ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*exhibition*

EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N   
158 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exhibition, -exhibition-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhibition[N] งานแสดง (ศิลปะ), See also: นิทรรศการ (ศิลปะ), Syn. display, presentation, showing
exhibition[N] สิ่งของที่นำมาแสดง, See also: สิ่งที่นำมาแสดง
exhibitionist[N] ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation
exhibitionist(เอคซะบิเชิน' นิสทฺ) n. ผู้ชอบแสดงออก,ผู้ชอบอวด,ผู้ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนแก่ผู้อื่น., See also: exhibitionistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibitionการแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibitionismการแสดงอนาจาร (โดยเปิดเผยของลับ) [ดู bodily exhibition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book exhibitionนิทรรศการหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book exhibitionการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ :

Book <b>exhibition</b>        Book <b>exhibition</b> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Agricultural exhibitionsการประกวดทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Exhibition buildingsอาคารนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Exhibitionsนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Horticultural exhibitionsการประกวดพืชสวน [TU Subject Heading]
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Exhibitionนิทรรศการ,การจัดนิทรรศการ [การแพทย์]
Exhibitionismวิปริตทางเพศแบบชอบอวดอวัยวะเพศ,ประเภทชอบโชว์อวัยวะเพศ,การชอบอวดอวัยวะเพศ,พวกชอบอวดอวัยวะเพศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhibitionA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
exhibitionAll sorts of people came to the exhibition.
exhibitionAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
exhibitionDid you go to the art exhibition?
exhibitionDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
exhibitionHis exhibition at the city museum didn't appeal to me at all.
exhibitionHis picture was accepted for the Nika Exhibition.
exhibitionI am going to visit the art exhibition one of these days.
exhibitionI got quite an eyeful at the Van Dorgen Exhibition.
exhibitionMake an exhibition of oneself.
exhibitionShe won first prize in the exhibition.
exhibitionSince unexpected incidents occurred one after another, the exhibition was called off.
exhibitionThe art exhibition is now being held in Kyoto.
exhibitionThe committee picked the site for the exhibition.
exhibitionThe exhibition games are over and the regular season finally begins.
exhibitionThe exhibition is now open.
exhibitionThe exhibition is well worth a visit.
exhibitionThe exhibition offers profound insights into ancient civilization.
exhibitionThe exhibition was a product of his imagination.
exhibitionThe exhibition was very impressive.
exhibitionThe exhibition will be held next month.
exhibitionThe exhibition will be open for another month.
exhibitionThe roses on exhibition are grouped together by colors.
exhibitionThe three nude statues in the exhibition.
exhibitionToday, we received your invitation to the exhibition with pleasure.
exhibitionWe have been to see the exhibition.
exhibitionWe hold an exhibition every year.
exhibitionYou can see the large exhibition at the department store anytime.
exhibitionYou ought to have seen the exhibition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานนิทรรศการ[N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
งานแสดง[N] exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count unit: งาน
งานออกร้าน[N] trade fair, See also: exhibition, Syn. งานแสดงสินค้า, Example: หน่วยงานของเราเข้าร่วมงานออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี, Count unit: งาน
งานแสดงนิทรรศการ[N] exhibition, Syn. งานนิทรรศการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēng) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition   FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēng nithatsakān) EN: exhibition   FR: exposition [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēng sinkhā) EN: trade fair ; expo ; exhibition   FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m]
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēng trāpraisanīyākøn) EN: philatelic exhibition   FR: exposition philatélique [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition   FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHIBITION    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N
EXHIBITIONS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N Z
EXHIBITIONIST    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T
EXHIBITIONISTS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibition    (n) ˌɛksɪbˈɪʃən (e2 k s i b i1 sh @ n)
exhibitions    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənz (e2 k s i b i1 sh @ n z)
exhibitioner    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənər (e2 k s i b i1 sh @ n @ r)
exhibitioners    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənəz (e2 k s i b i1 sh @ n @ z)
exhibitionism    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪzəm (e2 k s i b i1 sh @ n i z @ m)
exhibitionist    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪst (e2 k s i b i1 sh @ n i s t)
exhibitionists    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪsts (e2 k s i b i1 sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表演[biǎo yǎn, ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ, ] play; show; performance; exhibition; to perform; to act; to demonstrate, #1,755 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
热身赛[rè shēn sài, ㄖㄜˋ ㄕㄣ ㄙㄞˋ, / ] exhibition game, #10,524 [Add to Longdo]
展览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, / ] exhibition case; display case, #13,193 [Add to Longdo]
画展[huà zhǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄢˇ, / ] art exhibition, #22,216 [Add to Longdo]
展销[zhǎn xiāo, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ, / ] to display and sell (e.g. at a fair); sales exhibition, #23,280 [Add to Longdo]
展销会[zhǎn xiāo huì, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] trade fair; sales exhibition, #25,721 [Add to Longdo]
展览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]
展室[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] exhibition room, #57,728 [Add to Longdo]
出洋相[chū yáng xiàng, ㄔㄨ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, ] make an exhibition of oneself, #77,295 [Add to Longdo]
大吹大擂[dà chuī dà léi, ㄉㄚˋ ㄔㄨㄟ ㄉㄚˋ ㄌㄟˊ, ] make an exhibition of oneself; ostentation, #111,617 [Add to Longdo]
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, / ] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition, #369,356 [Add to Longdo]
个展[gè zhǎn, ㄍㄜˋ ㄓㄢˇ, / ] a one-person exhibition [Add to Longdo]
熊猫馆[xióng māo guǎn, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ ㄍㄨㄢˇ, / ] panda exhibition hall [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
開催[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellung {f} | Ausstellungen {pl}exhibition | exhibitions [Add to Longdo]
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition [Add to Longdo]
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsgelände {n}exhibition area [Add to Longdo]
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials [Add to Longdo]
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Ausstellungsplatz {m}; Messegelände {n}exhibition site [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance [Add to Longdo]
Ausstellungswände {f}exhibition walls [Add to Longdo]
Bücherausstellung {f}book exhibition [Add to Longdo]
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten {pl}exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]
Gemäldeausstellung {f}exhibition of paintings [Add to Longdo]
Gewerbeausstellung {f}industrial exhibition [Add to Longdo]
Kunstausstellung {f}art exhibition [Add to Longdo]
Messeordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Messezentrum {n}exhibition centre [Add to Longdo]
Schauobjekt {n}exhibition object [Add to Longdo]
Vernissage {f}; Eröffnung {f} einer Kunstausstellungpreview (of an art exhibition); vernissage [Add to Longdo]
Wanderausstellung {f} | Wanderausstellungen {pl}touring exhibition; travelling exhibition | touring exhibitions; travelling exhibitions [Add to Longdo]
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキジビション;エキシビション[, ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition [Add to Longdo]
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match [Add to Longdo]
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P) [Add to Longdo]
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
ビエンナーレ[, bienna-re] (n) biennale (biennial art exhibition) (ita [Add to Longdo]
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony [Add to Longdo]
絵の展覧会[えのてんらんかい, enotenrankai] (n) art exhibition [Add to Longdo]
開催[かいさい, kaisai] (n,vs) holding a meeting; open an exhibition; (P) [Add to Longdo]
開催日[かいさいび, kaisaibi] (n) date(s) (e.g. for exhibition) [Add to Longdo]
官展[かんてん, kanten] (n) exhibition sponsored by the government [Add to Longdo]
共進会[きょうしんかい, kyoushinkai] (n) competitive exhibition; prize show [Add to Longdo]
見世物;見せ物[みせもの, misemono] (n) show; exhibition; spectacle [Add to Longdo]
原画展[げんがてん, gengaten] (n) exhibition of original images [Add to Longdo]
個人展[こじんてん, kojinten] (n) one-man exhibition; one-man show [Add to Longdo]
個展[こてん, koten] (n) one-man exhibition; one-woman exhibition; (P) [Add to Longdo]
古書展[こしょてん, koshoten] (n) exhibition of rare (old, antiquarian) books [Add to Longdo]
公演[こうえん, kouen] (n,vs) (1) public performance; (2) sumo exhibition in a foreign country; (P) [Add to Longdo]
写真展[しゃしんてん, shashinten] (n) photo exhibition; exhibition of photographs; photograph exhibition; photographic exhibition [Add to Longdo]
出陳[しゅっちん, shucchin] (n,vs) submitting (something) to an exhibition [Add to Longdo]
退任展[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement [Add to Longdo]
陳列[ちんれつ, chinretsu] (n,vs) exhibition; display; show; (P) [Add to Longdo]
陳列台[ちんれつだい, chinretsudai] (n) display stand; exhibition table [Add to Longdo]
陳列棟[ちんれつとう, chinretsutou] (n) gallery; exhibition hall [Add to Longdo]
呈示[ていし;ていじ, teishi ; teiji] (n,vs) exhibition [Add to Longdo]
帝展[ていてん, teiten] (n) (abbr. of 帝国美術院美術展覧会) Imperial Academy art exhibition [Add to Longdo]
[てん, ten] (suf) (abbr) (See 展示) exhibition; exhibit [Add to Longdo]
展示[てんじ, tenji] (n,vs) exhibition; display; (P) [Add to Longdo]
展示会[てんじかい, tenjikai] (n) exhibition; (P) [Add to Longdo]
展示場[てんじじょう, tenjijou] (n) exhibition hall (room, area) [Add to Longdo]
展示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale [Add to Longdo]
展示品[てんじひん, tenjihin] (n) goods on display; (an) exhibit; exhibition (of goods) [Add to Longdo]
展覧[てんらん, tenran] (n,vs,adj-no) exhibition; show [Add to Longdo]
展覧会[てんらんかい, tenrankai] (n) exhibition; (P) [Add to Longdo]
展覧会に出す[てんらんかいにだす, tenrankainidasu] (exp,v5s) to send to an exhibition [Add to Longdo]
特別展[とくべつてん, tokubetsuten] (n) special exhibition (at museum, etc.) [Add to Longdo]
内覧[ないらん, nairan] (n,vs) (See 内見) preview (of an exhibition); private viewing [Add to Longdo]
日展[にってん, nitten] (n) (abbr) (See 日本美術展覧会・にほんびじゅつてんらんかい) Japan Fine Arts Exhibition; JFAE; Nitten Exhibition [Add to Longdo]
日本美術展覧会[にほんびじゅつてんらんかい, nihonbijutsutenrankai] (n) (See 日展) Japan Fine Arts Exhibition [Add to Longdo]
[はく(P);ばく, haku (P); baku] (n-suf) (1) doctor; PhD; (2) exposition; fair; exhibition; (P) [Add to Longdo]
博覧会[はくらんかい, hakurankai] (n) fair; exhibition; exposition; (P) [Add to Longdo]
発揮[はっき, hakki] (n,vs) exhibition; demonstration; show; display; manifestation; (P) [Add to Longdo]
美術展[びじゅつてん, bijutsuten] (n) art exhibition; (P) [Add to Longdo]
文展[ぶんてん, bunten] (n) (abbr) (See 文部省美術展覧会・もんぶしょうびじゅつてんらんかい) Bunten exhibition; art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition) [Add to Longdo]
文部省美術展覧会[もんぶしょうびじゅつてんらんかい, monbushoubijutsutenrankai] (n) (See 文展・ぶんてん) Bunten exhibition; annual art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition) [Add to Longdo]
模範演技[もはんえんぎ, mohan'engi] (n) model demonstration; model performance; exhibition [Add to Longdo]
模範試合[もはんじあい, mohanjiai] (n) exhibition match [Add to Longdo]
里帰り展[さとがえりてん, satogaeriten] (n) exhibition of returned works (e.g. from overseas) [Add to Longdo]
露出狂[ろしゅつきょう, roshutsukyou] (n) exhibitionist; flasher [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
露出症[ろしゅつしょう, roshutsushou] Exhibitionismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhibition
   n 1: the act of exhibiting; "a remarkable exhibition of
      musicianship"
   2: a collection of things (goods or works of art etc.) for
     public display [syn: {exhibition}, {exposition}, {expo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top