ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*epigraph*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: epigraph, -epigraph-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epigraph[N] คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
epigraph[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้บนรูปปั้นอนุเสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้าง, Syn. inscription
epigraphy[N] การศึกษาและถอดความหมายของตัวหนังสือโบราณที่แกะสลักไว้
epigraphy[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้, See also: คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, Syn. inscription

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous
epigraphn. คำจารึก,คำศิลาจารึก,คำสลัก,คำแกะสลัก,คำกล่าวนำในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ บท หรืออื่น ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epigraph๑. คำจารึก๒. บุพวาทะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
EPIGRAPHEPIGRAPH La guerre et la paix (2000)
Penn Warren just used it as an epigraph.Penn Warren hat es nur als Epigraph benutzt. Redemption (2012)
The epigraph?Das EpigraphVenus in Fur (2013)
False Gods, Pseudepigrapha In The Modern Age?Falsche Götter, Pseudepigraphen in der Moderne? Lethe (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำจารึก[N] epigraph, See also: inscription

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIGRAPHIC    EH2 P IH0 G R AE1 F IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha, #152,389 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inschrift {f} | Inschriften {pl}inscription | epigraphs; inscriptions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピグラフ[, epigurafu] (n) epigraph [Add to Longdo]
金石[きんせき, kinseki] (n) (1) minerals and rocks; metal and stone utensils; (2) epigraph; (P) [Add to Longdo]
金石学[きんせきがく, kinsekigaku] (n) epigraphy [Add to Longdo]
金石文[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments [Add to Longdo]
石刻文[せっこくぶん, sekkokubun] (n) stone inscription; epigraphy [Add to Longdo]
題言[だいげん, daigen] (n) prefatory words; epigraph [Add to Longdo]
題辞[だいじ, daiji] (n) prefatory words; epigraph [Add to Longdo]
碑文[ひぶん, hibun] (n,adj-no) inscription; epitaph; epigraph; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epigraph
      n 1: a quotation at the beginning of some piece of writing
      2: an engraved inscription

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top