ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*elude*

IH0 L UW1 D   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elude, -elude-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elude[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, escape, shun
delude[VT] ลวงตา, See also: หลอกลวง, ลวงให้หลงเชื่อ, Syn. dazzle, deceive, delude
prelude[N] การกระทำเบื้องต้น, Syn. preface, prelusion
prelude[N] การบรรเลงนำ, See also: การแสดงเบิกโรง, ฉากโหมโรง, Syn. fugue, toccata
prelude[VT] บรรเลงนำ, See also: เบิกโรง
delude into[PHRV] หลอกลวง, See also: ทำให้หลงกล, หลอกให้เชื่อ, Syn. trick into
delude with[PHRV] หลอกลวงด้วย, See also: ทำให้หลงเชื่อด้วย, Syn. decieve with
delude oneself into[PHRV] หลอก (ตัวเอง) ในเรื่อง
delude oneself with[PHRV] หลอก (ตัวเอง) ด้วย, Syn. deceive with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delude(ดิลูด') {deluded,deluding,deludes} vt. ลวงตา,หลอกลวง,ตบตา., See also: deludingly adj. ดูdelude, Syn. deceive
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
prelude(เพรล'ลูด) n. การแสดงเบิกโรง,ฉากโหมโรง,การบรรเลงนำ,การกระทำเบื้องต้น,สภาพหรือผลงานเบื้องต้น,อารัมภกถา,นิมิต,สิ่งบอกเหตุ,คำนำ vt.,vi. นำ,โหมโรง,บรรเลงนำ,เขียนคำนำ., See also: preluder n. preludial adj. preludious,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
prelude(n) การโหมโรง,การออกแขก,การแสดงนำ,การอารัมภบท,ลาง,คำนำ
prelude(vt) โหมโรง,ออกแขก,แสดงนำ,อารัมภบท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eludeThey have come early so they won not miss the prelude.
eludeIn order to elude her eager public, the movie star checked into the hotel under a false name.
eludeHis name eludes me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอกตัวเอง[V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
ตกเขียว[V] deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
ลอบหนี[V] flee, See also: sneak away, slip, evade, elude, Syn. หลบหนี, หนี, หลบ, ดอดหนี, แอบหนี, Example: เขาลอบหนีออกไปจากประเทศ
ล่อหลอก[V] lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai definition: ล่อให้หลง
ละเมอ[V] daydream, See also: be deluded into thinking, Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก, หลงเพ้อ, Example: ตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มได้แต่ละเมอเพ้อหาถึงแต่หญิงสาวที่เพิ่งพบเจอ, Notes: (ปาก)
หลบลี้หนีหาย[V] flee, See also: escape, evade, slip away, elude, Syn. หลบหนี, หนี, Example: หัวหน้าฝ่ายกบฏก็ได้หลบลี้หนีหายไปแล้วเหลือแต่เพียงลูกน้องชั้นปลายๆ
ล่อ[V] delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ล่อลวง[V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ
สับหลีก[V] evade, See also: elude, Syn. หลีกเลี่ยง, เลี่ยง, หลบฉาก, หลบหลีก, หลีก, Example: เขาสับหลีกกับพวกเราตลอด ไม่ยอมเจอหน้าพวกเราเลย, Thai definition: หลบหน้าเพราะไม่อยากพบปะเจอะเจอ
เบิกโรง[V] prelude, Example: การแสดงเบิกโรงด้วยการรำอวยพรของนักเรียนนาฏศิลป์, Thai definition: แสดงก่อนดำเนินเรื่อง, แสดงออกโรงครั้งแรก
ประโคม[V] play a prelude, See also: play (music), strike up a fanfare, sing the praise of, play an overture, Syn. โหมโรง, บรรเลง, เล่นดนตรี, Example: ขณะที่จุดเพลิงศพวงพิณพาทย์ก็เริ่มประโคม, Thai definition: บรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่าง เพื่อสักการบูชาหรือยกย่องเป็นต้น
ชิ่ง[V] run away, See also: dodge, evade, avoid, elude, Syn. หนีไป, หายไป, Example: เขากลัวต้องตอบคำถามเลยชิ่งไปเสียก่อน
กระอักกระไอ[ADV] evade, See also: elude, avoid, dodge, Syn. อิดเอื้อน, ไม่กล้าพูด, Ant. โพล่ง, Example: เขาพูดกระอักกระไอไปมา ไม่เข้าเรื่องเสียที
คลาด[V] miss, See also: elude, let slip, fall to seize, Syn. คลาดกัน, Example: ผมจ้องพี่ชายไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าเราจะคลาดกัน แล้วจะหาไม่เจอ, Thai definition: ไม่พบ
คลาดแคล้ว[V] elude (dangers), See also: head off, escape, turn danger into safety, Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด, Example: การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง
ยักเยื้อง[V] evade, See also: equivocate, prevaricate, dodge, sidetrack, avoid, elude, Syn. เบี่ยงบ่าย, เยื้องยัก, Example: หล่อนทำท่ายักเยื้องจนเขาแปลกใจในท่าทีนั้น
หลบตา[V] avoid someone's eyes, See also: avoid being noticed, elude observation, Syn. หลบสายตา, ไม่กล้าสบตา, ไม่สู้สายตา, Ant. สบตา, สู้หน้า, Example: เพราะความที่เป็นคนขี้อายทุกครั้งที่ถูกจ้องเธอจึงต้องหลบตา
หลบสายตา[V] avoid someone's eyes, See also: avoid being noticed, elude observation, Syn. หลบตา, ไม่กล้าสู้สายตา, Ant. สบสายตา, สบตา, Example: เขาและหล่อนไม่ได้พูดอะไรกันเลยต่างหลบสายตากันตลอดเวลา
หักหลัง[V] betray, See also: cheat, double-cross, trick, delude, deceive, sell-out, Syn. ทรยศ, เล่นตลก, เล่นไม่ซื่อ, Example: ความเป็นเพื่อนของเราสิ้นสุด เมื่อรู้ว่าผมถูกหักหลังมาตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize   FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: daydream ; be deluded into thinking   
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงปัญหา[v. exp.] (līeng panhā) EN: evade the issue   FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself   
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
หลบ[v.] (lop) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond   FR: éviter ; éluder ; esquiver
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
รอดไป[v. exp.] (røt pai) EN: elude dangers   
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper
โยน[v.] (yōn) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade   FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à

CMU English Pronouncing Dictionary
ELUDE    IH0 L UW1 D
DELUDE    D IH0 L UW1 D
ELUDED    IH0 L UW1 D IH0 D
ELUDES    IH0 L UW1 D Z
DELUDED    D IH0 L UW1 D IH0 D
DELUDES    D IH0 L UW1 D Z
PRELUDE    P R EY1 L UW2 D
PRELUDES    P R EY1 L UW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elude    (v) ˈɪlˈuːd (i1 l uu1 d)
delude    (v) dˈɪlˈuːd (d i1 l uu1 d)
eluded    (v) ˈɪlˈuːdɪd (i1 l uu1 d i d)
eludes    (v) ˈɪlˈuːdz (i1 l uu1 d z)
deluded    (v) dˈɪlˈuːdɪd (d i1 l uu1 d i d)
deludes    (v) dˈɪlˈuːdz (d i1 l uu1 d z)
prelude    (v) prˈɛljuːd (p r e1 l y uu d)
preluded    (v) prˈɛljuːdɪd (p r e1 l y uu d i d)
preludes    (v) prˈɛljuːdz (p r e1 l y uu d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前奏[qián zòu, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ, ] prelude; presage, #22,489 [Add to Longdo]
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution), #26,363 [Add to Longdo]
前奏曲[qián zòu qǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, ] prelude (music), #77,518 [Add to Longdo]
牧神午后[mù shén wǔ hòu, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ ㄨˇ ㄏㄡˋ, / ] Prélude à l'après-midi d'un faune, by Claude Debussy based on poem by by Stéphane Mallarmé [Add to Longdo]
旧民主主义革命[jiù mín zhǔ zhǔ yì gé mìng, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] old democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution) [Add to Longdo]
资产阶级革命[zī chǎn jiē jí gé mìng, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
den Auftakt bilden (zu)to be a prelude (to) [Add to Longdo]
Einleiter {m}preluder [Add to Longdo]
Präludium {n} [mus.]prelude [Add to Longdo]
Vormacher {m} | Vormacher {pl}deluder | deluders [Add to Longdo]
Vorspiel {n} | Vorspiele {pl}prelude | preludes [Add to Longdo]
ausweichen | ausweichend | weicht austo elude | eluding | eludes [Add to Longdo]
einleiten; den Auftakt bilden | einleitend | eingeleitet | er/sie leitet ein | ich/er/sie leitete ein | er/sie hat/hatte eingeleitetto prelude | preluding | preluded | he/she preludes | I/he/she preluded | he/she has/had preluded [Add to Longdo]
getäuschtdeludet [Add to Longdo]
täuschen | täuschend | täuscht | täuschteto delude | deluding | deludes | deluded [Add to Longdo]
umgehento elude [Add to Longdo]
umgehteludes [Add to Longdo]
wich auseluded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルード[, eru-do] (n,vs) elude [Add to Longdo]
プレリュード[, pureryu-do] (n) prelude; (P) [Add to Longdo]
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
欺く[あざむく, azamuku] (v5k,vt) to deceive; to delude; to trick; to fool; (P) [Add to Longdo]
受け流す[うけながす, ukenagasu] (v5s,vt) to ward off; to elude; to turn aside (a joke) [Add to Longdo]
序曲[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P) [Add to Longdo]
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P) [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elude
   v 1: escape, either physically or mentally; "The thief eluded
      the police"; "This difficult idea seems to evade her"; "The
      event evades explanation" [syn: {elude}, {evade}, {bilk}]
   2: be incomprehensible to; escape understanding by; "What you
     are seeing in him eludes me" [syn: {elude}, {escape}]
   3: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top