ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ermittlung*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ermittlung, -ermittlung-
German-Thai: Longdo Dictionary
Ermittlung[แอ-มิท-หลุ่ง] (n) |die, pl. Ermittlungen| การหาค่า การสอบหา การสืบสวน การสอบสวน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agentur {f} | Agenturen {pl}; Vermittlungen {pl}agency | agencies [Add to Longdo]
Beförderung {f}; Übertragung {f}; Übermittlung {f}conveyance [Add to Longdo]
Datenübermittlung {f}; Datenübertragung {f}data transmission; data transfer [Add to Longdo]
Datenvermittlung {f}data switching [Add to Longdo]
Durchgangsvermittlung {f}tandem switching [Add to Longdo]
Ehevermittlung {f}marriage-bureau [Add to Longdo]
Einstellung {f} (eines Arbeitssuchenden); (Stellen-) Vermittlung {f}placement [Add to Longdo]
Endvermittlungsstelle {f}terminal exchange [Add to Longdo]
Ermittlung {f} | Ermittlungen {pl}ascertainment | ascertainments [Add to Longdo]
Ermittlung {f}snapping [Add to Longdo]
Ermittlung {f}determining; establishmen [Add to Longdo]
Ermittlungsverfahren {n}preliminary proceedings [Add to Longdo]
Informationsvermittlung {f}information brokerage [Add to Longdo]
Kommunikationssteuerung {f}; Übermittlungskontrolle {f}communication control [Add to Longdo]
Methode der Ermittlung des jährlichen Abschreibungsaufwandes [econ.]appraisal depreciation method [Add to Longdo]
Mittel {n}; Vermittlung {f}; Hilfe {f}agency [Add to Longdo]
Paketvermittlungsnetz {n}packet switching network [Add to Longdo]
Preisermittlung {f}price calculation; calculation of prices; pricing [Add to Longdo]
Schadenermittlung {f}ascertainment of damage [Add to Longdo]
Schadenfeststellung {f}; Schadenermittlung {f}ascertainment of damage [Add to Longdo]
Scheingewinnermittlung {f}aparent profit calculation [Add to Longdo]
Selbstwählvermittlungsstelle {f}automatic exchange [Add to Longdo]
Speichervermittlung {f} (Telefon)message switching [Add to Longdo]
System {n}; Methode {f} | System der Risikoermittlung | herrschendes System; vorherrschendens Systemsystem | analytic schedule | regime [Add to Longdo]
Übermittlung {f}transmission [Add to Longdo]
Untersuchung {f}; Ermittlung {f} | Untersuchung an Ort und Stelleinvestigation | on-the-spot investigation [Add to Longdo]
Vermittlung {f}relaying; switching [Add to Longdo]
Vermittlung {f} | durch jds. Vermittlung | durch die Vermittlung von Freundeninstrumentality; agency | through instrumentality of sb.; by the instrumentality of sb. | through the agency of friends [Add to Longdo]
Vermittlung {f} | Vermittlungen {pl}mediation | mediations [Add to Longdo]
Vermittlung {f}; Zuhälterei {f}procuration [Add to Longdo]
Vermittlungsagent {m}application agent [Add to Longdo]
Vermittlungsapparat {m}operator set [Add to Longdo]
Vermittlungsausschuss {m} | den Vermittlungsausschuss einschaltenmediation committee | to call the mediation committee [Add to Longdo]
Vermittlungsgebühr {f}; Vermittlungsprovision {f}commission [Add to Longdo]
Vermittlungsgebühr {f}; Provision {f} eines Maklersbrokerage [Add to Longdo]
Vermittlungsrechner {m}switching computer [Add to Longdo]
Vermittlungsstelle {f}telephone switch [Add to Longdo]
Vermittlungstechnik {f}switching technology [Add to Longdo]
Vermittlungsversuch {m}attempt at mediation [Add to Longdo]
Vermittlungszentrale {f} | automatische Vermittlungszentrale {f}switching center | automatic switching center [Add to Longdo]
Wohnungsvermittlung {f}; Zimmervermittlung {f}accommodation bureau [Add to Longdo]
Zimmervermittlung {f} | Zimmervermittlungen {pl}tenement agency | tenement agencies [Add to Longdo]
ermitteln; Ermittlungen anstellento investigate [Add to Longdo]
versicherungsmathematische Kostenermittlung {f}actuarial valuation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仲介[ちゅうかい, chuukai] Vermittlung [Add to Longdo]
仲裁[ちゅうさい, chuusai] Vermittlung, Beilegung, Versoehnung [Add to Longdo]
周旋[しゅうせん, shuusen] Vermittlung, Beschaffung [Add to Longdo]
媒介[ばいかい, baikai] Vermittlung, Heiratsvermittlung [Add to Longdo]
媒酌[ばいしゃく, baishaku] Heiratsvermittlung [Add to Longdo]
斡旋[あっせん, assen] -Hilfe, Beistand, Vermittlung [Add to Longdo]
調停[ちょうてい, choutei] Vermittlung, Schlichtung [Add to Longdo]
逓送[ていそう, teisou] Befoerderung, Uebermittlung, Sendung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top