ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*eternity*

IH0 T ER1 N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eternity, -eternity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eternity(n) นิรันดร, See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด, Syn. perpetuity, timelessness
eternity(n) เวลาที่ยาวนานมาก, See also: ราวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก, Syn. endlessness, forever
eternity(n) สภาวะไร้กาลเวลาในช่วงหลังความตาย (ทางศาสนา), Syn. afterlife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eternityAs if you could kill time without injuring eternity.
eternityBlinding me for all eternity. [Lyrics]
eternityI was kept waiting for an eternity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาปีตาชาติ(adv) forever, See also: unceasingly, endlessly, all the year round, eternity, year in year out, ceaselessly, inces, Syn. เสมอไป, เรื่อยไป, Example: เขาขี้เกียจอยู่อย่างนี้ทั้งตาปีตาชาติ, Thai Definition: ระยะเวลาต่อเนื่องเรื่อยไป
ตลอดกาล(adv) forever, See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally, Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน, Example: ใครก็ตามถ้าลองได้ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้ว ก็ต้องเป็นนักเลงไปตลอดกาล, Thai Definition: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
กัลป์(n) eternity, See also: eon, very long period of time, Example: ไดโนเสาร์ลูญพันธ์ไปนานกัปกัลป์แล้ว, Thai Definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน, Notes: สันสกฤต
ความยั่งยืน(n) permanence, See also: perpetuity, enduringness, eternity, everlasting, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยืนยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลอดกาล[taløt kān] (adv) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally  FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
ETERNITY IH0 T ER1 N AH0 T IY0
ETERNITY IY0 T ER1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eternity (n) ˈɪtˈɜːʳnɪtiː (i1 t @@1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, / ] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die), #6,504 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ewigkeit {f} | Ewigkeiten {pl}eternity | eternities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エターニティー;エタニティー;エタニティ[eta-nitei-; etanitei-; etanitei] (n) (See 永遠) eternity [Add to Longdo]
一期末代[いちごまつだい, ichigomatsudai] (n) this world (life) and the next; eternity [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永代[えいたい, eitai] (n) permanence; eternity; (P) [Add to Longdo]
久遠[きゅうえん;くおん, kyuuen ; kuon] (n,adj-no) eternity [Add to Longdo]
際限なく続く[さいげんなくつづく, saigennakutsuduku] (exp,v5k) to continue without end; to go on to eternity [Add to Longdo]
十万億土[じゅうまんおくど, juuman'okudo] (n) eternity; paradise [Add to Longdo]
常しえ[とこしえ, tokoshie] (adj-na,n) eternity [Add to Longdo]
常しなえ[とこしなえ, tokoshinae] (adj-na) eternity [Add to Longdo]
生々世々;生生世世[しょうじょうぜぜ, shoujouzeze] (n-adv,n) eternity; forever; through all eternity [Add to Longdo]
千古[せんこ, senko] (n-adv,n-t) all ages; great antiquity; eternity [Add to Longdo]
千古不磨[せんこふま, senkofuma] (n) permanence; immortality; eternity [Add to Longdo]
千代万代[ちよよろずよ, chiyoyorozuyo] (n) for ever and ever; (through) eternity; countless ages; till the end of time [Add to Longdo]
中今[なかいま, nakaima] (n) (arch) the present (esp. as a privileged moment in eternity) [Add to Longdo]
奈落[ならく, naraku] (n) hell; hades; eternity; theatre basement; theater basement [Add to Longdo]
八千代[やちよ, yachiyo] (n) eternity; thousands of years; (P) [Add to Longdo]
八千年;八千歳[はっせんねん(八千年);やちとせ, hassennen ( hassen nen ); yachitose] (n) 8000 years; thousands of years; eternity [Add to Longdo]
万古[ばんこ, banko] (n-adv,n-t) perpetuity; eternity [Add to Longdo]
万劫[ばんごう;まんごう, bangou ; mangou] (n) eternity [Add to Longdo]
万劫末代[まんごうまつだい, mangoumatsudai] (n-t) eternity; through all eternity; for evermore; for many generations to come [Add to Longdo]
万世[ばんせい, bansei] (n-adv) all ages; eternity [Add to Longdo]
万世不易[ばんせいふえき, banseifueki] (n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
万代;万世[ばんだい(万代);まんだい(万代);よろずよ, bandai ( mandai ); mandai ( mandai ); yorozuyo] (n-adv,n-t) thousands of years; eternity; all generations [Add to Longdo]
万代不易[ばんだいふえき, bandaifueki] (adj-na,n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
万年[まんねん, mannen] (n) (1) ten thousand years; (2) eternity; (P) [Add to Longdo]
未来永劫[みらいえいごう, miraieigou] (n-adv,n-t) eternity [Add to Longdo]
無窮[むきゅう, mukyuu] (adj-na,n) eternity; infinitude; immortality [Add to Longdo]
無始無終[むしむしゅう, mushimushuu] (n) everlastingness; eternity [Add to Longdo]
悠久[ゆうきゅう, yuukyuu] (adj-na,adj-no,n) eternity; perpetuity; permanence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternity
   n 1: time without end [syn: {eternity}, {infinity}]
   2: a state of eternal existence believed in some religions to
     characterize the afterlife [syn: {eternity}, {timelessness},
     {timeless existence}]
   3: a seemingly endless time interval (waiting)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top