หรือคุณหมายถึง %endleß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*endless*

EH1 N D L AH0 S   
198 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endless, -endless-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endless[ADJ] ซึ่งไม่สิ้นสุด, See also: ไม่มีขอบเขต, ชั่วกาลนาน, Syn. illimitable, limitless, unceasing, unending
endless[ADJ] ทำให้ต่อเนื่องโดยนำปลายมาต่อกัน
endlessly[ADV] อย่างไม่สิ้นสุด, See also: อย่างไม่มีขอบเขต, Syn. eternally
friendless[ADJ] ซึ่งไร้เพื่อน, See also: ซึ่งไม่มีเพื่อน, ซึ่งหัวเดียวกระเทียมลีบ, ซึ่งไม่มีพวกพ้อง, Syn. companionless, forlorn, lonely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endlessadj. ไม่มีขอบเขต,ไม่สิ้นสุด, See also: endlessness n. ดูendless, Syn. eternal,

English-Thai: Nontri Dictionary
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Endless, uninterrupted fear.ความกลัวที่ไม่มีวันหยุดยั้ง ไม่มีที่สิ้นสุด Night and Fog (1956)
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labour force.เหล่าอุตสาหกรรมหนักต่างก็สนใจ ในแรงงานใหม่ชนิดนี้ Night and Fog (1956)
They've all blurred Into an endless day.พวกเขาได้เบลอทั้งหมดเ- ป็นวันที่ไม่มีที่สิ้นสุด Idemo dalje (1982)
Friendless. Brainless.ไร้เพื่อน ไร้สมอง The Princess Bride (1987)
Through an endless diamond skyผ่านท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด Aladdin (1992)
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว! The Lawnmower Man (1992)
Why would any young man form a design against a girl who is not unprotected or friendless, and who is staying in the Colonel's family?ทำไมชายหนุ่มจึงปรารถนาในตัวหญิงสาว ที่ปกป้องตนเองมิได้และเป็นคนไม่มีเพื่อนเลย แล้วใครจะอยากไปอยู่กับครอบครัวท่านพันเอกกันล่ะ Episode #1.5 (1995)
An endless parade of parties and cotillions... yachts and polo matches.มีงานเลี้ยงงานเต้นรำไม่รู้จบ เล่าเรื่องแล่นเรือยอร์ชกับดูโปโล Titanic (1997)
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
We see the simplicity of the circle, we see the maddening complexity of the endless numbers,เราเห็นความเรียบง่ายของวงกลม, ความซับซ้อนของตัวเลข Pi (1998)
Although, when it's empty, it appears simple and ordered, the possibilities of gameplay are endless.แม้แต่ยามว่างเปล่า ก็ยังดูเรียบง่าย เป็นระเบียบแบบแผน ความเป็นไปได้ของเกม ไม่มีที่สิ้นสุด Pi (1998)
-For you, time is endless.สำหรับนาย เวลาไม่มีที่สิ้นสุด Bicentennial Man (1999)
For you, time is endless.กับนาย.. เวลาไม่มีที่สิ้นสุด Bicentennial Man (1999)
I was surrounded by an endless sorrow.ฉันกลับพบแต่ความโศกเศร้า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
But amidst the endless screams andแต่ท่ามกลางเสียงโหยหวนไม่รู้จบ มีคำพูดอยู่ 2 คำ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The sea's so endless You can't see anything.ทะเลแสนกว้างใหญ่ ไม่มีที่สิ้นสุด คุณมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากผืนน้ำ. Visitor Q (2001)
Like an endless loop...เหมือนวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด... All About Lily Chou-Chou (2001)
You will see an endless field of green grassคุณจะเห็นทุ่งหญ้า กว้างไกลสีเขียวขจี Oldboy (2003)
We could use chopsticks and drop an endless variety of things on our clothes, I'm sorry, I prefer not to socialize with students,เราจะใช้ตะเกียบและทิ้งอะไรอีกมามายบนเสื้อของเรา ขอโทษด้วยค่ะ ฉันไม่ยุ่งกับนักเรียน Shall We Dance (2004)
The permutations were endless.ความเป็นไปได้มีไม่รู้จบ Primer (2004)
Drag their feet and continue to give us endless reasons...ให้รัฐบาลพยายามหาเหตุผลต่างๆนานา The Constant Gardener (2005)
Years that have seen endless amounts of drugs consumed... and meaningless sex thoroughly enjoyed by me!ปีที่ผ่านไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ เหมือนคนติดยา และเซ็กส์ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา / แต่ผมว่ามีความหมายสำหรับผมอยู่ Imagine Me & You (2005)
In the endless night, we find our way to our land of cold.ค่ำคืนอันยาวนาน เราพบหนทางสู่ดินแดนแห่งอันหนาวเย็นของเรา March of the Penguins (2005)
What do the endless cheers exhibit?แล้วการแสดงความยินดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคือทำอะไรน่ะเหรอ? Episode #1.3 (2006)
Your vast shell reaches into endless space, and there the rich, thick fluids rise and flow.เปลือกที่ใหญ่ของเธอได้ยื่นไปสู่ที่ว่างที่ไร้ขอบเขต และ ณ ที่นั่น ของเหลวที่แน่นและมากมาย ได้ขึ้นและไหลไป Loving Annabelle (2006)
"Your vast shell reaches into endless space, and there the rich, thick fluids rise and flow", what was he talking about?เปลือกที่ใหญ่ของเธอได้ยื่นไปสู่ที่ว่างที่ไร้ขอบเขต และ ณ ที่นั่น ของเหลวที่แน่นและมากมาย เขากำลังพูดถึงอะไร Loving Annabelle (2006)
"Your vast shell reaches into endless space."เปลือกที่ใหญ่ของเธอ ได้ยื่นไปสู่ที่ว่างที่ไร้ขอบเขต Loving Annabelle (2006)
And "endless space" could represent the infinite possibilities that open for you when you climax.และคำว่า "ที่ว่างที่ไร้ขอบเขต" อาจจะหมายถึง ความเป็นไปได้ของทุกสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณถึงจุดสุดยอด Loving Annabelle (2006)
"Against Asia's endless hordes, against all odds, we can do it.ยามสายัณห์ 300 (2006)
Lead my soldiers to the hidden path that enters behind the cursed Spartans and your joys will be endless.เจ้าข้า ข้าต้องการทั้งสิ้น ทรัพย์ ผู้หญิง และอีกสิ่งหนึ่ง 300 (2006)
Referring to the endless array of women, dickhead.พูดถึงผู้หญิงที่เข้าอย่างมาไม่สิ้นสุดนะเพื่อน Peaceful Warrior (2006)
I drew her endlessly. Over and over.ผมวาดเธอไม่สิ้นสุด ซ้ำแล้วซ้ำอีก Cashback (2006)
Endlessly flowing forwards.ที่ไหลไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีวันหยุด Koizora (2007)
Endlessly, endlessly making do!ปะแล้วปะอีก ไม่สิ้นสุด Becoming Jane (2007)
I remember the home of the Dragon Men, the endless winter.I remember the home of the Dragon Men, the endless winter. Pathfinder (2007)
A lifeof endlessblissชิวิตนิรันดร์ Enchanted (2007)
Ofendlessblissชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
Parasail with us through the skies over endless blue water.พาลาเซลกับพวกเราผ่านท้องฟ้า สุดขอบทะเลสีน้ำเงิน. Disturbia (2007)
One way to survive the endless time between therapy sessions was to distract myself with the longest-running movies ever made.ทางเดียวที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการบำบัดจิต ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้ คือการล่ามตัวเองไว้ กับการดูหนังต่อเนื่องกันนานที่สุดเท่าที่เคยทำมา Numb (2007)
Endless days in my chaise The whole world according to moi# จบลงบนเตียง โลกทั้งใบขึ้นอยู่กับตัวฉัน High School Musical 2 (2007)
Now I give you the chance to decide what is more important-- your eyes which have led you blindly astray or your body which has caused those around you endless suffering.35,780 ฉันจะให้โอกาสเธอ ตัดสินใจ อะไรที่สำคัญกว่า ตาที่ชักนำให้หลงผิด ตาที่มืดบอด Saw IV (2007)
Your potential is endless like the skyศักยภาพเธอนั้นกว้างใหญ่ดั่งท้องฟ้า Like Stars on Earth (2007)
And on top of that you have to listen endlessly to meaningless banter.แล้วยิ่งกว่านั้นนายจะต้องฟังคำหยอกล้อไร้สาระโดยไม่รู้จักจบด้วย We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Even Fong, content to take the long way home to China, ceased his endless carping.แม้แต่ฟง ก็เลิกคิดใช้ทางลัดเพื่อกลับจีน และเลิกทำเรื่องไร้สาระ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
All I'm doing is chasing after endless dreams?ฉันยังคงฝันในเรื่องที่ไม่มีวันเป็นจริงใช่มั้ย? Kono mama hatasenai yume ou dake? Eiga: Kurosagi (2008)
Well, the marketing possibilities are endless.เยี่ยม นี่แหละการตลาด เป็นไปได้ว่ามันยังไม่จบ Episode #2.4 (2008)
Oh, Artooie, it's just endless tracts of gritty, abrasive sand.โอ้ อาร์ทูอี้ มันก็แค่ผืนทรายหยาบๆ ไม่รู้จบ น่ารำคาญ Star Wars: The Clone Wars (2008)
A popular ada disappears. the manhunt would be endless.อัยการคนดัง หายตัวไป การไล่ล่าต้องไม่จบไม่สิ้นแน่ Go Your Own Way (2008)
Department's not a massive fan of office romance. The policy seminar was endless, wasn't it? I kept finding myself staring at you.นายเราไม่นิยมรักในที่ทำงานด้วย งานสัมมนาก็ยืดยาวไม่รู้จบ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endlessAn endless flow of tears fell from her eyes.
endlessEndless winter of our time.
endlessHe bored me with his endless tales.
endlessHe has an endless store of good jokes.
endlessIt will only mean an endless debate.
endlessI was bored with his endless sermon.
endlessKozue thought the teacher's lecture was dull, boring and endless.
endlessSocial unrest may come about as a result of the endless rising of prices.
endlessSoon you will find yourself friendless.
endlessThe girls' chatter was endless.
endlessTheir argument seemed endless.
endlessThe schoolboys teased each other endlessly.
endlessThe work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.
endlessWords are flying out like endless rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนันต์[ADV] countless, See also: endless, infinite, eternal, Syn. มาก, Example: ยาบางชนิดก็มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน, Thai definition: มากล้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, Notes: (บาลี)
มิรู้วาย[ADV] endlessly, See also: ceaselessly, interminably, Syn. ไม่รู้วาย
ไม่รู้จบ[ADV] endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่สิ้นสุด, Example: การแก้ปัญหาไม่ได้ผลจึงเกิดปัญหาแบบนี้อย่างไม่รู้จบ
ไม่รู้วาย[ADV] endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, Example: หล่อนยังนึกถึงบุญคุณของอาจารย์อย่างไม่รู้วาย
ว้าเหว่[V] feel lonely, See also: feel lonesome, be forlorn, be friendless, Syn. เปล่าเปลี่ยว, Example: เมื่อมาอยู่กับพ่อ น้อยยิ่งเหงาและว้าเหว่มากกว่าเดิมเสียอีก, Thai definition: รู้สึกเปลี่ยวใจ
เหงาใจ[V] feel lonely, See also: be lonesome, be friendless, be forlorn, be abandoned, Syn. เหงาหงอย, Example: พ่อรู้สึกเหงาใจมากเวลาแม่ไม่อยู่
ไม่รู้จบรู้สิ้น[V] be endless, See also: be eternal, Syn. ไม่รู้จบสิ้น, ไม่จบไม่สิ้น, ไม่รู้จักจบสิ้น, Example: ปัญหานี้ไม่รู้จบรู้สิ้นเสียที รังแต่จะยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆ, Thai definition: มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาไม่มีการสิ้นสุด
ค้ำฟ้า[ADV] forever, See also: eternally, everlastingly, endlessly, Syn. ยาวนาน, Example: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า, Thai definition: นานจนไม่มีกำหนด
พร่ำพลอด[V] be occupied with endless whispers of love, See also: beseech continuously plead with sweet words, Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดพร่ำ, พลอดรัก, Example: เขาพร่ำพลอดอยู่กับหญิงคนรักได้ทั้งวัน, Thai definition: พูดออดอ้อน, พูดออเซาะ
เรื่อยเจื้อย[ADV] garrulously, See also: endlessly, ceaselessly, Syn. เลื้อยเจื้อย, Example: คุณตาพูดเรื่อยเจื้อยจนคนฟังหลับหมด, Thai definition: อาการที่พูดยืดยาว แต่มีสาระน้อย
ละลด[ADV] endlessly, See also: ceaselessly, closely, Syn. ลดละ, ผ่อนปรน, เว้น, ยกเว้น, ละเว้น, Example: หัวหน้าสัญญาว่าจะเอาความผิดอย่างไม่ละลดกับพนักงานคนนั้น, Thai definition: ละด้วยวิธีหย่อนคลายให้
อะเอื้อย[ADV] continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ออดแอด[ADV] garrulously, See also: tiresomely, (complain) endlessly, Thai definition: อาการที่บ่นไม่รู้จักจบ
สุดสายตา[ADV] boundlessly, See also: endlessly, Syn. สูดลูกหูลูกตา, Example: แนวต้นลำพูสองฝั่งที่เคยยาวเหยียดสุดสายตาก็กลายเป็นเพียงภาพเลือนรางในอดีตไปแล้ว, Thai definition: ไกลเกินกว่าที่จะเห็นได้
ตาปีตาชาติ[ADV] forever, See also: unceasingly, endlessly, all the year round, eternity, year in year out, ceaselessly, inces, Syn. เสมอไป, เรื่อยไป, Example: เขาขี้เกียจอยู่อย่างนี้ทั้งตาปีตาชาติ, Thai definition: ระยะเวลาต่อเนื่องเรื่อยไป
ตะพัด[ADV] spreading out rapidly and endlessly, See also: without stopping, Syn. สะพัด, Thai definition: ร่ำไปเรื่อยไปโดยเร็วอย่างกระแสน้ำไหล
ตลอดกาล[ADV] forever, See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally, Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน, Example: ใครก็ตามถ้าลองได้ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้ว ก็ต้องเป็นนักเลงไปตลอดกาล, Thai definition: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
เจ็ดชั่วโคตร[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, ยาวนาน, Example: เราต้องหาทางสานต่อให้เสร็จจะปล่อยให้เป็นงานที่กินเวลาเจ็ดชั่วโคตรไม่ได้, Notes: (แสลง)
ไม่ขาดระยะ[ADV] continuously, See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted, Example: ผู้คนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข่าวคราวอย่างไม่ขาดระยะ, Thai definition: ติดต่อกัน
ชั่วกาลนาน[ADV] eternally, See also: endlessly, Syn. ทนทาน, อยู่ยืด, เก่าแก่, ถาวร, Example: เราไม่สามารถเบียดเบียนทรัพยากรได้ตลอดชั่วกาลนาน
ชั่วนาตาปี[ADV] endlessly, See also: always, for years, Syn. ตลอดปี, ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดไป, ชั่วฟ้าดินสลาย, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: ลมพัดอยู่ชั่วนาตาปี
กะหนุงกะหนิง[ADV] whisperingly, See also: occupied with endless whispers in love, Syn. หนุงหนิง, Example: พวกเขาคุยกันกะหนุงกะหนิงตลอดเวลา, Thai definition: เสียงพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก
กะหลีกะหลอ[ADV] mutter, See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นกะหลีกะหลอกันใต้ต้นไม้, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางหรือพูดจาประจบประแจงอย่างไม่น่าดู
จ้อย[ADV] incessantly, See also: endlessly, continuously, unendingly, Syn. คล่อง, Example: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน
ตกฟาก[V] argue endlessly, See also: argue ceaselessly, keep on arguing, Example: เขาเถียงคำไม่ตกฟาก, Thai definition: โดยปริยายใช้ในลักษณะที่พูดคำเถียงคำไม่หยุดปากว่า เถียงคำไม่ตกฟาก
สุดลูกหูลูกตา[ADV] endless, See also: far far away, furthest, out of sight, outermost, Syn. สุดสายตา, Example: ทุ่งกว้างใหญ่มองดูสุดลูกหูลูกตา, Thai definition: ไกลมาก
หัวเดียวกระเทียมลีบ[ADJ] friendless, See also: lonely and helpless, alone, lonely, Syn. ไม่มีพวก, โดดเดี่ยว, ลำพัง, Example: เขาเป็นคนหัวเดียวกระเทียมลีบไม่มีใครเข้าข้างเลย
ชั่วกัลปาวสาน[ADV] endlessly, See also: always, for years, Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: ผมมีแผนอำลาจากมันชั่วกัลปาวสาน, Thai definition: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด
ยาวนาน[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, Ant. ชั่วครู่, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: การทดสอบครั้งนี้นับว่าเป็นการทดสอบที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
ฝนพันปี[n. exp.] (fon phanpī) EN: endless heavy rain   
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
หัวเดียวกระเทียมลีบ[n. exp.] (hūadīo krathīem līp) EN: alone ; friendless   
ไม่มีที่สิ้นสุด[adv.] (mai mī thī sinsut) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending   FR: sans fin
ไม่รู้จบ[adj.] (mai rū jop) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent   FR: sans fin ; récurrent ;
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions   
เปาะ[adv.] (pǿ) EN: endlessly ; repeatedly ; without reserve   FR: continuellement
สะพัด[X] (saphat) EN: endless   FR: sans fin ; partout
สารพัน[adv.] (sāraphan) EN: lengthily ; endlessly   
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ตกฟาก[v.] (tokfāk) EN: argue endlessly ; argue ceaselessly ; keep on arguing   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDLESS    EH1 N D L AH0 S
ENDLESSLY    EH1 N D L AH0 S L IY0
TRENDLESS    T R EH1 N D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endless    (j) ˈɛndlɪs (e1 n d l i s)
endlessly    (a) ˈɛndlɪsliː (e1 n d l i s l ii)
friendless    (j) frˈɛndləs (f r e1 n d l @ s)
friendlessness    (n) frˈɛndləsnəs (f r e1 n d l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不已[bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] endlessly; incessantly, #5,244 [Add to Longdo]
[lī, ㄌㄧ, ] (onomat.); see 哩哩羅羅|哩哩罗罗 lililuoluo endless mumbling noise; see 哩哩啦啦 lililala, scattered or intermittent, #6,057 [Add to Longdo]
漫长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] very long; endless, #6,735 [Add to Longdo]
无穷[wú qióng, ˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] endless; boundless; inexhaustible, #8,790 [Add to Longdo]
不休[bù xiū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] endlessly; ceaselessly, #11,108 [Add to Longdo]
车水马龙[chē shuǐ mǎ lóng, ㄔㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] endless stream of horse and carriages (成语 saw); heavy traffic, #35,005 [Add to Longdo]
川流不息[chuān liú bù xī, ㄔㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧ, ] (saying) the stream flows without stopping; the flow of an endless stream, #41,637 [Add to Longdo]
哭哭啼啼[kū ku tí tí, ㄎㄨ ㄎㄨ˙ ㄊㄧˊ ㄊㄧˊ, ] to weep endlessly; interminable wailing, #47,752 [Add to Longdo]
谈天说地[tán tiān shuō dì, ㄊㄢˊ ㄊㄧㄢ ㄕㄨㄛ ㄉㄧˋ, / ] to talk endlessly; talking of anything under the sun, #51,887 [Add to Longdo]
絮絮叨叨[xù xu dāo dāo, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙ ㄉㄠ ㄉㄠ, ] long-winded; garrulous; to talk endlessly without getting to the point, #54,556 [Add to Longdo]
漫漫长夜[màn màn cháng yè, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] endless night (成语 saw); fig. long suffering, #55,301 [Add to Longdo]
絮叨[xù dao, ㄒㄩˋ ㄉㄠ˙, ] long-winded; garrulous; to talk endlessly without getting to the point, #61,637 [Add to Longdo]
长夜漫漫[cháng yè màn màn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] endless night (成语 saw); fig. long suffering, #83,937 [Add to Longdo]
絮絮[xù xu, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙, ] endless prattle; to chatter incessantly, #89,879 [Add to Longdo]
蛮缠[mán chán, ㄇㄢˊ ㄔㄢˊ, / ] to pester; to bother endlessly, #137,885 [Add to Longdo]
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, ] cosy and comfortable; to repeat endlessly, #278,096 [Add to Longdo]
絮说[xù shuō, ㄒㄩˋ ㄕㄨㄛ, / ] to chatter endlessly, #293,299 [Add to Longdo]
满口胡柴[mǎn kǒu hú chái, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄏㄨˊ ㄔㄞˊ, / 滿] to spout nonsense; to bullshit endlessly, #502,005 [Add to Longdo]
不穷[bù qióng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, / ] endless; boundless; inexhaustible [Add to Longdo]
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, / ] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks [Add to Longdo]
哩哩罗罗[lī lī luō luō, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄨㄛ ㄌㄨㄛ, / ] onomat. endless mumbling; verbose and incomprehensible; talking endlessly [Add to Longdo]
业海[yè hǎi, ㄧㄝˋ ㄏㄞˇ, / ] sea of evil; endless crime [Add to Longdo]
满口胡言[mǎn kǒu hú yán, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄏㄨˊ ㄧㄢˊ, / 滿] to spout nonsense; to bullshit endlessly [Add to Longdo]
絮嘴[xù zuǐ, ㄒㄩˋ ㄗㄨㄟˇ, ] to chatter endlessly [Add to Longdo]
诛求无已[zhū qiú wú yǐ, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ˊ ㄧˇ, / ] to make endless exorbitant demands [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endlosformular {n}endless form [Add to Longdo]
Freundlosigkeit {f}friendlessness [Add to Longdo]
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}endlessness [Add to Longdo]
endlosendless [Add to Longdo]
endlos {adv}endlessly [Add to Longdo]
endloses Bandendless-tape [Add to Longdo]
freundlosfriendless [Add to Longdo]
abnehmbarer geschlossener Schrägschulterringdetachable endless tapered bead seat ring [Add to Longdo]
Seitenring {m} | abnehmbarer geschlitzter Seitenring | abnehmbarer geschlossener Seitenring | abnehmbarer Seitenring | abnehmbarer Seitenring (Felge) | geschlitzter Seitenringside ring | detachable spring flange | detachable endless flange | removable flange | detachable flange (rim) | split side ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
エンドレス[, endoresu] (adj-na) endless; (P) [Add to Longdo]
エンドレステープ[, endoresute-pu] (n) endless tape [Add to Longdo]
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P) [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp,adj-i) interminable; unending; endless; boundless [Add to Longdo]
窮み無き[きわみなき, kiwaminaki] (n) without limit; endless [Add to Longdo]
限りない(P);限り無い[かぎりない, kagirinai] (adj-i) eternal; unlimited; endless; (P) [Add to Longdo]
孤立[こりつ, koritsu] (n,vs) isolation; being alone; being friendless; (P) [Add to Longdo]
後を絶たない;跡を絶たない[あとをたたない, atowotatanai] (exp) never ceasing; never ending; endless [Add to Longdo]
際限なく[さいげんなく, saigennaku] (adv) ad infinitum; endlessly [Add to Longdo]
三界流転[さんがいるてん, sangairuten] (n) endless cycle of rebirth through the three worlds of past, present, and future existences (Buddhist) [Add to Longdo]
止めどない;止め処無い;留処無い[とめどない, tomedonai] (adj-i) endless; ceaseless [Add to Longdo]
止めどなく(P);止め処無く;留処無く[とめどなく, tomedonaku] (adv) endlessly; ceaselessly; (P) [Add to Longdo]
[とこ, toko] (adv) ever; endless; (P) [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]
水かけ論;水掛け論;水掛論[みずかけろん, mizukakeron] (n) endless argument; pointless argument; arguing over whose field to water (e.g. during a drought) [Add to Longdo]
生々流転;生生流転[せいせいるてん;しょうじょうるてん, seiseiruten ; shoujouruten] (n,vs) all things being in flux through the endless circle of birth, death, and rebirth; the circle of transmigration [Add to Longdo]
生死流転[しょうじるてん, shoujiruten] (n,vs) all things being in flux through the endless circle of birth, death, and rebirth; the circle of transmigration [Add to Longdo]
生死輪廻[せいしりんね, seishirinne] (n,vs) all things being in flux through the endless circle of birth, death, and rebirth; the circle of transmigration [Add to Longdo]
精力絶倫[せいりょくぜつりん, seiryokuzetsurin] (adj-na,n,adj-no) being of unbounded energy; being with matchless vigor; having endless sexual stamina [Add to Longdo]
切りがない(P);切りが無い[きりがない, kiriganai] (exp) (uk) (See 切りのない) endless (innumerable); (P) [Add to Longdo]
切りのない;切りの無い[きりのない, kirinonai] (exp,adj-i) (uk) (See 切りがない) endless; boundless [Add to Longdo]
千姿万態[せんしばんたい, senshibantai] (n) endless variety [Add to Longdo]
千態万状[せんたいばんじょう, sentaibanjou] (n) an endless variety of forms; multifariousness [Add to Longdo]
千日手[せんにちて, sennichite] (n) potentially endless repetition of moves [Add to Longdo]
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless [Add to Longdo]
底無し[そこなし, sokonashi] (n) bottomless; endlessly deep; infinite [Add to Longdo]
転生輪廻[てんしょうりんね, tenshourinne] (n,vs) (See 輪廻転生) all things being in flux through the endless circle of birth, death, and rebirth; the circle of transmigration [Add to Longdo]
無限軌道[むげんきどう, mugenkidou] (n,adj-no) endless track; caterpillar [Add to Longdo]
綿綿;綿々[めんめん, menmen] (adj-t,adv-to) unbroken; endless; continuous [Add to Longdo]
悶々;悶悶[もんもん, monmon] (adj-na,n) worrying endlessly; anguishedly [Add to Longdo]
欄干(P);闌干;欄杆[らんかん, rankan] (n) (1) guardrail; handrail; bannister; (2) (欄干, 闌干 only) (arch) (a person) shining like the stars or moon; (a person) crying endlessly; (P) [Add to Longdo]
流転生死[るてんしょうじ, rutenshouji] (n,vs) all things being in flux through the endless circle of birth, death, and rebirth; the circle of transmigration [Add to Longdo]
流転輪廻[るてんりんね, rutenrinne] (n,vs) all things being in flux through the endless circle of birth, death, and rebirth; the circle of transmigration [Add to Longdo]
輪廻;輪回[りんね, rinne] (n,vs) {Buddh} samsara (endless cycle of death and rebirth); Buddhism transmigration of souls [Add to Longdo]
輪廻転生[りんねてんしょう;りんねてんせい, rinnetenshou ; rinnetensei] (n,vs) all things being in flux through the endless circle of birth, death, and rebirth; the circle of transmigration [Add to Longdo]
六道輪廻[ろくどうりんね, rokudourinne] (n) endless circle of transmigration in the six posthumous worlds [Add to Longdo]
捏ねくり返す;こねくり返す[こねくりかえす, konekurikaesu] (v5s) (1) (See 捏ね返す) to tamper; to mess with; (2) to go on endlessly [Add to Longdo]
瀰茫[びぼう, bibou] (n) (obsc) endless river; boundless water [Add to Longdo]
茫々;茫茫[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (n) (1) wide expanse of flat surface (e.g. sea, plains); (2) endless; (3) rampant growth of (weeds, hair) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top