ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*etc*

EH2 T S EH1 T ER0 AH0   
634 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: etc, -etc-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etc.[ABBR] และอื่นๆ (คำย่อของ et cetara), See also: เป็นต้น, ฯลฯ
etch[VT] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
etch[VT] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
etch[VT] เห็นได้ชัดเจน, See also: ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน
fetch[VT] ไปเอามา, See also: รับมา, นำมา, Syn. bring, carry, take, retrieve
fetch[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, ขายในราคาหนึ่ง
fetch[VI] ถอนหายใจ, See also: สูดลมหายใจ
fetch[VI] ดึงดูดใจ, See also: จับใจ
fetch[VI] แล่นเรือไปถึง, See also: ไปถึงโดยการแล่นเรือ
fetch[N] การไปเอามา, See also: การรับมา, การนำมา
fetch[N] อุบาย, See also: แผนการ
fetch[N] เขตที่ลมพัดผ่านสะดวก, See also: เขตลมพัดผ่านอย่างไร้สิ่งกีดขวาง
fetch[N] ผี, See also: ปีศาจ, ภูต
ketch[N] เรือใบเล็กที่มีเสา 2 เสา
retch[VT] อาเจียน, Syn. vomit
retch[VI] คลื่นไส้เหมือนจะอาเจียน, Syn. heave
vetch[N] พืชตระกูลถั่วใช้ทำเป็นอาหารสัตว์, Syn. plant of pea family
kvetch[VI] บ่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นไม่หยุดไม่หย่อน, Syn. whine
kvetch[SL] ดุว่า, See also: บ่น, ว่ากล่าว
quetch[SL] ดุว่า, See also: บ่น, ว่ากล่าว
sketch[N] ภาพร่าง
sketch[N] การอธิบายอย่างคร่าวๆ, See also: การทำโครงร่างคร่าวๆ, Syn. outline
sketch[VI] วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
sketch[VT] วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
tetchy[ADJ] โกรธง่าย, See also: ใจร้อน
wretch[N] ผู้เคราะห์ร้าย, See also: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย, Syn. victim
etch in[PHRV] แกะสลัก, See also: สลัก, ทำการแกะสลัก, Syn. sketch in
ketchup[N] น้ำจิ้มที่ทำจากมะเขือเทศ, See also: ซ้อสมะเขือเทศ, Syn. catsup, catchup
sketchy[ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ, Syn. crude, coarse, preliminary
stretch[VI] ขยายออก, See also: ยืดออก, Syn. extend, spread, unroll
stretch[VT] เหยียดตัว, See also: เหยียดแขนขา, Syn. extend, strain
stretch[VT] ทำให้ตึง, See also: ขึงให้ตึง, Syn. pull, stain, tighten
stretch[N] การยืดเนื้อยืดตัว, See also: การเหยียดแขนขา, Syn. extent
stretch[N] การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, Syn. extent, expanse
stretch[N] โทษจำคุก (คำสแลง), Syn. prison term
stretch[N] ความยืดหยุ่น, Syn. elasticity
stretch[ADJ] ยืดขยาย, See also: ขยายออก, Syn. elongate, extended, spread
fetch in[PHRV] นำเข้าไป, See also: นำกลับเข้าไป, Ant. fetch out
fetch in[PHRV] ทำผลกำไร, See also: ดึงดูด
fetch to[PHRV] ทำให้ฟื้นคืนสติอย่างทันที
fetch up[PHRV] นำขึ้นบันไดไป, See also: นำขึ้นไป
fetch up[PHRV] คลื่นไส้อาเจียน, See also: คลื่นเหียน, อ้วก, ไม่สบาย, Syn. bring up
fetch up[PHRV] จบลงด้วย, See also: เสร็จสิ้นด้วย, สิ้นสุดที่, Syn. end up, finish up
fetch up[PHRV] เอ่ยถึงอดีตหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ, Syn. drag up
fetch up[PHRV] จบลงด้วยการกระทำ (บางอย่าง) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. end up, finish up, land up, wind up
fetch up[PHRV] มาถึงโดยไม่ตั้งใจหรือวางแผนไว้ก่อน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. end up, finish up, land up
fetch up[PHRV] ทำให้ได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. end up, finish up, land up
fetch up[PHRV] ได้รับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. end up, finish up, land up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etch(เอทชฺ) vt.,n. (การ) แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก, See also: etcher n. ดูetch, Syn. engrave
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming
fletchern. คนที่ลูกธนู
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย
ketchup(เคทชฺ'อัพ) n. น้ำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนื้อ, Syn. catchup,catsup
retch(เรทชฺ) vi. พยายามอาเจียน,รู้สึกคลื่นเหียน, Syn. vomit
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketch mapn. ภาพร่าง, Syn. freehand map
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ
sketchy(สเคช'ชี) adj. เขียนหวัด ๆ ,วาดภาพหวัด ๆ ,ร่างภาพ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ครบ., See also: sketchily adv. sketchiness n.
streetcar(สทรีท'คาร์) n. รถรางที่วิ่งตามถนน,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. trolley car or trolley bus
stretch(สเทรทชฺ) vt.,n. (การ) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยายออก,เหยียด,ถ่างแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยายามเต็มที่,โค่นล้ม,ผูกคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ยื่น,เหยียด,เอื้อม,ขึง,แผ่. adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้., See also: stretchability n. stretchable adj. คำที่มีค
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace
stretchy(สเทรช'ชี) adj. ยืด (กาง,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ออกได้ (โดยเฉพาะที่มากเกินไป) ,ยืนหยุ่น., See also: stretchiness n., Syn. extendable
vetch(เวทชฺ) n. พืชเถามีฝักสกุล Vicia,พืชจำพวก Lathyrus sativus, เมล็ดหรือผลของพืชดังกล่าว, See also: vetchlike adj.
vetchling(เวทชฺ'ลิง) n. พืชมีฝักสกุลLathyrus
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor

English-Thai: Nontri Dictionary
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
sketch(vt) เขียนหวัดๆ,ร่าง,บรรยายสั้นๆ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
streetcar(n) รถราง
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด
stretch(vi) ยืดตัว,กินเขต,เหยียด,แผ่,ขึง
stretch(vt) ยื่นออกไป,แผ่ออกไป,ผายออก,ยืด,ขึง,เหยียด
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retchขย้อน [มีความหมายเหมือนกับ gag ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retchingอาการขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sketchเรื่องย่อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sketchแบบร่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stretcherเปลหาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft-ground etching๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม๒. ภาพพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fetchไปนำมา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
etching๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรด๒. ภาพพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching groundพื้นพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching pressเครื่องพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zinc etchingกลวิธีพิมพ์กัดกรดสังกะสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thumbnail sketchแบบร่างขนาดเล็ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recycling (Waste,etc.))การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transplantation of organs, tissues, etc.การปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acid etching, Dentalการกัดด้วยกรดทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Anniversaries ; Anniversaries, etc.งานฉลองครบรอบปี [TU Subject Heading]
Buildings, structures, etc.อาคาร, โครงสร้าง ฯลฯ [TU Subject Heading]
Canada. Treaties, etc. 1992 Oct. 7 ; North American Free Trade Agreementข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [TU Subject Heading]
Centennial celebrations, etc.งานฉลองครบรอบร้อยปี [TU Subject Heading]
Charities, protection, etc.การสงเคราะห์, การป้องกัน, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Charts, diagrams, etc.; Chartsแผนภูมิ, แผนภาพ, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Clippings (Books, newspapers, etc.)กฤตภาค [TU Subject Heading]
Comic books, strips, etc.หนังสือการ์ตูน [TU Subject Heading]
Composition ; Composition, proportion, etc.องค์ประกอบ [TU Subject Heading]
Continuity (Motion pictures, television, etc.)ความต่อเนื่อง (ภาพยนตร์, โทรทัศน์, ฯลฯ) [TU Subject Heading]
Convention on Biological Diversity (1992). Protocol, Etc., 2000 Jan. 29อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992). พิธีสาร, ฯลฯ, 29 มกราคม ค.ศ. 2000 [TU Subject Heading]
Creation (Literary, artistic, etc.)การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม, ศิลปกรรม, ฯลฯ) [TU Subject Heading]
Criticism and interpretation, etc.การวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Discarding of books, periodicals, etc.การจำหน่ายหนังสือและวารสาร [TU Subject Heading]
Employees' magazines, newletters, etc.วารสารของลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Etchingภาพพิมพ์กัดกรด [TU Subject Heading]
Examinations, questions, etc.ข้อสอบและเฉลย [TU Subject Heading]
Furniture, equipment, etcเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือ [TU Subject Heading]
Geneva Cenventions (1949). Protocals, etc., 1977 June 8.อนุสัญญาเจนีวา (ค.ศ. 1949). พิธีสาร, ฯลฯ 8 มิถุนายน ค.ศ.1977 [TU Subject Heading]
Glass etchingการกัดกรดบนกระจก [TU Subject Heading]
Glossaries, vocabularies, etc.อภิธานศัพท์ [TU Subject Heading]
Handbooks, manuals, etc.คู่มือ [TU Subject Heading]
Handbooks, vade-mecums, etc.ความรู้ทั่วไป [TU Subject Heading]
Ice cream, ices, etc.ไอศกรีม [TU Subject Heading]
Implements, utensils, etc.เครื่องมือเครื่องใช้ [TU Subject Heading]
Law reports, digests, etc.บันทึกคดี [TU Subject Heading]
Legal status, laws, etc.สถานภาพทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Medals, badges, decorations, etc.เหรียญตรา [TU Subject Heading]
Motion pictures and the war, [revolution, etc.]ภาพยนตร์กับสงคราม [TU Subject Heading]
Music-halls (Variety-theaters, cabarets, etc.)มิวสิค ฮอล [TU Subject Heading]
Organ transplantation ; Transplantation of organs, tissues, etcการปลูกถ่ายอวัยวะ [TU Subject Heading]
Outlines ; Outline, syllabi, etc.โครงเรื่อง [TU Subject Heading]
Parodies, imitations, etc.การเขียนล้อเลียน [TU Subject Heading]
Photographic reproduction of plans, drawings, etc.การพิมพ์ภาพถ่ายแผนผัง, ภาพวาดเส้น, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Plots, theme, etc.โครงเรื่อง, แก่นของเรื่อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Problems, exercises, etc.คำถามและแบบฝึกหัด [TU Subject Heading]
Procurement of organs, tissues, etc., Tissue and organ procurementการจัดหาอวัยวะ, เนื้อเยื่อ, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Recycling (Waste, etc.)การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ [TU Subject Heading]
Registers of births, etc.ทะเบียนราษฎร [TU Subject Heading]
Salaries, etc.เงินเดือน [TU Subject Heading]
Salvage (Waste, etc.)การใช้ประโยชน์จากของใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Sections, columns, etc.คอลัมน์ [TU Subject Heading]
SketchUp (Computer files)สเก็ตชอัพ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Societies ; Associations, institutions, etc.สมาคม [TU Subject Heading]
Speeches, addresses, etc.สุนทรพจน์ [TU Subject Heading]
Speeches, addresses, etc., Americanสุนทรพจน์อเมริกัน [TU Subject Heading]
Speeches, addresses, etc., Chineseสุนทรพจน์จีน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
art vietcong (n ) ศิลปะเวียดกง
betcha (slang ) คำย่อของ bet you ; พนันได้เลยว่าคุณ... ( * w *m iiiita)
etcetc. [ABBR] และอื่นๆ (คำย่อของ et cet"a"ra), See also: เป็นต้น, ฯลฯ et cet"e"ra *misspelling
fletcher (n ) คนที่ทำลูกธนู
stretch marks[สเตรทช มาร์กส] (n ) ผิวลาย ,รอยแตกลายบนผิวหนัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The Cong.- Die Vietcong. Firestarter (1984)
Coming!KETCHUPERSATZ Can't Dance, Don't Ask Me (1989)
Well, I sat with him and I sketched a little. I don't do it very well, though.ฉันก็นั่งขีดเขียนภาพอยู่ข้างๆ แต่ฉันไม่เก่งหรอกค่ะ Rebecca (1940)
Were you going sketching this afternoon?แล้วคุณจะออกไปวาดภาพตอนบ่ายนี้รึเปล่า Rebecca (1940)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Rebecca (1940)
Wretched stuff! Give me a chocolate, quick!ส่งช็อคโกแลตมาให้ฉันเร็ว Rebecca (1940)
You must have them out, all of them. - Wretched nuisances, teeth.เธอน่าจะถอนออกให้หมดซะ ไอ้ฟันผุบ้านี่ Rebecca (1940)
She sketches a little.- หล่อนชอบวาดภาพน่ะ Rebecca (1940)
Sketches.- วาดภาพรึ Rebecca (1940)
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย Rebecca (1940)
Robert found these sketches in the library, madam.โรเบิร์ตเจอภาพวาดพวกนี้ที่ห้องสมุดค่ะ Rebecca (1940)
They were just some ideas I was sketching for my costume for the ball.ก็เเค่บางไอเดียที่ฉันวาดสําหรับชุดไปงานเต้นรํา Rebecca (1940)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
I'll fetch them.ฉันจะเรียกพวกเขา The Ugly American (1963)
Hurry a stretcher!เปล เร็วเข้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี How I Won the War (1967)
- Stretcher bearer!เปลหาม! โชคดีลูกครึ่ง How I Won the War (1967)
I'm trying to make a sketch of it to show you.ผมพยายามสเก็ตช์ภาพออกมาให้คุณดู The Little Prince (1974)
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม The Little Prince (1974)
We're right in the stretch where he's been feeding.บริเวณที่มันออกหาอาหาร Jaws (1975)
He threw two chestnuts across the room saying: "Good bitch, fetch!"เขาขว้างสอง chestnuts across the ห้อง... ...คำพูด: "หญิงเลวสิ่งที่ดี, ไปเอามา!" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What this is, is a sketch artist from the Los Angeles Police Department.แค่จิตรกรสเก๊ตช์ภาพค่ะ จากกรมตำรวจแอลเอ Oh, God! (1977)
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก Oh, God! (1977)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
-They forgot the ketchup.เขาลืมซ้อสมะเขือเทศ Oh, God! (1977)
Feels good to stretch my legs.รู้สึกดีที่จะยืดขาของฉัน I Spit on Your Grave (1978)
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.และผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ ก็สำหรับเก็บอาหารที่เหลือด้วย เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารของคุณ Airplane! (1980)
Hurry up with that damned stretcher!เร็วเข้า เอาเปลบ้านั่นมาเร็ว The Road Warrior (1981)
I'll fetch you water, I shall get it for you.ฉันเอาน้ำไป ฉันจะเอามันมาให้คุณ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Oh, wretched me, my Nanny, my only friend.โอ้แย่ฉันพี่เลี้- ยงเพื่อนสนิทของฉัน Idemo dalje (1982)
Oh, wretched me!โอ้อนาถ! Idemo dalje (1982)
Uncle Guo will certainly come and fetch you after a while.อีกสักระยะลุงก๊วยจะมาหาและพาเจ้ากลับไป. Return of the Condor Heroes (1983)
Alright, alright. Go fetch another bucket of water.เอาล่ะ เอาล่ะ ไปตักน้ำมาอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
Go, fetch some hot water for your Senior.ไปสิ, ไปเอาน้ำมาให้ศิษย์พี่เจ้าอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
It's the duty of Junior to fetch water for Senior.มันเป็นหน้าที่ที่รุ่นน้องจะต้องไปตักน้ำมาให้รุ่นพี่. Return of the Condor Heroes (1983)
Dr. Detchum, Dr. Detchum, 35.ดร. เดชัม ดร เดชัม, 3-5 2010: The Year We Make Contact (1984)
You miserable, slow wretches!พวกแกเจอดีแน่ ถ้าช้าแบบนี้ Return to Oz (1985)
#The wretched refuse of your teeming shore #ขึ้นสู่ฝั่งอย่างปราศจาก ความเศ้าหมอง An American Tail (1986)
The wretches!พวกตัวซวย ! An American Tail (1986)
Let's look for some long branches. We'll build him a stretcher.ช่วยกันหากิ่งไม้ยาวๆ เราจะทำเปลหามศพเขา Stand by Me (1986)
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles bootyเยอะไปแล้ว! Full House (1987)
Give me that ketchup.- อันนี้เหรอ *batteries not included (1987)
fetch me that pitcher.หยิบเหยือกน้ำลงมาให้หน่อยสิ The Princess Bride (1987)
Hiroshi, look. He still carries his scetchbook.ฮิโรชิ นั่น เขาถือสมุดสเก็ตภาพ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
He used to go out everyday with his scetchbook.เขาออกไปข้างนอกทุกวัน กับสมุดสเก็ตภาพ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Well, I guess saying I'm Kei's boyfriend might be stretching it a bit.เออ.. ฉันเดาว่าฉันกำลังพูดว่าเป็น แฟนเคย์ อาจจะยืดยาวสักเล็กน้อย Akira (1988)
That's a lot of kids, Jack. My father has stretch marks. There's a bunch of us.ลูกดกมาก พ่อท้องลายเลย Punchline (1988)
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3... Field of Dreams (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etcJohn stretched out on the couch.
etcThe cat arched its back stretched itself.
etcThey live in a wretched little house.
etcMake a sketch of your house.
etcHe stretched our his arm to take the book.
etcThis sweater is all stretched out of shape.
etcEvidence that the above example is farfetched can be seen by comparing the total occurrences of component X.
etcHe trained his dog to fetch the newspaper.
etcJiro made a sketch of Mt. Fuji.
etcThen he stretched his legs and settled back in his seat.
etcThe screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.
etcThe runners rounded into the homestretch.
etcThe child stretched out his hand to his mother.
etcHe stretched out his arm for a magazine.
etcThis project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year.
etcIf you have any opinions concerning traffic calming devices (humps, curb extensions, etc.) please write them.
etcThe pitiful tale fetched tears from the girl.
etcPlease fetch me a piece of paper.
etcFetch me my hat.
etcThe streetcar is now certainly out of date.
etcAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
etcThe gesture fetched a laugh from the audience.
etcCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
etcHe lived a wretched life when young.
etcDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
etc* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.
etcThat stretches out ahead.
etcI got out of bed and had a good stretch.
etcIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.
etcHa-ha, you always stretch when class is over don't you?
etcThe city has decided to do away with the streetcar.
etcHe sketches the outline of the machine.
etcOn warm days, bears stretch out or lie on their backs with their feet in the air.
etcStreetcars run on electricity.
etcI'd like to have ketchup on the side.
etcThe family lived a wretched life during the war.
etcI can't stretch my right arm.
etcThe mother's voice fetched her child.
etcThe police asked the girl to make a rough sketch of her lost dog.
etcHis ideas never fetched him a nickel.
etcThe subway is faster than the streetcar.
etcHe fetched some water from the well.
etcHe worked ten hours at a stretch.
etcPlease fetch me a chair from the next room.
etcI always stretch my leg muscles before playing tennis.
etcMy father was taking a nap on the sofa, with his legs stretched toward the fire.
etcThe club room returned to quiet. All that could be heard was the sound of pencil on sketchpad.
etcShall I fetch your glasses from the living room, Dad?
etcI left my keys on the table; could you fetch them for me?
etcHe stretched and took a deep breath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอดกาย[V] stretch oneself on, Thai definition: เอนตัวลงนอน
ผะอืดผะอม[V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
แสดงเจตนา[V] intent to, See also: aim at, stretch out for, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตจำนง
ใบ[CLAS] numerative noun for tree leaves, fruit, container, document, etc., Example: แม่ซื้อโอ่งใหม่มา 3 ใบเพื่อรองน้ำไว้สำรองใช้, Thai definition: ลักษณนามสำหรับใช้เรียกผลไม้ ภาชนะ เครื่องใช้บางอย่าง หรือแผ่นเอกสาร เช่น มะม่วง 2 ใบ
สเก๊ตช์[V] sketch, Syn. ร่าง, Example: ถ้าไม่อยากคิดให้ยาก คุณก็เขียนตามที่เขาสเก๊ตซ์มา, Thai definition: เขียนหรือวาดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เห็นเป็นโครงร่าง, Notes: (อังกฤษ)
สเก๊ตช์[N] sketch, Syn. ภาพร่าง, Thai definition: ภาพที่เกิดขึ้นจากการวาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังไม่มีรายละเอียดมาก, Notes: (อังกฤษ)
ยืด[V] stretch, See also: expand, Syn. ยาน, Ant. หด, Example: อย่าดึงเสื้ออย่างนั้น เดี๋ยวยืดหมด, Thai definition: ขยายตัวให้ยาวหรือกว้างออกไปได้
ภาพ[N] picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count unit: ภาพ, Thai definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รวด[ADV] at once, See also: at one time, at a stretch, throughout, Example: รัฐบาลช่วยนายจ้างโดยออกกฎหมาย 4 ฉบับผ่านรวด แต่กฎหมายของลูกจ้างผ่านสภามาถึง 3 วาระกลับยกเลิก, Thai definition: ติดต่อกันครั้งเดียวโดยไม่หยุด
เรอ[V] belch, See also: retch, eruct, eructate, Example: เมื่อเด็กทานนมเสร็จควรนำเด็กพาดบ่า แล้วตบหลังเบาๆ เพื่อให้เด็กเรอ, Thai definition: อาการอย่างหนึ่งที่ลมในกระเพาะเฟ้อพุ่งออกทางปาก
วาด[V] draw, See also: sketch, make a drawing, paint, Example: ในยุคต่อมา ภาพที่เขาวาดแล้วทิ้งลงไปในคลองก็ยังมีคนนำมาขัดล้างแล้วขาย, Thai definition: เขียนให้เป็นรูปร่างลวดลาย, เขียนเป็นลายเส้น
แหก[V] part, See also: break, stretch apart, separate apart, pull apart, Ant. หุบ, Example: รถผ้าป่าพลิกคว่ำ แหกโค้งสะพาน พาผู้โดยสารตายสยองไปตามๆ กัน, Thai definition: แยกออก, ถ่างออก, ทำให้อ้าออก, ใช้กำลังฟันฝ่าออกไป
ลูก[CLAS] numerative noun for fruits, mountain ranges, etc., Example: ฝรั่ง 1 ก.ก. จะมีประมาณ 3 ลูก, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่ลูกไม้ หรือสิ่งที่มีรูปกลมๆ หรือยาวๆ
เล่ม[CLAS] numerative noun for books, knives, swords, etc, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นจะบรรจุรายการหนังสือได้มากว่าหนึ่งล้านเล่ม, Thai definition: ลักษณนามสำหรับเรียกสิ่งของบางชนิดที่มีลักษณะยาวเรียวอย่างมีด หอก พาย เข็ม หรือใช้เป็นลักษณะนามของหนังสือ
วาดรูป[V] paint, See also: sketch, draw, Syn. วาดภาพ, Example: แม่ของเขาเป็นจิตรกร วาดรูปขายได้ทีละเป็นแสน, Thai definition: เขียนให้เป็นภาพ ลายเส้นหรือลวดลายต่างๆ
วาดภาพ[V] draw, See also: sketch, paint, Syn. เขียนภาพ, Example: พอมีเวลาว่าง เขาจะเข้าไปนั่งวาดภาพในสวนทุกครั้ง, Thai definition: เขียนให้เป็นรูปหรือลาดลายต่างๆ
เหยียด[V] stretch, See also: extend, spread, unroll, put forth, Syn. แผ่, ขยาย, ยืด, Ant. งอ, Example: ฉันทิ้งร่างลงนั่งบนโขดหินเหยียดแขนขาตามสบาย, Thai definition: ทำสิ่งที่งออยู่ให้ตรง
นำมา[V] bring, See also: take, bear, fetch, Syn. เอามา, Example: ไม้เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนวัสดุอื่นใดมาตั้งแต่สมัยโบราณ
แคร่หาม[N] litter, See also: stretcher, Syn. แคร่คานหาม, คานหาม, Example: เขาปลดแคร่หามลงจากบ่าช้าๆ ไม่ให้ของบนแคร่กระทบกระเทือน, Count unit: คัน, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันไม่มีขา ยกไปได้ ใช้วางบนคานหามสำหรับใช้หาม
ยาวเหยียด[V] stretch, See also: extend, spread, reach, Syn. ยาว, Example: ขบวนรถยาวเหยียดไปถึงหัวโค้งถนนโน่น, Thai definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด
ยาวเหยียด[ADJ] stretching, Syn. ยาว, Example: เขาเดินไปตามสันทรายอันยาวเหยียดเพียงคนเดียว, Thai definition: ที่ยาวตรงออกไปเต็มขนาด
ยืดเวลา[V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป
ยืดหยุ่น[V] stretch, See also: expand, Ant. ตายตัว, Example: ลำตัวของไส้เดือนยืดหยุ่นได้, Thai definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
แผ่ออก[V] spread, See also: expand, extend, widen, stretch, Syn. แผ่ขยาย, แบออก, คลี่ออก, กางออก, Example: กองเพลิงแผ่ออกเป็นวงกว้างน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: คลี่กระจายออกไปจากจุดนั้น
ขีด[V] scratch, See also: scrape, mark, etch, Syn. ขูดขีด, Example: เด็กเกเรใช้ของแข็งขีดโต๊ะเรียนเป็นรอยเสียหายหมดเลย, Thai definition: ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว
ขึง[V] stretch, See also: pull tight, tauten, Syn. กาง, Ant. หย่อน, Example: แม่ขึงผ้าที่จะปักไว้บนสะดึงก่อน เพื่อจะได้เห็นลายชัดขึ้น, Thai definition: ทำให้ตึง เช่น ขึงเชือก
เขียนแบบ[V] draw, See also: sketch, Syn. วาดแบบ, Example: สถาปนิกเขียนแบบโครงสร้างของตึกได้ชัดเจนดีมาก, Thai definition: วาดแบบให้เป็นรูปเป็นร่างตามที่กำหนดไว้
คานหาม[N] litter, See also: stretcher, palanquin, Syn. เกี้ยว, แคร่หาม, Example: เขาพึ่งปลดคานหามลงจากบ่า, Thai definition: ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม
อ้า[V] spread out, See also: stretch out, Syn. เปิด, แยก, แบะ, Ant. หุบ, Example: งูเห่าพยายามอ้าปากจะกัดพังพอน
สลัก[V] carve, See also: sculpture, chisel, engrave, etch, Syn. แกะ, แกะสลัก, Example: บางวันเขาสลักช้างเพลินจนลืมไปโรงสตัฟฟ์, Thai definition: ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
แคร่[N] litter, See also: stretcher, Syn. ที่นั่ง, ที่นอน, Example: เขาเดินเข้าไปในห้องพักคนงานตามลำพังแล้วเอนตัวลงนอนบนแคร่, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมมักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้
ง่า[V] stretch, See also: spread, extend, widen, Syn. เงื้อง่า, อ้า, กางออก, Ant. หุบ, ปิด, Example: แม่ค้ากำลังง่าแขนออกเตรียมพร้อมที่จะเอาเรื่องกัน
เผินๆ[ADV] superficially, See also: rough, sketchy, cursory, Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, ผาด, ผิวเผิน, Ant. ลึก, Example: นกคุ่มตัวเล็กๆ พวกนั้น มองเผินๆ ก็คล้ายลูกไก่เหมือนกัน, Thai definition: อย่างไม่ลึกซึ้ง
แผ่สองสลึง[ADV] lie face up with both hands and feet stretch out, See also: lie stretched out, lie sprawled out, Syn. เหยียดยาว, Example: ้เธอนอนแผ่สองสลึงเต็มเตียงหลังจากทำการบ้านเสร็จ, Thai definition: อาการที่นอนหงาย มือตีนเหยียดออกไปเต็มที่, Notes: (ปาก)
แผ่หลา[ADV] lie with both hands and feet stretch out at full length, See also: sprawled out, stretched out, Syn. เหยียดยาว, เหยียดแขนเหยียดขา, Example: ทุกคนนอนแผ่หลากันกลางบ้านหลังเสร็จจากการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่, Thai definition: อาการที่นอนเหยียดแขนขาเต็มที่, Notes: (ปาก)
เพชรบูรณ์[N] Phetchabun, Syn. จังหวัดเพชรบูรณ์, Example: เขาขับรถไปเพชรบูรณ์คนเดียวเลยหรือ, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางเหนือตอนล่าง
ภาพร่าง[N] sketch, Example: แม้จะเป็นเพียงภาพร่าง แต่ก็พอจะรู้ได้ว่าคนในภาพเป็นใคร, Count unit: ภาพ, Thai definition: รูปที่วาดเพียงเค้าโครงขึ้นเพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
เป็นต้น[ADV] etc., See also: and so on, and so forth, et cetera, Syn. ฯลฯ, Example: มลพิษในเมืองกรุงมีหลายอย่าง เช่น รถติด อากาศเสีย เป็นต้น, Thai definition: คำที่ใช้แทนเครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
เป็นอาทิ[ADV] for example, See also: etc., Syn. เป็นต้น, Example: การปฏิบัติงานให้สำเร็จจะต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ความพยายามและความอดทน เป็นอาทิ, Thai definition: คำที่ใช้แทนคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
เปล[N] cradle, See also: hammock, stretcher, Example: แม่นั่งไกวเปลจนลูกหลับ, Count unit: เปล, Thai definition: เครื่องสำหรับนอน ใช้ไกวหรือโยก, เครื่องสำหรับนอนเล่นแกว่งไกวไปมาได้, เครื่องสำหรับหามคนเจ็บ
ร่าง[V] draft, See also: sketch out, outline, draw up, formulate, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เขาร่างเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครู, Thai definition: ทำรูปโครงขึ้น เพื่อลอกคัด หรือแต่งภายหลัง
แร[V] draw (lines), See also: write, sketch, Thai definition: เขียน หรือทำเป็นเส้นเป็นเหลี่ยม
แร่ง[N] a stretcher for a dead body, Thai definition: ที่วางศพ หามศพ รูปอย่างแคร่
สัก[V] stretch, See also: tighten, Example: พ่อสักว่าวให้ตึง, Thai definition: ทำให้ตึง, ทำให้แน่น
เดินทุ่ง[V] read, write or translate at a stretch, Thai definition: ใช้ในการอ่าน แต่ง หรือ แปลหนังสือ
ได้ราคา[V] be of good price, See also: fetch a good price, Example: ลำไยปีนี้ขายได้ราคาดี
ตัก[V] scoop, See also: dip, draw, fetch, get, ladle, Syn. ช้อน, Example: ทุกเช้าก่อนที่เด็กชายจะไปโรงเรียนเขาต้องตักน้ำจากบ่อมาไว้ในตุ่มให้ตายายใช้, Thai definition: เอาภาชนะช้อนสิ่งของขึ้นจากที่เดิม
ตะลุย[ADV] at a stretch, See also: in a breath, at one sitting, at one go, Example: เธอตะลุยอ่านหนังสือรวดเดียวจบ, Thai definition: ทำรวดเดียว
ต่อ[V] renew, See also: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป
ทิ้งย่อ[V] have a posture of diving, See also: have posture of diving by jumping down with both knees shrunk and both arms fully stretche, Thai definition: โดดลงมาแล้วย่อหัวเข่าพร้อมกับเหยียดแขนทั้ง 2 ไปข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price   FR: avoir un bon prix
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand   FR: atteindre de la main
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart   FR: ouvrir ; forcer
จังหวัดเพชรบูรณ์[n. prop.] (Jangwat Phētchabūn) EN: Phetchabun province   FR: province de Phetchabun [f]
จังหวัดเพชรบุรี[n. prop.] (Jangwat Phētchaburī) EN: Phetchaburi province   FR: province de Phetchaburi [f]
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut   FR: diriger vers ; porter à
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางแขน[v. exp.] (kāng khaēn) EN: stretch the arms ; extend the arms   FR: ouvrir les bras ; tendre les bras
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
ขึง[v.] (kheung) EN: stretch ; pull tight ; tauten   FR: tendre ; tirer
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนแบบ[v.] (khīenbaēp) EN: draw ; sketch   FR: dessiner ; faire un croquis ; faire une esquisse
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]
เครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)[n. exp.] (khreūangmāi paiyān yai) EN: and so on ; et cetera   FR: etc.
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
ก่ง[n.] (kong) EN: stretch ; extend ; raise   FR: arquer ; courber ; couder ; recourber ; tendre
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition   FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
ละ[X] (la) EN: etc. ; and so on ; et cetera ; and so forth ; and all the rest ; ditto   FR: etc. ; et ainsi de suite
ๆลๆ[X] (la) EN: and so on ; etc.   FR: etc. (abrév.)
และอื่น ๆ[X] (lae eūn-eūn) FR: etc. (abrév.) ; et cetera = et caetera ; et le reste ; et ainsi de suite
ละครย่อย[n. exp.] (lakhøn yøi) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow   FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy   FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng thanon) EN: stray dog ; homeless wretch   FR: chien errant [m]
นำ[v.] (nam) EN: bring ; take ; fetch ; come with ; carry   FR: amener ; transporter
นำมา[v.] (nam mā) EN: bring ; take ; bear ; fetch   FR: amener ; apporter
นอนเหยียด[v. exp.] (nøn yīet) EN: lie stretched out   
ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)[X] (paiyān yai) FR: etc.
เป็นอาทิ[adv.] (pen āthi) EN: for example ; and so on ; et cetera ; etc.   FR: etc. ; et ainsi de suite
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: etc. ; and so on ; and so forth ; et cetera   FR: etc. (abrév.) ; et cetera = et caetera ; et ainsi de suite
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold   FR: étendre
ภาพร่าง[n.] (phāprang) EN: sketch   FR: croquis [m] ; esquisse [f]
เพชรบูรณ์[n. prop.] (Phetchabūn) EN: Phetchabun (Central)   FR: Phetchabun (Centre)
เพชรบุรี[n. prop.] (Phetchaburī = Phetburī) EN: Phetchaburi (Central/West) ; Phetburi   FR: Phetchaburi (Centre/Ouest) ; Phetburi
เพชรา เชาวราษฎร์ [n. prop.] (Phetcharā Chaowarāt) EN: Petchara Chaowarat   FR: Petchara Chaowarat
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory   
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher   FR: berceau [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām khon jep) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
เรอ[v.] (roē) EN: belch ; retch   FR: éructer ; faire un renvoi ; roter (fam.)
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly   FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once   FR: d'un trait ; en une fois
รูปวาด[n.] (rūpwāt) EN: drawing ; sketch   FR: dessin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETC    EH2 T S EH1 T ER0 AH0
ETCH    EH1 CH
FETCH    F EH1 CH
KETCH    K EH1 CH
VETCO    V EH1 T K OW0
KVETCH    K V EH1 CH
LEETCH    L IY1 CH
METCOM    M EH1 T K AA0 M
KEETCH    K IY1 CH
WRETCH    R EH1 CH
SKETCH    S K EH1 CH
NETCOM    N EH1 T K AA2 M
BETCHA    B EH1 CH AH0
ETCHED    EH1 CH T
ETCHES    EH1 CH IH0 Z
METCALF    M EH1 T K AE2 F
KETCHER    K EH1 CH ER0
KETCHEN    K EH1 CH AH0 N
KETCHEM    K EH1 CH IH0 M
STRETCH    S T R EH1 CH
SKETCHY    S K EH1 CH IY0
KETCHUM    K EH1 CH AH0 M
KETCHUP    K EH1 CH AH0 P
KETCHAM    K EH1 CH AH0 M
LETCHER    L EH1 CH ER0
WOMETCO    W OW0 M EH1 T K OW0
FETCHES    F EH1 CH IH0 Z
FETCHED    F EH1 CH T
ETCHING    EH1 CH IH0 NG
BETCHER    B EH1 CH ER0
KETCHIE    K EH1 CH IY0
ETCHISON    EH1 CH IH0 S AH0 N
METCALFE    M EH1 T K AH0 L F
BOETCHER    B OW1 CH ER0
FLETCHER    F L EH1 CH ER0
SKETCHED    S K EH1 CH T
PLETCHER    P L EH1 CH ER0
CRETCHEN    K R EH1 CH AH0 N
ETCETERA    EH1 T S EH1 T ER0 AH0
ETCHINGS    EH1 CH IH0 NG Z
FETCHING    F EH1 CH IH0 NG
WRETCHED    R EH1 CH IH0 D
GETCHELL    G EH1 CH AH0 L
GRETCHEN    G R EH1 CH AH0 N
SKETCHES    S K EH1 CH AH0 Z
SKETCHES    S K EH1 CH IH0 Z
VIETCONG    V IY0 EH1 T K AO1 NG
VIETCONG    V Y EH1 T K AO1 NG
STRETCHED    S T R EH1 CH T
STRETCHER    S T R EH1 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etc    (n) ˈɛtsˈɛtrə (e1 t s e1 t r @)
etch    (v) ˈɛtʃ (e1 ch)
fetch    (v) fˈɛtʃ (f e1 ch)
ketch    (n) kˈɛtʃ (k e1 ch)
retch    (v) rˈɛtʃ (r e1 ch)
vetch    (n) vˈɛtʃ (v e1 ch)
etched    (v) ˈɛtʃt (e1 ch t)
etcher    (n) ˈɛtʃər (e1 ch @ r)
etches    (v) ˈɛtʃɪz (e1 ch i z)
sketch    (v) skˈɛtʃ (s k e1 ch)
tetchy    (j) tˈɛtʃiː (t e1 ch ii)
wretch    (n) rˈɛtʃ (r e1 ch)
etchers    (n) ˈɛtʃəz (e1 ch @ z)
etching    (v) ˈɛtʃɪŋ (e1 ch i ng)
fetched    (v) fˈɛtʃt (f e1 ch t)
fetches    (v) fˈɛtʃɪz (f e1 ch i z)
ketches    (n) kˈɛtʃɪz (k e1 ch i z)
ketchup    (n) kˈɛtʃəp (k e1 ch @ p)
retched    (v) rˈɛtʃt (r e1 ch t)
retches    (v) rˈɛtʃɪz (r e1 ch i z)
sketchy    (j) skˈɛtʃiː (s k e1 ch ii)
stretch    (v) strˈɛtʃ (s t r e1 ch)
vetches    (n) vˈɛtʃɪz (v e1 ch i z)
etchings    (n) ˈɛtʃɪŋz (e1 ch i ng z)
fetching    (v) fˈɛtʃɪŋ (f e1 ch i ng)
retching    (v) rˈɛtʃɪŋ (r e1 ch i ng)
sketched    (v) skˈɛtʃt (s k e1 ch t)
sketcher    (n) skˈɛtʃər (s k e1 ch @ r)
sketches    (v) skˈɛtʃɪz (s k e1 ch i z)
tetchier    (j) tˈɛtʃɪəʳr (t e1 ch i@ r)
tetchily    (a) tˈɛtʃɪliː (t e1 ch i l ii)
wretched    (j) rˈɛtʃɪd (r e1 ch i d)
wretches    (n) rˈɛtʃɪz (r e1 ch i z)
Bletchley    (n) blˈɛtʃliː (b l e1 ch l ii)
baronetcy    (n) bˈærənɪtsiː (b a1 r @ n i t s ii)
sketchers    (n) skˈɛtʃəz (s k e1 ch @ z)
sketchier    (j) skˈɛtʃɪəʳr (s k e1 ch i@ r)
sketchily    (a) skˈɛtʃɪliː (s k e1 ch i l ii)
sketching    (v) skˈɛtʃɪŋ (s k e1 ch i ng)
streetcar    (n) strˈiːtkaːr (s t r ii1 t k aa r)
stretched    (v) strˈɛtʃt (s t r e1 ch t)
stretcher    (n) strˈɛtʃər (s t r e1 ch @ r)
stretches    (v) strˈɛtʃɪz (s t r e1 ch i z)
tetchiest    (j) tˈɛtʃɪɪst (t e1 ch i i s t)
farfetched    (n) fˈaːfɛtʃd (f aa1 f e ch d)
Letchworth    (n) lˈɛtʃwəθ (l e1 ch w @ th)
sketch-map    (n) skˈɛtʃ-mæp (s k e1 ch - m a p)
sketchiest    (j) skˈɛtʃɪɪst (s k e1 ch i i s t)
streetcars    (n) strˈiːtkaːz (s t r ii1 t k aa z)
stretchers    (n) strˈɛtʃəz (s t r e1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc), #1 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc, #67 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc, #68 [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, #96 [Add to Longdo]
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive, #111 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk, #123 [Add to Longdo]
[zhī, , / ] classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc, #136 [Add to Longdo]
[dǎ, ㄉㄚˇ, ] to beat; to strike; to hit; to break; to type; to mix up; to build; to fight; to fetch; to make; to tie up; to issue; to shoot; to calculate; since; from, #171 [Add to Longdo]
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular, #194 [Add to Longdo]
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, / ] competition (sports etc); match, #220 [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc), #246 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] share; portion; section; part; thigh; (classifier for smells, electric currents, spirals etc); whiff, #248 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / ] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc), #269 [Add to Longdo]
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, / ] to ask; to invite; please (do sth); to treat (to a meal etc); to request, #291 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] item; component; classifier for events, things, clothes etc, #375 [Add to Longdo]
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc, #410 [Add to Longdo]
[me, ㄇㄜ˙, / ] suffix, used to form interrogative 甚麼|什么, what?, indefinite 這麼|这么 thus etc, #418 [Add to Longdo]
水平[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] level (of achievement etc); standard; horizontal, #420 [Add to Longdo]
[piàn, ㄆㄧㄢˋ, ] a slice; piece; flake; thin; slice; classifier for movies, DVDs etc, #430 [Add to Longdo]
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc), #434 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
经营[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to engage in (business etc); to run; to operate, #509 [Add to Longdo]
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc), #520 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] seat; base; stand; (classifier for buildings, mountains, large solid things, etc.), #533 [Add to Longdo]
举行[jǔ xíng, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] to hold (a meeting, ceremony etc), #580 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱, #598 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] office; situation; classifier for games: match, set, round etc, #599 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to sit; to take a seat; to take (a bus, airplane etc), #614 [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] head; chief; first (occasion, thing etc); classifier for poems, songs etc, #728 [Add to Longdo]
之一[zhī yī, ㄓ ㄧ, ] one of (sth); one out of a multitude; one (third, quarter, percent etc), #752 [Add to Longdo]
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake, #848 [Add to Longdo]
方案[fāng àn, ㄈㄤ ㄢˋ, ] plan; program (for action etc); proposal; proposed bill, #852 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy, #870 [Add to Longdo]
成本[chéng běn, ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, ] (manufacturing, production etc) costs, #904 [Add to Longdo]
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating, #920 [Add to Longdo]
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] (two, three etc) -fold; times (multiplier); double; to increase or multiply, #1,005 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] to take; to get; to choose; to fetch, #1,153 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words, #1,154 [Add to Longdo]
享受[xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, ] to enjoy (rights, benefits etc), #1,228 [Add to Longdo]
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
申请[shēn qǐng, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ, / ] to apply for sth; application (form etc), #1,372 [Add to Longdo]
球队[qiú duì, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] soccer team (or rugby, basketball etc), #1,373 [Add to Longdo]
难以[nán yǐ, ㄋㄢˊ ㄧˇ, / ] hard to (predict, imagine etc), #1,413 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเส้นยืดสาย English: to stretch (vt)
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
その他[そのほか, sonohoka] Thai: และอื่น ๆ English: etc.
吹く[ふく, fuku] Thai: (ลม)พัด English: to blow (wind etc)
掛かる[かかる, kakaru] Thai: ใช้(เวลา หรือ เงิน) English: to take (e.g. time; money; etc)
延ばす[のばす, nobasu] Thai: เหยียด English: to stretch
広がる[ひろがる, hirogaru] Thai: ยื่นออกไป English: to stretch
募る[つのる, tsunoru] Thai: เชิญชวนให้ร่วมงาน English: to solicit help, participation, etc

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abruf {m} | auf Abruf zur Verfügung stehenfetch; calling up | to be available on call [Add to Longdo]
Abrufzyklus (eines Befehls) {f}fetch cycle [Add to Longdo]
Bahngleis {n} (Straßenbahn)tram line [Br.]; streetcar line [Am.] [Add to Longdo]
Bahre {f}; Trage {f} | Bahren {pl}; Tragen {pl}stretcher | stretchers [Add to Longdo]
Bruchdehnung {f}tensile stretch; breaking elongation; elongation at break [Add to Longdo]
Charakterbild {n} | Charakterbilder {pl}character sketch | character sketches [Add to Longdo]
Elend {n}wretchedness [Add to Longdo]
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body [Add to Longdo]
Grund {m}; Ursache {f}; Anlass {m} | Gründe {pl} | mit Grund; mit Recht | der alleinige Grund | gar kein Grund | besondere Gründe | aus diesem Grund | aus politischen Gründen | aus gesundheitlichen Gründen | aus verschiedenen Gründen | aus welchen Gründen auch immer | besondere (zwingende) städtebauliche Gründereason; grounds {pl} | reasons | with reason | the only reason | no reason whatsoever; no reason at all | specific reasons | it is for this reason | for political reasons | for health etc reasons; on health grounds | for various reasons; for a variety of reasons | for whatever reasons | special (urgent) urban-planning reasons [Add to Longdo]
Handlanger seinto fetch and carry [Add to Longdo]
Humoreske {f}homorous sketch; homorous story; humoresque [Add to Longdo]
Ideenskizze {f}idea sketch [Add to Longdo]
Keilhose {f}; Keilhosen {pl}stretch trousers [Add to Longdo]
Kerl {m}; Gör {n} | Kerle {pl}; Gören {pl}wretch | wretchs [Add to Longdo]
Ketchup {m}; Tomatensauce {f}ketchup [Add to Longdo]
Kreatur {f}; armes Wesenwretch [Add to Longdo]
Läuferstein {m} im Mauerwerk; Läufer {m}stretcher (brick) [Add to Longdo]
Läuferverband {m} im Mauerwerkstretcher course [Add to Longdo]
Luvbreite {f}fetch [Add to Longdo]
Pastetchen {n} | Pastetchen {pl}patty | patties [Add to Longdo]
Radierer {m}etcher [Add to Longdo]
Radierkunst {f}etching [Add to Longdo]
Radiernadel {f}etching needle [Add to Longdo]
Radierung {f} | Radierungen {pl}etching | etchings [Add to Longdo]
Schuhspange {f}shoe stretcher [Add to Longdo]
Sketch {m}sketch [Add to Longdo]
Skizze {f}sketch [Add to Longdo]
Skizzenbuch {n} | Skizzenbücher {pl}sketchbook | sketchbooks [Add to Longdo]
Straßenbahn {f} | Straßenbahnen {pl}tram [Br.]; streetcar [Am.] | trams; streetcars [Add to Longdo]
Straßenbahn {f}; Straßenbahnnetz {n} | Straßenbahnen {pl}tramway [Br.]; streetcar system | tramways [Add to Longdo]
Straßenbahnwagen {m}; Straßenbahn {f} | Straßenbahnwagen {pl}streetcar; light rail vehicle (LRV) | streetcars [Add to Longdo]
Strecke {f}; Ausdehnung {f}stretch [Add to Longdo]
Streckung {f}stretching [Add to Longdo]
Tragbahre {f} | Tragbahren {pl}stretcher | stretchers [Add to Longdo]
Tramway {f} [Ös.]; Tram {f,n}; Trambahn {f} | Trampoline {pl}tram [Br.]; streetcar [Am.] | trampolines [Add to Longdo]
Umrisszeichnung {f} | Umrisszeichnungen {pl}sketch | sketches [Add to Longdo]
Unklarheit {f}sketchiness [Add to Longdo]
ohne Unterbrechungat a stretch [Add to Longdo]
Verlängerungsglied {n} (Zeit)pulse-stretching element [Add to Longdo]
Vorabruf {m}prefetch [Add to Longdo]
Wegstrecke {f} | Wegstrecken {pl}stretch of way | stretches of way [Add to Longdo]
Wicke {f} [bot.] | Wicken {pl}vetch | vetches [Add to Longdo]
Zeichenblock {m} | Zeichenblöcke {pl}; Zeichenblocks {pl}sketch block | sketch blocks [Add to Longdo]
Zielgerade {f} | Zielgeraden {pl}home stretch | home stretches [Add to Longdo]
abrufento fetch [Add to Longdo]
ätzen; radieren | ätzt | ätzteto etch | etches | etched [Add to Longdo]
anschnauzen; wütend knurren; Zähne fletchento snarl [Add to Longdo]
hervorholento fetch [Add to Longdo]
aufspannen; spannen | aufspannend; spannend | aufgespannt; gespanntto stretch | stretching | stretched [Add to Longdo]
ausgebreitetoutstretched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
O型[オーがた, o-gata] (n) type O (blood, etc.) [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お成り;御成り;御成[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェッチ[ふぇっち, fecchi] fetch (vs) [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
ロー[ろー, ro-] raw (device, file, etc.), row [Add to Longdo]
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.) [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.) [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
参照アクセス[さんしょうアクセス, sanshou akusesu] access, reference, fetch [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]
先取り[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
命令取り出しサイクル[めいれいとりだしサイクル, meireitoridashi saikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
命令取出し段階[めいれいとりだしだんかい, meireitoridashidankai] instruction fetch cycle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top