ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*every*

EH1 V ER0 IY0   
436 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: every, -every-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every[ADJ] แต่ละ, See also: ทุกๆ, Syn. each
every[ADJ] ทั้งหมด, Syn. all, whole
revery[N] การฝันกลางวัน, See also: การนึกฝัน, Syn. daydream, meditation
everyday[N] ชีวิตประจำวัน, Syn. routine
everyday[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน, Syn. daily
everyday[ADJ] ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน, See also: ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
everyday[ADJ] ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary
everyman[N] คนธรรมดาๆ, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi
Everyman[N] บุคคลธรรมดา, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi
everyone[PRON] ทุกคน, See also: ทุกท่าน, Syn. everybody, every person
thievery[N] การขโมย, See also: การลักทรัพย์, Syn. burglary, robbery, theft
everybody[PRON] ทุกคน, See also: ทุกท่าน, Syn. everyone
everyplace[ADV] ทุกหนแห่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุกที่, Syn. everywhere
everything[PRON] ทุกสิ่งทุกอย่าง
everything[PRON] สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด, See also: คนที่สำคัญที่สุด
everywhere[ADV] ทุกหนแห่ง, See also: ทุกที่, Syn. everyplace, wherever
everyday joe[SL] คนทั่วไป, See also: คนธรรมดาสามัญ
at every turn[IDM] ทุกหนแห่ง, See also: ทุกที่
every last one[IDM] ทุกคน, See also: ไม่ยกเว้นใคร
every so often[IDM] บางครั้งบางคราว, See also: บางครั้ง
every living soul[IDM] ทุกคน
every now and then[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every minute counts[IDM] ทุกนาทีมีค่า
every moment counts[IDM] ทุกนาทีมีค่า
every now and again[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every nook and cranny[IDM] ทุกซอกทุกมุมในที่นั้น
every once in a while[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every inch a something[IDM] อย่างสมบูรณ์, See also: ทุกกระเบียดนิ้ว
everything from A to Z[IDM] เกือบทุกสิ่งที่นึกได้
with every other breath[IDM] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างซ้ำๆ
every inch the something[IDM] อย่างสมบูรณ์, See also: ทุกกระเบียดนิ้ว
every time one turns around[IDM] บ่อยๆ
use every trick in the book[IDM] ใช้ทุกวิถีทาง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาทุกทาง, ทำทุกอย่าง
everything but the kitchen sink[IDM] ทุกสิ่งที่นึกได้, See also: ทุกสิ่งที่คิดออก
Every cloud has a silver lining.[IDM] ในสิ่งที่เลวร้ายยังพอมีสิ่งที่ดีปรากฏอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
every(เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน), Syn. each,all possible
everybodypron. ทุกคน
everydayadj. ทุกวัน,สามัญ,คนธรรมดา., See also: everydayness n. ดูeveryday, Syn. daily
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน
everyonepron. ทุกคน
everyplacepron.,n. ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด,สิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง.
everywayadv. ทุกวิถีทาง
revery(เรฟ'เวอรี) n., (pl., See also: ries) = reverie (ดู)
thievery(ธีฟ'เวอรี) n. การขโมย,การลักทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
every(adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด
everybody(n) ทุกคน
everyday(adj) ทุกวัน
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
everyone(n) ทุกคน
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง
revery(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
thievery(n) การขโมย,การลักทรัพย์,การลักเล็กขโมยน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condition, Under Everydayภายใต้สภาพความเป็นจริง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rights of every description สิทธิ์ในทุกกรณี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Season 1, Episode 10:- S01E10 "Everything Will Change" übersetzt von Zakalwe korrigiert von Deusex72 Everything Will Change (2010)
Everyone out, please.Everyone out, bitte. Unthinkable (2010)
Everything's gonna be okay.Everything's gonna be okay. Unthinkable (2010)
(BALLAD PLAYING)Lied: "Every Rose Has Its Thorn" von Poison Hop (2011)
Some new age crap like, E.G.O., ego:Irgendein New-Age-Scheiß wie "Ego" steht für "Everyone's got one". The Ledge (2011)
[THIEVERY CORPORATION'S "THE HEART'S A LONELY HUNTER" PLAYING](THIEVERY CORPORATIONS "THE HEART'S A LONELY HUNTER" ERTÖNT) Crazy, Stupid, Love. (2011)
[PITBULL'S "GIVE ME EVERYTHING" PLAYING OVER SPEAKERS](PITBULLS "GIVE ME EVERYTHING" ERTÖNT AUS LAUTSPRECHERN) New Year's Eve (2011)
Put on 'em ball When they sleep at the Macy's(PITBULLS "GIVE ME EVERYTHING" ERTÖNT) New Year's Eve (2011)
Tied over money like Seacrest Put it on my life, baby(PITBULLS "GIVE ME EVERYTHING" IST WEITER ZU HÖREN) New Year's Eve (2011)
This is Los Angeles... everybody's driving is offensive.Everybody's Fahren ist anstößig. Enemy Within (2011)
Each morning I get up, I die a little"I work hard every day of my life." Love Birds (2011)
everything I'm bringing ♪ ♪ every song I'm singing's for you ♪ ♪ I'm in some foreign place ♪♪ everything I'm bringing ♪ ♪ every song I'm singing's for you ♪ ♪ I'm in some foreign place ♪ ♪ and I don't know a face ♪ Accentuate the Positive (2011)
♪ You'd better second line ♪ ♪ second line ♪ ♪ you'd better strike up the band every day of the week ♪♪ You'd better second line ♪ ♪ second line ♪ ♪ you'd better strike up the band every day of the week ♪ ♪ parade my soul up and down these streets ♪ Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
Everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ ♪ from now on... ♪♪ Everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ ♪ from now on... ♪ Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
♪ I said everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ ♪ from now on ♪♪ I said everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ ♪ from now on ♪ ♪ everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ ♪ from now on ♪♪ everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ ♪ from now on ♪ ♪ everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪♪ everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
♪ 'cause everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ ♪ from now on... ♪♪ ♪ 'cause everything I do ♪ ♪ gonh be funky ♪ ♪ from now on... ♪ Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
Everybody everybody ♪ ♪ I got that gin in my system ♪ ♪ somebody gon' be my victim ♪♪ Everybody everybody ♪ ♪ I got that gin in my system ♪ ♪ somebody gon' be my victim ♪ ♪ do it for ya, third ward, shake it for ya, fourth ward ♪ Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
♪ Any other town ♪ ♪ but every time I see, every time I see ♪ ♪ no place but the n.O. That I'd rather be ♪♪ Any other town ♪ ♪ but every time I see, every time I see ♪ ♪ no place but the n.O. That I'd rather be ♪ Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
♪ Listen, everybody... ♪♪ Listen, everybody... ♪ Slip Away (2011)
♪ oh, it's carnival time... ♪ ♪ Oh, well, it's carnival time ♪ ♪ and everybody's having fun. ♪# it's carnival time... # # well, it's carnival time # # and everybody's having fun. # Carnival Time (2011)
♪ I wanna rhumba, samba, do my number ♪ ♪ hold my baby all the summer ♪ ♪ every time I hear that mellow saxophone ♪# I wanna rhumba, samba, do my number # # hold my baby all the summer # # every time I hear that mellow saxophone # Carnival Time (2011)
♪ I wanna rip it, rock it, really really bop it ♪ ♪ well, I wanna Davy Crockett ♪ ♪ every time I hear that mellow saxophone ♪# I wanna rip it, rock it, really really bop it # # well, I wanna Davy Crockett # # every time I hear that mellow saxophone # # yo, I wanna rock rock rock # # roll roll roll # Carnival Time (2011)
♪ I wanna rip it, rock it, really really bop it ♪ ♪ ooh, Davy Crockett ♪ ♪ every time I hear that mellow saxophone ♪# I wanna rip it, rock it, really really bop it # # ooh, Davy Crockett # # every time I hear that mellow saxophone # # oh, baby, let it roll # Carnival Time (2011)
♪ I wanna rhumba, samba, do my number ♪ ♪ hold my baby all the summer ♪ ♪ every time I hear that mellow saxophone ♪# I wanna rhumba, samba, do my number # # hold my baby all the summer # # every time I hear that mellow saxophone # Carnival Time (2011)
♪ I wanna rip it, rock it, really really bop it ♪ ♪ yeah, I wanna Davy Crockett ♪ ♪ every time I hear that mellow saxophone. ♪# I wanna rip it, rock it, really really bop it # # yeah, I wanna Davy Crockett # # every time I hear that mellow saxophone. # Carnival Time (2011)
♪ I was born on a dublin street ♪ ♪ where the loyal drums did beat ♪ ♪ and the loving English feet, they trampled over us ♪# I was born on a dublin street # # where the loyal drums did beat # # and the loving English feet, they trampled over us # # and each and every night # # when me father came home tight # What is New Orleans? (2011)
♪ ♪ you think you're higher ♪ ♪ than every star above ♪# # you think you're higher # # than every star above # # well, Mr. big stuff # # tell me, come on # # who do you think you are? What is New Orleans? (2011)
- How are you?John, everything alright. - Wie geht's dir? Woman in Love (2011)
Babe, I don't know what he's like at work, but once you seen him reading Everybody Poops to Harrison, you realize he's a big softie.Babe, ich weiß nicht, wie er auf der Arbeit ist, aber sobald du mal gehört hast, wie er Harrison "Everybody Poops" vorliest, stellst du fest, dass er ein echter Softie ist. Ricochet Rabbit (2011)
Missy Everyn no home.Missy Everyn nicht Zuhause. Frodo's Headshots (2011)
Missy Everyn?Missy Everyn? Frodo's Headshots (2011)
Chaka Khan might have been every woman but it looks like Charlie Rhodes is about to have trouble being two.GOSSIP GIRL: "I'm Every Woman" hat Chaka Khan mal gesungen. Charlie Rhodes dagegen scheint es schon Probleme zu bereiten, 2 Frauen zu sein. Rhodes to Perdition (2011)
♪ See the money, wanna stay for your meal ♪ ♪ Get another piece of pie for your wife ♪ ♪ Everybody wanna know how it feels ♪* See the money, wanna stay for your meal * * get another piece of pie for your wife * * everybody wanna know how it feels * * everybody wanna see what it's like * Play the Man (2011)
Everybody prance, now!# Everybody prance now! Ron & Tammys (2011)
# And so they say, Lord, for everything a reason ## And so they say Lord for everything a reason # Murder House (2011)
# For every ending, a new beginning ## For every ending a new beginning # Murder House (2011)
# And so they say, Lord, for everything a reason... ## And so they say lord for everything a reason... # Murder House (2011)
Everybody hurts ♪# Everybody hurts # The Isolation Permutation (2011)
Everybody cries ♪# Everybody cries # The Isolation Permutation (2011)
Everybody hurts ♪# Everybody hurts # The Isolation Permutation (2011)
[BAND PLAYING "DANCE EVERYDAY"](BAND SPIELT "DANCE EVERYDAY") The Lucky One (2012)
(SINGING) Everybody in the club gettin' tipsy(SINGT) Everybody in the club gettin' tipsy Project X (2012)
I thought she was the sexiest thing I'd ever seen.("Everybody" von den Backstreet Boys) Imogene (2012)
♪ When I stand here taking every breath ♪# When I stand here taking every breath # A Great Cause (2012)
I'll wear it, if you like. But it'll only be for show.♪ (alle) Every morning, every evening, ain't we got fun? Somewhere Over the Rainbow (2012)
"Everybody's hero.""Everybody's hero." Les Soeurs D'Estrees (2012)
everybody wanna know how it feel ♪ ♪ everybody wanna see what it's like ♪ ♪ living in a beehive of your mind ♪♪ everybody wanna know how it feel ♪ ♪ everybody wanna see what it's like ♪ ♪ living in a beehive of your mind ♪ ♪ me and missus so busy, busy making money ♪ Meet the New Boss (2012)
♪ See the money, wanna stay for your meal ♪ ♪ get another piece of pie for your wife ♪ ♪ everybody wanna know how it feel ♪See the money, wanna stay for your meal get another piece of pie for your wife everybody wanna know how it feel everybody wanna see what it's like living in a beehive of your mind me and missy is so very busy, busy making money Discovery (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everyA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
everyAbstract art is not to the taste of everyone.
everyAccording to the X-ray, everything is all right.
everyA cicada means to cry every summer.
everyA colleague has every advantage over me.
everyA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
everyA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
everyA friend to everybody is a friend to leisure.
everyA friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
everyA full description of him has been circulated in every newspaper.
everyAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
everyA great number of accidents happen every year.
everyA great number of books are published every year.
everyAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
everyAh no. It's not as though I always have everything.
everyA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
everyAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
everyAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
everyAlcohol consumption is increasing every year.
everyAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
everyAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
everyAlmost everybody appreciates good food.
everyAlmost everybody was invited.
everyAlmost every day he goes to the river and be doing fishing.
everyAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
everyAlmost everything that is great has been done by youth.
everyAlmost every tourist carries a camera with him.
everyA lot of books are published every year.
everyA lot of foreigners visit Japan every year.
everyA lot of people are killed in automobile accidents every year.
everyAlthough it rained, everyone had a good time.
everyAlthough she practised every afternoon, her tennis didn't improve at all.
everyA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
everyAmy walks to the station every morning.
everyAn athletic meet is held at our school every day.
everyAnd every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.
everyAnd so everything ends up coming down on Mai's shoulders.
everyAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
everyAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
everyA number of Japanese people travel abroad every summer.
everyAnybody and everybody wants to go abroad.
everyApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
everyApply a compress to the affected part every two hours.
everyArt is loved by everybody.
everyAs a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.
everyAs everyone knows, he is a genius.
everyAs far as I am concerned, everything is all right.
everyAs far as I could see, everything was covered with snow.
everyAs he is honest, he is loved by everybody.
everyAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกแง่ทุกมุม[N] every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
ทุกชนิด[N] every kind, See also: all kinds, all types, Ant. บางชนิด, Example: ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
ทุกฝ่าย[N] every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทุกราย[N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ปวงประชา[N] all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
อุโบสถ[N] pray in every fortnight, Thai definition: เรียกการแสดงพระปาติโมกข์ของพระสงฆ์ทุกๆ กึ่งเดือนว่า การทำอุโบสถ
ชีวิตประจำวัน[N] every day life, See also: daily life, Example: ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน, Thai definition: การดำรงชีวิตในแต่ละวัน
แต่ละวัน[ADV] each day, See also: every day, Syn. ทุกวัน, Example: เงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์การเงินที่ได้เป็นพิเศษในแต่ละวันต่างกันมากมายเหลือเกิน
เถียงคำไม่ตกฟาก[V] argue incessantly, See also: dispute every word, Syn. เถียงคอเป็นเอ็น, Example: เด็กคนนี้เถียงคำไม่ตกฟาก เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลย, Thai definition: เถียงไม่หยุด
วันเว้นวัน[ADV] every other day, See also: alternate day, Example: เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน
ละ[DET] each, See also: per, every, Example: ธนาคารได้ออกบัตรเอทีเอ็มให้กับสามีภรรยาคู่นี้คนละใบ, Thai definition: เป็นคำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งๆ หรือส่วนหนึ่งๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นรายๆ ไป
สารพัน[ADJ] all kinds of, See also: every, all, entire, whole, total, Syn. สารพัด, ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: จุลลาต้องรับรู้เรื่องราวสารพันของสาวสวยอยู่เสมอ
ทั่วทุกทิศ[ADV] everywhere, See also: in every place, all around, far and wide, in every nook and cranny, all over, Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, Example: บริษัทถูกกรุมฟ้องทั่วทุกทิศทั้งจากเจ้าหนี้และลูกบ้านที่ต้องการเงินดาวน์คืนเพราะบริษัทไม่สามารถสร้างบ้านได้เสร็จตามกำหนด
ทุกทิศทาง[ADV] everywhere, See also: in every place, all around, far and wide, all over, Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, ทั่วทุกทิศ, Example: ท่อนซุงจากเขาไหลพุ่งลงสู่เชิงเขาเบื้องล่างทุกทิศทาง
ใครๆ[PRON] anyone, See also: anybody, everyone, everybody, Syn. ทุกคน, ใครก็ตาม, ใครต่อใคร, Example: ใครๆ ที่มาเมืองจีนก็จะต้องไปเที่ยวชมกำแพงเมืองจีน, Count unit: คน, Thai definition: คนอื่นทั่วไป
ปักษ์[N] fortnight, See also: every two weeks, semimonthly, Syn. ครึ่งเดือน, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้แก่หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์รายปักษ์ซึ่งออกในปี พ.ศ. 2387, Thai definition: กึ่งของเดือนจันทรคติ คือเดือนหนึ่งมีสองปักษ์, Notes: (สันสกฤต)
มือขึ้น[V] be in luck, See also: hold a good hand, gain advantage from every side, be lucky in gambling, Syn. ดวงขึ้น, มีโชค, Ant. มือตก, Example: เขากำลังมือขึ้นเล่นได้ตั้งหมื่นในชั่วสิบนาที, Thai definition: เจริญก้าวหน้า, มีโชคดีในการพนัน
เรียบวุธ[ADV] all (everything) gone, See also: without nothing left, Example: ขณะนี้คณะกรรมการลาออกเรียบวุธไปแล้ว เขาเลยไม่ต้องกังวลใจอะไร, Thai definition: หมดเกลี้ยง
อะไร[DET] any, See also: every, Example: ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานจัดกิจกรรมอะไร ก็มักจะได้เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่เสมอ, Thai definition: ไร, ไหน
โลกียวัตร[N] life of the common people, See also: everyday life, Example: ท่านรู้เห็นเกี่ยวกับโลกียวัตรอย่างกระจ่างแจ้ง, Thai definition: ความเป็นไปของสามัญชน
สารทิศ[ADV] everywhere, See also: all directions, all sides, Syn. ทุกที่, Example: ในงานศพของเขาผู้คนหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศ, Thai definition: ทั่วทุกทิศ, ทุกทิศทุกทาง
ต่าง[DET] each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ต่าง[ADV] each, See also: individual, several, neither, every, all, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ต่าง[DET] each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ตลอด[PREP] through, See also: all over, throughout, everywhere, Syn. ทั่ว, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, Example: ฉันโทรคุยกับเขาตลอดทั้งคืน, Thai definition: แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
เต็มบ้านเต็มเมือง[V] can be found everywhere, Example: ทาสยาบ้าจะเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้ว, Thai definition: มีมากมาย พบเห็นได้ทั่วไป, ทั่วไปทั้งเมือง
ทั้งขึ้นทั้งล่อง[ADV] every way, See also: both ways, Example: เขาเข้าใจว่าเธอต้องเสียทั้งขึ้นทั้งล่อง แต่ก็ขอให้กำลังใจว่าจงแน่วแน่ และอดทนเข้าไว้, Thai definition: มีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทำนองไม่ดี), Notes: (สำนวน)
ทิศานุทิศ[N] everywhere, See also: all directions, near and far, Count unit: ทิศ, Thai definition: ทิศน้อยทิศใหญ่ทั้งปวง, Notes: (สันสกฤต)
ทั่วทุกหัวระแหง[ADV] everywhere, See also: every place, Syn. ทั่วทุกสารทิศ, ทั่วทุกหนทุกแห่ง, Example: เขาไปเที่ยวมาแล้วทั่วทุกหัวระแหง
ทั่วหน้า[PRON] everyone, See also: everybody, Syn. ทั่วทุกคน, Example: พนักงานของบริษัทได้รับคำชมเชยกันทั่วหน้า
ทั่วทุกแห่ง[ADV] everywhere, See also: every place, Example: ต้นทุเรียนหมอนทองที่กำลังให้ผล ล้มพินาศไปทั่วทุกแห่ง
ทั่วทุกสารทิศ[ADV] everywhere, See also: every place, Syn. ทั่วทุกหัวระแหง, ทั่วทุกหนทุกแห่ง, Example: ผู้คนหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อมาให้เกียรติเคารพศพนักอนุรักษ์ผู้น่ายกย่องนี้
ทั่ว[ADV] thoroughly, See also: in all place, everywhere, throughout, overall, completely, Syn. ตลอด, Example: สุโขสำรวจที่ดินแถวนี้ทั่วแล้ว
ประจำวัน[ADJ] daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ
ชั่ว[PREP] throughout, See also: during, in every part of, Syn. ตลอด, สิ้น, Example: นักการทำงานมาเกือบชั่วชีวิต แต่เก็บเงินได้ไม่ถึงแสนบาท
กินแถว[PRON] all, See also: whole, everyone, Syn. ทั้งหมด, ทั้งแถว, Example: นักเรียนถูกลงโทษกินแถว
แจ[ADV] closely, See also: everywhere, Syn. กระชั้นชิด, ไม่คลาด, ไม่ห่าง, Example: น้องคนเล็กออกจะดื้อและไม่ค่อยประจ๋อประแจ๋มีแต่เกาะแม่แจ
ดารดาษ[V] abound, See also: be lavishly common, be found everywhere, be plentiful, teem, be scattered, Syn. ดาดาษ, ดาษ, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, มีมาก, Example: คืนนี้ดารดาษด้วยดาว
ทุก[DET] every, See also: all, per, each, Syn. ทั้งหมด, ทั้งปวง, Example: ประชาชนทุกคนควรไปเลือกตั้ง
ทุกครั้ง[ADV] every time, Syn. ทุกคราว, ทุกหน, Example: ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนนำออกมาจำหน่าย
ทุกครั้ง[ADV] always, See also: every time, at all times, all the time, Syn. เสมอ, ประจำ
ทุกคราว[ADV] every time, See also: at all times, all the time, Syn. ทุกครั้ง, เสมอ, Example: ทุกคราวที่แม่ไปเยี่ยมปู่ ต้องนำผลไม้ไปฝากเสมอ
ทุกคืน[ADV] every night, See also: nightly, Example: ตั้งแต่โจรขึ้นบ้าน แม่นอนไม่หลับทุกคืน
ทุกซอกทุกมุม[ADV] everywhere, See also: every nook and cranny, every nook and corner, in every place, here and there, all over, al, Syn. ทุกที่, Example: เราเที่ยวตามหาเด็กน้อยไปจนทั่วทุกซอกทุกมุม
ทุกท่าน[PRON] everyone, See also: everybody, every person, each one, every one, each and every one, all, Syn. ทุกคน
ทุกที[ADV] always, See also: regularly, every time, Syn. ทุกครั้ง, เป็นประจำ, ปกติ, Example: เวลาพ่อนอนหลับจะกรนทุกที
ทุกที่[ADV] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกๆ ที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกแห่ง, Example: ปัจจุบันน้ำอัดลมเข้าไปทุกที่ในท้องถิ่นแล้ว
ทุกปี[ADV] every year, See also: annual, annually
ทุกผู้ทุกนาม[PRON] everybody, See also: everyone, all, every person, each one, every one, each and every one, Syn. ทุกคน
ทุกพาย[ADV] everywhere, See also: in every place, in all places, all over, Syn. ทุกแห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
ด้วยประการทั้งปวง[adv.] (dūay prakān thangpūang) EN: in every respect   
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere   FR: de près ; partout
จำเลยให้การปฏิเสธ[n. exp.] (jamloēi hai kān patisēt) EN: the accused denied everything   
คนเราทุกคน[X] (khon rao thuk khon) EN: everyone   FR: chacun d'entre nous
ใคร ๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody   FR: tout le monde
ครบคน[X] (khrop khon) EN: complete ; everybody ; everyone   
กินเส้น[v. exp.] (kin sen) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis   
ละ[prep.] (la) EN: each ; per ; every   FR: chaque ; par
ล้อมกรอบ[v. exp.] (løm krøp) EN: besiege ; lay siege ; mob ; attack from every side ; jointly attack sb.   
ล้อมกรอบ[adj.] (løm krøp) EN: attacked from every side ; completely surrounded   
ไม่ใช่สำหรับทุกคน[xp] (mai chai samrap thuk khon) EN: not for everyone   
มือขึ้น[v.] (meūkheun) EN: be in luck ; hold a good hand ; gain advantage from every side ; be lucky in gambling ; have a run of luck   FR: avoir la main heureuse ; être chanceux
ปักษ์[n.] (pak) EN: fortnight ; semimonth ; every two weeks   FR: quinzaine [f] ; quinze jours [mpl]
พิจารณารอบคอบ[v. exp.] (phijāranā røpkhøp) EN: look at something from every angle   FR: étudier sous tous les angles
พูดกรอกหูทุกวัน[xp] (phūt krøk hū thuk wan) EN: keep saying the same thing everyday ; keep after s.o. day after day   
ประดา[X] (pradā) EN: all ; every bit (of) ; the entirety   
ประดา มี[X] (pradā mī) EN: everything there is   
ประจำวัน[adj., adv.] (prajamwan) EN: daily ; everyday   FR: quotidien ; journalier
โปรยยิ้ม[v. exp.] (prøi yim) EN: smile at everyone ; direct a smile to   
รายเดือน[adj.] (rāideūoen) EN: monthly ; every month ; once a month   FR: mensuel
สบายดีทุกคน[v. exp.] (sabāi dī thuk khon) EN: everybody is fine   FR: tout le monde va bien
สรรพ[X] (sap) EN: every ; entire ; all ; whole   FR: tout ; toute ; tous ; toutes ; de toutes sortes
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things   
สารทิศ[n.] (sārathit) EN: all directions ; every direction ; all corners of the globe   
แต่ละ[X] (tāela) EN: each one ; each ; every   FR: chacun ; chaque ; un par
แต่ละวัน[adv.] (tāela wan) EN: each day ; every day   FR: chaque jour ; quotidiennement
ต่าง[X] (tāng) EN: each ; every ; all   FR: chaque
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but   
แทบทุกกรณี[X] (thaēp thuk karanī) EN: in most cases ; in practically every case   
ทั้งหลาย[X] (thanglāi) EN: various ; every ; all ; all over ; many ; numerous   FR: tous
ทั้งนั้น[adv.] (thang-nan) EN: all (of it) ; all ; every ; the whole bunch ; altogether   FR: tout ; tous
เทกระเป๋า[v. exp.] (thē krapao) EN: spend everything ; empty one's pockets   
เถียงคำไม่ตกฟาก[v. exp.] (thīeng kham mai tokfak) EN: argue incessantly ; dispute every word   FR: discuter sans relâche
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly   FR: partout ; en tout
ทั่วไป[adv.] (thūapai) EN: everywhere ; all over   FR: partout
ทั่วถึง[adv.] (thūa theung) EN: every inch of ; throughout ; throughly ; all over   FR: partout
ทั่วทุกแห่ง[adv.] (thūa thuk-haeng) EN: everywhere ; every place ; all-around   FR: partout
ทุก[adj.] (thuk) EN: each ; every ; all   FR: chaque ; tout ; tous les ; toutes les
ทุกแห่ง[adv.] (thuk haeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever   FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหนทุกแห่ง[adv.] (thuk hon thuk haeng) EN: everywhere   FR: partout ; en tout lieu
ทุกหัวระแหง[n.] (thuk hūarahaēng) EN: every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth   FR: chaque endroit ; chaque centimètre carré
ทุกหัวระแหง[adv.] (thuk hūarahaēng) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places   FR: partout ; ici et là
ทุกคืน[X] (thuk kheūn) EN: every night   FR: chaque nuit
ทุกคน[n. exp.] (thuk khon) EN: everybody ; everyone   FR: chacun ; chaque personne ; tous ; tout le monde
ทุกคนรู้จัก [n. exp.] (thuk khon rūjak) EN: everybody knows   FR: tout le monde le sait ; chacun est au courant ; nul ne l'ignore ; c'est de notoriété publique
ทุกครั้ง[X] (thuk khrang) EN: every time ; each time   FR: chaque fois ; tout le temps

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERY    EH1 V ER0 IY0
EVERY    EH1 V R IY0
THIEVERY    TH IY1 V ER0 IY0
VANEVERY    V AH0 N EH1 V R IY0
EVERYONE    EH1 V R IY0 W AH2 N
EVERYMAN    EH1 V R IY0 M AH0 N
EVERYDAY    EH1 V R IY0 D EY1
EVERYBODY    EH1 V R IY0 B AA2 D IY0
EVERYTIME    EH1 V R IY0 T AY2 M
EVERYWHERE    EH1 V R IY0 HH W EH2 R
EVERYWHERE    EH1 V R IY0 W EH2 R
EVERYONE'S    EH1 V R IY0 W AH2 N Z
EVERYTHING    EH1 V R IY0 TH IH2 NG
EVERYPLACE    EH1 V R IY0 P L EY2 S
EVERYMAN'S    EH1 V R IY0 M AH0 N Z
EVERYTHINGS    EH1 V R IY0 TH IH2 NG Z
EVERYBODY'D    EH1 V R IY0 B AA2 D IY0 D
EVERYBODY'S    EH1 V R IY0 B AA2 D IY0 Z
EVERYTHING'S    EH1 V R IY0 TH IH2 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
every    (j) ˈɛvriː (e1 v r ii)
everyday    (j) ˈɛvrɪdɛɪ (e1 v r i d ei)
everyone    (prp) ˈɛvrɪwʌn (e1 v r i w uh n)
thievery    (n) θˈiːvəriː (th ii1 v @ r ii)
everybody    (prp) ˈɛvrɪbɒdiː (e1 v r i b o d ii)
everyplace    (a) ˈɛvrɪplɛɪs (e1 v r i p l ei s)
everything    (prp) ˈɛvrɪθɪŋ (e1 v r i th i ng)
everywhere    (a) ˈɛvrɪwɛəʴr (e1 v r i w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大家[dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] authority; everyone, #151 [Add to Longdo]
[gè, ㄍㄜˋ, ] each; every, #167 [Add to Longdo]
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case, #309 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou, #332 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] each; every, #334 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] all; whole; entire; every; complete; surname Quan, #371 [Add to Longdo]
各种[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
每天[měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ, ] every day; everyday, #572 [Add to Longdo]
经常[jīng cháng, ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ, / ] day to day; everyday; daily; frequently; constantly; regularly; often, #960 [Add to Longdo]
每年[měi nián, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ, ] every year; each year; yearly, #1,127 [Add to Longdo]
每次[měi cì, ㄇㄟˇ ㄘˋ, ] every time, #1,326 [Add to Longdo]
每一[měi yī, ㄇㄟˇ ㄧ, ] every, #1,539 [Add to Longdo]
各个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one, #1,959 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] a time; everywhere; turn; all over; one time, #1,977 [Add to Longdo]
天天[tiān tiān, ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] every day, #2,031 [Add to Longdo]
每个人[měi ge rén, ㄇㄟˇ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] everybody; everyone, #2,193 [Add to Longdo]
各国[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] each country; every country; various countries, #2,318 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] all; each and every; in all cases, #2,597 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] general; popular; everywhere; universal, #2,670 [Add to Longdo]
众人[zhòng rén, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] everyone, #3,111 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] ordinary; every; all; whatever; worldly, #3,159 [Add to Longdo]
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match), #3,374 [Add to Longdo]
到处[dào chù, ㄉㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] in all places; everywhere, #3,457 [Add to Longdo]
人人[rén rén, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, ] everyone; every person, #3,481 [Add to Longdo]
日常[rì cháng, ㄖˋ ㄔㄤˊ, ] daily; everyday, #4,507 [Add to Longdo]
每周[měi zhōu, ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] every week, #4,706 [Add to Longdo]
凡是[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] every; all, #5,810 [Add to Longdo]
个个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] each one individually; each and every; same as 各個|各个, #6,009 [Add to Longdo]
常务[cháng wù, ㄔㄤˊ ˋ, / ] routine business; everyday duties, #6,227 [Add to Longdo]
处处[chù chù, ㄔㄨˋ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; in all respects, #6,258 [Add to Longdo]
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, / ] all over the place; everywhere and all directions, #6,316 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] all; everyone, #6,808 [Add to Longdo]
每当[měi dāng, ㄇㄟˇ ㄉㄤ, / ] whenever; every time, #6,986 [Add to Longdo]
[féng, ㄈㄥˊ, ] every time; meet by chance, #7,115 [Add to Longdo]
年年[nián nián, ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, ] year after year; yearly; every year, #8,250 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] to experience; to undergo; to pass through; all; each; every; calendar, #8,513 [Add to Longdo]
凡事[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] everything, #9,016 [Add to Longdo]
弥漫[mí màn, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ, / ] to pervade; to fill the air; diffuse; everywhere present; about to inundate (water); permeated by (smoke); filled with (dust); to saturate (the air with fog, smoke etc), #9,088 [Add to Longdo]
力求[lì qiú, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, ] make every effort to; do one's best, #9,270 [Add to Longdo]
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, ] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims), #9,661 [Add to Longdo]
众所周知[zhòng suǒ zhōu zhī, ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄡ ㄓ, / ] as everyone knows (成语 saw), #9,671 [Add to Longdo]
众所周知[zhòng suǒ zhōu zhī, ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄡ ㄓ, / ] as everyone knows (成语 saw); also written 眾所周知|众所周知, #9,671 [Add to Longdo]
千方百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means, #9,953 [Add to Longdo]
步步[bù bù, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ, ] step by step; at every step, #10,646 [Add to Longdo]
奋力[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] to do everything one can; to spare no effort; one's best, #10,746 [Add to Longdo]
遍布[biàn bù, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄨˋ, ] to cover the whole (area); spread everywhere, #10,804 [Add to Longdo]
日日[rì rì, ㄖˋ ㄖˋ, ] every day, #10,848 [Add to Longdo]
事事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] everything, #11,678 [Add to Longdo]
倾诉[qīng sù, ㄑㄧㄥ ㄙㄨˋ, / ] to say everything (that is on one's mind), #12,069 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
毎月[まいげつ, maigetsu] Thai: ทุกเดือน English: every month
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alltäglichkeit {f} | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence [Add to Longdo]
Alltag {m}; Alltagstrott {m}everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Berufsalltag {m}everyday working life [Add to Longdo]
in jeder Beziehungin every respect; in all respects [Add to Longdo]
Diebstahl {m}thievery [Add to Longdo]
überall auf Hindernisse stoßento be thwarted at every turn [Add to Longdo]
Hinsicht {f}; Beziehung {f} | in dieser Hinsicht | in gewisser Hinsicht; gewissermaßen | in jeder Hinsicht | in jeder Hinsicht; im Grunde | in vieler Hinsicht | in Hinsicht auf das eben Erwähnterespect | in this respect; in this regard | in a sense; in a way | in every respect; in all respects; in every sense | in a manner of speaking | in many respects | in these premises [Add to Longdo]
Hinz und Kunzevery Tom; Dick and Harry [Add to Longdo]
die Kompetenzen voll ausschöpfento do everything within one's power [Add to Longdo]
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time [Add to Longdo]
Mühe {f} | Mühen {pl}; Schwierigkeiten {pl} | Mühe machen | jdm. Mühe machen; jdm. zur Last fallen | sich die Mühe machen | sich große Mühe geben | sich die größte Mühe geben | trotz aller Mühe | mit Mühe und Not | nach des Tages Mühentrouble | troubles | to give trouble | to be a trouble to sb. | to take the trouble | to take great pains | to try hard | in spite of every effort | just barely; with pain and misery | after the day's exertion [Add to Longdo]
Nachdruck {m} | mit allem Nachdruckemphasis | with every emphasis [Add to Longdo]
Pfennig {m} | jeden Pfenning umdrehenpfennig | to count every penny; to watch every penny [fig.] [Add to Longdo]
Regel {f} | Regeln {pl} | in der Regel; im Regelfall | den Regeln entsprechend; gemäß den Regeln | nach den Regeln | eine Regel verletzen | nach allen Regeln der Kunst | die anwendbaren Regeln | eine fast überall anwendbare Regelrule | rules | as a rule | according to the rules | under the rules | to break a rule | by every trick in the book | the rules applicable | a rule of great generality [Add to Longdo]
auf Schritt und Trittat every turn [Add to Longdo]
in allen Stückenon every matter; in every detail [Add to Longdo]
Stunde {f} | Stunden {pl} | eine geschlagene Stunde | alle paar Stunden | Stunde Nullhour | hours | a solid hour | every few hours | zero hour [Add to Longdo]
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
ab und zuevery now and then [Add to Longdo]
allabendlichevery evening [Add to Longdo]
alle zwei Jahreevery two years [Add to Longdo]
allemanneverybody [Add to Longdo]
alleseverything [Add to Longdo]
alles andereeverything else [Add to Longdo]
alles auf den Kopf stellento turn everything topsy-turvy [Add to Longdo]
alles eingerechnetincluding everything [Add to Longdo]
alles zu seiner Zeiteverything at the proper time [Add to Longdo]
alltäglicheveryday [Add to Longdo]
jdm. alles (wenig) bedeutento mean everything (little) to someone [Add to Longdo]
sich nach Kräften bemühento make every endeavor [Am.]; to endeavour [Br.] [Add to Longdo]
fieberartigfevery [Add to Longdo]
grundsätzlich gegen allesanti everything [Add to Longdo]
hin und wiederevery now and then [Add to Longdo]
hin und wieder; sporadisch {adv}every once (in) a while [Add to Longdo]
irgendwoeverywhere [Add to Longdo]
je; jeweils {adv}every; each [Add to Longdo]
jederevery [Add to Longdo]
jedereverybody [Add to Longdo]
jeder Zweiteevery other [Add to Longdo]
jeder; alleevery [Add to Longdo]
jedermanneveryone [Add to Longdo]
jedermannseveryones [Add to Longdo]
jederzeiteverytime [Add to Longdo]
jedesmalevery time [Add to Longdo]
das oberste zuunterst kehrento turn everything upside down [Add to Longdo]
alles stehen und liegen lassento drop everything [Add to Longdo]
es allen Leuten recht machen wollento try to suit everybody [Add to Longdo]
täglich; tagtäglicheveryday [Add to Longdo]
tagtäglich {adv}every day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
する事なす事[することなすこと, surukotonasukoto] (exp) (uk) everything one does [Add to Longdo]
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
それもこれも[, soremokoremo] (n) all; everything [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
オリンピア祭[オリンピアさい, orinpia sai] (n) (See オリンピック) Festival of Zeus (held at Olympia every four years from 776 BCE to 393 BCE) [Add to Longdo]
デモティキ;ジモティキ[, demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei [Add to Longdo]
ホームドレス[, ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei [Add to Longdo]
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant [Add to Longdo]
愛想を振りまく;愛想を振り撒く[あいそをふりまく, aisowofurimaku] (exp,v5k) (common error for 愛嬌を振りまく) (See 愛嬌を振りまく) to make oneself pleasant to everybody [Add to Longdo]
悪行三昧[あくぎょうざんまい, akugyouzanmai] (n) committing every evil; being given to evil ways; following the path of evil [Add to Longdo]
為尽くす;為尽す[しつくす, shitsukusu] (v5s,vt) to do everything possible [Add to Longdo]
一から十まで;一から十迄[いちからじゅうまで, ichikarajuumade] (exp) from A to Z; without exception; in every particular [Add to Longdo]
一つ置き[ひとつおき, hitotsuoki] (n) alternate; every other one [Add to Longdo]
一を聞いて十を知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive [Add to Longdo]
一挙一動[いっきょいちどう, ikkyoichidou] (n) one's every action; every single move [Add to Longdo]
一言一句[いちごんいっく, ichigon'ikku] (n) every single word and phrase; word by word [Add to Longdo]
一言居士[いちげんこじ;いちごんこじ, ichigenkoji ; ichigonkoji] (n) person who is ready to comment on every subject; ready critic [Add to Longdo]
一言隻句[いちごんせきく;いちごんせっく, ichigonsekiku ; ichigonsekku] (n) every single word and phrase; each and every word [Add to Longdo]
一語一句[いちごいっく, ichigoikku] (n) every single word and phrase; each and every word [Add to Longdo]
一刻千金[いっこくせんきん, ikkokusenkin] (exp) every moment is precious; time is money; precious time [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一式[いっしき, isshiki] (n) complete set; all; everything; (P) [Add to Longdo]
一色[いっしょく(P);いっしき;ひといろ, isshoku (P); isshiki ; hitoiro] (adj-na,n) (1) one color; one colour; one article; (2) same tendency; everyone being caught up in the same thing; (P) [Add to Longdo]
一人残らず[ひとりのこらず, hitorinokorazu] (exp) everyone [Add to Longdo]
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] (n-t) every other day [Add to Longdo]
一年毎[いちねんごと, ichinengoto] (adv) every (one) year [Add to Longdo]
一般生活[いっぱんせいかつ, ippanseikatsu] (n) everyday life [Add to Longdo]
一木一草[いちぼくいっそう, ichibokuissou] (n) a single tree or blade of grass; every stick and stone (of a place) [Add to Longdo]
一路順風[いちろじゅんぷう, ichirojunpuu] (n) sailing before the wind; everything is going well [Add to Longdo]
一齣一齣[ひとこまひとこま, hitokomahitokoma] (n,n-adv) frame by frame; every frame [Add to Longdo]
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P) [Add to Longdo]
[ふすま, fusuma] (n) (arch) everyday garment worn by men in ancient Japan [Add to Longdo]
下にも置かない;下にもおかない[したにもおかない, shitanimookanai] (exp) giving a royal welcome; extending every courtesy [Add to Longdo]
下駄を預ける[げたをあずける, getawoazukeru] (exp,v1) to leave everything to (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 every
   adj 1: (used of count nouns) each and all of the members of a
       group considered singly and without exception; "every
       person is mortal"; "every party is welcome"; "had every
       hope of success"; "every chance of winning"
   2: each and all of a series of entities or intervals as
     specified; "every third seat"; "every two hours"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top