expects | expected [Add to Longdo]
erwartungsgemäßas expected [Add to Longdo]
unerwartet {adv}unexpectedly [Add to Longdo]
unerwartet; unvermittelt {adj} | unerwarteter | am unerwartetstenunexpected | more unexpected | most unexpected [Add to Longdo]
unverhofftunexpected [Add to Longdo]
unvermutet {adj}unexpected [Add to Longdo]
unvermutet {adv}unexpectedly [Add to Longdo]
unvorhergesehenunexpected [Add to Longdo]
voraussichtlich {adj}prospective; expected [Add to Longdo]
wie vorherzusehen warpredictably; as was to be expected [Add to Longdo]
Bald danach sollte er abreisen.He was expected to depart soon thereafter. [Add to Longdo]
Das war zu erwarten.That was to be expected. [Add to Longdo]
Er hat kommen sollen.He was expected to come. [Add to Longdo]
Ich hatte mir mehr davon versprochen.I had expected better of it. [Add to Longdo]
Wie soll er das wissen?How could he be expected to know that? [Add to Longdo]
Bezeichner erwartet [comp.]identifier expected [Add to Longdo]
Feld-Bezeichner erwartet. [comp.]Field identifier expected. [Add to Longdo]
Konstante erwartet [comp.]constant expected [Add to Longdo]
String-Ausdruck erwartet [comp.]string expession expected [Add to Longdo]
String-Variable erwartet [comp.]string variable expected [Add to Longdo]
unerwartetes Quelltextende [comp.]unexpected end of file [Add to Longdo]
Variablen-Bezeichner erwartet [comp.]variable identifier expected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do) [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
はずです;はずだ[, hazudesu ; hazuda] (exp) be supposed or expected to (do); be sure to (do); ought to (do) [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
ゆくりなく[, yukurinaku] (adv) unexpectedly [Add to Longdo]
チェンジアップ[, chienjiappu] (n) changeup; pitch that comes toward the batter at a speed slower than expected (baseball) [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
案外[あんがい, angai] (adj-na,n-adv) unexpectedly; (P) [Add to Longdo]
意外[いがい, igai] (adj-na,adv-to,n) unexpected; surprising; (P) [Add to Longdo]
意想外[いそうがい, isougai] (adj-na,n,adj-no) unexpected; unsuspected [Add to Longdo]
意表[いひょう, ihyou] (n) surprise; something unexpected; (P) [Add to Longdo]
意表を突く;意表をつく[いひょうをつく, ihyouwotsuku] (exp,v5k) to do something unexpected [Add to Longdo]
意表外[いひょうがい, ihyougai] (n) something unexpected [Add to Longdo]
横綱の器[よこづなのうつわ, yokodunanoutsuwa] (n) mental characteristics expected of a sumo grand champion [Add to Longdo]
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
果たして(P);果して[はたして, hatashite] (adv) (1) as was expected; just as one thought; sure enough; as a result; (2) really? (in questions); ever?; (P) [Add to Longdo]
果たせる哉;果せる哉[はたせるかな, hataserukana] (adv) as expected [Add to Longdo]
果然[かぜん, kazen] (adv) as was expected [Add to Longdo]
俄(P);俄か[にわか, niwaka] (adj-na,n) sudden; abrupt; unexpected; improvised; offhand; (P) [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]
奇遇[きぐう, kiguu] (adj-na,n,adj-no) unexpected meeting [Add to Longdo]
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem [Add to Longdo]
奇利[きり, kiri] (n) unexpected benefit; sudden profit [Add to Longdo]
期待通り;期待どおり[きたいどおり, kitaidoori] (adj-no,adv) as expected (positive events); as hoped for [Add to Longdo]
逆手[ぎゃくて(P);さかて, gyakute (P); sakate] (n) (1) underhand or backhand grip (e.g. in tennis); (2) unexpected twist; turning the tables (on an opponent); (P) [Add to Longdo]
急難[きゅうなん, kyuunan] (n) sudden or unexpected disaster [Add to Longdo]
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P) [Add to Longdo]
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) [Add to Longdo]
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly [Add to Longdo]
狐福[きつねふく;きつねぶく, kitsunefuku ; kitsunebuku] (n) (obsc) unexpected good fortune [Add to Longdo]
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expected
      adj 1: considered likely or probable to happen or arrive;
             "prepared for the expected attack" [ant: {unexpected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top