ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*endangered species*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endangered species, -endangered species-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered Speciesสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์, Example: สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endangered species(n) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He makes a living from rare and endangered species....เขาล่าของป่าและสัตว์หายาก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
AM I PINNING AN ENDANGERED SPECIES HERE?นี่ฉันกำลังกลัดอะไร ที่เป็นอันตรายงั้นหรอ? Betty's Wait Problem (2007)
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
We plan on using it to breed endangered species.เรามีโครงการจะผสมพันธุ์ สายพันธุ์อันตรายบางชนิด Superhero Movie (2008)
Well, we're an endangered species.ก็คงเพราะเราเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญสิ้นมั๊ง Chapter Five 'Exposed' (2009)
We're an endangered species, Doc.ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยน สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ Daybreakers (2009)
I am now a member of an endangered species.ตอนนี้ผมเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ Star Trek (2009)
Well, here are your keys, your complimentary endangered species calendar, and a kitchen magnet with my face on it.นี่ปฏิทินรูปสัตว์ป่าหายาก แล้วก็แม่เหล็กติดตู้เย็นรูปผมเอง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
This is an endangered species.นี่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับ Episode #1.2 (2010)
To keep him on the endangered species list.ที่จะต้องกันเขาออกจากสถานการณ์อันตราย The Dinner Party (2011)
The toad is an endangered species.คางคก เป็นพันธุ์ที่เป็นอัันตราย Lonelyhearts (2011)
Except outside of Texas, trafficking endangered species is a criminal offense.ยกเว้นนอกเท็กซัส ที่อื่นๆการทำแบบนี้เป็น การผิดกฏหมายเหมือนกัน Cuffed (2011)
Investigative journalists like Ms. Angelis are an endangered species.นักข่าวสืบสวนอย่างคุณแองเจลีส เป็นประเภทที่อันตราย Bury the Lede (2012)
Well, we got him killing an endangered species.เอ่อ,เราจับเขาข้อหา ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตราย The Tiger in the Tale (2012)
They're not on the endangered species list anymore, but they are still being tracked.พวกมันไม่ได้อยู่ในรายชื่อของสายพันธุ์ ที่ใกล้สูญพันธุ์อีกต่อไป แต่พวกมันยังคงถูกติดตามอยู่ The Blood from the Stones (2013)
Now humans are the endangered species.ตอนนี้มนุษย์มีอันตราย Son of Man (2014)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / 貿] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
双蕊兰[shuāng ruǐ lán, ㄕㄨㄤ ㄖㄨㄟˇ ㄌㄢˊ, / ] double-stamen orchid (Diplandrorchis sinica S.C. Chen), an endangered species [Add to Longdo]
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species [Add to Longdo]
gefährdet {adj} | gefährdete Artenendangered | endangered species [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
レッドデータブック[reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
絶滅危険種[ぜつめつきけんしゅ, zetsumetsukikenshu] (n) (See 絶滅危惧種) endangered species [Add to Longdo]
絶滅危惧種[ぜつめつきぐしゅ, zetsumetsukigushu] (n) endangered species [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endangered species
      n 1: a species whose numbers are so small that the species is at
           risk of extinction

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top