ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*enough*

IH0 N AH1 F   
293 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enough, -enough-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enough[N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
enough[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough[ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
enough[INT] พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุด!
good enough for[IDM] ดีพอสำหรับ, See also: เพียงพอสำหรับ
have had enough[IDM] เลิกทน (เพราะได้รับบางสิ่งมากไปแล้ว), See also: เลิกต่อสู้
Enough is enough.[IDM] พอแล้ว, See also: ไม่เอาอีกแล้ว
leave well enough alone[IDM] พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก)
enough is as good as a feast[IDM] ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
not enough room to swing a cat[IDM] มีพื้นที่ไม่เพียงพออย่างมาก, See also: แคบมาก
old enough to be someone's father[IDM] แก่จนเป็นพ่อได้ (ใช้ในความหมายว่าแก่เกินไป)
old enough to be someone's mother[IDM] แก่จนเป็นแม่ได้ (ใช้ในความหมายว่าแก่เกินไป)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate

English-Thai: Nontri Dictionary
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enough!EnoughThe Godfather (1972)
Enough.พอที All by Myself (2008)
Enough.พอ Balm (2009)
Enough.พอแล้ว The Doctor (2012)
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can't earn enough to pay her rent.งานที่เธอทำก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำ The Great Dictator (1940)
Enough!พอ The Great Dictator (1940)
Enough!พอ The Great Dictator (1940)
We're in enough trouble!เรามีปัญหาไม่มากพอหรือยังไง The Great Dictator (1940)
After all, enough's enough.หลังจากที่ทุกคนพอเป็นพอ Pinocchio (1940)
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง Pinocchio (1940)
I've had enough of this.ฉันเคยพอนี้ Pinocchio (1940)
Enough for weeks! Here's a big one.นี่คือหนึ่งใหญ่ Pinocchio (1940)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)
Oh, no, don't look at it. It's not nearly good enough.อย่าเพิ่งดูค่ะ มันยังไม่ดีพอเลย Rebecca (1940)
The trouble is, with me laid up like this, you haven't had enough to do.เพราะว่าฉันนอนป่วยเเบบนี้ เธอเลยไม่ค่อยได้ทําอะไร Rebecca (1940)
I nearly did sometimes, but you never seemed close enough.ผมเกือบจะบอกอยู่หลายครั้ง แต่คุณไม่เคยเข้าใกล้ชิดพอ Rebecca (1940)
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ Rebecca (1940)
For the rest, it will be done soon enough.พวกที่เหลือ กำลังจะโดนคัดทิ้งไปในไม่ช้า Night and Fog (1956)
- Well, that's old enough.- ดีที่อายุมากพอ 12 Angry Men (1957)
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
- Isn't that enough for you?- ไม่ว่ามากพอสำหรับคุณหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He would have had to be calm enough to wipe off any fingerprints left on the knife.เขาจะมีที่จะสงบพอที่จะเช็ดออกลายนิ้วมือใด ๆ ที่เหลือในด 12 Angry Men (1957)
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า 12 Angry Men (1957)
He said he went from his bedroom to the front door. Isn't that enough?เขาบอกว่าเขาเดินออกมาจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้า ไม่ว่าเพียงพอหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
You're not getting through to me. I've had enough.คุณไม่ได้รับผ่านไปฉัน ฉันเคยพอ 12 Angry Men (1957)
I've had enough.I've had enough12 Angry Men (1957)
- You've had enough?- You've had enough12 Angry Men (1957)
If you want to vote not guilty, do it because you are convinced he is not guilty, not because you've had enough.If you want to vote not guilty, do it because you are convinced he is not guilty, not because you've had enough12 Angry Men (1957)
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริง? The Old Man and the Sea (1958)
We've made enough money.เราได้มีเงินมากพอ ไม่ไม่. The Old Man and the Sea (1958)
Have you been long enough at table?คุณได้รับนานพอที่โต๊ะ? The Old Man and the Sea (1958)
But he said nothing of this to the bird, who could not understand him anyway... ... and who'd learn about the hawks soon enough.แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี้นก ที่ไม่สามารถเข้าใจเขาอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวเร็วพอ The Old Man and the Sea (1958)
Not enough for you huh?ยังไม่พอสำหรับคุณ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You know that you have a face beautiful enough to be worth $2000?นายรู้ไหมว่าหน้าของนาย หล่อพอที่จะมีค่าถึง 2000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's enough!พอที The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's enough.พอแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wallace that's enough.วอลเลซ... ...พอแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But we'll keep close enough to keep an eye on things.แต่เราจะอยู่ใกล้ๆ คอยจับตาดูของเอาไว้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Not that you are any tougher than Tuco but you're smart enough to know that talking won't save you.ไม่ใช่ว่านายแกร่งกว่าทูโค... ...แต่นายฉลาดพอที่จะรู้ ว่ายอมพูดก็ไม่ช่วยให้รอด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Amigo I said on the other side. That's enough.อมิโก้ ฉันบอกว่าอยู่อีกฝั่งไง พอแค่นั้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
One, have we got enough to get to the oasis - which we will - is a point?หนึ่งที่เราได้มีมากพอสำหรับ เราที่จะได้รับ กับโอเอซิสซึ่งเราจะเป็นจุด? How I Won the War (1967)
Not curious enough to turn him over and see his face.และเห็นหน้าเขา How I Won the War (1967)
You've seen enough now.ปิดคุณไปมีคนดี How I Won the War (1967)
Haven't you had enough? Find a battle and film it.หนังสงคราม ค้นหาการสู้รบ และการถ่ายทำมัน How I Won the War (1967)
Haven't you insulted us enough?กับหนังของเราหรือไม่ How I Won the War (1967)
What is wrong with the army is that there is not enough humanity in it.คือว่ามีไม่มากพอในความเป็น มนุษย์มัน หุบปาก! How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enoughAbility alone is not enough.
enoughA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
enoughA green banana is not ripe enough to eat.
enough"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
enoughAll the money put together still won't be enough.
enoughA mere glance is not enough for us to tell one from the other.
enoughAmericans are frank enough to say what they think.
enoughAnd there is not even enough water.
enoughApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
enoughA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
enoughAre there enough chairs to go around?
enoughAre there enough chairs to seat 12 people?
enoughAre you old enough to vote?
enoughAs I do not have enough money, I will have to do without a new coat this winter.
enoughAt the end of the class the teacher said, "That's enough for today."
enoughA woman was kind enough to show me the way.
enoughA word is enough to a wise man. [Proverb]
enoughA word to the wise is enough.
enoughBefore you leave home, make sure your pets have enough food.
enoughBe kind enough to shut the door.
enoughBill didn't work hard enough and so he failed.
enoughBrian barely has enough money so he consulted his parents.
enoughBut the Evans were clean and they had enough to eat.
enoughCan there be a computer intelligent enough to tell a joke?
enoughCan you save enough money for the down payment?
enoughCoincidentally enough, I know him.
enoughDo we have enough food?
enough"Do you eat more?" "No, I had enough."
enoughDo you get enough sleep?
enoughDo you have enough information to go on?
enoughDo you have enough time to buy enough things for souvenirs?
enoughDo you think this jelly's firm enough to eat yet?
enoughDr. Patterson: Not at all! Koko has taught us that gorillas are intelligent enough to learn sign language.
enoughEach person was given enough food and clothing.
enoughEnough! I can't get any study done at all!
enoughEnough is as good as a feast.
enoughEnough money was available for him to begin his business.
enoughEnough TV, already!
enoughExcuse me. That fare is not enough.
enoughFair enough!
enoughFather was generous enough to indulge my every whim.
enoughFive thousand yen is enough to buy this dictionary.
enoughGive a thief enough rope and he'll hang himself.
enoughGive them just enough food every day.
enoughGood food and enough sleep are absolutely necessary to good health.
enoughGyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.
enoughHad I had enough money, I would have bought that computer.
enoughHastily acquired knowledge was not enough to solve the problem.
enoughHe complains of not having enough time to read.
enoughHe could swim fast enough to pass the test.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนเกิน[ADV] more than enough
ขาดสภาพคล่อง[V] be illiquid, See also: not having enough currency, Example: ในภาวะที่ประเทศไทยขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่มีเม็ดเงินในประเทศ รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก, Thai definition: มีจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย
อย่างเพียงพอ[ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
เพียงพอ[V] suffice, See also: be adequate, be ample, be enough, be sufficient, meet requirements, Syn. พอเพียง, Example: เขาเพียงพอแล้วที่มีบ้านหลังเล็กๆ เป็นของตัวเองและได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น, Thai definition: ได้เท่าที่ต้องการ, ได้เท่าที่ประมาณไว้
เพียงพอ[ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
เพียงพอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
คุ้มค่า[V] be worthwhile, See also: be worth, be break even, be enough to cover, Syn. คุ้ม, Ant. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้ม, Example: เราต้องคิดว่า แนวทางใดที่คุ้มค่ามากที่สุดในการเก็บรักษาเครื่องมือ, Thai definition: พอสมควร
คุ้ม[V] be worthwhile, See also: be worth, be break even, be enough to cover, get one's money' worth, Syn. เท่าทุน, คุ้มทุน, เสมอทุน, Ant. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้มค่า, Example: รถคันนี้ซื้อแล้วคุ้มมากเลย แทบจะไม่ต้องซ่อมเลย, Thai definition: พอสมควร
ปีกกล้าขาแข็ง[V] become full-fledged, See also: be strong enough, Example: เมื่อลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา แม่ไก่ก็ไม่ยอมทิ้งลูก กกจนลูกปีกกล้าขาแข็ง, Thai definition: พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย, Notes: (สำนวน)
พอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอกันที[V] be enough, See also: be hard to bear, have enough, Syn. ยุติ, เลิก, จบ, Example: พอกันทีสำหรับชีวิตทางการเมืองของผม, Notes: (ปาก)
พอทำพอกิน[ADV] enough, See also: just enough for each day, Example: ชาวไร่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน พอเลี้ยงตัวได้, Thai definition: พอกินไปวันหนึ่งๆ
พอเพียง[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
พอมีพอกิน[V] have enough to get by, Ant. ขัดสน, Example: เราควรอยู่อย่างสมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม พอมีพอกิน และทำงานด้วยความขยันอดทน, Thai definition: มีฐานะปานกลาง
พอแล้ว[ADV] enough, Syn. เหมาะแล้ว, ควรแล้ว, Example: ชีวิตของเธอลำบากมาพอแล้ว น่าจะสบายเสียที
มือไม่ถึง[V] be incapable, See also: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified, Example: คุณยังมือไม่ถึงที่จะทำงานระดับนี้, Thai definition: มีความสามารถไม่พอ
โปรดเกล้า[V] be kind enough to, Syn. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ, กรุณา, Example: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงแก่บรรดานักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษา, Notes: (ราชา)
เอาอยู่[ADV] enough, Thai definition: พอสมควร
แดะ[V] reform one's conduct, See also: be affected, feign or pretend in manner, be brassy enough to, dare, be unshamed, Syn. กระแดะ, ดัดจริต, Example: ผู้หญิงคนท่าทางกระแดะมากจนคนหมั่นไส้
ตากหน้า[V] endure shame, See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy), Syn. แบกหน้า, บากหน้า, Example: เขาไม่ยอมตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร, Thai definition: ทนขายหน้า, สู้ทนอาย
ถมถืด[ADV] abundant, See also: plentiful, overwhelming, fully sufficient, ample, much, more than enough, loads of, lots o, Syn. ถมเถ, ถมไป, มาก, มากมายก่ายกอง, Ant. อัตคัดขาดแคลน, Example: ข้าวสารในโกดังมีถมถืดไป ไม่ต้องกลัว, Thai definition: มีมาก, หาไม่ยาก, Notes: (ปาก)
ถมเถ[ADV] abundant, See also: plentiful, loads of, lots of, plenty (of), more than enough, fully sufficient, ample, much, Syn. ถมถืด, ถมไป, มากมายก่ายกอง, มากมาย, Ant. อัตคัดขาดแคลน, Example: ทำไมต้องกังวลขนาดนั้น คนจะช่วยมีถมเถไป, Thai definition: มีมาก, หาไม่ยาก, Notes: (ปาก)
ทันใจ[ADV] fast, See also: fast enough, as quickly as required, Syn. ทันอกทันใจ, รวดเร็ว, ว่องไว, ทันการ, ทันท่วงที, Example: เขาทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ ทำให้เจ้านายชื่นชอบเขาเป็นพิเศษ, Thai definition: เร็วทันเท่ากับใจนึกหรือต้องการ
ปรวด[V] please, See also: favor, like, be pleased, be kind enough to, Syn. โปรด, โปรดปราน
ถึง[V] be ...enough, Syn. มากพอ, Example: ต้มยำชามนี้รสชาติยังไม่ถึงเครื่องเท่าไหร่
ถึงลูกถึงคน[V] strong enough, See also: impressioned and forceful, Syn. รุนแรง
นั่นเอง[DET] there, See also: sure enough, Example: เสื้อตัวที่หายไปอยู่นั่นเอง หาตั้งนาน, Thai definition: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
เหลือกินเหลือใช้[ADJ] surplus, See also: more than enough, Syn. เกินพอ, เกินต้องการ, Example: ถ้าท่านมีสิ่งของที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปบริจาคดีกว่าเก็บไว้
อยู่ท้อง[V] be full, See also: have enough (food), Syn. อิ่ม, อิ่มท้อง, Example: ขนมครกเป็นขนมที่กินเป็นอาหารเช้าได้ เพราะอยู่ท้อง, Thai definition: อิ่มได้นาน
จุ[ADV] much, See also: enough, sufficiently, amply, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ, Ant. น้อย, เล็กน้อย, Example: เห็นว่าหล่อนตัวเล็กอย่างนี้เถอะทานจุชะมัดเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth   FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v.] (khumkhā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover   FR: valoir ; mériter
หลับไม่อิ่ม[v. exp.] (lap mai im) EN: not get enough sleep   
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of   FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เนิ่น[adv.] (noēn) EN: early ; early enough   FR: tôt ; très tôt ; assez tôt
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice   FR: suffire
พอ[X] (phø) EN: enough   FR: assez ; suffisamment
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time   FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)
พอเพียง[adv.] (phøphīeng) EN: enough   FR: assez (de) ; suffisamment de
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to   
ถุน[v.] (thun) EN: take just enough   
อุตริ[v.] (uttari) EN: be queer ; be odd ; be weird ; be silly enough   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENOUGH    IH0 N AH1 F
ENOUGH    IY0 N AH1 F
ENOUGH'S    IH0 N AH1 F S
ENOUGH'S    IY0 N AH1 F S
GREENOUGH    G R IY1 N AH0 F
GOODENOUGH    G UH1 D AH0 N AW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enough    (n) ˈɪnˈʌf (i1 n uh1 f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should, #1,321 [Add to Longdo]
不够[bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ, / ] not enough; insufficient; inadequate, #1,519 [Add to Longdo]
果然[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, ] really; sure enough; as expected, #1,886 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] to reach; to be enough, #2,061 [Add to Longdo]
足够[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ, / ] enough; sufficient, #2,366 [Add to Longdo]
得了[dé le, ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙, ] be finished; be ready; all right; that's enough, #3,523 [Add to Longdo]
正好[zhèng hǎo, ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ, ] just (in time); just right; just enough; to happen to; to chance to; by chance; it just so happens that, #3,592 [Add to Longdo]
差点[chà diǎn, ㄔㄚˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of, #4,782 [Add to Longdo]
勉强[miǎn qiǎng, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄧㄤˇ, / ] to do with difficulty; to force sb to do sth; reluctant; barely enough, #6,250 [Add to Longdo]
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth), #6,857 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] to spread; to lay out; to apply (powder, ointment etc); sufficient (to cover); enough, #7,191 [Add to Longdo]
勇于[yǒng yú, ㄩㄥˇ ㄩˊ, / ] to dare to; to be brave enough to, #9,501 [Add to Longdo]
放不下[fàng bu xià, ㄈㄤˋ ㄅㄨ˙ ㄒㄧㄚˋ, ] not enough room to put sth, #9,835 [Add to Longdo]
充裕[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, ] plenty; sufficient; enough, #14,471 [Add to Longdo]
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need, #14,560 [Add to Longdo]
欠佳[qiàn jiā, ㄑㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] suboptimal; subpar; not good enough, #16,965 [Add to Longdo]
温饱[wēn bǎo, ㄨㄣ ㄅㄠˇ, / ] to have enough food and warm clothes; adequately provided, #17,034 [Add to Longdo]
敷衍[fū yǎn, ㄈㄨ ㄧㄢˇ, ] to elaborate (on a theme); to expound (the classics); perfunctory; to skimp; to botch; to do sth half-heartedly or just for show; barely enough to get by, #17,528 [Add to Longdo]
差一点[chà yī diǎn, ㄔㄚˋ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] same as 差點|差点; not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of, #18,324 [Add to Longdo]
差点儿[chà diǎn r, ㄔㄚˋ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 差點|差点, not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of, #34,856 [Add to Longdo]
感激不尽[gǎn jī bù jìn, ㄍㄢˇ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] can't thank sb enough (成语 saw), #35,271 [Add to Longdo]
上口[shàng kǒu, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ, ] to be able to read aloud fluently; to be suitable (easy enough) for reading aloud, #45,410 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] enough, #54,201 [Add to Longdo]
过犹不及[guò yóu bù jí, ㄍㄨㄛˋ ㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] too far is as bad as not enough (成语 saw, from the Analects), #66,609 [Add to Longdo]
行行出状元[háng háng chū zhuàng yuán, ㄏㄤˊ ㄏㄤˊ ㄔㄨ ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, / ] lit. in every trade, a master appears (成语 saw); fig. You can produce outstanding achievements in any task, provided you put it enough love and diligence, #75,768 [Add to Longdo]
汗牛充栋[hàn niú chōng dòng, ㄏㄢˋ ㄋㄧㄡˊ ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] lit. enough books to make a pack-ox sweat or to fill a house to the rafters (成语 saw); fig. many books, #95,529 [Add to Longdo]
差不离[chà bù lí, ㄔㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] a little inferior; not good enough, #103,235 [Add to Longdo]
粥少僧多[zhōu shǎo sēng duō, ㄓㄡ ㄕㄠˇ ㄙㄥ ㄉㄨㄛ, ] not much gruel and many monks; not enough to go around, #185,324 [Add to Longdo]
家给人足[jiā jǐ rén zú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧˇ ㄖㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] lit. each household provided for, enough for the individual (成语 saw); comfortably off, #215,822 [Add to Longdo]
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, ] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath, #331,477 [Add to Longdo]
贫无立锥之地[pín wú lì zhuī zhī dì, ㄆㄧㄣˊ ˊ ㄌㄧˋ ㄓㄨㄟ ㄓ ㄉㄧˋ, / ] not even enough land to stand an awl (成语 saw); absolutely destitute, #473,811 [Add to Longdo]
人给家足[rén jǐ jiā zú, ㄖㄣˊ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ, / ] lit. each household provided for, enough for the individual (成语 saw); comfortably off, #537,141 [Add to Longdo]
贫无立锥[pín wú lì zhuī, ㄆㄧㄣˊ ˊ ㄌㄧˋ ㄓㄨㄟ, / ] not even enough land to stand an awl (成语 saw); absolutely destitute, #633,887 [Add to Longdo]
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
差不离儿[chà bù lí r, ㄔㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 差不離|差不离, a little inferior; not good enough [Add to Longdo]
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
狼多肉少[láng duō ròu shǎo, ㄌㄤˊ ㄉㄨㄛ ㄖㄡˋ ㄕㄠˇ, ] many wolves and not enough meat; not enough to go around [Add to Longdo]
週轉[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need; also written 周轉|周转 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足りる[たりる, tariru] Thai: มีพอแล้ว English: to be enough

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein Brechmittel seinto be enough to make one puke [Add to Longdo]
etw. auf die leichte Schulter nehmennot to take sth. seriously enough [Add to Longdo]
Überfluss {m}; Fülle {f}; große Menge | in Hülle und Fülleabundance | in abundance; enough and to spare [Add to Longdo]
ausbacken; zu Ende backento bake long enough [Add to Longdo]
ausreichen | ausreichendto suffice; to be sufficient; to be enough | sufficing [Add to Longdo]
freilich; gewiss {adv}sure enough [Add to Longdo]
genug; ausreichendenough [Add to Longdo]
hinreichend {adj}enough; sufficient [Add to Longdo]
hinreichend {adv}sufficiently; enough; adequately [Add to Longdo]
interessanterweise {adv}interestingly enough [Add to Longdo]
lange nicht gut genugnot good enough by half [Add to Longdo]
mehr als genugmore than enough [Add to Longdo]
mehr als genugenough and to spare [Add to Longdo]
sonderbarerweiseoddly enough [Add to Longdo]
übergenugmore than enough [Add to Longdo]
vernünftigerweise etw. tunto be sensible enough to do sth. [Add to Longdo]
wirklich; ganz gewisssure enough [Add to Longdo]
Das genügt völlig.That's quite enough. [Add to Longdo]
Das wird genügen.That will do (enough). [Add to Longdo]
Er hat nicht genügend Durchsetzungsvermögen.He isn't forceful enough. [Add to Longdo]
Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren, dass ...It's enough to drive you up the wall that ... [Add to Longdo]
Es ist zum Einschlafen.It is enough to put you to sleep. [Add to Longdo]
Es ist zum heulen.It's enough to make you weep. [Add to Longdo]
Ich habe mehr als genug.I've enough and to spare. [Add to Longdo]
Ist genug Wein für alle da?Is there enough wine to go round? [Add to Longdo]
Man kann sich die Beine abfrieren vor Kälte.It's cold enough to freeze the balls off a brass monkey. [Add to Longdo]
Mehr als genug ist zuviel.More than enough is too much. [Add to Longdo]
Wären Sie so freundlich und ...Would you be kind enough to ... [Add to Longdo]
Würden Sie so freundlich sein, mir zu sagen ...Please be good enough to tell me ... [Add to Longdo]
Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.Barely enough to keep body and soul together. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei [Add to Longdo]
一端[いっぱし, ippashi] (adv,adj-no) (uk) competent enough; pretty good; like other people [Add to Longdo]
飲みで[のみで, nomide] (n) more than enough [Add to Longdo]
果たして(P);果して[はたして, hatashite] (adv) (1) as was expected; just as one thought; sure enough; as a result; (2) really? (in questions); ever?; (P) [Add to Longdo]
格好が付く;格好がつく[かっこうがつく, kakkougatsuku] (exp,v5k) to take shape; to look good enough to be shown publicly [Add to Longdo]
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position) [Add to Longdo]
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position) [Add to Longdo]
間に合う(P);間にあう[まにあう, maniau] (v5u) (1) to be in time for; (2) to serve (suit, meet) the purpose; to be good enough; to be enough; (P) [Add to Longdo]
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp,v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time [Add to Longdo]
奇態なことに[きたいなことに, kitainakotoni] (adv) strange to say; strangely enough; it is a wonder that [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
好い年[いいとし, iitoshi] (n) old enough [Add to Longdo]
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough [Add to Longdo]
手が切れる[てがきれる, tegakireru] (exp,v1) (1) to break off with (e.g. one's lover); (2) to be sharp enough to cut one's skin (of a new banknote, etc.) [Add to Longdo]
十二分[じゅうにぶん, juunibun] (adj-na,n) (See 十分・じゅうぶん) more than enough; (P) [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
食い足りない[くいたりない, kuitarinai] (adj-i) (1) (See 食う・1,足りる・1) not eating enough; (2) unsatisfied; dissatisfied with; leaving something to be desired [Add to Longdo]
食べ頃;食べごろ[たべごろ, tabegoro] (n,adj-no) good for eating; ripe enough for eating; in season [Add to Longdo]
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind [Add to Longdo]
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades [Add to Longdo]
足りる[たりる, tariru] (v1,vi) (1) (in the form verb に足りる) (See 取るに足りない) to be sufficient; to be enough; (2) to be worth doing; to be worthy; (3) to be sufficient; to answer; to do; (P) [Add to Longdo]
足る[たる, taru] (v5r,vi) to be sufficient; to be enough; to be worthy of; (P) [Add to Longdo]
足るを知る[たるをしる, taruwoshiru] (exp) (id) to know one has enough; to be satisfied with one's lot in life [Add to Longdo]
待期者[たいきしゃ, taikisha] (n) deferred pensioner; retired person who is not yet old enough to receive their pension [Add to Longdo]
断金[だんきん, dankin] (n) close friendship (i.e. strong enough to cut metal) [Add to Longdo]
懲り懲り[こりごり, korigori] (adj-na,n,vs) bitter experience; learning from a bad experience; having had enough (of something unpleasant); having had a bellyful; being sick and tired (of something); being fed up [Add to Longdo]
年頃(P);年ごろ[としごろ, toshigoro] (adv,n) (1) (See 年の頃) approximate age; apparent age; (2) marriageable age (esp. of a woman); age of independence; age of adulthood; (3) (after modifying phrase) appropriate age (to ...); old enough (to ...); (n,n-adv) (4) (arch) (See 年来) for some years; (P) [Add to Longdo]
馬鹿穴[ばかあな, bakaana] (n) clearance hole (hole for a bolt, screw, etc., which is large enough to allow the thread, etc. to pass through) [Add to Longdo]
白血球の数の低下[はっけっきゅうのかずのていか;はっけっきゅうのすうのていか, hakkekkyuunokazunoteika ; hakkekkyuunosuunoteika] (n) agranulocytosis (not enough white blood cells) [Add to Longdo]
不思議なくらい[ふしぎなくらい, fushiginakurai] (exp) curiously; curiously enough; oddly enough; to the point of being mysterious; to the extent of being strange [Add to Longdo]
付き合いきれない[つきあいきれない, tsukiaikirenai] (exp) cannot handle (it) any longer; fed up with; enough is enough [Add to Longdo]
物心が付く;物心がつく[ものごころがつく, monogokorogatsuku] (exp,v5k) to become old enough to understand what's going on around oneself (of a child, etc.); to reach the age of discretion [Add to Longdo]
呆気ない[あっけない, akkenai] (adj-i) not enough; too quick (short, long, etc.) [Add to Longdo]
飽きる(P);厭きる;倦きる;倦る(io)[あきる, akiru] (v1,vi) to get tired of; to lose interest in; to have enough; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enough
   adv 1: as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty'
       is nonstandard) "I've had plenty, thanks" [syn: {enough},
       {plenty}]
   adj 1: sufficient for the purpose; "an adequate income"; "the
       food was adequate"; "a decent wage"; "enough food"; "food
       enough" [syn: {adequate}, {decent}, {enough}]
   n 1: an adequate quantity; a quantity that is large enough to
      achieve a purpose; "enough is as good as a feast"; "there
      is more than a sufficiency of lawyers in this country"
      [syn: {enough}, {sufficiency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top