ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*episiotomy*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: episiotomy, -episiotomy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
episiotomy[N] การตัดเพื่อขยายปากช่องคลอดในการคลอดลูก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Episiotomyการตัดฝีเย็บ [TU Subject Heading]
Episiotomyการตัดฝีเย็บ,การฉีกขาดของช่องทางคลอดเกิดที่รอยตัด [การแพทย์]
Episiotomy, Deep Mediolateralตัดบริเวณฝีเย็บให้ลึก [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Episiotomie {f}; Scheidendammschnitt {m}; Dammschnitt {m} [med.]episiotomy; cut to vagina in childbirth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  episiotomy
      n 1: surgical incision of the perineum to enlarge the vagina and
           so facilitate delivery during childbirth

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top