ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*europium*

Y UH0 R OW1 P IY0 AH0 M   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: europium, -europium-
Possible hiragana form: *えうろぴうん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
europium[N] ธาตุโลหะสีเงินขาวหายาก ใช้ในเครื่องยิงแสงเลเซอร์ มีสัญลักษณ์คือ Eu

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Europiumยูโรเปียม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยูโรเพียม[n.] (yūrōphīem) EN: europium   FR: europium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPIUM    Y UH0 R OW1 P IY0 AH0 M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, / ] europium Eu63, lanthanoid element, #96,424 [Add to Longdo]
镧系元素[lán xì yuán sù, ㄌㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] lanthanoid (rare earth series), namely: lanthanum La57 鑭|镧, cerium Ce58 鈰|铈, praseodymium Pr59 鐠|镨, neodymium Nd60 釹|钕, promethium Pm61 鉕|钷, samarium Sm62 釤|钐, europium Eu63 銪|铕, gadolinium Gd64 釓|钆, terbium Tb65 鋱|铽, dysprosium Dy66 鏑|镝, holmium Ho67 鈥|钬, #241,721 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europium {n} [chem.]europium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユウロピウム;ユーロピウム[, yuuropiumu ; yu-ropiumu] (n) europium (Eu) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  europium
      n 1: a bivalent and trivalent metallic element of the rare earth
           group [syn: {europium}, {Eu}, {atomic number 63}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top