ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*erotica*

IH0 R AA1 T IH0 K AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: erotica, -erotica-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erotica(n) ศิลปะหรืองานประพันธ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อความสุนทรียทางเพศ, Syn. pornography

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eroticaงานด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Women and eroticaสตรีกับงานด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
EROTICA IH0 R AA1 T IH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erotica (n) ˈɪrˈɒtɪkə (i1 r o1 t i k @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erotisch {adv}erotically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロチカ[erochika] (n) erotica [Add to Longdo]
着エロ[ちゃくエロ, chaku ero] (n) non-nude erotica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erotica
   n 1: creative activity (writing or pictures or films etc.) of no
      literary or artistic value other than to stimulate sexual
      desire [syn: {pornography}, {porno}, {porn}, {erotica},
      {smut}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top