ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*endive*

EH1 N D IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endive, -endive-
Possible hiragana form: *えんぢう゛ぇ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endive(n) พืชชนิดหนึ่งไปใช้ทำสลัดได้, Syn. chicory, escarole

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDIVE EH1 N D IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endive (n) ˈɛndɪv (e1 n d i v)
endives (n) ˈɛndɪvz (e1 n d i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endivie {f} [bot.]endive; Belgian endive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンディーブ[andei-bu] (n) (1) (uk) (See エンダイブ) endive (fre [Add to Longdo]
エンダイブ[endaibu] (n) endive [Add to Longdo]
菊萵苣[きくぢしゃ;キクヂシャ, kikudisha ; kikudisha] (n) (uk) endive (Cichorium endivia); escarole [Add to Longdo]
非発火性[ひはっかせい, hihakkasei] (n) non-incendive; non-firing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endive
   n 1: widely cultivated herb with leaves valued as salad green;
      either curly serrated leaves or broad flat ones that are
      usually blanched [syn: {endive}, {witloof}, {Cichorium
      endivia}]
   2: variety of endive having leaves with irregular frilled edges
     [syn: {chicory escarole}, {endive}, {escarole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top