ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*endlich*

EH1 N D L IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endlich, -endlich-
CMU English Pronouncing Dictionary
ENDLICH EH1 N D L IH0 K

German-Thai: Longdo Dictionary
endlich(adv) ในที่สุด เช่น Er kommt endlich. ในที่สุดเขาก็มาจนได้
Jugendliche(n) |der, pl. Jugendliche| เด็กวัยรุ่น (สังเกตว่า der Jugendliche แต่ ein Jugendlicher)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendlicht {n}dim light [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}dimmed headlight [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}low beam light [Add to Longdo]
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence [Add to Longdo]
Dezimalbruch {m} [math.] | periodischer Dezimalbruch | unendlicher, periodischer Dezimalbruchdecimal fraction | repeating decimal | recurring decimal [Add to Longdo]
Endlichkeit {f}finitude [Add to Longdo]
Endlichkeit {f}limitedness [Add to Longdo]
Endlichkeit {f}finiteness [Add to Longdo]
Jugendlichen {pl}juveniles [Add to Longdo]
die Jugendlichenthe young [Add to Longdo]
Jugend...; jugendlich {adj}adolescent [Add to Longdo]
Jugendliche {m,f}; Jugendlicher; Teenager {m}teenager [Add to Longdo]
Backfisch {m}; Jüngling {m}; Backfisch {m}; Halbstarke {m} | Jugendlichen {pl}teenager; teen | teenagers; teens [Add to Longdo]
Jugendlicher {m}adolescent [Add to Longdo]
Jugendlichen {pl}teenyboppers [Add to Longdo]
Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit in Einkaufszentren aufhaltenmallies [Add to Longdo]
Jugendlichkeit {f}juvenileness [Add to Longdo]
Jugendlichkeit {f}youthfulness [Add to Longdo]
Jungsein {n}; Jugendlichkeit {f}youngness [Add to Longdo]
jugendliche Schwärmerei {f}calf love [Add to Longdo]
endliche Teilüberdeckung {f} [math.]finite subcover [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}infinity [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}endlessness [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}everlastingness [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}incessancy [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}infiniteness [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}infinitude [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}limitlessness [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}unboundedness [Add to Longdo]
abendlich {adj}evening ... [Add to Longdo]
abendlich {adv}in the evening; in the evenings [Add to Longdo]
allabendlichevery evening [Add to Longdo]
endlich {adv}ultimately [Add to Longdo]
endlich [math.]finite [Add to Longdo]
endlichat last [Add to Longdo]
endlich {adv}finitely [Add to Longdo]
endlichunlasting [Add to Longdo]
endlich; schließlich; ausführlichat length [Add to Longdo]
endlich; zuletztat last [Add to Longdo]
endlich-dimensional [math.] {adj}finite-dimensional [Add to Longdo]
endlich erzeugt [math.] {adj}finitely generated [Add to Longdo]
endlicher Dezimalbruchproper decimal fraction [Add to Longdo]
endlos; unendlich groß; ungeheuer {adj}infinite [Add to Longdo]
jugendlichteen [Add to Longdo]
jugendlichyouthful [Add to Longdo]
jugendlich {adv}youthfully [Add to Longdo]
jugendlich {adv}juvenilely [Add to Longdo]
jugendliche Liebe {f}adolescent love [Add to Longdo]
letztendlich; schließlich; endlich {adv}in the end [Add to Longdo]
morgendlich {adj}matutinal; morning [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
口答[こうとう, koutou] muendliche_Antwort [Add to Longdo]
口約[こうやく, kouyaku] muendliches_Versprechen [Add to Longdo]
口述[こうじゅつ, koujutsu] muendliche_Erklaerung, Diktat [Add to Longdo]
口頭[こうとう, koutou] muendlich [Add to Longdo]
夕涼み[ゆうすずみ, yuusuzumi] abendliche_Kuehle, abendliche_Frische [Add to Longdo]
完膚なきまで[かんぷなきまで, kanpunakimade] gruendlich, vollstaendig [Add to Longdo]
幽玄[ゆうげん, yuugen] unergruendliche_Tiefe, Mystik [Add to Longdo]
広漠[こうばく, koubaku] weit_und_breit, unendlich_weit [Add to Longdo]
弱冠[じゃっかん, jakkan] 20_Jahre (alt), jugendliches_Alter [Add to Longdo]
徹底的[てっていてき, tetteiteki] gruendlich [Add to Longdo]
念入り[ねんいり, nen'iri] sorgfaeltig, vorsichtig, gruendlich [Add to Longdo]
根本的[こんぽんてき, konponteki] grundlegend, gruendlich [Add to Longdo]
毎時[まいじ, maiji] jede_Stunde, stuendlich, pro_Stunde [Add to Longdo]
無限[むげん, mugen] unbegrenzt, unendlich [Add to Longdo]
禅問答[ぜんもんどう, zenmondou] Zen-Dialog, unverstaendlicher_Dialog [Add to Longdo]
究める[きわめる, kiwameru] gruendlich_erforschen, gruendlich_untersuchen [Add to Longdo]
窮める[きわめる, kiwameru] gruendlich_untersuchen, enden_lassen [Add to Longdo]
糾問[きゅうもん, kyuumon] gruendliche_Untersuchung, Kreuzverhoer [Add to Longdo]
若人[わこうど, wakoudo] junger_Mann, Jugendlicher, die_Jugend [Add to Longdo]
若者[わかもの, wakamono] junger_Mann, Jugendlicher, Jugend [Add to Longdo]
論究[ろんきゅう, ronkyuu] gruendlich_eroertern [Add to Longdo]
通暁[つうぎょう, tsuugyou] Vertrautheit, gruendliche_Kenntnis [Add to Longdo]
郡部[ぐんぶ, gunbu] laendlicher_Besitz [Add to Longdo]
[ごう, gou] LAENDLICHE_GEGEND [Add to Longdo]
醜い[みにくい, minikui] haesslich, schaendlich [Add to Longdo]
醜態[しゅうたい, shuutai] haesslicher_Anblick, schaendliches_Verhalten [Add to Longdo]
野暮[やぼ, yabo] ungeschliffen, laendlich, -roh [Add to Longdo]
野趣[やしゅ, yashu] laendliche_Stimmung, laendlicher_Reiz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top