ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*excuse*

IH0 K S K Y UW1 S   
209 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excuse, -excuse-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excuse[N] ข้อแก้ตัว, See also: ข้ออ้าง, คำกล่าวอ้าง, Syn. justification
excuse[VT] ให้อภัย, See also: ยกโทษให้, Syn. forgive, pardon, release
excuse[VT] อนุญาตให้จากไป, Syn. allow, dismiss
excuse[VT] อ้างเหตุผล, See also: แก้ตัว, Syn. justify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse

English-Thai: Nontri Dictionary
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
excuse(vt) ให้อภัย,ยกโทษ,ไม่ถือว่าผิด,แก้ตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawful excuseข้อแก้ตัวตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal excuseข้อแก้ตัวที่รับฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable excuseข้อแก้ตัวอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excuseCan I be excused?
excuseCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
excuseDon't excuse what you have done.
excuseDon't just keep making excuses!
excuseEven if I grant that what you say is true, it is no excuse.
excuseExcuse me.
excuseExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
excuseExcuse me a minute.
excuse"Excuse me", Ann broke in.
excuseExcuse me, but aren't you Dr. White?
excuseExcuse me, but can you help me?
excuseExcuse me, but could you do me a favor?
excuseExcuse me, but could you show me the way to the station?
excuseExcuse me, but could you tell me how to get to Central Park?
excuseExcuse me, but could you tell me the way to the bus stop?
excuseExcuse me, but could you tell me the way to the station?
excuseExcuse me, but could you tell me where the post office is?
excuseExcuse me, but do you mind if ask your name?
excuseExcuse me, but do you mind if I ask your name?
excuseExcuse me, but do you need any help?
excuseExcuse me, but I didn't order this.
excuseExcuse me, but I feel sick.
excuseExcuse me, but I'm tied up now.
excuseExcuse me, but is this the right way to the subway station?
excuseExcuse me, but I think this is my seat.
excuseExcuse me, but let me have another look at the at the photo.
excuseExcuse me, but may I ask you something.
excuseExcuse me, but may I exchange this sweater for another?
excuseExcuse me, but may I open the window?
excuseExcuse me, but may I put my books here?
excuseExcuse me, but may I use your telephone?
excuseExcuse me, but might I use the phone?
excuseExcuse me, but we're in a hurry, too.
excuseExcuse me, but where is the library?
excuseExcuse me, but where is the men's shoes department?
excuseExcuse me, but will tell me the way to the station?
excuseExcuse me, but will you show me the way to the station?
excuseExcuse me, but will you tell me the way to the hotel?
excuseExcuse me, but will you tell me where to change trains?
excuseExcuse me but, would you kindly lift that box for me?
excuseExcuse me, but would you please tell me the way to the post office?
excuseExcuse me. Can I get by here?
excuseExcuse me. Can you direct me to the nearest subway station?
excuseExcuse me can you tell me the way to the library?
excuseExcuse me, could I get past?
excuseExcuse me, could you say that again more slowly?
excuseExcuse me, could you spare me a few minutes? I have a favor to ask you.
excuseExcuse me, could you tell me the way to the post office?
excuseExcuse me, does this train go to Washington Square?
excuseExcuse me, do you have the time?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ยกโทษให้[V] forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
ให้อภัย[V] forgive, See also: excuse, condone, pardon, Syn. ยกโทษ, Example: แม้วัยรุ่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างสังคมมักจะให้อภัยเพราะสังคมถือว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน, Thai definition: ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ
ข้ออ้าง[N] excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน
คำแก้ตัว[N] excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย
ออกรับ[V] speak up for, See also: defend someone, make excuses for, Syn. รับแทน, รับผิดแทน, Example: หัวหน้าพรรคออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของลูกพรรค พร้อมทั้งออกรับแทนอย่างหน้าตาเฉย, Thai definition: รับเอาเสียเองเมื่อเขาว่าผู้อื่น
ยก[V] forgive, See also: excuse, abstain from, refrain from, Syn. งดเว้น, เพิกถอน, Example: พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
ยกโทษ[V] forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai definition: ไม่เอาโทษ
ประทานโทษ[V] apologize, See also: excuse me, beg your pardon, pardon me, Syn. ขอโทษ, Example: ขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่อง, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ
การแก้ตัว[N] excuse, Example: คุณมีอะไรที่จะเป็นการแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้
ข้อกล่าวอ้าง[N] excuse, See also: defence, Example: คุณสมบัติที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างจุดขายอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างนั้น
ข้อแก้ตัว[N] old story, See also: acknowledgment of error, excuse, defense, begging pardon, Syn. ข้ออ้าง, คำแก้ตัว, Example: ข้อแก้ตัวของเขาฟังสนิทหูดี
ขอตัว[V] beg off, See also: beg to be excused, Example: เขาขอตัวกลับบ้านไปก่อนงานเลี้ยงจะเลิก, Thai definition: พูดเพื่อให้ยกเว้นตัวเอง
ขอโทษ[V] apologize, See also: make an apology, beg your pardon, excuse, pardon, ask for forgiveness, Syn. ขอขมา, ขออภัย, ขอประทานโทษ, ขอโทษขอโพย, Example: ดิฉันต้องขอโทษคุณที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมา, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ขอประทานโทษ[V] apologize, See also: excuse, pardon, make an apology, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Example: กระผมต้องขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่องมาไกล, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
แก้ตัว[V] make an excuse, See also: offer an excuse, find an excuse, Syn. อ้าง, Example: เธอแก้ตัวกับเจ้านายว่ารถติดจึงมาทำงานสาย, Thai definition: พูดหรือทำเพื่อปลดเปลื้องความผิดหรือข้อผิดพลาดของตน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
จดหมายขอโทษ[n. exp.] (jotmāi khøthōt) EN: letter of apology   FR: lettre d'excuses [f]
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การแก้ตัว[n.] (kān kaētūa) EN: excuse   FR: excuses [fpl]
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำแก้ตัว[n.] (khamkaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense   FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
คำขอโทษ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: excuse ; pardon ; apology   FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim   FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: Excuse me, may I … ?   
ขออภัยในความไม่สะดวก[xp] (khø aphai nai khwām mai sadūak) EN: we apologize for the inconvenience   FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: excuse ; defense = defence (Am.) ; justification ; old story ; acknowledgment of error ; begging pardon   
ข้อแก้ตัว[n.] (khøkaētūa) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon   FR: excuse [f] ; justification [f]
ข้อกล่าวอ้าง[n.] (khøklāo-āng) EN: excuse ; defence   
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ขอโทษ[v. exp.] (khøthōt) EN: excuse me ! ; sorry !   FR: excusez-moi ! ; pardon ! ; veuillez m'excuser
ขอโทษที่...[v. exp.] (khøthōt thī …) EN: apologize for …   FR: s'excuser de/pour …
ขอโทษต่อ...[v. exp.] (khøthōt tø …) EN: apologize to … (s.o)   FR: s'excuser auprès de … (qqn)
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[xp] (khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat   FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate   FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper
ยกโทษให้[v.] (yok thōt hai) EN: forgive ; pardon ; excuse   FR: pardonner ; excuser
ยกเว้น[v.] (yokwen) EN: excuse ; exempt (from) ; remit ; grant immunity   FR: excepter ; exempter
ยอมรับคำขออภัย[v. exp.] (yømrap kham khø aphai) EN: accept an apology   FR: accepter les excuses

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCUSE    IH0 K S K Y UW1 S
EXCUSE    IH0 K S K Y UW1 Z
EXCUSED    IH0 K S K Y UW1 Z D
EXCUSES    IH0 K S K Y UW1 S IH0 Z
EXCUSES    IH0 K S K Y UW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excuse    (n) ˈɪkskjˈuːs (i1 k s k y uu1 s)
excuse    (v) ˈɪkskjˈuːz (i1 k s k y uu1 z)
excused    (v) ˈɪkskjˈuːzd (i1 k s k y uu1 z d)
excuses    (n) ˈɪkskjˈuːsɪz (i1 k s k y uu1 s i z)
excuses    (v) ˈɪkskjˈuːzɪz (i1 k s k y uu1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] to lend; to borrow; excuse; pretext; by means of; to seize (an opportunity); to take (an opportunity), #2,033 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, / ] to lend on interest; to borrow; a loan; leniency; to make excuses; to pardon; to forgive, #3,863 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] to exempt; to remove; to avoid; to excuse, #4,012 [Add to Longdo]
原谅[yuán liàng, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] to excuse; to forgive; to pardon, #4,597 [Add to Longdo]
借口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #6,141 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]
盾牌[dùn pái, ㄉㄨㄣˋ ㄆㄞˊ, ] shield; pretext; excuse, #20,422 [Add to Longdo]
诿[wěi, ㄨㄟˇ, 诿 / ] to shirk; to give excuses, #31,769 [Add to Longdo]
包涵[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, ] excuse; forgive; bear with, #37,693 [Add to Longdo]
借故[jiè gù, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˋ, ] to find an excuse, #39,256 [Add to Longdo]
藉口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #45,024 [Add to Longdo]
分辩[fēn biàn, ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ, / ] to explain; to defend oneself; to make excuses, #51,226 [Add to Longdo]
巧立名目[qiǎo lì míng mù, ㄑㄧㄠˇ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] to fabricate excuses (成语 saw); to concoct various items (e.g. to pad an expense account), #52,119 [Add to Longdo]
托词[tuō cí, ㄊㄨㄛ ㄘˊ, / ] pretext; excuse; also written 托辭|托辞, #57,899 [Add to Longdo]
担待[dān dài, ㄉㄢ ㄉㄞˋ, / ] to pardon; please excuse (me); to take responsibility, #61,690 [Add to Longdo]
劳驾[láo jià, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] excuse me, #69,793 [Add to Longdo]
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige, #70,889 [Add to Longdo]
托辞[tuō cí, ㄊㄨㄛ ㄘˊ, / ] pretext; excuse; also written 託詞|托词, #75,343 [Add to Longdo]
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, ] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave), #79,696 [Add to Longdo]
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, / ] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child), #90,969 [Add to Longdo]
辩词[biàn cí, ㄅㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] an excuse, #108,173 [Add to Longdo]
饰词[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, / ] excuse; pretext, #112,913 [Add to Longdo]
敬谢不敏[jìng xiè bù mǐn, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] I beg to be excused, #143,740 [Add to Longdo]
辩辞[biàn cí, ㄅㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] an excuse, #245,683 [Add to Longdo]
借过[jiè guò, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] excuse me [Add to Longdo]
告便[gào biàn, ㄍㄠˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] to ask to be excused; to ask leave to go to the toilet [Add to Longdo]
宽假[kuān jiǎ, ㄎㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] to pardon; to excuse [Add to Longdo]
宽贷[kuān dài, ㄎㄨㄢ ㄉㄞˋ, / ] to pardon; to excuse [Add to Longdo]
懒驴上磨屎尿多[lǎn lǘ shàng mò shǐ niào duō, ㄌㄢˇ ㄌㄩˊ ㄕㄤˋ ㄇㄛˋ ㄕˇ ㄋㄧㄠˋ ㄉㄨㄛ, 尿 / 尿] (proverb) A lazy person will find many excuses to delay working; lit. When a lazy donkey is turning a grindstone, it takes a lot of time off for peeing and pooing [Add to Longdo]
找台阶儿[zhǎo tái jiē r, ㄓㄠˇ ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ ㄖ˙, / ] to find an excuse; to look for a pretext [Add to Longdo]
谢病[xiè bìng, ㄒㄧㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] to excuse oneself because of illness [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอโทษ English: excuse me

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausrede {f}; Ausflucht {f}; Entschuldigung {f}; Vorwand {m} | Ausreden {pl}; Ausflüchte {f}; Entschuldigungen {pl} | Ausflüchte machen | faule Ausredeexcuse | excuses | to make excuses | lame excuse; blind excuse [Add to Longdo]
Hinderungsgrund {m}obstacle; excuse [Add to Longdo]
ausgeredetmade excuses [Add to Longdo]
ausredendmaking excuses [Add to Longdo]
entschuldigen | entschuldigend | entschuldigt | nicht entschuldigtto excuse | excusing | excused | unexcused [Add to Longdo]
herausredento make excuses [Add to Longdo]
vorschützen | Krankheit vorschützen | Unwissenheit vorschützento plead as an excuse | to feign illness | to plead ignorance [Add to Longdo]
vorwärmento look for an excuse [Add to Longdo]
Eine hübsche Ausrede!A fine excuse! [Add to Longdo]
Eine schlechte Entschuldigung ist besser als keine.A bad excuse is better than none. [Add to Longdo]
Er ließ sich entschuldigen.He asked to be excused. [Add to Longdo]
Es lässt sich nicht entschuldigen.It allows of no excuse. [Add to Longdo]
Kommen Sie mir nicht mit Ausreden!None of your excuses! [Add to Longdo]
Sie hatte immer eine Ausrede parat.She always had an excuse ready. [Add to Longdo]
Wer sich entschuldigt, klagt sich an.He who excuses, accuses himself. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
すぃません[, suimasen] (exp) (col) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[, suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
すまん[, suman] (exp) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
もし[, moshi] (int) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
もしもし[, moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P) [Add to Longdo]
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
エクスキューズミー[, ekusukyu-zumi-] (n) excuse me [Add to Longdo]
スマラン;すまらん[, sumaran ; sumaran] (exp) (col) (See すみません) Excuse me (coll. form of sumaranai) [Add to Longdo]
ズマン;ずまん[, zuman ; zuman] (exp) (col) (See すいません) Excuse me (coll. form of sumimasen) [Add to Longdo]
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing [Add to Longdo]
休ませる[やすませる, yasumaseru] (v1) to excuse (someone); to give a holiday to; to make (someone) rest [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
恐れ入りますが[おそれいりますが, osoreirimasuga] (exp) (pol) Sorry to impose but ...; Excuse me but ... [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
苦しい言い訳[くるしいいいわけ, kurushiiiiwake] (n) lame (poor) excuse [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
言い種;言種[いいぐさ, iigusa] (n) one's words or remarks; an excuse [Add to Longdo]
言い条;言条[いいじょう, iijou] (n) an excuse; however; nonetheless [Add to Longdo]
言い逃れ;言逃れ;言い逃がれ(io)[いいのがれ, iinogare] (n) evasion; excuse; subterfuge [Add to Longdo]
言い逃れる;言逃れる[いいのがれる, iinogareru] (v1,vt) to explain away; to talk one's way out of; to excuse oneself; to evade [Add to Longdo]
言い抜け;言抜け[いいぬけ, iinuke] (n) evasion; an excuse [Add to Longdo]
言い分(P);言分[いいぶん, iibun] (n) one's say; one's point; complaint; excuse; (P) [Add to Longdo]
言い訳(P);言訳;言い分け;言分け[いいわけ, iiwake] (n,vs) (1) excuse; (2) explanation; (P) [Add to Longdo]
言い訳が立たない;言訳が立たない[いいわけがたたない, iiwakegatatanai] (exp,adj-i) admitting no excuse [Add to Longdo]
御免なさい;ご免なさい[ごめんなさい, gomennasai] (exp) I beg your pardon; excuse me [Add to Longdo]
口実[こうじつ, koujitsu] (n) excuse; pretext; (P) [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
済みません[すみません, sumimasen] (int) (uk) (pol) sorry; excuse me; thank you; (P) [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]
事寄す[ことよす, kotoyosu] (v5s,vt) to find an excuse [Add to Longdo]
自己弁護[じこべんご, jikobengo] (n,vs) self-justification; excuse [Add to Longdo]
辞す[じす, jisu] (v5s) (1) (See 辞する) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to quit; to resign; to retire; to leave post; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞さず, etc.) unhesitatingly; (P) [Add to Longdo]
辞する[じする, jisuru] (vs-s) (1) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to resign (post); to quit; to retire; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞せず, etc.) unhesitatingly [Add to Longdo]
辞柄[じへい, jihei] (n) pretext; excuse [Add to Longdo]
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P) [Add to Longdo]
失礼しました[しつれいしました, shitsureishimashita] (n) excuse me; I'm sorry [Add to Longdo]
失礼します[しつれいします, shitsureishimasu] (n) excuse me [Add to Longdo]
謝り[あやまり, ayamari] (n) excuse; apology [Add to Longdo]
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) [Add to Longdo]
出しにする[だしにする, dashinisuru] (exp,vt,vs-i) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something [Add to Longdo]
出しに使う[だしにつかう, dashinitsukau] (exp,v5u) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something [Add to Longdo]
諸役御免[しょやくごめん, shoyakugomen] (n) being excused from various levies and taxes during the age of militarist government [Add to Longdo]
恕する[じょする, josuru] (vs-s) to forgive; to pardon; to excuse [Add to Longdo]
申し[もうし, moushi] (int) (arch) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
申し開き[もうしひらき, moushihiraki] (n) (hum) an excuse; a defense; a defence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excuse
   n 1: a defense of some offensive behavior or some failure to
      keep a promise etc.; "he kept finding excuses to stay";
      "every day he had a new alibi for not getting a job"; "his
      transparent self-justification was unacceptable" [syn:
      {excuse}, {alibi}, {exculpation}, {self-justification}]
   2: a note explaining an absence; "he had to get his mother to
     write an excuse for him"
   3: a poor example; "it was an apology for a meal"; "a poor
     excuse for an automobile" [syn: {apology}, {excuse}]
   v 1: accept an excuse for; "Please excuse my dirty hands" [syn:
      {excuse}, {pardon}]
   2: grant exemption or release to; "Please excuse me from this
     class" [syn: {excuse}, {relieve}, {let off}, {exempt}]
   3: serve as a reason or cause or justification of; "Your need to
     sleep late does not excuse your late arrival at work"; "Her
     recent divorce may explain her reluctance to date again"
     [syn: {excuse}, {explain}]
   4: defend, explain, clear away, or make excuses for by
     reasoning; "rationalize the child's seemingly crazy
     behavior"; "he rationalized his lack of success" [syn:
     {apologize}, {apologise}, {excuse}, {justify}, {rationalize},
     {rationalise}]
   5: ask for permission to be released from an engagement [syn:
     {excuse}, {beg off}]
   6: excuse, overlook, or make allowances for; be lenient with;
     "excuse someone's behavior"; "She condoned her husband's
     occasional infidelities" [syn: {excuse}, {condone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top